Monthly Archives: Říjen 2020

You are browsing the site archives by month.

ZCHFP: Žiadame miernejší lockdown a testovanie vo fabrikách

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR, nesúhlasí s rozsahom ohlásených opatrení vlády v súvislosti s lockdownom a celoplošným testovaním obyvateľstva na koronavírus a žiada ich zmiernenie a úpravu. Upozorňuje Vládu SR, že  pri súčasne platných opatreniach, ktoré boli včera vládou SR prijaté,hrozí náhly výpadok pracovných síl z dôvodu prípadnej 10 dňovej povinnej karantény pozitívne testovaných osôb, resp. jehosúbehu s karanténou osôb, ktoré sa potenciálne nezúčastnia  na dobrovoľnom testovaní. Je pravdepodobné  že takto spôsobený náhly výpadok dosiahne taký podiel zamestnancov, že ohrozí bezpečnosť a prevádzku chemických a farmaceutických výrob pracujúcich z technologickej nevyhnutnosti v 24 hodinovom režime.Informuje o tom Ing. Roman Karlubík, MBA, prezident ZCHFP SR.

,,Okamžitá odstávka takýchto výrob nie je jednoducho možná a na ich bezpečné odstavenie treba 5-10 dní.   V prípade ich náhleho odstavenia by vznikli nielen bezpečnostné riziká ale aj obrovské ekonomické škody. Tie vyplývajú aj z toho, že veľa firiem exportuje 50 až 100% svojich produktov do zahraničia, kde ich dodávky sú určené aj pre firmy, ktoré sú v daných krajinách zaradené do kritickej infraštruktúry. Výpadok schopnosti našich firiem plniť si svoje medzinárodné záväzky z obchodného styku vystaví naše firmy nielen veľkej penalizácii za nedodávky, ale aj dlhodobej strate dôvery, zákazníkov a trhov.

Žiadame preto prijatie takých opatrení, ktoré umožnia zachovať prevádzkyschopnosť a bezpečnosť chemických a farmaceutických podnikov, ktoré sú v prevažnej miere súčasťou kritickej infraštruktúry. Ide napríklad o to, aby všetky  podniky (nielen nad 5000 zamestnancov) mali vládou materiálne aj legislatívne zabezpečenú možnosť priebežne testovať vo svojich prevádzkach tých zamestnancov, ktorí sa napr.  nezúčastnia celoplošného testovania,“konštatoval R.Karlubík.

Chémia – významný zamestnávateľ

Podľa údajov ŠÚ SR v prvom polroku 2020 evidujú v chemickom a farmaceutickom priemysle celkovo 294 podnikov s počtom zamestnancov 20 a viac.Aktuálne zamestnáva cca 38 000 osôb. Pracuje tu viac ako 10 % všetkých zamestnancov v priemysle.

 

Novinky ze světa AI, BI a RPA

Asociace za lepší ICT řešení přináší pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů za třetí čtvrtletí roku 2020 z oblasti AI, BI a RPA.

Jak pandemie COVID-19 ovlivnila technologie ve firmách?

Technologický sektor se s následky pandemie COVID-19 vyrovnal docela dobře. Které technologie a strategie nabyli na síle? Jasným vítězem jsou videokonference. Poptávka po nich vzrostla raketovým způsobem. Daří se nejen videokonferenčním platformám, ale také souvisejícím vedlejším projektům. Například technologie UC obvykle integrují různé komunikační aplikace pracující ve více režimech a nabízejí tak konzistentní komunikační podmínky napříč různými sítěmi a koncovými body. Napomáhají růstu efektivity ať jednotlivců tak týmů. Hlavní nástroje, které firmy využívají, jsou RTM/IM (Real-Time-Messaging/Instant Messaging), nástroje pro sdílení a ukládání souborů a nástroje pro správu sociálních médií a sítí. 

Velký pozitivní dopad pociťují i provozovatelé cloudových služeb, kteří mohutně expandovali, na cloudových platformách běží již zmíněné videokonference a další nástroje. Cloudová a hostovaná řešení pro vnitropodnikovou komunikaci se uplatní především tam, kde jsou sítě WAN nebo internetová připojení dostatečně odolná, aby v nich nedocházelo k výpadkům. Výhodami cloudového řešení jsou správcovská odpovědnost přecházející na poskytovatele služeb, to že problémy se řeší škálovatelností, dají se čekat lepší podmínky pro aktualizace a zabezpečení a také neustálý vývoj podle trhu. Tyto lze navíc služby využívat ve více lokalitách.

Jaké komponenty tvoří úspěšnou strategii BI?

Business intelligence (BI) je zásadní pro růst podniku a je konkurenční výhodou. Jaké zásadní komponenty jsou nutné pro úspěšnou strategii BI? První komponent je předání vlastnictví BI podniku. Organizace, které uvádějí BI do rukou podnikových uživatelů, mají vyšší úspěšnost než ty, které omezují BI v IT. Dříve složitost raných technologií BI způsobovala, že řešení problémů mnoha BI programů mělo na starosti IT oddělení. Dnešní nástroje jsou intuitivnější, což jim umožňuje dostat se přímo do rukou podnikových uživatelů, kteří mohou spouštět dotazy, které potřebují. Druhý komponent je monitorování používání BI, které může případně vést ke změnám. I když by vlastníkem BI iniciativ měl být samotný podnik, IT oddělení musí zůstat aktivním partnerem při monitorování a hodnocení používání BI systémů. Je dobré sledovat, co uživatelé dělají, k jakým zdrojům dat mají přístup, jaké nástroje používají a jak je používají. Třetí komponent je ověřování. Organizace potřebují silný ověřovací proces, který se zaměřuje na umožňování přístupu ke všem datům potřebným k odpovídání na dotazy. Zároveň by měl zabránit vstupu problematických dat do systému BI, aby tak systém nevykazoval chybné závěry. Čtvrtým komponentem je zaměření se nejdřív na obchodní problémy, až potom na data. Nejprve firma musí identifikovat jasný obchodní problém, a jaké metriky chce analyzovat, a pak nakonec hovořit o tom, kde získat data. Pátým komponentem je vytváření priorit a implementování procesů pro zlepšení. Organizace by tedy měly vědět, jaké obchodní závěry chtějí a které jsou nejdůležitější, aby IT oddělení dokázalo nejprve dodat to, co je nejzásadnější pro podnikové uživatele, a následně se prokousat seznamem priorit. Šestým komponentem je zvyšování kvalifikace občanských datových vědců. Na trhu není v současné době dostatek datových vědců, proto je dobré oslovit informační analytiky uvnitř firmy. Ti znají doménu podniku i otázky, které je třeba si klást. Sedmým komponentem je umožnění zaměstnancům vyprávět příběhy s daty. Takoví pracovníci rozumějí tomu, jak používat poznatky nabízené jejich nástroji BI k vyprávění příběhů, které ostatním pomohou pochopit, co se data snaží říci. 

HP roboti zluta31

Proč uvažovat o zavedení RPA ve firmě?

V dnešní době v každém podniku existuje řada opakujících se procesů, které svou jednoduchostí a často i množstvím zaměstnance spíše obtěžují. Z různých praktických i zcela formálních důvodů je ovšem nelze zrušit ani zásadně omezit. Řešení pro podobné situace a úkony nabízejí systémy robotické automatizace procesů (Robotic Process Automation − RPA). Ty mohou opakující se činnosti od lidí převzít, vykonávat je podstatně rychleji a obvykle také levněji a s nižší chybovostí. Role lidí je ale stále důležitá například při počáteční tvorbě robotů, skriptů. U již zautomatizovaných procesů pak uživatelé přebírají kontrolní funkci. Zatímco lidská práce vykazuje v průměru 78 procentní přesnost, v případě robotického softwaru dosahuje přesnost i více než 95 procent. Robot je také až 20 krát rychlejší než člověk. Technologie navíc zrychluje dobu odezvy a vypořádá se s mnohem většími objemy práce. Díky robotické automatizaci procesů se budou moci zaměstnanci zaměřit především na hodnotnější činnosti vyžadující kreativitu, zkušenosti a odborné znalosti, které často nemají přesně definované pracovní postupy. Rutinní procesy, administrativa, práce s daty či opakující se činnosti napříč systémy a aplikacemi, které nevyžadují kvalifikovaného člověka, jsou činnosti, které dokáže úspěšně vykonávat RPA. Softwarové boty lze navrhnout tak, že se vypořádají i s poměrně komplexními úlohami, které sestávají z řady transakcí. Dokážou navíc bez větších nároků na integraci využívat hned několik aplikací či systémů. Jsou flexibilní, protože umožňují naprogramovat boty v podstatě pro jakékoli každodenní, opakující se činnosti. Lze je snadno implementovat. Minimálně základní nastavení se obejde bez programování. Pokročilejší, modernější systémy často pracují s kognitivními boty, kteří se dokážou učit pozorováním činnosti reálného uživatele. Roboti jsou také levnější než lidé. Řešení RPA lze navíc pořídit i v cloudovém modelu, což zvyšuje jejich flexibilitu.

Články a rešerše AI, BI a RPA najdete ZDE.

Katalog SW robotů a automatizace lze nalézt ZDE.

 

Kontakty:

Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s.
Husinecká 903/10
13000 Praha 3

IČ: 016 74 846
www.lepsi-reseni.cz
office@lepsi-reseni.cz
(+420) 226 259 729

Vyhlásenie Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR, združujúci výrobcov chemických a farmaceutických produktov, iba  s veľkou nevôľou pozoruje úvahy o možnom plošnom zastavení slovenského hospodárstva, v súvislosti so šíriacou sa pandémiou COVID 19.  Chemické a farmaceutické podniky sú v prevažnej miere súčasťou kritickej infraštruktúry a sú takej povahy, že odstávka z jedného dňa na druhý jednoducho nie je možná vzhľadom na obrovské prípadne hroziace bezpečnostné riziká.  Tieto úvahy pravdepodobne  nepočítajú  s tým, že chemický priemysel (ale aj niektoré ďalšie kritické odvetvia priemyslu) je príliš zložitý a zaoberá sa tak náročnými výrobami, že potrebuje 7 až 10 dní na ich bezpečné odstavenie. Inak by mohlo dôjsť nielen k veľkým ekonomickým škodám, ale aj k potenciálnemu ohrozeniu zdravia a životov. Preto podporujú prípadné plošné testovanie obyvateľstva, ale zásadne namietajú úvahy o tzv. lockdowne ekonomiky SR. Všetky prípadne nariadené procesy v tejto súvislosti  musia  byť plánované a vopred  dohodnuté so zástupcami konkrétnych, prípadne dotknutých priemyselných odvetví, inak hrozia škody neprimerané dosiahnutému efektu. Zástupcovia ZCHFP SR preto vyzývajú premiéra a vládu SR na úzku koordináciu a prípadné prípravné jednania, inak sa nedá s lockdownom pri chemickom priemysle  a farmaceutickom priemysle ani uvažovať.

ZCHFP nesúhlasí s dnešným návrhom premiéra, že kto nebude disponovať potvrdením o negatívnom teste, či už z plošného testovania alebo zo súkromného zariadenia, bude musieť byť 10 dní v karanténe. Prípadný náhly masívny výpadok pracovných síl v odvetví chémie a farmácie  by mal v tomto prípade za následok odstavenie výrob s dramatickými ekonomickými i bezpečnostnými následkami.

Informuje o tom Ing. Roman Karlubík, MBA, prezident ZCHFP SR.

Chémia je významným zamestnávateľom

Podľa údajov ŠÚ SR v prvom polroku 2020 evidujú v chemickom a farmaceutickom priemysle celkovo 294 podnikov s počtom zamestnancov 20 a viac. Aktuálne zamestnáva cca 38 000 osôb. Pracuje tu viac ako 10 % všetkých zamestnancov v priemysle. Priemerná veľkosť podnikov slovenského chemického a farmaceutického priemyslu podľa počtu zamestnancov je cca 150. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá (amoniak), pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Chemický priemysel je mimoriadne dôležitým dodávateľom pre všetky ostatné priemyselné odvetvia, najmä pre automobilový priemysel, ktorého význam je pre SR tak dôležitý. Odvetvie zabezpečuje aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie.

Analýza starých rozobratých kolektorov ukázala že si zachovali parametre i po rokoch

Analýza starých rozobratých kolektorov z produkcie THERMO|SOLARU Žiar ukázala, že kolektory sú aj po 25 rokoch prevádzky vysoko funkčné a zachovali si svoje vlastnosti. Najdôležitejšia časť slnečného kolektora – absorbér bola podrobená interným testom predovšetkým na hodnoty absorbivity a emisivity. Degradácia parametrov absorbéra, iba na úrovni menej ako 3% za štvrťstoročie, je prekvapujúco dobrá. Informuje o tom Ondrej Dobrocký, vedúci technického úseku THERMO|SOLARU.

,,Analýze sme podrobili historické kolektory typu Heliostar 200, ktoré boli vyrobené v 90. rokoch minulého storočia a pôvodne boli inštalované na kúpeľnom dome v Dudinciach. Solárny systém bol po sprivatizovaní a rozsiahlej rekonštrukcií kúpeľných objektov demontovaný a kolektory z neho boli reinštalované na domoch pracovníkov podieľajúcich sa na rekonštrukcii. Majiteľ solárneho systému s týmito kolektormi v 2019 kontaktoval nášho montážneho partnera, že by kolektory chcel vymeniť (aj keď boli stále funkčné) za nový model a chcel využiť časť prostriedkov z programu Zelená Domácnostiam II. Historické kolektory typu Heliostar 200 (pôvodný názov) sme od neho získali za účelom testovania a výsledky boli prekvapujúco dobré,“ vysvetľuje O.Dobrocký.

Dodáva, že kolektory boli viditeľne poznačené časom a vplyvom dlhoročného vystavenia poveternostným vplyvom. Ich funkčnosť bola podrobená interným testom.

,,Najmä sme boli zvedaví na hodnoty slnečnej absorbivity a tepelnej emisivity absorbéru. Absorbivita sa v priemere pohybovala na úrovni 92% a dobre dopadli aj skúšky emisivity absorbéru – emisivita vychádza v priemere na 21%, to je tak ako u súčasne vyrábaných absorbérov. Po viac ako 25 ročnej prevádzke kolektorov sú tieto výsledky na hodnotách nad naše očakávania, degradácia parametrov absorbéra na úrovni pod 3% je vynikajúca. Keď si porovnáme zaručenú degradáciu výkonu fotovoltických panelov, ktorú udávajú výrobcovia fotovoltických (PV) panelov na úrovni cca 1% ročne, tak po 25 rokoch prevádzky by takýto panel (ak ešte bude funkčný) zaručene stratil ¼ svojho špičkového výkonu,“ konštatoval O.Dobrocký.

 

Slnečná absorbivita

Absorbivita je schopnosť aktívneho povrchu kolektora pohlcovať slnečné žiarenie.

Emisivita

Pri meraní teploty infračerveným teplomerom alebo termokamerou meriame množstvo energie ktorý vyžaruje (alebo odráža) meraný objekt k meraciemu prístroju. Pri tomto meraní je dôležitý údaj emisivita materiálu ktorý meriame. Emisivita je bezrozmerná veličina určujúca koľko tepla daný materiál vyžaruje (emituje) do okolia.

Heliostar mal predchodcu SALK

THERMO|SOLAR Žiar je najväčším slovenským  výrobcom slnečných kolektorov s tradíciou sériovej výroby slnečných kolektorov od začiatku 80.rokov minulého storočia. Prvý komerčný slnečný systém s kolektormi SALK bol pôvodne inštalovaný v roku 1983 na ohrev teplej úžitkovej vody na kravíne farmy v národnom podniku Vojenské lesy a majetky Pliešovce. Po likvidácii tamojšej farmy začiatkom 90-tych rokov minulého storočia, stáli kolektory bez prevádzky 8 rokov. Po ich čiastočnej repasácii ich v roku 2006 nainštalovali na rodinné domy na východnom Slovensku, kde spoľahlivo slúžia doteraz.

 

,,Väčšina výrobcov solárnych kolektorov udáva vysokú prevádzkovú spoľahlivosť a životnosť na úrovni 20 a viac rokov. THERMO|SOLAR však patrí k niekoľkým výrobcom kolektorov na svete, ktorí sa môžu preukázať praxou potvrdenou životnosťou prevyšujúcou 35 rokov. Značná časť kolektorov namontovaných od vzniku firmy v Európe je do dnešného dňa funkčných. Sériová výroba slnečných termických kolektorov SALK sa začala v ZSNP v Žiari nad Hronom začiatkom osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Prvým inštalovaným systémom bolo zariadenie na ohrev bazéna vo vtedajšom pionierskom tábore Borovica neďaleko Žiaru nad Hronom v roku 1982. Ďalšie zaujímavé realizácie sa uskutočnili na kúpalisku Neresnica vo Zvolene, ohrev TUV v závode Oceľové konštrukcie Nováky a spomínaný ohrev TUV v Pliešovciach“, konštatoval O.Dobrocký.

V Novákoch od roku 1986 doteraz (aj po zmene majiteľov) spoľahlivo pracuje 100 slnečných kolektorov SALK inštalovaných v areáli bývalého podniku Oceľové konštrukcie Nováky. Kolektory s absorbčnou plochou 200 m2 denne môžu ohriať až 14 500 litrov teplej úžitkovej vody a energetický zisk kolektorového poľa je 120 200 kWh/rok.

Slnečný svetobežník

Kolektory z THERMO|SOLAR sú najčastejšie inštalovanými výrobkami v rámci národného programu Zelená domácnostiam. Výrobky z THERMO|SOLARU dnes fungujú v 71 krajinách. Kolektory zo Žiaru pracujú v extrémnych podmienkach, alebo na neštandardných spôsoboch využitia tepla. Nájdeme ich na morskom pobreží i vo výške 3 000 m nad morom. Ako príklady možno uviesť inštaláciu vákuových plochých kolektorov na Umwelt-Forschungszentrum Zugspitze vo výške 2650 m nad morom v nemeckých Alpách, alebo zariadenie na odsoľovanie morskej vody v Ománe.

 

Takmer 40 ročná tradícia

THERMO|SOLAR má takmer 40-ročné skúsenosti s výrobou solárnych kolektorov, unikátnu, patentovo chránenú konštrukciu absorbéra, poskytuje záruku na kolektory 12 rokov, pritom praxou potvrdená životnosť presahuje 30 rokov. Spoločnosť v súčasnej dobe disponuje výrobnou kapacitou na úrovni 300 tisíc m2 kolektorov ročne. Ako jeden z mála výrobcov na svete má na jednom mieste sústredené hlbokoťažné lisovanie kolektorových vaní, výrobu selektívnych konverzných vrstiev a finálnu montáž slnečných kolektorov. Ďalej vyrába všetky typy konštrukcií na upevnenie kolektorov a kompletizuje ucelené solárne systémy. Firma má krátke dodacie lehoty, flexibilnosť pri neštandardných požiadavkách, ľahkú dostupnosť výrobkov na celom území SR i ČR, široký sortiment výrobkov v skladoch najväčších zmluvných partnerov vo výhodných cenových reláciách.

Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk, alebo na tel.: +421-45-601 6080

Vincentka má svoje miesto pri obrane organizmu

Na podporu imunity, resp. jej posilnenie, je vhodné užívať lieky – kombinácie vitamínov, minerálov, enzýmov, ktoré prispievajú k správnej činnosti imunitného systému. Podpora imunity by mala zahŕňať aj kvalitnú stravu, pitný režim, dostatok pohybu, otužovanie, zdravý životný štýl. Pozitívne účinky pri budovaní imunity má aj svetoznáma minerálna voda Vincentka z Luhačovíc.

Medzi najčastejšie používané látky na podporu imunity patria: Vitamín C (výborná je kombinácia so zinkom), vitamín D, selén, kyselina listová, Omega3 nenasýtené mastné kyseliny, Echinacea purpurea, Rakytník rešetliakový.

Imunita všeobecne

Imunita je schopnosť organizmu chrániť telo pred škodlivými vplyvmi prostredia ako sú vírusy, baktérie, toxíny a iné nepriaznivé vplyvy prostredia. Oslabená imunita má za následok časté infekčné ochorenia. Patria k nim vírusové infekcie – virózy, chrípka, ďalej bakteriálne infekcie ako je napríklad angína, zápaly priedušiek – bronchitída, ale aj gynekologické problémy, zápaly močových ciest a pod.

Imunita sliznice ako primárna obrana pred infekciou

Jan Šumšal, riaditeľ spoločnosti Vincentka, a. s., ktorá vlastní práva na jej plnenie do fliaš, hovorí: ,,Používanie našich výrobkov všeobecne zvyšuje imunitu. Myslím, že používať Vincentku na všeobecnú prevenciu nie je na škodu. Vincentka (napríklad vo forme nosného spreja) pomáha udržiavať fyziologickú čistiacu schopnosť nosnej sliznice (funkcia riasinkového epitelu). Optimálne fungovanie tzv. imunity sliznice je  pritom primárnou obranou pred infekciou. Vincentka sa používa na zvlhčenie sliznice celej nosovej dutiny a nosohltanu, predovšetkým pri pobyte v prostredí s nízkou relatívnou vlhkosťou vzduchu, v priestoroch vykurovaných ústredným kúrením a v prostredí znečistenom hlavne prachovými časticami. Dávkuje sa 2 – 3x denne do oboch nosných dierok, eventuálne do úst, najlepšie v priebehu dennej hygieny.“

Najúčinnejší spôsob aplikácie Vincentky-inhalovanie

Inhalovanie je najúčinnejším spôsobom aplikácie Vincentky. Na jej aplikáciu sú najlepšie originálne inhalátory dostupné v lekárňach. Inhaluje sa náustkom alebo maskou a pritom sa zvlhčuje povrch sliznice dýchacích ciest.

,,Zlepšuje sa tým obranyschopnosť jemných slizníc a inhalovanie prináša úľavu pri kašli. Skúsiť môžete aj jej aplikáciu cez vyvíjač pary. Pomôže aj improvizované vdychovanie ohriatej Vincentky nad hrncom s hlavou prekrytou uterákom, alebo pobyt v kuchyni, kde ju dlhšie varíme v odkrytom hrnci. K ďalším účinným spôsobom patrí preplachovanie dutín Nasalisom, striekanie sprejom a kloktanie. Zvlhčovanie vzduchu a inhalácie, spolu s prijímanými tekutinami prispievajú k zriedeniu a skvapalneniu hlienov, ktoré sa potom dajú ľahšie vykašliavať. Pri nekomplikovanom priebehu postačí takáto symptomatická liečba kašľa,“ upozorňuje J.Šumšal.

Ďalej pripomína, že naopak potlačenie kašľa znemožňuje vykašľanie hlienov, tie potom zostávajú dlhšiu dobu v prieduškách a doba liečenia sa predlžuje. Pri horúčkach a výsledkoch laboratórnych vyšetrení potvrdzujúcich baktériovú infekciu, sa ordinujú antibiotiká.

Dôležitá je prevencia

Ako prevencia pred ochoreniami najlepšie poslúži ráno hneď po zobudení chvíľu kloktať Vincentku. Hlieny, ktoré sa cez noc zhromaždia v hrtane, sa tak rozpustia a dajú sa ľahko vykašľať. Na prevenciu pred ochorením je dobré vykloktať hrdlo a prepláchnuť nosné dutiny Vincentkou, alebo roztokom Vincentka Nasalis, aspoň dvakrát denne. Alternatívou sú nosné spreje Vincentka Standard a Junior. Oba majú aplikátory rozprašujúce Vincentku. Sú pritom opakovane plniteľné. Pre deti od 0 rokov je k dispozícii nosný sprej Junior s nižším tlakom a menšou koncovkou.

Vincentka ako podporný prípravok

,,Vincentka pomáha ako podporný prípravok pri vírusovej i bakteriálnej infekcii dýchacích ciest. Slúži na uvoľnenie dýchania pri akútnych a chronických ochoreniach dýchacích ciest a alergiách. Ideálna je aj na prevenciu, pri ľahkom prechladnutí alebo na doliečenie kašľa a nádchy. Lekári odporúčajú, aby pacienti neinhalovali Vincentku v prípade akútnych problémov, ale v rámci doliečenia pri chronických stavoch. V akútnych prípadoch je najvhodnejšie jej pitie. V domácich podmienkach si môžu pacienti pomôcť fľaškovanou Vincentkou. Pri inhaláciách sa Vincentka rozprašuje na veľkosť častíc do 10 u. Väčšie kvapky 10 u a viac sa usadzujú v nosohltane, menšie prenikajú ako hmlovina hlbšie až do pľúcnych mechúrikov (alveol),“ vysvetľuje J.Šumšal.

Vincentka, ale aj ďalšie prírodne minerálne vody v Luhačoviciach sú alkalické, hydrouhličitanochloridosodné, jódové vody, ktoré sú silne mineralizované (Na, K, Mg, Ca, Mn, chloridy, bromidy, jodidy, sírany) s vysokým obsahom voľného oxidu uhličitého. Pri inhalácii minerálnych vôd sa uplatňuje ich komplexný účinok. Inhalácie minerálnych vôd zrieďujú hlieny (majú účinok mukolytický), ovplyvňujú lokálny metabolizmus sliznice dýchacích ciest,  znižujú dráždivosť slizníc horných ciest dýchacích, zvyšujú sekrécie, čím sa uľahčuje vykašliavanie zlepšením funkcie riasinkového epitelu a majú aj protizápalový účinok.

Každé z ochorení si vyžaduje inak aplikovať Vincentku

,,Každé z ochorení dýchacích ciest si vyžaduje určitý preferovaný spôsob aplikácie Vincentky. Pri dutinách je najlepšie používať plastovú kanvičku a Vincentku NASALIS.  Do nosa, prípadne aj do hrdla, je vhodná aplikácia Vincentky v spreji. Na hrtan a hornú časť priedušnice je dobré aj kloktanie Vincentky priamo z pohára alebo z fľaše. Na dolné cesty dýchacie, kam sa Vincentka nedá dopraviť predchádzajúcimi spôsobmi, je najlepšia jej aplikácia vdychovaním inhalátormi. Vhodné je aj vdychovanie pár z vyvíjača pary, alebo pri jej varení v odkrytom. Dobré je aj naparovanie pod uterákom Vincentkou. Pôsobí to na dýchacie cesty horné i dolné aj dutiny, pretože vtedy pozitívne účinkuje aj zahriatie parou. Rozširuje cievy, prekrvuje ich a pomáha zbaviť sa studených hlienov,“ odporúča J.Šumšal.

Upozorňuje, že Vincentka poslúži nielen pri liečbe, ale aj na prevenciu. Odporúča sa kloktať najmenej 2-krát denne, ráno a večer. Nosový sprej Vincentka slúži na ošetrenie sliznice nosohltanu. Sprej nie je návykový, obsahuje 100% čistú prírodnú Vincentku a po minutí obsahu stačí doliať Vincentku z fľaše.

Aj pre malé deti

Mamičky sa nemusia obávať podávať Vincentku úplne malým deťom, napríklad na uvoľnenie nosa od hlienov pre dýchanie. Pokojne sa o tom môžu poradiť s lekármi. Najlepšie je použiť sprej opatrne tak, aby sa nezasúval do nosovej dierky, ale použil sa v tesnej blízkosti. Pre kategóriu od 0 rokov je určený nosový sprejový aplikátor VINCENTKA NOSOVÝ SPREJ JUNIOR 0+. Má špeciálny aplikátor s nižším tlakom rozprašovača a užším koncom. Pre starších je VINCENTKA NOSOVÝ SPREJ STANDARD.

Vincentka, a. s., vyvinula celú škálu výrobkov na báze minerálky Vincentky. Samotná Vincentka sa používa priamo pri výrobe sirupov a sprejov. Z Vincentky sa vyrába destiláciou koncentrát na výrobu zubných pást  a hydratačných krémov. Z koncentrátu Vincentky sa ešte extrahuje soľ, ktorá sa používa pri výrobe pastiliek. Pastilky sú vhodné na regeneráciu hlasiviek, na osvieženie a zvlhčenie sliznice dutiny ústnej. Sú veľmi dobré pri ochoreniach hrdla, angínach, ale aj pri strate hlasu, oslabení hlasiviek. Často ich používajú speváci, moderátori, spíkri, ľudia ktorí pracujú hlasom. Sirup s obsahom rastlinných extraktov zo skorocelu a materinej dúšky pomáha pri kašli, koncentrát slúži na preplachovanie dutín, krémy na podporu starostlivosti o pokožku a zubná pasta čistí a ošetruje.

Viac na:www.vincentka.cz

 

Od dojčiat až po penzistov, každý si nájde svoju Vincentku

Najobľúbenejšou formou požívania Vincentky pre zvlhčovanie sliznice a uvoľnenie nosa pri nádche je pomocou nosového spreja. V lekárňach je možné dostať dve rôzne balenia sprejov. Sú to: VINCENTKA NOSOVÝ SPREJ STANDARD a VINCENTKA NOSOVÝ SPREJ JUNIOR. Je medzi nimi nejaký rozdiel? Mladá lekárnička zákazníčke v Prievidzi povedala: Malo by to byť to isté, ale aký je medzi nimi rozdiel neviem.

My ten rozdiel vieme: Z hľadiska obsahu nie je medzi týmito sprejmi žiadny rozdiel. Oba obsahujú minerálnu vodu z prírodného liečivého zdroja Vincentka v Luhačoviciach. Rozdiel je iba v prevedení sprejov. Oproti STANDARDU  má JUNIOR nižší tlak rozprašovača, užší koniec aplikátora a polovičnú dávku.  Dávkovanie je podľa potreby, denná dávka nie je obmedzená. Po minutí obsahu sprejov je možné doliať Vincentku z fľaše a spreje opätovne použiť.

nosni_sprej_junior

Sprejovanie nosa

Jan Šumšal, riaditeľ spoločnosti Vincentka, a. s., ktorá vlastní práva na jej plnenie do fliaš, vraví: ,,Vincentka je prírodná, liečivá, veľmi silne mineralizovaná, jódová, uhličitá minerálna voda slúžiaca hlavne na prevenciu ochorení nosovej sliznice. Vincentka pomáha pacientom počas celého roka eliminovať nepríjemné sprievodné prejavy alergií a obnovovať prirodzené prostredie nosových slizníc. Zlepšuje dýchanie, pretože oxid uhličitý a soli obsiahnuté v tejto minerálke, majú schopnosť rozpúšťať hlieny. Pri peľových alergiách pomáha udržiavať fyziologickú čistiacu schopnosť nosovej sliznice, umožňuje optimálne fungovanie tzv. slizničnej imunity.“

nosni_sprej_standard

Dodáva, že stáli užívatelia, predovšetkým alergici, nedajú na Vincentku dopustiť. Prináša im úľavu, uvoľňuje dýchanie a často je jediným rýchlym prostriedkom, ktorý je po ruke. Alergici by mali nosiť pri sebe sprej Vincentka a v prípade potreby si jedným – dvomi streknutiami do každej dierky uvoľniť nos.

Pomáha pri všetkých druhoch nádchy

,,Pri všetkých druhoch nádchy, ale aj  závislosti od kvapiek do nosa, odporúčame na uvoľnenie dýchania Vincentku. Najjednoduchšou formou jej použitia sú spreje do nosa, ale pomáha aj preplachovanie dutín Vincentkou, či inhalovanie. Pri zahlienení hrdla je to aj  kloktanie. Vincentka je nenávyková, nielenže neničí sliznicu, ale napomáha jej hojeniu, pretože je pre organizmus fyziologicky prirodzená. Má osmocitu podobnú ako ľudský organizmus a práve na princípe osmózy pomáha Vincentka prirodzene uvoľniť opuch nosovej sliznice a obnoviť priechodnosť nosa. Vincentka je 100% prírodná, pretože je to niekoľko desiatok miliónov rokov stará zvyšková morská voda z treťohôr, obohatená o minerály. Alergici a ľudia s upchatými nosmi, vrátane tehotných a dojčiacich žien a malých detí ju môžu používať denne a to po celé roky bez akejkoľvek závislosti a negatívnych reakcií,“ vysvetľuje J.Šumšal.

vyrobky-vincentka

Načo slúžia VINCENTKA NOSOVÝ SPREJ STANDARD a JUNIOR?

Oba nosové spreje pomáhajú udržiavať fyziologickú čistiacu schopnosť nosovej sliznice (funkciu riasinkového epitelu), umožňujú optimálne fungovanie tzv. slizničnej imunity ako primárnej obrany pred infekciou. Používajú sa na zvlhčenie sliznice celej nosnej dutiny a nosohltanu predovšetkým pri pobyte v prostredí s nízkou relatívnou vlhkosťou vzduchu, v priestoroch vykurovaných ústredným kúrením a prostredí znečistenom najmä prachovými časticami.

Celkovým zložením hypotonickej kyselky s obsahom jodidov priaznivo ovplyvňuje Vincentka obranyschopnosť v zmysle prevencie chronických bakteriálnych infekcií horných dýchacích ciest, chronickej nádchy, sinusitídy a chronickej polypóznanasopharyngitidy.

nasalis_startovaci_sada

Ako vznikol VINCENTKA NOSOVÝ SPREJ JUNIOR 25ml

Pre špeciálne potreby menších detí firma Vincentka vyvinula nosový sprej JUNIOR s menším tlakom a menšou veľkosťou aplikátora. Vincentku JUNIOR je možné použiť už u dojčiat. Tu je potrebná veľká opatrnosť pri aplikácii z dôvodu možného poranenia dieťaťa. Najlepšie je použiť aplikátor v tesnej blízkosti nosa tak, aby sa nezasúval do nosovej dierky.

JUNIOR je určený pre novorodencov a malé deti. Oproti štandardnému prevedeniu sa líši:

– Polovičnou dávkou

– Nižším tlakom rozprašovača

– Užším koncom aplikátora

U detí preventívne pôsobí proti rozvoju recidivujúcej tracheobronchitídy a rhinitídy.

Nosové spreje Vincentka pomáhajú deťom uvoľniť upchaté nosy

Vincentka je osvedčeným prostriedkom, ktorý postupuje z generácie na generáciu. Niekedy sa nazýva aj „liek starých materí“ a v tomto prípade je to naozaj pochvala hodná niekoľko storočnej tradície. Každá generácia mamičiek si vytvára svoje zaručené okruhy osvedčených liekov, ale aj domáckych receptov, ktoré pomáhajú a prinášajú úľavu ich ratolestiam. Mamičky si tieto rady navzájom vymieňajú a v čase internetu hľadajú osvedčené postupy práve na webových stránkach.

lahev-vincentka

Niekedy sa mamičky bábätiek obávajú, či môžu Vincentku podávať úplne malým deťom, napríklad na uvoľnenie nosa od hlienov pre dýchanie. Pokojne sa o tom môžu poradiť s lekármi, ktorí ju rovnako ako skúsené mamičky, odporúčajú používať v prípade potreby aj pre novorodencov a malé deti. Práve pre vekovú kategóriu od 0-3 rokov je určený nosový sprejový aplikátor JUNIOR a pre staršie deti STANDARD. Na webovej stránke Vincentky je možné zadarmo si objednať aj ústny aplikátor.

Vincentka, a. s., vyvinula celú škálu výrobkov, ktoré sú urobené na báze minerálky Vincentky. Samotná Vincentka sa používa priamo pri výrobe sirupov a sprejov. Z Vincentky sa vyrába destiláciou koncentrát, ktorý sa používa na výrobu zubných pást  a hydratačných krémov. Z koncentrátu sa ešte extrahuje soľ, ktorá sa používa pri výrobe pastiliek. Pastilky sú veľmi dobré pri ochoreniach hrdla, angínach, ale aj pri strate hlasu, oslabení hlasiviek. Často ich používajú speváci, moderátori, spíkri, ľudia ktorí pracujú hlasom.

Viac je na : www.vincentka.cz

Bardejovské kúpele po sľubnom rozbehu pribrzdila druhá vlna

Len o niečo viac ako dva mesiace trvala prevádzka Bardejovských kúpeľov, a.s. bez obmedzení, v plnom režime a s naplnenými kapacitami. Nástup druhej vlny koronavírusu a opatrenia hygienikov tento sľubný letný rozbeh pribrzdili a priniesli podnikateľskú neistotu. Napriek tomu Bardejovské kúpele poskytujú všetky kúpeľné služby pre klientov zdravotných poisťovní i samoplatcov bez výrazných obmedzení. Zabezpečujú pritom svojim klientom maximálny možný servis a k tomu prijali koncom septembra opatrenia, ktoré  sú na úrovni schválenej UVZ (Úradom verejného zdravotníctva) SR. Obmedzenia sa týkajú hlavne R – O – R (rúška-odstup-ruky) a zákazu spoločenských udalostí a tanečných večerov. Informuje o tom ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov, a.s., Tamara Šatanková.

hotel-alzbeta

,,Život v našich kúpeľoch sa po koronakríze vrátil do normálu až v polovici júla, ale nové opatrenia prijaté v posledných týždňoch opäť brzdia fungovanie cestovného ruchu. Len čo sme sa rozbehli, už musíme spomaľovať a v takomto neistom podnikateľskom prostredí sa nedá dlhodobo udržať. Naozaj nevieme čo bude a sme v obrovskej neistote. Počas prvej vlny koronavírusu sme boli takmer 2 mesiace úplne odstavení a nábeh na plné vyťaženie kapacít trval ďalšie 2 mesiace. Letná sezóna nám straty čiastočne skresala, ale nedala sa nafúknuť a už skončila. Čas keď sme boli zatvorení, už nie je šanca dobehnúť. Leto bolo plné, ale to z hľadiska celkových tržieb nebolo dostatočné,“ vysvetlila vývoj T.Šatanková.

spa-kupele-bardejov

Dodala, že počet klientov v indikačnej skupine A (plne hradenej poisťovňami) je medziročne oveľa nižší a ubúda aj počet návrhov na kúpeľnú liečbu. Kúpele sú však pripravené poskytovať čo najlepšie služby aj pri prípadných ďalších obmedzeniach.

Pozitívne rekreačné príspevky

,,Existenciu rekreačných príspevkov od zamestnávateľov vnímame veľmi pozitívne a klienti ho vo veľkej miere využívajú. V lete sme mali aj vyšší počet samoplatcov, ale stále to nebolo na úrovni minulého roka. Klientov v skupine B (čiastočne hradenej) máme tiež menej. Ale aj títo klienti si  môžu uplatniť príspevok od zamestnávateľa, aj keď nie každý zamestnávateľ ho preplatí. Preto si to treba overiť u neho vopred. Pomohlo by, keby prevzal na seba v rámci boja proti kríze toto preplácanie štát, spolu s ďalšími opatreniami, napríklad znížením DPH pre služby v cestovnom ruchu,“ konštatovala T.Šatanková.

hotel-alexander

Poukázala nato, že kúpele sami chystajú akcie pre samoplatcov a seniorov. ,,Na zimu sme už pripravili pobyt pre samoplatcov do hotela Alexander, kde ponúkame viac menej podobné ceny ako rok predtým, v cene je plná penzia, atraktívne procedúry a luxusné ubytovanie. To všetko už od 71 EUR na osobu a noc. Pre seniorov máme pobyt senior špeciál v cene už od 43 EUR pre osobu a noc v dvojlôžkovej izbe so všetkými službami,“ povedala T.Šatanková.

wellness-hotel-alexander

Doplnila, že pohodlie klientov a procedúr je maximálne zabezpečené, pri dodržaní nevyhnutných hygienických opatrení v interiéroch, hlavne nosenia rúšok. V priestoroch hotelov sú k dispozícii dezinfekčné prostriedky, zamestnanci pracujú s rúškami a v jednorazových rukaviciach, upratovanie v hoteloch prebieha so zvýšeným dôrazom na dezinfekciu a pri konzumácii jedál a v prevádzkach sú dodržiavané odstupy. V exteriéri je voľný pohyb bez obmedzení. Pandémia koronavírusu spôsobila zatiaľ kúpeľom výpadok na tržbách vo výške niekoľko miliónov EUR.

Čo sa dá robiť v kúpeľoch a okolí

K dispozícii je celá škála relaxačných i liečebných pobytov, prechádzky nádherným parkom s vysokými stromami a historickými budovami, kúpanie sa a wellness hneď v dvoch hoteloch, k tomu masáže, minerálne kúpele, soľná jaskyňa a pitné kúry. Sú tu tenisové dvorce, krytá hala, preliezačky, minigolf, „kúpeľné singletracky“, 5km je do historického mesta BARDEJOV – pamiatky Unesco, podobne je vzdialený hrad Zborov, Slnečný majer s možnosťou jazdy na koni a mnohé iné atrakcie.

beauty-bardejovske-kupele

Bardejovské kúpele sú stále špičkou

Bardejovské kúpele, a. s., patria medzi špičku slovenského kúpeľníctva s dlhoročnou tradíciou. V Bardejovských kúpeľoch sa liečia onkologické choroby, choroby obehového a tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby z povolania, ochorenia obličiek a močových ciest, choroby pohybového ústrojenstva a ženské ochorenia. Kúpele si vychutnávala cisárovná Alžbeta, ale aj rakúsko-uhorský cisár Jozef II. (1783), Mária Lujza, neskoršia manželka cisára Napoleona (1809), ruský cár Alexander I. (1821) a poľská kráľovná Mária Kazimiera Sobieska.

Vlani mali Bardejovské kúpele, a.s.  najlepší rok v histórii. Navštívilo ich 31 011 osôb a zaznamenali aj zvýšenie počtu prenocovaní na celkových 289 353.Za rok 2019 dosiahla akciová spoločnosť Bardejovské kúpele tržby vo výške 15, 804 mil. EUR. Prepočítaný stav zamestnancov bol vlani 357.

Viac informácií na: www.kupele-bj.sk

Centrálne rezervačné oddelenie:
Tel.: 054/477 4346, 477 2717, e-mail: rezervacie@kupele-bj.skpk@kupele-bj.sk

 

Poznáme víťazov súťaže o naj fotografie slnečných kolektorov

S posledným septembrovým dňom sa skončila aj súťaž o najzaujímavejšiu fotografiu akýchkoľvek slnečných kolektorov s komentárom na https://www.facebook.com/thermosolar.ziar/. Porota z THERMO|SOLARU rozhodla, že prvú cenu – víkendový pobyt vo Vysokých Tatrách vo wellness  hoteli International**** v golfovom rezorte Black Stork získala Paulína Kopčová, druhú cenu – športovú bundu Alena Lehocká a tretiu cenu – reklamné predmety Zuzana Príbojská. Okrem toho sa porota rozhodla odmeniť (mimo súťaže) drobnými darčekmi aj niekoľko ďalších príspevkov, ktoré ju zaujali, či už fotografiou, alebo komentárom k nej.

sutaz thermosolar

Zapojili sa a zvíťazili

Víťazná fotografia Paulíny Kopčovej sa páčila aj najväčšiemu  množstvu návštevníkov stránky. Tu je jej autorský komentár k fotografii kde je s dcérkou a rodinnými slnečnými kolektormi:,,Slnečné kolektory od Thermosolar s.r.o. sú pre nás, ako mladú rodinku, jedna z najlepších investícii, akú sme mohli do domácnosti urobiť. V prechodnom období krásne temperujú vodu v podlahovom kúrení a počas celej sezóny jar – jeseň plne nahradia elektrický bojler. Čo viac si priať, už len pre rodinku niečo vyhrať.“

Krásne fotografie

Alfréd Gottas, riaditeľ THERMO|SOLARU k tomu hovorí: ,,Srdečne gratulujeme víťazke našej súťaže. Dúfame že okrem teplej vody zo slnečných kolektorov ju zahreje aj pocit víťazstva v našej súťaži a že si užije pobyt vo wellness hoteli v golfovom rezorte vo Vysokých Tatrách. Zároveň ďakujeme aj ďalším oceneným i každému účastníkovi súťaže, že si našli čas a podporili aj touto cestou využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku aj takouto netradičnou formou. Účastnícke fotografie s komentármi ponecháme na našej stránke dlhší čas, aby sa s nimi zoznámili návštevníci i v budúcnosti a aj fotografie použijeme pri ďalšej propagácii využitia slnečnej energie. Zvážime aj možnosť zopakovania podobnej súťaže v budúcnosti, možno v lepšej situácii, než bolo tohtoročné kolidovanie s koronavírusom, čo sa podpísalo aj v relatívne nižšej účasti príspevkov oproti našim očakávaniam. O to viacej si vážime tých, čo prispeli svojimi fotografiami a komentármi a obohatili našu stránku.“

thermosolar sutaz    3.cena sutaze Thermo solar Tour  2.cena sutaze Thermo solar Tour

Ďalej dodal, že všetky komentáre ocenili možnosť majiteľov slnečných kolektorov mať teplú vodu zohriatu slnkom zadarmo. Pri výbere víťazov zohľadnila firemná porota aj originalitu fotografií, vlastných komentárov, cudzích komentárov a to ako sa páčili ďalším účastníkom.

(THERMO)SOLAR TOUR ukázala, že Slovensko je naklonené slnečnej energii

,,Aj naša súťaž (THERMO)SOLAR TOUR ukázala, že slnečné kolektory sú už samozrejmosťou. Ľudia ich považujú za výhodné a ekologické a oceňujú možnosť mať teplú vodu od slnka prakticky zadarmo. Naša firma k tomu poskytne všetky potrebné konzultácie. Počiatočná investícia sa vráti so štátnou podporou už za 5-7 rokov. Stačí sa zaevidovať v poradovníku o poukážku od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ktorou sa cena slnečných kolektorov zníži až o polovicu https://zelenadomacnostiam.sk/.Ročne tak môže domácnosť v rodinnom dome ušetriť aj viac ako 250 EUR za prípravu teplej vody pri solárnom systéme z THERMO|SOLARU a to počas cca 40 rokov životnosti systému,“ uzavrel A.Gottas.

Ďalšie informácie sú na https://www.facebook.com/thermosolar.ziar/, www.thermosolar.skalebo na tel.: +421-45-601 6080