Monthly Archives: Listopad 2016

You are browsing the site archives by month.

ZCHFP SR oslavuje 25. rokov od založenia

Aktivity Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky (ZCHFP SR) k 25. výročiu jeho založenia vyvrcholili 29. novembra 2016 slávnostným Galavečerom slovenskej chémie a farmácie v hoteli Double Tree by Hilton v Bratislave. Predchádzala mu slávnostná Konferencia ZCHFP SR, v rámci ktorej prebiehali paralelne Deň Chémie a Deň Farmácie. Oslavy 25. výročia sa konali pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a za prítomnosti významných hostí z vládnych inštitúcií, partnerských chemických zväzov, odborovej organizácie, zakladajúcich osobností a zástupcov všetkých členov z domova i zahraničia. Informoval o tom jeho prezident Ing. Roman Karlubík.

 

,,Odvetvie chémie a farmácie sa podieľa cca 14 % na celej priemyselnej produkcii SR a takmer 18 % na jej celkovom exporte. Zaznamenali sme nárast zamestnanosti z 34 700 v roku 2010  na  40 700 zamestnancov v roku 2015 a zároveň rast priemernej mzdy, ktorá stúpla za uvedené roky z 964 na 1118 EUR. Podniky si to mohli dovoliť predovšetkým vzhľadom na rast pridanej hodnoty z 964 EUR v pokrízovom roku 2009, na 2024 EUR za rok 2015. Dochádza síce k miernemu poklesu tržieb odvetvia z rekordného objemu  10,9 mld. EUR v roku 2011, na sumu 9,7 mld. EUR za rok 2015, ale  dôvodom je enormný pokles cien ropy a s tým súvisiaci nadväzujúci pokles cien výrobkov. Na druhej strane silne rastie pododvetvie výroby plastov a gumy, ktoré má napojenie na investičný boom v automobilovom priemysle a sektor elektrotechniky na Slovensku. Veľmi vhodné podmienky pre rast svojho podnikania u nás nachádzajú zahraniční investori. Predovšetkým Continental ako čelný predstaviteľ sektora výroby pneumatík,“ konštatoval v úvodnom prejave na galavečere R. Karlubík.

 

Ďalej poukázal na to, že priemerná veľkosť slovenských chemických a farmaceutických podnikov v porovnaní s celoeurópskymi nie je veľká, podľa počtu zamestnancov je to cca 150.  Štatistický úrad SR eviduje v odvetví viac ako 270 výrobných podnikov s počtom 20 a viac zamestnancov. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá, pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Odvetvie zabezpečuje aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie.

 

,,Ďalší vývoj nášho odvetvia je závislý na vnútorných, ale ešte viac na medzinárodných aspektoch a situácii v medzinárodnom obchode. Hospodárske a bezpečnostné opatrenia, ktoré sa prijímajú a prijmú v Európskej únii, napríklad brexit v akejkoľvek podobe, určite ovplyvnia situáciu v priemysle krajín EÚ a dotknú sa aj chemického priemyslu. Pre Slovensko – ako malú otvorenú ekonomiku je veľmi dôležité, aby sa zachovala čo najvyššia miera otvorenosti spoločného trhu krajín EÚ, ale aj pridružených krajín. Vďaka neustále rastúcej automobilovej výrobe sa Slovensko dostalo na prvé miesto na svete v počte vyrobených automobilov na jedného obyvateľa. Sme na to hrdí a sme hrdí aj na slovenskú chémiu, ktorá má na tomto raste svoj nezameniteľný podiel,“ konštatoval R. Karlubík.

Dodal, že ZCHFP SR za 25 rokov svoje existencie obhájil svoje miesto v ekonomike i spoločnosti a právo na úspešnú existenciu. Slovenská chémia je dnes aj vďaka zväzu kvalitatívne lepšia, než bola pred štvrťstoročím.

„So zadosťučinením konštatujeme, že ZCHFP SR má dnes obrovské  znalosti, praktické skúsenosti, ale i efektívne fungujúcu organizačnú štruktúru reprezentovanú Prezídiom, Sekretariátom a špecializovanými pracovnými komisiami a pracovnými skupinami a je schopný poskytovať svojim členom kompletný servis s vysokou pridanou hodnotou. V štruktúrach zväzu pracuje aktívne takmer 200 osôb v 17 pracovných skupinách na národnej a potom i medzinárodnej úrovni v rámci komisií menovaných CEFICom, resp.  v spolupráci s našimi inštitúciami a jednotlivými ministerstvami. Na vysokej profesionálnej úrovni chceme pokračovať v organizovaní každoročných konferencií CHÉMIA a podieľať sa na postupnom riešení problému s nedostatočným záujmom mladých ľudí o štúdium chémie a o prácu v chemických a farmaceutických podnikoch. Chceme sa podieľať na zlepšovaní podmienok pre podnikanie v odvetví aktívnym dialógom v tripartite. Za najproblémovejšie v tomto smere považujeme neprimerané odvodové zaťaženie, neadekvátne zvyšovanie minimálnej mzdy, enormnú byrokratickú záťaž, nízku vymožiteľnosť práva, ale i pohľadávok za dodaný tovar, resp. služby, ale i ďalšie prekážky podnikania,“ upozornil R. Karlubík.

Slovenská chémia a farmácia podľa neho zažíva nejednoduché časy vplyvom zahraničných i domácich faktorov. Poukazuje to na hlboké dôsledky krízy z prepadu cien ropy, na nerovnomerný vývoj vo vnútri slovenskej chémie i na štrukturálne rozdielny vývoj jednotlivých odvetví.

„Segmenty ekonomiky, ktoré nie sú napojené na automobilky, majú nedostatočné zdroje na rozvoj. Situáciu v nich zhoršili za posledné roky vládne konsolidačné opatrenia na dodatočné zdanenie firiem. Stovky miliónov naviac pre štátny rozpočet teraz chýbajú vo vlastných zdrojoch podnikov. V súčasnosti prijímané opatrenia by mali uľahčiť aspoň malému a strednému podnikaniu, naopak zavedenie dane z dividend môže väčším podnikateľom skôr uškodiť. Nezdravý pokles realizačných cien v odvetví zužuje priestor vo vytváraní zdrojov pre firmy. Pri rastúcich mzdách sa tak konkurencieschopnosť slovenskej chémie a farmácie znižuje. Zo zahraničných vplyvov je najhorší dramatický pokles cien ropy a jej produktov a tlak čínskeho chemického priemyslu, ktorý pri poklese domáceho tempa rastu hľadá uplatnenie svojich výrobkov na európskom trhu. Situáciu komplikuje aj sprísňujúca sa legislatíva v EÚ, ktorá významne ovplyvňuje konkurencieschopnosť európskeho chemického priemyslu v globálnom kontexte. Najnovšie musia podniky počítať s poplatkami za registráciu chemických látok, kde nosnú časť nákladov tvorí ich povinné testovanie,“ povedal R. Karlubík.

ZCHFP SR bol založený 30. novembra 1991. ZCHFP SR je dnes významným a rešpektovaným členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky a je pevne zakotvený aj v medzinárodných štruktúrach  a to najmä prostredníctvom svojho členstva v Európskej rade chemického priemyslu – CEFIC.

Celosvetový predaj chemických výrobkov v roku 2014 dosiahol 3 232 mld. EUR, čo je o 2,4 % viac ako v roku 2013. Európsky chemický priemysel si stále udržiava dobrú pozíciu, ale jeho svetové porovnanie sa neúprosne zhoršuje, a to najmä v prospech Ázie na čele s Čínou, ktoré dnes dosahujú takmer trojnásobne väčší objem predajov ako EÚ. Dôvodom ich obrovského dynamického rastu je väčšinou nedodržiavanie dohôd týkajúcich sa legislatívy environmentu, bezpečnosti práce, atď.

Singletrack a kyslíková cesta Mihaľov – Bardejov jsou před dokončením

Severovýchod Slovenska se svými dvěma největšími turistickými skvosty – městem UNESCO Bardejov a Bardejovskými lázněmi, je celoročním lákadlem pro turisty. V těchto dnech zde dokončují dvě nové atrakce – „Obnovu turisticko-relaxační stezky Kyslíková cesta MIHAĽOV – BARDEJOV“ a „Singletrack – Bardejovské lázně 2. Etapu“. Obě budou slavnostně předány a plně zdarma přístupné veřejnosti od začátku prosince 2016.

Kyslíková cesta Mihaľov-Bardejov

Za dva měsíce (říjen – listopad 2016) byla obnovena turistická infrastruktura v regionu Šariš Bardejov a okolí. Na téměř 3 km dlouhé turisticko – relaxační stezce „Kyslíková cesta Mihaľov“ obnovili 19 zastávek, na kterých osadili prvky na cvičení a stala se tak další atrakcí města Bardejov. Obnovu financovala Krajská oblastní organizace (KOCR) Severovýchod Slovenska, ve spolupráci s Oblastní organizací cestovního ruchu (OOCR) Šariš Bardejov, přispělo i Ministerstvo dopravy SR. Ředitel OOCR Šariš – Bardejov Radomír Jančošek k tomu poznamenal: „Za 2 měsíce se nám podařilo obnovit téměř 3 km dlouhou stezku, na které je 19 stanovišť. Na každém jsou dřevěné prvky na cvičení a postupně přibydou i tabulky s vysvětlením, jak postupovat. Vznikne i nový altán s kapacitou 20 osob na sezení pod stříškou a 10 osob u ohniště (4krát 2 m lavice, 2krát 2 m stoly). K tomu přibyde i ohniště z kamene a studánka. Součástí cesty jsou i 2 informační stojany a odpočívadlo se sezením u 3 stolů. Bude tam i turistická mapa a informační tabule.“

Singletrack

Druhá etapa nové turistické tratě pro cyklisty a pěší – tzv. singletrack, která nyní končí, navazuje na první etapu singletrack nazvanou Čerešenka. Ta byla dokončena před rokem v prosinci 2015 a propojila Kyslíkovou dráhu v Bardejovských lázních se sedlem Čerešňa, které se nachází v lokalitě Mníchovského potoka. První etapa má délku 1 650 m a převýšení 140 výškových metrů. Má odvodnění, drenáže, můstky, tabulky a směrové šipky. Je doplněna navigačními tabulemi s rozcestníkem na Čerešňu, kde je i funkční studánka.

Kyslikova-cesta-Mihalov (1)

Kyslíková dráha v Bardejovských lázních

V Bardejovských lázních byla od října do konce listopadu 2014, s nákladem 10 000 EUR, zrekonstruována jedinečná kyslíková dráha. Má délku 1 km a je na ní čtrnáct stanovišť, na kterých jsou připravena relaxační a pohybová cvičení. Původní kyslíková dráha byla vybudována v roce 1974, ale časem byla její dřevěná zařízení znehodnocena. Díky OOCR „Šariš“ – Bardejov byla znovu obnovena, když se vybudovaly a rekonstruovaly odpočívadla, dřevěné atrakce, informační tabule, lavičky a koše. V současnosti slouží nejen lázeňským hostům, ale i místním a všem návštěvníkům.

 

R. Jančošek vyzdvihuje: „Na každém ze 14 stanovišť jsou dřevěné prvky na cvičení a tabulky s vysvětlením, jak postupovat. Dřevěné tabulky motivující ke cvičení mají původní ráz a jsou napsány svérázným stylem. Dráha slouží i na příjemné procházky pro lidi, kteří cvičit nechtějí nebo nemohou. Je pravděpodobné, že se po těchto místech procházely i historické osobnosti, které v minulosti navštívily Bardejovské lázně.“ V Bardejovských lázních kromě rakouské císařovny Alžběty (Sissi) pobýval i rakousko-uherský císař Josef II. (1783), Marie Luisa, pozdější manželka císaře Napoleona (1809), ruský car Alexandr I. (1821) a polská královna Marie Kazimiera dʼArquien, manželka polského krále Jana III. Sobieského.

V tomto roce cestovní ruch v regionu dostal již v létě dva další nové impulzy. Od července zdobí Radniční náměstí Bardejova bronzová socha kata v životní velikosti a v centru Bardejovských lázní, před střediskem obchodu a služeb, přibyla nová odpočinková a sportovní zóna určená pro nejmenší turisty a rodiny s dětmi.

Socha kata

Bronzová socha kata v životní velikosti zatraktivňuje od 4. července 2016 Radniční náměstí historického města Bardejov, které je zapsáno do seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Socha pochází z restaurátorské a sochařské dílny otce a syna – Martina a Viktora Kutných, kteří ji i financovali spolu se sponzory a přispělo i město Bardejov. Socha kata na Radničním náměstí je vysoká 190 cm a je umístěna před bardejovskými dominantami, goticko-renesanční radnicí a bazilikou svatého Egidia. Nedaleko je i Katův dům, kde kat bydlel a v kostele měl svou lavici. Katův dům i lavici v kostele nedávno autor sochy Martin Kutný i restauroval. Bardejov získal právo meče, čili výsadu vykonávat popravy (hrdelní právo) v polovině 14. století od uherského krále Ludvíka I. Velikého. R. Jančošek k tomu poznamenává: „Nová atrakce Bardejova – socha kata, se okamžitě po osazení stala předmětem zájmu návštěvníků. Fotografují se s ní jednotlivci i celé zájezdy domácích a zahraničních turistů. Oblíbenou je hlavně póza s hlavou na špalku, přičemž si pod sekeru neváhají kleknout pro co nejlepší fotografii mladí i staří turisté. Dosud byla jednou z nejfotografovanějších soch v okolí Bardejova socha císařovny Sissi v nedalekých Bardejovských lázních. Socha kata, spolu s dalšími tradičními i novými atrakcemi, jakou je například nová rekreační zóna pro děti v Bardejovských lázních, přispěly ke zvýšení návštěvnosti regionu severovýchodního Slovenska. Mezi největší dosavadní lákadla patřil reprezentativní tradiční Bardejovský jarmark.“

Severovýchod Slovenska má co nabídnout nejen v létě, ale i v zimě. Mimořádně oblíbené jsou wellness zařízení v Bardejovských lázních, a. s., nebo si návštěvníci mohou prohlédnout skvosty gotiky a renesance v centru Bardejova. Potěší je i pestrá regionální kuchyně a další atrakce. Zvlášť oblíbené jsou pobyty v Bardejovských lázních, a. s., na závěr roku, kdy je v ceně pobytu i silvestrovská zábava. R. Jančošek dodává: „I když je letní turistická sezóna hlavním vrcholem sezóny, oblíbenost Bardejova a okolí a jejich návštěvnost narůstají i v zimním období. Kdo chce zažít neotřelou krásu a objevit mistrovská umělecká díla a zažít relax ve výjimečném přírodním prostředí, měl by navštívit město Bardejov a Bardejovské lázně. Hlavní atrakce jsou v provozu celoročně.“

Dodává, že Bardejovské lázně a Bardejov mají kromě Slováků rádi i Češi, Ukrajinci, Bělorusové a Rusové. Poláci upřednostňují jednodenní turistiku. V Bardejovských lázních, a. s., je již tradicí přivítat Nový rok ve společnosti lázeňských hostů. Silvestrovské pobyty na 3 až 6 nocí, které lázně každoročně připravují, jsou plné atraktivních benefitů a doprovodných akcí.

Bardejovské lázně se nacházejí 5 km od Bardejova. Patří k nejoblíbenějším, nejnavštěvovanějším a počtem lůžek ke třem největším slovenským lázním. Zároveň se pyšní tím, že patří mezi nejstarší lázně s nejdelší tradicí poskytování lázeňských služeb. Kromě kulturně-společenských akcí je areál Bardejovských lázní každý den otevřený pro širokou veřejnost. Hosté mají na výběr ze dvou wellness komplexů. Větší Wellness SPA – bazénový a saunový svět je v hotelu Ozón a menší (bez plaveckého bazénu) je v kongresovém hotelu Alexander. V komplexu Wellness Spa je možné využít denně bazén a saunový svět. Ve středu až neděli jsou přístupné i fitness, masáže a solárium. V hotelu Alexander je k dispozici ve středu až neděli whirlpool, finská a parní sauna, ochlazovací bazén, přívalová sprcha, tropická a masážní sprcha, tepidárium, fitness, masáže.

Město Bardejov a okolí jsou jedněmi z nejlepších míst pro trávení volného času. Město se právem pyšní opakovanými prvenstvími v soutěži o Nejkrásnější město Slovenska. Návštěvníci zde mohou obdivovat Radniční náměstí s nádhernými gotickými měšťanskými domy, Bazilikou minor Sv. Egidia, s bývalou Městskou radnicí – první stavbou renesance na území Slovenska, v níž je umístěna expozice Šarišského muzea.

Bardejovské suburbium – Stará synagoga v Bardejově patří mezi klenoty synagogální architektury na Slovensku. Představuje unikátní typ devítiklenbové synagogy. Její výstavba byla ukončena pravděpodobně v roce 1836. Stará synagoga byla vyhlášena za národní kulturní památku v roce 1970, mikve a bet hamidraš v roce 2000. V témže roce bylo historické jádro města Bardejov spolu s židovským suburbiem zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Mezi oblíbená návštěvní místa v okolí Bardejova patří i zachovaných 7 řeckokatolických a 1 římskokatolický dřevěný kostel: Hervartov, Tročany, Krivé, Kožany, Lukov, Frička, Jedlinka, Mikulášová, Zboj. Celoročně bývají zavřené, ale na požádání se dají navštívit téměř kdykoliv. Oblíbená je i Lesnická naučná stezka ČIERNA MLÁKA v Bardejovských lázních a tamní Skanzen – Muzeum lidové architektury. Příjemným cílem výletů je i agroturistické zařízení v Stebnícké Huti Sluneční Majer a Zborov. Z Bardejovských lázní přes Zborovský hrad je vybudovaná okružní naučná stezka. Bardejov a okolí jsou ideální destinací pro strávení rodinné dovolené, či výletu.

Více je na: www.bardejov.sk, www.kupele-bj.sk

 

Podlehněte informačním systémům SAP R/3 a SAP HANA

Jestliže řídíte menší, střední nebo velký podnik, jistě moc dobře víte, že bez speciálních systémů je to téměř nemožné. Jen málokdo je schopen spojit ekonomický sektor s výrobou, personalistikou a ostatními oblasti, pokud k tomu nemá vhodné nástroje.

O správném výběru by vás v této oblasti mohly přesvědčit SAP R3 zkušenosti a recenze spokojených uživatelů. Tento profesionální softwarový produkt je totiž dílem stejnojmenné společnosti, jejíž působnost je v tisícovkách firem po celém světě.

Kladné SAP R/3 recenze

SAP R/3 slouží primárně pro řízení podniku a skládá se z několika praktických modulů. Vedle finančního účetnictví je to plánování dlouhodobých projektů, skladové hospodářství, podpora prodeje, evidence majetku, kontroling, údržba, řízení lidských zdrojů a mnohé další.

A právě SAP R/3 zkušenosti, recenze a kladná hodnocení jsou potvrzením toho, že tyto systémy jsou až nadmíru oblíbené. Kdo by ostatně odolal přehlednosti, jednoduchému ovládání, vysoké variabilitě a prvotřídnímu servisnímu zázemí?

Vedle uvedeného řešení, máte možnost narazit také na SAP HANA recenze, což je modifikace uvedeného podnikového systému. Aplikační a databázová platforma, s níž vás seznámíme trochu podrobněji.

Co je to SAP HANA?

Produkt společnosti SAP, díky němuž budete schopni pracovat s velkým množstvím dat, ať už půjde o nejrůznější výpočty, analýzy a zpracování dotazů. Ostatně SAP HANA recenze jsou důkazem toho, že aplikováním tohoto systému dochází k růstovému potenciálu, rychlejšímu rozhodování, ke zvýšení produktivity a potřebné návratnosti financí.

Podlehněte některému z novodobých informačních systémů, které jsou pomyslnou vstupní branou k úspěchu. Vydejte se cestou vysoké garance trvalého rozvoje, bezpečnosti a finálních analýz. S požadovaným výsledkem budete nadmíru spokojeni, o tom nemějte pochyb.

O úspěchu může rozhodnout sídlo kanceláře

V minulosti se podnikatelé orientovali především na vlastní živnost. Kdežto v současné době je zvýšený zájem o podnikání formou právnické osoby – například společnosti s ručením omezeným. Nicméně se založením právnické osoby je spojeno více administrativní činnosti. Jednou z povinností je mít sídlo společnosti a kanceláře. A právě na sídlo firmy se podíváme v následujících řádcích podrobněji.

Byznys je výrazně ovlivněn maličkostmi, jako je například adresa kanceláře. Spousta právnických osob přesunuje své podnikání do hlavní metropole, kde se snaží získat sídlo firmy na lukrativní adrese. Důvod je jasný. Pokud potenciální obchodní partner či významný klient uvidí na vizitce sídlo kanceláře v centru Prahy, udělá si o společnosti velmi dobrou vizi. A řekněte sami. Dali byste přednost firmě v zapadlé obci, nebo firmě v exkluzivní pražské čtvrti?

Jak virtuální sídlo firmy vlastně funguje?

Jedná se vlastně o pronájem sdílených kancelářských prostor, který vás vyjde na několik stovek měsíčně. Za tuto neuvěřitelnou cenu získáte plně vybavené sídlo firmy na prestižní pražské adrese, jehož součástí jsou další doplňkové služby (vedení účetnictví, zpracování daňového přiznání, marketingová podpora apod.). Tato služba je zcela bezpečná a určena všem moderním podnikatelům, jež chtějí zvýšit prestiž své firmy a snížit náklady s podnikáním spojené.

Kde získat nové sídlo firmy Praha?

Máte-li zájem o skutečně lukrativní situování svého budoucího sídla firmy a s ním spojené služby, oslovte společnost Profi-kancelář s.r.o., která je profesionálem v oboru a přináší vám i mnohé věci navíc, ať už jde o účetní nebo právní servis.

Vydejte se cestou garance kvality, kterou vám předkládá pouze tento subjekt. Uvidíte sami, co s vašimi potenciálními klienty udělá nové sídlo firmy Praha, jež pro vás bude jen velkým přínosem.

Datacentra jsou velmi důležitějším prvkem infrastruktury

Když dojde na IT infrastrukturu ve firmě, datová centra jsou určitě nejvyšší prioritou. Přestože většina firem je vidí jen jako externí zařízení pro ukládání informací, ve skutečnosti je jejich důležitost mnohem vyšší. Jakýkoliv problém v datovém centru může firmu dostat na kolena, pokud nemá efektivní strategii zálohování.

Důkazem toho, jak jsou datová centra důležitá, jsou i velké firmy v čele s Googlem a Facebookem, které staví stále nová datacentra. Vlastně nemusíme chodit až tak daleko. Vždyť i český Seznam.cz loni otevřel Kokuru.

Jak mít lepší datové centrum?

Kdo nebuduje nová datacentra, aspoň vylepšuje ta stará. I sem totiž přichází moderní technologie. Za zvážení stojí hybridní datové centrum a koncept Green IT, který snižuje nejen zátěž životního prostředí, ale i provozní rozpočet.

S řešením modernizací a vylepšení pomáhá datovým centrům Asociace za lepší ICT řešení. Sdružuje firmy i dodavatele a konzultanty, kteří jsou ochotní navzájem sdílet postupy a know-how pro lepší svět IT. Jednou z jejich iniciativ je právě optimalizace datacenter.

Lepší datová centra 2016

Z toho důvodu pořádala Asociace za lepší ICT řešení konferenci Lepší datová centra 2016. Probírali se na ní nejzajímavější zkušenosti provozovatelů českých datových center, HW i SW.

Účastníci konference se poučili ze zkušeností s provozem datových center Seznam.cz, TTC, DHL a IT4Innovations. Možnosti nového nástroje na správu virtuálních systémů a hybridních řešení předvedli T-Mobile, bezpečnost infrastruktury měli na starost společnost PRONIX. Hlavní partner konference, společnost Schneider Electric, představila systém řízení IT a OT technologií.

Pro všechny, které datová centra a jejich problematika zajímají, ale neměli možnost se dostavit osobně, byla navíc připravena online účast prostřednictvím videokonferenčního systému Lifesize.

Firmy by rostoucí význam datových center neměly ignorovat. S lepším řešením jim pomůže Asociace za lepší ICT řešení.

Přírodní léčivé prameny v Luhačovicích si vyžadují stálou péči

Společnost Lázně Luhačovice spravuje 10 hydrogenuhličitano-chlorido-sodných-jodových minerálních pramenů, které vyvěrají na území Luhačovic. Nejznámějším z nich je Vincentka. Většina z nich je veřejně přístupná po většinu roku, ale některé jsou v zimě mimo provoz. Každoročně se potom na jaře v květnu koná slavnostní otevírání pramenů, ale samotné prameny jsou přístupné o hodně dřív – v březnu. S příchodem mrazů se obvykle v prosinci, nebo v listopadu některé prameny uzavírají. Přírodní léčivé prameny v Luhačovicích si vyžadují stálou péči a stojí akciovou společnost Lázně Luhačovice ročně nemalé finanční prostředky, i když jsou volně a bezplatně přístupné široké veřejnosti.

 

Výkonný ředitel Lázní Luhačovice Ing. Jiří Dědek, MBA k tomu říká: „Některé prameny uzavíráme na zimu čistě z praktických důvodů, aby nezamrzly. Z potrubí proto vypustíme vodu. Rovněž tam, kde jsou, sundáme i skleněné dekorativní nádoby na pramenech, aby je mráz neroztrhal. Úplně tak uzavíráme pramen Dr. Šťastného a Nový Jubilejní. Ottovka v altánku se uzavírá taky, ale je možné si ji načepovat vedle u kamenné zídky. V současné době je však pramen Ottovka dlouhodobě uzavřen z hygienických důvodů (bakteriální znečištění). Prameny Vincentka a Aloiska se na zimu neuzavírají a jsou přístupné veřejnosti v určených hodinách. Vincentka je přístupná ve stejnojmenné, v zimě vytápěné hale. Pro lepší komfort hostů je v hale k dispozici i ohřívaná Vincentka. Obvyklá otevírací doba Vincentky v zimě je stanovena na 7:30 – 11:00 a 13:00 – 17:30 hod.“

 

Dodáva, že Aloiska je umístěna v altánku a ten je běžně přístupný podobně jako Vincentka. Na rozdíl od ní se však lidé mohou napít Aloisky i mimo otevíracích hodin a to u pítka umístěného po straně stavby, která pramen zastřešuje. Do většiny léčebných domů akciové společnosti Lázně Luhačovice jsou přivedeny „minerálkovody“- potrubí, kterými jsou přiváděny jednotlivé prameny, nebo jejich smíchané vody za účelem procedur. Obvykle jsou hostům k dispozici v těchto zařízeních i pítka.

 LL-pitiezpramena

Přírodní léčivé prameny v Luhačovicích

Z deseti zmíněných minerálních pramenů je světově proslulá právě Vincentka, která je základním inhalačním médiem ve většině inhalatorií v České republice. Její účinek přímo z pramene je ovšem nenahraditelný. Nejznámějšími luhačovickými léčivými prameny jsou Vincentka, Aloiska, Ottovka a Pramen Dr. Šťastného, které jsou volně přístupné veřejnosti. V září 2013 byl slavnostně zpřístupněn pramen Nový Jubilejní. Další minerální prameny využívané k balneologickým účelům jsou Nová Čítárna, Nová Janovka, Elektra. Zbylé dva prameny ve správě akciové společnosti Lázně Luhačovice nesou jména Jubilejní a Vladimír. Český inspektorát lázní je v roce 2015 označil za pozorované a záložní zdroje. V současné době nejsou používány k žádné léčbě. Teplota pramenů se pohybuje mezi 10 a 14 °C. Luhačovické minerální vody jsou považovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě. Mají vysoký obsah minerálních látek a vynikající proplynění volným oxidem uhličitým. Využívají se k pitné kúře, inhalačním procedurám a k minerálním koupelím. Minerální prameny jako přírodní léčivé zdroje využívali lidé odpradávna k léčení nemocí a k posílení zdraví.

 

Vincentka – přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá, jodová minerální voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem barya, bromidů, bromidů, lithia, fluoridů a kyseliny borité, studená, hypotonická. V Luhačovicích najdeme celkem tři prameny nazvané Vincentka: Vincentka, Nová Vincentka a Vincentka 2. O zvelebování jména Vincentka se v současnosti dělí dvě společnosti – Akciová společnost Lázně Luhačovice, která má práva na lázeňský způsob využívání Vincentky přímo v Luhačovicích a akciová společnost Vincentka, která má práva na plnění do lahví a její prodej. Vincentka – Minerální voda původního pramene, dříve nazývaného jako Hlavní, je k dispozici ve stejnojmenné hale vybudované v letech 1947 – 1948. Pramen byl pojmenován podle majitele zdejšího panství, hraběte Vincence Serényiho, který se zasloužil o rozkvět lázní. Kvůli vydatnosti 10 – 12 litrů za minutu se v současné době tento pramen již nevyužívá na lahvování.

Nová Vincentka – Druhý pramen má podobné složení jako původní, ale díky vydatnosti 30 litrů za minutu je od roku 1991 využíván jako zdroj pro lahvování a stáčen v akciové společnosti Vincentka. Zároveň se v této společnosti z Vincentky získává odpařováním koncentrát, který se využívá pro výrobu doplňkových výrobků řady Vincentka (NASALIS, hydratační krém, zubní pasta) a dále sůl pro výrobu pastilek. Tento vrt je hluboký 35 metrů a pochází z roku 1988.

Vincentka 2 – Třetí z pramenů s vydatností 40 litrů za minutu je situován západně od Jurkovičova domu. Slouží jako rezerva pro léčebné účely, ale zatím (od r. 2011) není využíván.

LL-Vincentka701

Aloiska – přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá a jodová minerální voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem kyseliny borité, lithia, barya, bromidů, studená, hypotonická. Patří k nejstarším luhačovickým minerálním pramenům a byla známá již před rokem 1770. Vyvěrá v parku nad Bílou čtvrtí na jihozápadním úpatí Velké Kamenné, asi o 30 metrů výše než ostatní prameny. K pitné léčbě se začala používat až ve dvacátých letech 19. století. Nesla názvy „Lesní pramen“, „Pramen v hoře“ nebo také „Luisin pramen“. Nejdříve měla formu studánky a později kamenné jímky, nad níž byl vybudován dřevěný pavilon. Větší zásah do jímání byl proveden v roce 1904 a v letech 1929 – 1930. V tomto období začala vydatnost pramene klesat. Starý pramen se zrušil, znovu zachytil ve studni o hloubce 14,4 m a přejmenoval na Aloisku. Současná podoba pavilonu pramene pochází z roku 1963. Pramen Aloiska se využívá k pitné léčbě při onemocnění zažívacích orgánů a k inhalacím. Průměrná vydatnost pramene jsou jen 3 l/min.

 

Ottovka – přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem kyseliny borité, lithia, bromidů, studená, hypotonická.

Je třetím nejznámějším pramenem. Původně vytékala ze strže zvané „V Zelnici“. Ta se nacházela na pravém břehu Horní Olšavy na úpatí Malé Kamenné. V roce 1905 byl pramen, který původně vytékal z pukliny v pískovci, zachycen v kamenném sklípku. K dalším úpravám došlo v letech 1929 – 1939, kdy se nad pramenem postavila klenutá jeskyně uzavřená mřížovou branou. V té době se nedaleko jejího skutečného výtoku zbudoval kruhový pavilon a malá výtoková kašna, kudy voda vytéká nepřetržitě po celý rok. Své jméno dostal pramen podle dalšího člena rodu Serényiů, hraběte Otty.Minerální voda pramene Ottovka se používá k pitné kúře. Vydatnost pramene je pouze 3 l/min. V současné době je však pramen Ottovka dlouhodobě uzavřen z hygienických důvodů (bakteriální znečištění).

 

Pramen MUDr. Františka Šťastného (Dr. Šťastný) – přírodní, velmi silně mineralizovaná, jodová, uhličitá, minerální voda hydrogenuhličitano- chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem lithia, stroncia, barya, bromidů, fluoridů a kyseliny borité, studená, hypertonická.

Nejzajímavější z luhačovických pramenů vyvěrá na severozápadním úpatí Velké Kamenné severozápadně od Lázeňského divadla. Byl objeven začátkem 20. století během kopání studny Janovky, v jejímž dnu se prováděl zkušební vrt. V hloubce 39 metrů došlo k erupci proplyněné minerální vody, která začala stříkat do výše 20 metrů. Pramen se stal evropskou senzací a získal jméno Gejzír. Brzy se ukázalo, že pramen způsobuje snižování vydatnosti okolních pramenů. Byl proto zregulován, spoután a znovu vystrojen, tentokrát pod názvem Pramen MUDr. Františka Šťastného. František Šťastný byl luhačovický rodák umučený nacisty za to, že v době druhé světové války pečoval o raněné partyzány. Výtok pramene je regulován na 5 l/min.

 images-zima-zima-13

Pramen Nový Jubilejní – přírodní, velmi silně mineralizovaná uhličitá, jodová minerální voda, hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu se zvýšeným obsahem bromidů, lithia, barya, fluoridů a kyseliny borité, hypotonická. Pramen Nový Jubilejní byl navrtán v roce 1988. Jeho vydatnost je 60 litrů za minutu a nachází se mezi Společenským domem a vilou Alpská růže. Přírodní léčivý zdroj vyvěrá v hloubce 50,5 m a je využíván hosty akciové společnosti Lázně Luhačovice k přírodním minerálním koupelím a inhalacím. V září 2013 byl pramen Nový Jubilejní slavnostně zpřístupněn veřejnosti.

 

Nová Čítárna – Pramen byl zachycen v roce 1987 vedle Společenského domu ve skále v hloubce 50,6 metrů. V době provedení vrtu měl udivující vydatnost 120 l/min. S ohledem na možný vliv na ostatní prameny byla jeho vydatnost omezena na 90 l/min. Minerální voda se čerpá do vodojemu, odkud se odvádí a dále využívá k inhalačním a koupelových procedurám.

 

Nová Janovka – Byl získán v roce 1987 vrtem do hloubky 30,5 metru severovýchodně od budovy Inhalatoria. V té době byl ideálním řešením nedostatku minerální vody pro přírodní uhličité koupele. Jeho vydatnost byla vysoká. Činila a dosud stále činí 60 l/min. Minerální voda pramene Nová Janovka tvoří jednu ze čtyř součástí inhalační a koupelové směsi.

 

Elektra – Je nejkoncentrovanějším luhačovickým pramenem. Dříve vytékala v původním řečišti Horní Olšavy v místě tehdejší elektrárny. Nyní se nachází pod kulturním domem Elektra. V letech 1908 – 1910 se zde vykopala a vyzdila studna, o 20 let později byl v jejím dně proveden vrt do hloubky 81 m. Pro vysoký obsah nerostů se zdroje používalo k výrobě zřídelní soli, která sloužila k přípravě domácích inhalací. Nyní je pramen pro veřejnost uzavřen. Jeho minerální voda se používá k inhalačním a koupelovým procedurám v lázeňském hotelu Morava a tvoří směs používanou při koupelových procedurách také v Alexandria**** Spa & Wellness hotelu. Maximální vydatnost pramene činí 30 l/min.

 

Zbylé dva prameny ve správě akciové společnosti Lázně Luhačovice (Jubilejní, Vladimír) jsou záložní a současné době nejsou používány k žádné léčbě.

 

Více informací je na www.lazneluhacovice.cz , www.vincentka.cz

 

Závěr roku je nejkrásnější v lázních a na horách

Závěr roku se stal jedním z nejoblíbenějších termínů pro rekreační, turistické a lázeňské pobyty. Strávit Silvestra na horách, či ve wellness zařízeních již není módní, ale přímo zdravotní a hlavně relaxační záležitostí. Odpadnou starosti a zbytečné náklady spojené s oslavami závěru roku a vše se to přesune na profesionální personál ve vybraných horských, městských či lázeňských hotelích. Živá hudba, kvalitní gastronomické speciality, relax ve vířivkách a bazénech, neznečištěné prostředí plné kyslíku, lehké sportování či procházky a relax – taková je trendová představa o trávení vzácného volného času během Adventu, Vánoc, či Silvestra. Nejatraktivnější termíny a kapacity bývají vyprodány již v létě, ale pár míst se ještě najde i teď.

 

Přinášíme vám ověřené tipy na odpočinek v těch nejatraktivnějších zařízeních cestovního ruchu v Čechách i na Slovensku. Vánoční a Silvestrovské pobyty přichystaly světoznámé Lázně Luhačovice, Bohemia-lázně, Karlovy Vary či Bardejovské lázně. Nebo se na závěr roku vydejte do metropole, jakou je Praha. K dispozici zde máte síť hotelů SIVEK HOTELS, kde si budete užívat luxus, gastronomii i fakultativní výlety. Sázkou na jistotu je největší slovenská síť hotelů Sorea, jejíž všechna větší zařazení mají své wellness. Většina z nich je situována v nejatraktivnějších lokalitách – Vysokých a Nízkých Tatrách či Slovenském ráji. Dlouholetým magnetem cestovního ruchu jsou i Bojnice s krásným zámkem a největší ZOO na Slovensku.

 

Lázně Luhačovice jsou v zimě pohádkové

Silvestrovské pobyty v Lázních Luhačovice, a. s., patří k nejoblíbenějším a stálí klienti si je rezervují i rok dopředu. I letos je o Luhačovice enormní zájem, a pokud si chcete i vy vychutnat závěr roku v jejich čarokrásném prostředí s nezaměnitelnou architekturou Dušana Jurkoviče, máte jednu z posledních možností koupit si pobyt. Na prodej zbývají už jen poslední místa. Neváhejte, v ceně pobytu na vás čeká i silvestrovský galavečer ve společenském domě s moderátorem Alešem Cibulkou, vystoupí i Standa Hložek, ABBA Chiquita Revival a další.

Celkem vyprodaný je již hotel Alexandria – vlajková loď wellness pobytů, ale plno hlásí i Jurkovičův dům, Dům Bedřicha Smetany, Jestřabí, Alpská růže, Vila pod Lipami, Myslivna, Riviera… Volná místa jsou ještě v hotelu Palace a loni zrekonstruovaném lázeňském hotelu Morava. Silvestrovská lázeňská kúra v Moravě od 27. 12. 2016 do 2. 1. 2017 (šest nocí) klienta vyjde v dvoulůžkovém pokoji od 7 580 Kč do 9 020 Kč. V ceně je i silvestrovský galavečer ve společenském domě (welcome drink, večeře formou bohatého rautu s neomezenou konzumací vybraných teplých, studených i sladkých lahůdek, bohatý zábavný silvestrovský program, ohňostroj). Silvestrovský balíček dále zahrnuje: 6-krát ubytování, 6-krát snídani formou bufetu, 1-krát slavnostní uvítací večeři, 3-krát večeři, 1-krát sváteční novoroční večeři, lázeňský program, 1-krát konzultaci s lékařem, 1-krát přírodní uhličitou koupel, 1-krát bublinkovou koupel s přísadou dle vlastního výběru, 1-krát klasickou masáž (částečnou), 3-krát inhalaci (individuální), denně pitnou kúru léčivých minerálních vod.

Nejen Silvestr je již většinou vyprodaný, ale i Adventní pobyty. Volný je ještě Advent v Alexandrii v termínu 27. 11. – 18. 12. 2016 a poslední místa v Jurkovičově domě. Zůstává také několik volných míst výjimečného pobytu Vánoce v Alexandrii. Obrovský zájem o tyto oblíbené pobyty v závěru roku v Lázních Luhačovice je důkazem, že Silvestr nemusí být jen o hluku a množství lidí na náměstí, ale dá se strávit i příjemně, v atraktivním prostředí lázní. V úvodu roku 2017 je k dispozici Novoroční lázeňský pobyt v hotelu Palace.
Lázně Luhačovice, a. s., jsou největší společností poskytující lázeňské a rekreační služby v Luhačovicích. Léčí se zde onemocnění dýchacích cest, pohybového aparátu, trávicího ústrojí, látkové výměny (cukrovka), oběhového ústrojí a onkologická onemocnění. Kromě lázeňských pobytů je to ideální místo pro strávení wellness víkendů a relaxačních pobytů.

 Alexander-zima (1)

Bardejovské lázně připravily bohatý program

Užijte si závěr roku v luxusu a s relaxací ve wellness, jaký nabízejí jen Bardejovské lázně, a. s. Premiéru bude mít Silvestr s Jadrankou v letos otevřeném čtyřhvězdičkovém kongresovém hotelu Alexander, ale k dispozici je i Silvestrovský pobyt se slavnostním Galavečerem v hotelu Ozón. Silvestrovské pobyty jsou v Bardejovských lázních plné atraktivních benefitů a doprovodných akcí. V nabídce jsou pobyty od 27. 12. 2016 do 5. 1. 2017 na 3 až 6 nocí. Zahrnují slavnostní silvestrovský večer se začátkem v 19.00 hodin s moderátorem, živou hudbou, tombolou a zajímavým kulturním programem. K dispozici je hostům během večeře vždy na 2 osoby láhev vína a sektu, teplý a studený bufet a minerálka. Jako bonus je připraven velký ohňostroj a dárek pro každého.

V Bardejovských lázních je již tradicí přivítat Nový rok ve společnosti lázeňských hostů. Silvestrovské pobyty v nejluxusnějších pokojích v hotelích Alexander, Ozón a Astória začínají od 235 eur na 3 noci pro jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji, 6 nocí vyjde na 430 eur. Dvouhvězdičkové pokoje během závěru roku v Astorii začínají od 190 eur na osobu a 3 denní pobyt. Kromě atraktivního programu během silvestrovského večera pobyty již mají v ceně volný vstup do wellness, klasickou masáž, minerální koupel, solnou jeskyni, rašelinový zábal, přísadovou koupel nebo hydromasáž. Jako extra bonus je welcome drink, volný vstup na kulečník, taneční zábavy s živou hudbou denně od 19:00 hod., bezplatný internetový přístup, parkování gratis, taneční vystoupení, hudební odpoledne při domácím štrúdlu, večer slovenských specialit a folklórní vystoupení. Návštěvníci se mohou těšit i na novoroční koncert. Mezi doplňkové služby za poplatek patří silvestrovské slavnostní líčení pro dámy, volně prodejné procedury – manikúra, pedikúra, kosmetika, kadeřnictví, bowling, party doplňky a konfety, BEAUTY STUDIO a jiné.

Lázně nezapomínají ani na nejmenší klienty. Pro děti připravily dětský koutek, dětskou postýlku bezplatně a babysitting na požádání od 3 let od 9:00 do 15:00. Čekají je i koláčky na recepci hotelu Ozón od 28. 12. do 31. 12. 2016 vždy o 16:00 a zabavit se mohou při malování na obličej. Dostanou i silvestrovské konfety a party doplňky, například čepice a trubky. Sleva pro děti do 15 let je 20 % z ceníkových cen. Děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu mají pobyt grátis. Dětskou postýlku poskytnou na požádání bezplatně.

Bardejovské lázně v posledních letech rozšířily nabídku svých služeb a tak si každý návštěvník může kromě tradičních lázeňských procedur vychutnat i možnosti wellnessu, relaxace či zkrášlovacích programů. Více než 60 % kapacity hotelů je propojeno spojovací chodbou a klient tak mezi nimi přejde suchou nohou. Propojené jsou hotely Ozón, Astória, Alžbeta a od ledna i nový hotel Alexander. Nejvíce pramenů (10), které vyvěrají na jednom území, je právě v Bardejovských lázních. Lázně se vyznačují i ​​kvalitní stravou, procedurami, kvalifikovaným personálem, doplňkovými službami a mnoha dalšími lákadly. Nejatraktivnějším zařízením je Wellness spa v hotelu Ozón s vodním a saunovým světem. I kongresový hotel Alexander má své vlastní wellness, i když o něco menší než Ozón, které však mohou hosté Alexandra také zdarma využívat.

Mnozí návštěvníci tráví závěr roku v Bardejovských lázních opakovaně. Lázně jsou zároveň základnou na lyžování, ať už v lyžařském středisku Regetovka, nebo v Polsku. Stejně tak mohou návštěvníci absolvovat výlety do Polska, ale i do města UNESCO – Bardejova a bezprostředního okolí lázní. Bardejovské lázně jsou ideálním místem i pro kongresy, firemní školení, konference, pracovní setkání, recepce, teambuildingy, workshopy, prezentace, pracovní a relaxační pobyty, ale i rodinné oslavy a svatby.

 

Během zimy si užijete nezapomenutelné zážitky se SOREOU

V hotelech sítě SOREA si můžete vychutnat zasloužený odpočinek i během zimní sezóny téměř po celém Slovensku. Mezi nejoblíbenější patří hotely v blízkosti sjezdovek, kde si po celodenním lyžování můžete dopřát relaxaci ve wellness. V Jasné na vás čeká 49 km perfektně upravených sjezdovek různých obtížností, které poskytnou prostor i těm nejmenším lyžařům. Na vrchol Chopku se dopravíte nejmodernějšími lanovkami Funitel nebo 15 místnou kabinkou. Jasná Nízké Tatry jako největší lyžařská aréna s výbornými podmínkami pro zimní sporty na Slovensku nabízí na severní i jižní straně Chopku nekonečné možnosti aktivit, zábavy a aktivního odpočinku. Vždy upravené sjezdovky si na vás počkají i ve Vysokých Tatrách. Když k tomu připočtete ještě 6,5 km carvingovou trať, máte se opravdu na co těšit. Pro běžkaře jsou k dispozici tratě dlouhé až 26,5 km. Vybrat si můžete mezi nejvýše položeným lyžařským střediskem Štrbské Pleso nebo slunečním lyžováním v Lomnickém sedle. Na Skalnatém plese myslí i na rodiny s dětmi a poskytují službu, kterou jistě rádi využijí více lyžující rodiče – babysitting v Indoor fun park Kamzíkovo. Společně si pak můžete užít křest sněhové vločky, který se každoročně koná 31.12. na Štrbském plese.

Po všech těchto aktivitách je však třeba nasbírat síly na druhý den. Nejlépe v příjemně vyhřátém hotelovém pokoji. V hotelech SOREA si každý z hostů může dopřát potřebný odpočinek i regeneraci. Z 11 hotelů má 9 svůj domov mezi nejvyšším pohořím na Slovensku. Vysoké Tatry ukrývají hotel *** SOREA TRIGAN, hotel *** SOREA URÁN, hotel *** SOREA TITRIS, hotel *** SOREA HUTNÍK I. a hotel ** SOREA HUTNÍK II. Všechny jsou oceněny Certifikátem „Zařízení přátelské k dětem a rodinám“ v rámci projektu „Vstupte s dítětem“. Pro ty, kteří upřednostňují klidné prostředí, jsou vhodné hlavně rodinné hotely SOREA HUTNÍK I a II v Tatranských Matliarech. Jejich výhodou je lyžařský vlek pro děti a začátečníky přímo před hotelem a doprava SKIBUSem k okolním sjezdovkám.

Pokud si vyberete některý z pobytových balíčků, můžete si užít i vstup do Wellness centra. A to v hotelech SOREA TITRIS, URÁN a TRIGAN. V hotelu SOREA URÁN, v těsné blízkosti špičkového střediska s nejdelší sjezdovkou na Slovensku – v Tatranské Lomnici, na vás čeká Wellness URANIA. Wellness centrum s nerezovým relaxačním bazénem s vodními atrakcemi a s dětským bazénem se skluzavkou. Samozřejmostí je nabídka masáží či sauny. Vodní a saunový svět AQUA Relax v Hotelu SOREA TITRIS nabízí odpočinek v bazénu s perličkovou masáží a vodními tryskami. Děti se vyřádí v 36 metrovém tobogánu, vodním hřibu nebo zrychlovacím kanálu. Svou výjimečnost si hotelový wellness nese v nabídce saun – bio sauna s bylinkami vás nejen zahřeje, ale rozhodně i podpoří vaše zdraví. Stejně s možnostmi na odpočinek nezaostává ani hotel SOREA TRIGAN s jeho WELLNESS SVĚTEM REGENERACE A ODPOČINKU. Nachází se u známého tatranského Nového Štrbského plesa. V nabídce má relaxační bazén s vodními atrakcemi, dětský bazének, sauny, fitness, masáže, zábaly a odpočívárnu s přímým výhledem na Tatry.

V Nízkých Tatrách si každý zamiluje hotel *** SOREA SNP, hotel ** SOREA MARMOT a hotel *** SOREA MÁJ. Hotel SOREA SNP se nachází jen pár kroků od sjezdovky Bílá pouť v Jasné. Už ráno vás rozmazlí bohatou bufetovou snídaní v prosklené sluneční restauraci s výhledem na vrcholy Nízkých Tater, která vás nastartuje na tu správnou lyžovačku. Večer unavené nohy a tělo zregenerujete v sauně nebo relaxačními procedurami, jako masáž lávovými kameny, reflexní masáž chodidel, rašelinový zábal, skořicový zábal či celková masáž. V případě potřeby je k dispozici půjčovna lyží i servis v prostorách hotelu, které nabízejí 10% slevu pro ubytované. Hotel SOREA MARMOT je zase v blízkosti kabinkové lanovky v Jasné. Pro ubytované zajišťuje půjčovnu lyží a odvoz k vlekům, je vhodný i pro lyžařské školy. Nedaleko skicentra OPALISKO se nachází hotel SOREA MÁJ. Jeho návštěvníci zde najdou i termální vodu „z Máje“ vynikající pro odpočinek těla a dobrý spánek. Ti, kteří nenechají veškerou energii na svahu, si přijdou na své v JUMPING centru při aerobních cvičeních doprovázených motivující hudbou.

Abychom však nezůstali jen u krás Tater, kvalitní lyžování si užijete i v nádherném prostředí Pienin. Klidné, rodinné přístřeší v údolí minerálních pramenů zde poskytuje hotel ** SOREA ĽUBOVŇA. Kromě toho má hotel v seznamu výhod i skiservis, půjčovnu lyží i snowboardů či školu lyžování. Pokud by vaše srdce pookřálo více při slově wellness než lyžování, příjemný zimní relax najdete v hotelu **** SOREA REGIA v Bratislavě na hradním vršku, konkrétně v jeho hotelovém relax centru BAANTHAI. I rozhodný zauvažuje při jejich široké nabídce luxusních thajských masáží.

FOTO: SOREA a TMR/Marek Hajkovský

 

Více informací je na: www.LazneLuhacovice.czwww.HotelAlexandria.cz, www.kupele-bj.sk, www.bohemia-lazne.cz, www.sivekhotels.cz; www.sorea.sk

 

.

Řízení firemních procesů s podnikovými informačními systémy

Při růstu firmy se dostane do fáze, kdy se již neobejdete a musíte používat podnikový informační systém neboli ERP (Enterprise Resource Planning). Označení ERP zahrnuje software, který se v podnicích využívá pro řízení a integraci činností jako jsou například plánování, prodej/nákup, personalistika, finance a další. Informační systém zahrnuje aplikace pro jednotlivé oddělení. Výhodou podnikového informačního systému je jeho globální použití.

Jak vybrat podnikový systém?

Ptáte se jak vybrat vhodný informační systém právě pro vaší firmu? Výběr není rozhodně snadný a vyžaduje ucelený přehled o systémech, který nabízí český trh. Mnoho specializovaných firem se vývojem ERP systémů zabývá po řadu let a mají vyladěné verze pro menší a střední firmy. Větší firmy naopak vyžadují robustní a ucelené řešení pokrývající rozsah všech agend. V souvislosti s podnikovými IT systémy narazíte na tyto pojmy:

  • CRM (Customer Relationship Management) neboli řízení vztahů se zákazníky. Zjednodušeně jde o proces shromažďování, analýzy a dalšího využití informací o klientech firmy. Cílem je zajištění efektivní interakce firmy s klienty.

  • DMS (Document Management System), je hojně využívající systém pro správu dokumentů. K běžným funkcím patří začleňování dokumentů, jejich správa a archivace.

  • CMS (Content Management System) neboli systém pro správu obsahu.

  • BI (Business Intelligence) je systém pro podporu lepšího obchodního rozhodování. Aplikace slouží ke zpracování dat z oblastí jako jsou prodej, výroba, finance a další. Informace z různých provozů mohou porovnávat ve srovnatelných hodnotách. K běžným funkcím patří reporting, podnikové řízení výkonnosti, analýzy, datové kostky, prediktivní analýzy a přehledové zobrazení.

Více bližších informací, zkušenosti a recenze systému ESO9 a najdete na webu Asociace.

Chcete se cítit jako jogín nebo námořník? Proplachujte dutiny Vincentkou

Indičtí jogíni si preventivně proplachují nosní a vedlejší dutiny slanou vodou, aby tak zabránili jejich zahlenění a vzniku s tím spojených nemocí. Rovněž tak si počínají i námořníci, kteří si proplachují dutiny mořskou vodou pro zabránění vzniku rýmy. Tyto staleté poznatky s prevencí i léčbou využili v akciové společnosti Vincentka. Vyvinuli zde koncentrovanou Vincentku Nasalis a k ní i plastovou konévku k proplachování nosních dutin a nosohltanu. Informoval o tom ředitel společnosti Vincentka, a. s., Jan Šumšal.

 

„Vincentka Nasalis z koncentrátu minerální vody z přírodního léčivého zdroje, silně mineralizované, jodové, uhličité minerální vody Vincentka, hydrogenouhličitano-chlorido-sodného typu, je určena k proplachování nosních dutin a nosohltanu pomocí proplachovací plastové konévky. Používá se preventivně, nebo v akutních stavech u pacientů se záněty horních cest dýchacích, akutních i chronických. Rovněž jako příprava před operacemi nosních a vedlejších dutin, nebo jako denní péče – hygiena horních cest dýchacích. Na trhu je 4 roky a jsou s ní velice dobré výsledky. Konévky jsou vhodné i pro děti, které mají jinak problém se naučit proplachovat dutiny. S konévkou jim to jde o hodně líp,“ řekl J. Šumšal.

2kr-r

Dodal, že používání NASALISU má některé výhody oproti proplachu VINCENTKOU. Neobsahuje oxid uhličitý, který je při proplachu nosních dutin velice nepříjemný. Připravený roztok je isotonický – má upravené pH, lépe ho snáší nosní sliznice. Obsahuje glycerol, který je mírným antiseptikem, zvlhčovačem sliznice a upravuje osmotický tlak roztoku. NASALIS stačí smíchat s teplou pitnou vodou na teplotu cca 37 °C. Samotnou Vincentku je problém šetrně ohřát tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. NASALIS je cca o 50 % cenově výhodnější než proplachování Vincentkou. Jedno 300 ml balení Vincentka Nasalis vystačí na 15 proplachů.

 

„Aplikace NASALISU není nikterak komplikovaná. Pomocí odměrky vlijte do konévky 20 ml koncentrátu. Konévku doplňte do cca 230 ml vlažnou nebo převařenou vodou s teplotou cca 37 °C. Propláchněte si nos tak, že nakloníte konévku směrem vzhůru, aby roztok samovolně protékal vnitřkem nosu a vytékal druhou nosní dírkou ven. Jemným vysmrkáním odstraňte zbývající roztok a výsledkem bude uvolněný nos,“ vysvětlil J. Šumšal.

 

NASALIS se používá u pacientů se záněty horních cest dýchacích, akutních i chronických, po operacích nosní přepážky, nosní sliznice pro omezenou nosní průchodnost, po operacích v oblasti nosní dutiny, vedlejších nosních dutin, slzných cest i nádorů těchto oblastí, po endoskopických operacích shrnovaných do celosvětově rozšířené zkratky FESS, po operacích nosohltanu, měkkého patra (pacienti s chrápáním), u pacientů s tvorbou krust a hustého hlenu, u pacientů s přední suchou (atrofickou) rýmou.

1kr-r

Používá se i jako příprava před operacemi nosních a vedlejších dutin, při aplikací do nosu užívaných léků, protože zvyšuje jejich účinnost, nebo před endoskopickým vyšetřením nosních dutin a nosohltanu. Z důvodů preventivních se používá k urychlení obnovy přirozeného prostředí na nosní sliznici, fungování pohybu jejich řasinek i celkové obranyschopnosti, v období zvýšeného výskytu infekcí horních cest dýchacích, u alergiků přecitlivělých na pyl a prach v době jejich zvýšeného výskytu v ovzduší. Pomáhá i pacientům s vysycháním sliznice během spánku a chrápání, nebo pacientům s opakovaným krvácením z nosu při tvorbě krust. Vhodná je i pro denní péči při hygieně horních cest dýchacích. Kontraindikace, ani alergické reakce nejsou známy.

 

Vincentka Nasalis obsahuje hydrogenouhličitany 5040 mg/l, uhličitany 5020 mg/l, fluoridy 10,0 mg/l a jodidy 31,0 mg/l, glycerol a kyselinu citronovou. Uchovává se za běžné teploty do 25 °C v suchu a temnu.

 

Vincentka je přírodní léčivá minerální voda vyvěrající v Lázních Luhačovice, s vysokým obsahem fluoridů a kyseliny borité. Dostupná je návštěvníkům Lázní Luhačovice při původním prameni Vincentka a lahvovaná pochází z pramene Nová Vincentka. Těší se mimořádné oblibě, když jsou její účinky již po staletí využívané při léčebných kúrách přímo v Luhačovicích, ale i v jiných léčebných zařízeních a v domácnostech. Balená Vincentka se prodává standardně v lahvích s objemem 0,7 l a 0,3 l. Mimořádně oblíbené jsou i nosní sprejové aplikátory – produkty distribuovány jako VINCENTKA NOSNÍ SPREJ STANDARD a VINCENTKA NOSNÍ SPREJ JUNIOR 0+.

 

Vincentka nosní sprej pomáhá i při pylových alergiích, když pomáhá udržovat fyziologickou čistící schopnost nosní sliznice, umožňuje optimální fungování tzv. slizniční imunity. Sprej je možno doplnit Vincentkou z originálního balení 0,7 l. Vincentka se distribuuje v lahvích prakticky beze změny – s výjimkou odfiltrování železa, které by jinak způsobovalo zakalení balené vody. Vincentka v lahvích má dvouletou záruku a při správném skladování bez přístupu světla se její účinky ani po letech nesnižují.

 

Dalším přípravkem s Vincentkou je sirup s obsahem jitrocele a mateřídoušky. Pastilky Vincentka jsou vynikajícím zdrojem minerálních solí a také pozitivně působí na ústní dutinu a hlasivky. Minerální voda Vincentka je také součástí několika kosmetických přípravků. Hydratační krém a zubní pasta přinášejí pozitivní účinky i při péči o pokožku nebo chrup.

 

Více informací je na www.vincentka.cz.

 

Neváhejte a dopřejte si v Lázních Luhačovice pobyt se slevou až 20 %

Návštěvnost Lázní Luhačovice, a. s., každoročně roste a hlavně smluvní kapacita pojišťoven je plně obsazená. Celkový počet hostů v roce 2016 by měl dosáhnout rekordních

34 000. Akciová společnost však vychází svým klientům z řad samoplátců vstříc a v posledních letech jim nabízí možnost zajistit si požadovaný termín pobytu včas a navíc s výraznými slevami. I nyní přicházejí lázně s atraktivní nabídkou až 20 procentních slev za včasné objednání pobytu na rok 2017. Nabídka first minute platí jen do 19. prosince 2016. Informoval o tom Ing. Jiří Dědek, MBA, výkonný ředitel Lázní Luhačovice.

images-alexandria-alexandria-bazen-19-sigle

„Základem nabídky roku 2017 jsou tradiční a osvědčené produkty i jeden úplně nový pobyt. Nechybí ani velikonoční, vánoční, adventní nebo silvestrovské pobyty s bohatým programem. Novinkou příštího roku je pobyt Dovolená pro single cestovatele v hotelu Alexandria. Ve vybraných víkendech připravujeme organizovaný program s profesionálním koučem s cílem přiblížit lázně singles a sólo hostům, kteří mohou během pobytu poznat nové lidi a přátele. I příští rok jsme do nabídky zařadili pobyt Ve víru tance s Janem Onderem a Lucií Hunčárovou, oceněný produkt z posledního ročníku celostátní soutěže Velká cena cestovního ruchu. Součástí budou opět pobyty spojené s kulturními programy a letními festivaly. K nejžádanějším budou jistě patřit pobyty v době zahájení hlavní lázeňské sezóny, červencového Festivalu Janáček a Luhačovice nebo během Dnů slovenské kultury,“ řekl J. Dědek.

 

Upozornil i na to, že podobně jako v předcházejících letech získá i v dalším roce každý host akciovky po příjezdu slevovou knížku, s níž výrazně ušetří ve wellness centru, bazénu v Centrálních lázních nebo při objednání výletů. Řadu dalších slev v našich partnerských prodejnách v Luhačovicích lze čerpat po předložení klientské karty akciové společnosti Lázně Luhačovice.

 

Oblíbenost Lázní Luhačovice, a. s., neustále roste, o čemž svědčí rostoucí návštěvnost a často i vyprodané kapacity. Sehnat konkrétní pobyt uprostřed sezony je většinou nemožné. Proto by si měli zájemci rezervovat konkrétní termín ve vybraném zařízení již v předstihu, aby měli jistotu. „Objednejte si svůj pobyt včas, protože nabídka platí pouze do 19. 12. 2016. Podmínky pro přiznání slevy FIRST MINUTE s garancí nejnižší ceny platí pouze při objednání pobytu v hotelech Alexandria a Jurkovičův dům a v hotelech Palace a Morava v pokojích Superior a Superior Plus a to při objednávce do 19. 12. 2016 a zaplacení zálohy ve výši 30 % nejpozději do 31. 1. 2017. Zaplacení doplatku ve výši 70 % je nejpozději 30 dní před nástupem na pobyt. Podmínky pro přiznání slevy FIRST MINUTE v dalších zařízeních je objednání pobytu do 19. 12. 2016 a zaplacení plné ceny pobytu nejpozději do 31. 1. 2017. Přinášíme nejširší nabídku léčebných, relaxačních, wellness a víkendových pobytů pro rok 2017 v nejrozmanitější škále ubytovacích kapacit v Luhačovicích,“ konstatoval J. Dědek.

 

Dodal, že pokud chce zájemce v Lázních Luhačovice strávit letošního Silvestra, měl by si pospíšit. K dispozici jsou již opravdu jen poslední volná místa. Vyprodaný je již hotel Alexandria – vlajková loď wellness pobytů a některé penzióny. Poslední volná místa ještě mají hotely Morava a Palace.

images-zima-zima-6

„V ceně je i silvestrovský galavečer v Společenském domě (welcome drink, večeře formou bohatého rautu s neomezenou konzumací vybraných teplých, studených i sladkých lahůdek, bohatý zábavný silvestrovský program, ohňostroj). Kromě zlevněných pobytů na rok 2017 a silvestrovských pobytů mohou všichni zájemci využít i aktuální nabídky na příjemné strávení závěru tohoto roku v Lázních Luhačovice a novoroční pobyty,“ upřesnil J. Dědek.

 

Lázně Luhačovice, a. s., jsou největší společností poskytující lázeňské a rekreační služby v Luhačovicích. Léčí se zde onemocnění dýchacích cest, pohybového aparátu, trávicího ústrojí, látkové výměny (cukrovka), oběhového ústrojí a onkologická onemocnění. Kromě lázeňských pobytů je to ideální místo pro strávení wellness víkendů a relaxačních pobytů. Lázně Luhačovice jsou to pravé místo na zdravotní dovolenou a odpočinek. Navíc lákají zachovanými díly nejvýznamnějšího slovenského architekta Dušana Samuela Jurkoviče a účinky tamních minerálních pramenů na čele se světoznámou Vincentkou. Tu si můžete z Luhačovic odnést i jako suvenýr v lahvích. Vincentka se prodává i v nosních sprejových aplikátorech a jako koncentrát na výplach dutin, je přidávána do zubních past, pastilek, sirupů, hydratačních krémů a sprejů Vincentka.

 

Další informace: www.HotelAlexandria.cz a www.LazneLuhacovice.cz.

images-zima-zima-22