Tag Archives: Zelená úsporám

Aktuální téma – zateplení domu

Velký nárůst cen energií opět připomíná nutnost zateplení domů jako jednu z mála cest, jak snížit platby za vytápění.

 

Zateplení domu je samozřejmě velká investice, ale její návratnost je stoprocentní a čas návratnosti se díky cenám energií zkracuje. Náklady na zateplení lze navíc snížit využitím programu zelená úsporám. Na otázku jak a čím zateplit dům, aby zateplení bylo co nejefektivnější, za rozumnou cenu a bezproblémové, nelze říci paušálně. Každý dům je jiný a vždy je při zateplování nutné vycházet z konkrétního provedení daného domu.

Kontaktujte naši společnost Stav Agency s.r.o. z Liberce a my z odborného hlediska posoudíme váš dům a navrhneme nejvhodnější způsob zateplení domu – včetně výměny oken apod. V případě vašeho zájmu můžeme provést i celkovou realizaci a můžeme vám pomoc s vyřízením dotace z programu zelená úsporám.

Zakládáme si na osobním přístupu, profesionalitě a fair play jednání. Při realizaci používáme kvalitní materiály a vždy důsledně dodržujeme technologická doporučení výrobce a naši stavbyvedoucí kladou důraz na kvalitu provedení.

Neváhejte nás nezávazně kontaktovat. I když se pro realizaci zateplení s naší firmou nerozhodnete, každá konzultace s odborníkem pro vás bude určitě přínosem.

http://www.stav-agency.cz

http://www.stav-agency.cz/scsdc/zateplovani-budov/

http://www.stav-agency.cz/2021/10/19/aktualni-tema-zatepleni-domu/

Opět zahájeno podávání žádostí v programu Nová zelená úsporám

Vlastníci rodinných domů mohou od dubna 2014 opět žádat dotace na snížení energetické náročnosti rodinných domů a  výstavbu nízkoenergetických domů.

 

V nově otevřeném programu Nová zelená úsporám je možné získat finanční podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti již postavených rodinných domů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Dotaci je možné využít také na výměnu neekologického zdroje tepla ekologickým nebo také na instalaci solárních systémů.

Pokud máte zájem využít nabízené podpory a splňujete stanovené podmínky, můžete o dotace zažádat.

Musíte si zajistit projekt a energetický posudek zpracovaný oprávněnou osobou. Váš stavební záměr musíte projednat s příslušným stavebním úřadem. Součástí žádosti je také krycí list technických parametrů, který musí být řádně vyplněn a podepsán vámi a zpracovatelem odborného posudku. Samotná žádost se vyplňuje v elektronické podobě a v listinné podobě musí být doručena Fondu.

V případě, že dotace bude schválena, musíte si sehnat odborný technický dozor stavebníka.

Při realizaci je nutno zvolili pouze materiály, výrobky nebo technologie ze Seznamu výrobků a technologií a jejich realizaci musí provést pouze osoba uvedená v Seznamu odborných dodavatelů.

Bude-li žádost i realizace bezchybná, proběhne registrace akce a bude vám doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dotace bude na váš účet převedena do 90 dní ode dne rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Pokud se vám zdá vyřizování žádosti příliš složité, můžete se obrátit na některou z odborných firem, která za vás většinu úkonů zajistí. Jednou z takovýchto firem je společnost STAV-AGENCY s.r.o. z Liberce.

 

http://www.stav-agency.cz/dotani-programy

http://www.stav-agency.cz/clanky

http://www.stav-agency.cz/clanky/opet-zahajeno-podavani-zadosti-v-programu-nova-zelena-usporam

Nová zelená úsporám pokračuje

Dotační program Nová zelená úsporám bude pokračovat i v následujících letech. Je předpoklad, že do roku 2020 bude na dotacích rozděleno celkem 27 miliard korun.

 

Dlouhodobé fungování programu by mělo zajistit potřebnou stabilitu a program Nová zelená úsporám se stane určitě atraktivnější i pro ty, kteří se zapojením do tohoto programu prozatím váhali. Kromě rozhodnutí o pokračování Nové zelené úsporám je dobrou zprávou také propojení tohoto programu s dotačním programem JESSICA (program EU), z něhož jsou v České republice financovány dotace na zateplování bytových domů.

Kdo váhá, zda se investice na snížení energetické náročnosti budov vyplatí, by se měl zamyslet a vše přehodnotit s přihlédnutím na možnost čerpání dotací.

Pro laika je velice složité třeba jen odhadnout investiční náklady na snížení energetické náročnosti domu i orientace v možnostech dotací, které je na takovéto investice možné získat. Určitě se vyplatí obrátit se na odborníky, kteří dokáží v této oblasti poradit.

Společnost Stav Agency zájemcům o radu nejen navrhne optimální řešení zateplaní budovy, ale zároveň provede přesnou kalkulaci. Vzhledem k tomu, že proškolení pracovníci firmy Stav Agency neustále sledují veškeré aktuální informace týkající se programu Nová zelená úsporám, poradí případným zájemcům, jaké dotace a jakým způsobem může zájemce o zateplení budovy využít. V případě zájmu firma nejen odborně poradí, ale může i pomoci se zajištěním čerpání dotací v maximální výši na zateplení budov.

 

http://www.stav-agency.cz/dotani-programy

Nová zelená úsporám

 

Dotačním programem Zelená úsporám 2013 budou podporovány jak soukromé domy, tak veřejné budovy.

 

Program Nová zelená úsporám je zaměřen na investice do zateplení při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno například komplexní zateplování rodinných a bytových domů a veřejných budov (školy, školky, domovy seniorů apod.), a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

 

 

 

Program Nová zelená úsporám přinese finanční podporu a do budoucna úsporu pro desetitisíce domácností a jedna miliarda korun státní podpory v programu přinese zhruba 2700 pracovních míst. „Opatření budou financována formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu. Bude se podporovat i příprava projektové dokumentace.

 

Program předpokládá poskytovat dotace ve třech hladinách.

 

Hladina 1 – snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % – podpora 25 % z uznatelných nákladů

 

Hladina 2 – snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % – podpora 35 % z uznatelných nákladů

 

Hladina 3 – snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % – podpora 50 % z uznatelných nákladů

 

 

 

Podmínky programu Nová zelená úsporám budou vyhlášeny na začátku příštího roku, pokud bude připravena národní legislativa, čekáme na prováděcí vyhlášku k zákonu 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která stanoví požadavky na energetickou náročnost budov.

 

„Při platnosti vyhlášky o požadavcích na energetická náročnost budov bude v březnu vypsána první výzva s předpokládanou alokací 1,4 miliardy korun. Příjem žádostí o dotace bude zahájen v srpnu 2013.