Tag Archives: Veřejný Rejstřík

Jak je to s osobními údaji vedenými ve veřejných rejstřících přístupných na internetu?

Na internetu lze v dostupných veřejných rejstřících najít řadu osobních údajů. Každé zpracování osobních údajů však musí mít podle nařízení GDPR určitý právní základ. Osobní údaje uvedené na internetu například v obchodním rejstříku nebo v katastru nemovitostí jsou zveřejněné ze zákonných důvodů – plnění právní povinnosti.

Zákonem stanovená veřejnost určitého rejstříku však neznamená, že v takovémto rejstříku zveřejněné osobní údaje lze dále neomezeně zpracovávat či distribuovat.

Pro každé zpracování osobních údajů musí mít správce podle nařízení GDPR určitý právní důvod. S osobními údaji povinně zveřejněnými ve veřejně přístupných rejstřících nelze jen tak nakládat. Veřejnost osobních údajů sama o sobě totiž neznamená možnost jejich dalšího neomezeného zpracovávání.

Problematika GDPR je velmi obsáhlá a implementace všech nových nařízení do firemních pravidel je pro řadu firem složitý proces. V případě nejasností se určitě vyplatí poradit s odborníky.

http://dataosobni.cz/reseni/

http://dataosobni.cz/zakladni-pojmy/

http://dataosobni.cz/2018/06/26/jak-je-to-s-osobnimi-udaji-vedenymi-ve-verejnych-rejstricich-pristupnych-na-internetu/

 

Veřejný rejstřík pro podnikatele a fyzické osoby

Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob je informační systém veřejné správy v České republice. Do něj se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických osobách a fyzických osobách. Jednotnou právní úpravu pro tyto rejstříky zavedl s účinností od 1. ledna 2014 zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob dle zákona zahrnuje:

 • spolkový rejstřík,
 • nadační rejstřík,
 • rejstřík ústavů,
 • rejstřík společenství vlastníků jednotek,
 • obchodní rejstřík
 • a rejstřík obecně prospěšných společností.

Veřejný rejstřík vede místně příslušný soud neboli také „obchodní soud“. Každá nově založená společnost nebo přesněji obchodní korporace, každý spolek, nadace, nadační fond, o.p.s., ústav či SVJ musí být zapsány ve veřejném rejstříku. Rejstříky vedou příslušné krajské soudy, v případě Prahy je to Městský soud v Praze.

Zákonem stanovené údaje, které jsou zapisovány do veřejného rejstříku jsou:

 • název či jméno,
 • sídlo společnosti,
 • právní forma,
 • předmět činnosti,
 • statutární orgán apod.

Dnem zápisu do veřejného rejstříku právnická osoba také vzniká, ledaže je zřízena zákonem nebo stanoví-li zákon jinak, jako je tomu u odborových organizací. Každá obchodní společnost zapsaná ve veřejném rejstříku je povinna nahlásit případnou změnu sídla firmy příslušnému veřejnému rejstříku do 90 dnů od rozhodnutí o změně.

Více informací a kontaktní údaje na veřejný rejstřík ČR zde.