Tag Archives: Moře

Oblíbený ostrov Rhodos

Ostrov Rhodos je, co do rozlohy, čtvrtým největším ostrovem v Řecku. Prvenství z hlediska velikosti mu však náleží v souostroví Dodekanés, které je do češtiny překládáno jako Dvanáctiostroví. Podle legendy se Rhodos vynořil z moře coby dar nejvyššího z bohů Dia bohovi slunce Héliovi. Že jde o skutečně překrásný ostrov potvrzují též čísla, týkající se turistiky. Rhodos je jedním z nejoblíbenějších řeckých ostrovů a turisté sem nejčastěji přilétají kvůli bohaté historii a krásné ostrovní přírodě.

Rhodos se rozkládá ve vodách Egejského moře a k jeho chloubám patří nádherné písečné pláže. Ty jsou podél jeho pobřeží rafinovaně zkombinovány se skalnatými mořskými zátokami a v nich situovanými oblázkovými plážemi. Lze tedy jen potvrdit, že Zeus měl skutečně vkus a vytvořil pro Hélia jedinečný kus země. Západní pobřeží Rhodu je spíše větrné a teploty jsou zde o něco nižší než na východě. Východ ostrova je naopak klidný a zdejší pláže jsou před větrem chráněné.

Continue Reading

Istanbulská iniciativa pro spolupráci (Istanbul Cooperation Initiative – ICI)

Istanbulská iniciativa pro spolupráci byla přijata na zasedání NATO v červnu 2004 s cílem odpovědět na výzvy 21. století. Tato iniciativa byla nabídnuta zemím blízkovýchodního regionu, které o ni projeví zájem, počínaje zeměmi Rady pro spolupráci v oblasti Perského zálivu (Gulf Cooperation Council), s cílem rozvíjet vzájemně výhodné bilaterální vztahy a přispět k jejich ochraně a posílení vnitřní stability. Iniciativa je zaměřena na praktickou spolupráci tam, kde NATO může poskytnout přidanou hodnotu, především v obranné a bezpečnostní oblasti.

Náklady projektu města Humpolec

Partnerství pro mír (Partnership for Peace – PfP)

Švýcarsko není v roce 2015 programovou zemí pro Erasmus +

Již od počátku své existence je NATO orientováno na oblast Středozemního moře. Avšak teprve v nedávné minulosti začala Aliance věnovat pozornost a prostředky zařazení Středozemí mezi prioritní oblasti své činnosti. V průběhu tohoto procesu NATO zvýšilo vyhlídky stran své budoucí role na Blízkém východě, včetně úvah o budoucích posláních při stabilizaci Iráku a dokonce při mírovém řešení izraelsko-palestinského konfliktu, které může být velmi obtížné.