Tag Archives: Energeticka Narocnost

EU pravidla pro stavbu nových domů

V ČR postupně dochází ke změně ve výstavbě budov směrem k energeticky účinnějším domům.

 

Všechny domy, pro jejichž výstavbu bude vydáno stavební povolení od roku 2020, budou muset splňovat směrnice EU. Domy budou muset být stavěny jako budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Na rozdíl od pasivních domů nemají tyto požadované parametry absolutní hodnotu. Výpočet energetické náročnosti je založen na porovnání hodnocené budovy s takzvanou referenční budovou. Zjednodušeně se jedná o softwarově namodelovanou budovu, která je totožná s hodnocenou budovou, přičemž parametry užívaných technických systémů a stavebních konstrukcí odpovídají minimálním požadavkům stanovených vyhláškou. To znamená, že pokud hodnoty ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy nejsou větší než hodnoty shodných ukazatelů pro referenční budovu, pak hodnocená budova splňuje zákonné požadavky.

Mnozí se mylně domnívají, že v nově stavěných domech bude muset být instalováno nucené větrání s rekuperací tepla a domy budou muset splňovat požadavky kladené na pasivní budovy. Není ani pravda, že tato přísnější pravidla pro výstavbu domů začínají platit nárazově od 1. 1. 2020. Povinnost výstavby nových budov ve standardu budov s téměř nulovou spotřebou energie je v ČR postupná a započala již v roce 2016.

Závěrem lze říci, že nová výstavba by měla být realizována ve spolupráci projektanta a energetického specialisty. Stavitel představí svůj záměr a projektant navrhne řešení splňující požadavky na energetickou náročnost budovy.

V případě jakýchkoliv nejasností se stavitelé mohou obrátit se svými dotazy na odborné pracovníky ze společnosti Stav Agency s.r.o. sídlící v Liberci.

http://www.stav-agency.cz/stavebni-cinnost/vystavba-rodinnych-domu/

http://www.stav-agency.cz/scsdc/kompletni-zatepleni-objektu/

http://www.stav-agency.cz/2019/12/13/eu-pravidla-pro-stavbu-novych-domu/

 

Pasívny dom aj v horúčavách šetrí peniaze rovnako ako v mrazoch

V drevostavbách ForDomu v lete nepotrebujete klimatizáciuFordom-deti2.jpg

Pasívny dom vďaka svojim izoláciám nevyžaduje zvýšené náklady na energie ani pri extrémnych výkyvoch počasia. Kým bežné stavby zvyšujú pri horúčavách prevádzkové náklady na klimatizáciu až o 100 Eur mesačne, v energeticky pasívnom dome sú celkové náklady na všetky energie v rozmedzí 40 – 60 Eur mesačne. Nie je pritom potrebná dodatočná klimatizácia, ani ventilátory. Systém vetrania s rekuperáciou udržuje teplotu v dome na cca 23-25 stupňov aj pri 40-stupňových horúčavách.  Informoval o tom marketingový riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu nízkoenergetických a pasívnych domov – spoločnosti  ForDom, s. r. o. Zvolen Branislav ForDom-Maison Erlen + Carla 034.jpgKuzma.  ,,Ani horúčavy, ani mrazy si nevyžadujú dodatočné enormné zvýšenie nákladov na chladenie či kúrenie, pretože sa chladí alebo ohrieva len vzduch. Samotná stavba je tepelne tak izolovaná, že ju vonkajšia teplota ovplyvňuje iba minimálne. Kým v bežných nezateplených domoch si náklady na klimatizáciu v lete vyžadujú aj 100 Eur mesačne, v pasívnom dome je tento nárast iba na úrovni 5-10 Eur mesačne, pretože sa chladí len vzduch, nie celá budova. Celková potreba primárnej energie na vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody a na prevádzku všetkých elektrospotrebičov v energeticky pasívnom dome nepresahuje 120 kWh/m2 za rok. Energetická náročnosť je tak až o 90 % nižšia. V pasívnom dome dosiahneme v lete vyváženú teplotu jeho vzduchotesným obalom s dostatočnou tepelnou izoláciou, oknami s trojitými sklami a špeciálnym rámom, systémom pravidelnej výmeny vzduchu a prepracovanejšou architektúrou bez tepelných mostov,“ vysvetlil B. Kuzma. ForDom-25052012631.jpg Dodal, že v lete príjemnú klímu v dome udržuje najmä správne dimenzovaná hrúbka rôznych druhov izolácií – strechy, stien a základov, hrúbka obvodových múrov, špeciálne drevené okná a neustále inteligentné vetranie. Tento princíp vychádza z pôvodných stavieb, ktoré v lete chladili a v zime udržiavali teplo. Systém núteného riadeného vetrania s rekuperáciou využíva princíp chladenia a rozvodu vzduchu po celom dome. Opotrebovaný oteplený vzduch sa vyfukuje von, zatiaľ čo vonkajší sa čistí a chladí pomocou filtrov a rekuperácie v protiprúdovom výmenníku vetracieho zariadenia na prijateľnú teplotu. Chladenie vzduchu v lete prebieha formou tzv. pasívnej rekuperácie s využitím soľankového zemného výmenníka. Riadeným vetraním je tak zabezpečený prívod čerstvého vzduchu podzemným potrubím uloženým v hĺbke, kde je teplota celoročne konštantná. ForDom-Maison Erlen + Carla 036.jpg ,,Pri stavbe nízkoenergetických a pasívnych domov ForDom používa prírodné, ekologicky nezávadné stavebné materiály, ošetrené ľanovým olejom s pigmentáciou pôsobiacou proti UV žiareniu. Na izoláciu využívame hlinené omietky, penové sklo, minerálnu vlnu, ovčie rúno, či konopu siatu. Tieto materiály nie sú alergické, čiže sú vhodné pre deti a ľudí trpiacimi civilizačnými ochoreniami. Navyše pri domoch radu ECOCUBE je strecha pokrytá udržiavanou zeleňou, súčasťou je aj agátová terasa a skladovací prístavok,“ povedal B. Kuzma.  ForDom za obdobie ForDom-vetranieDSC03078.JPGposledných dvoch rokov postavil viac ako 20 energeticky pasívnych rodinných domov na Slovensku, v Rakúsku a Francúzsku. Pre rakúskeho partnera – spoločnosť FertighausOK GmbH firma realizovala za posledné 4 roky viac ako 30 stavieb rodinných domov.   Viac informácií je na www.fordom.skwww.mojpasivnydom.sk