Tag Archives: Bytové Domy

Zateplování bytových domů

Současné požadavky na hospodaření s tepelnou energií jsou hlavním důvodem k zateplování panelových domů i starších bytových domů stavěných z plných cihel a bloků CDK. Standard 45 cm plné cihly je v současnosti již zcela nedostatečný.

 

Zateplením budovy se zabrání únikům tepla, sníží se náklady na vytápění, zvýší se životnost budovy a stoupne cena nemovitosti.

Nejrozšířenější technologií zlepšující tepelně-izolační parametry budov jsou takzvané vnější kontaktní zateplovací systémy. Jedná se o systém zateplení, kdy je izolant nalepen a ukotven speciálními hmoždinkami na vnější stěny budov. Na izolační vrstvu se nanáší stěrková omítka se zpevňující síťkou. Systém lze použít i na členité plochy a na izolační vrstvu lze opět přilepit různé římsy a ozdobné prvky, tak aby si dům zachoval svou původní podobu. Samotnou konečnou omítku si majitelé domů mohou zvolit z nepřeberné barevné škály i konečné struktury fasády.

Nejčastěji používanými izolanty jsou fasádní polystyren, desky či lamely z minerálních vláken a materiály na bázi polyuretanu. Každý uvedený materiál má své výhody a nevýhody použití a je více či méně vhodný pro konkrétní budovu. Pro zateplení zděných budov se nejčastěji používá izolace z minerální vaty, z důvodů zachování paropropustnosti zdí.

Pokud majitelé domu začnou uvažovat o zateplení, měli by se poradit s odborníky. Jednou z firem, které řeší kompletní zateplení a rekonstrukce budov panelových i zděných je společnost Stav Agency s.r.o. z Liberce. Odborní pracovníci společnosti Stav Agency nejen poradí se způsobem a s  realizací zateplení, ale v případě zájmu zajistí i kompletní přípravné úkony i stavební práce spojené se zateplením na klíč.

http://www.stav-agency.cz/zateplovani

http://www.stav-agency.cz/clanky

http://www.stav-agency.cz/clanky/zateplovani-bytovych-domu

Zateplení panelového domu není pouze nalepení polystyrénu na stěny.

Vzhledem k neustále rostoucím cenám energií stále více majitelů panelových domů uvažuje o zateplení. Cílem každého je zajistit zateplení za co nejnižší náklady, a tak obvykle nejprve několik obětavců z SVJ hledá informace a zjišťuje co vše je nutné zajistit.

Abychom majitelům panelových domů usnadnili práci, uvádíme zde nejnutnější úkony, které je třeba zajistit při řešení izolace panelového domu.

Jedním z nejsložitějších úkonů bývá přesvědčení všech majitelů objektu o výhodnosti či nutnosti zateplení. Argumentace tím, že všichni zateplují, a tak bychom měli také, asi každého nepřesvědčí. Určitě se vyplatí na schůzi vlastníků pozvat odborníka, který nejen poskytne informace o nákladech a následných úsporách, ale dokáže fundovaně zodpovědět případné dotazy přítomných.

Samotnému výběru zateplovacího systému by měla předcházet lokalizace míst s největšími úniky tepla. Měření úniku tepla se provádí pomocí termokamery a teprve na základě analýz naměřených hodnot se provádí výběr zateplovacího systému a způsob řešení. Tím se výrazně zefektivní konečné zateplení. Samotnému výběru zateplovacího systému musí samozřejmě předcházet také podrobná prohlídka a posouzení stavu zateplovaného panelového domu.

Následuje vypracování projektové dokumentace, kterou provádí odborná specializovaná firma. Na základě této dokumentace lze vypočítat orientační cenu za materiál a za práci. Porovnáním nákladů na zateplení a předpokládaných úspor za vytápění lze spočítat návratnost investic.

Výrazného snížení nákladů na zateplení lze dosáhnout maximálním využitím dotací a vhodnou formou financování.

Jako podružnou záležitostí se v počátcích řešení zateplení jeví barevné provedení fasády, ale když má dojít na konečné rozhodnutí, ke kterému se vyjadřují všichni majitelé, ukáže se, že se jedná o velice složitý problém. V tomto případě určitě hodně pomůže grafické zpracování a vizualizace konečné barevné podoby fasády pomocí speciálního grafického programu.

Samotné stavební realizaci zateplení ještě předchází vyřízení veškerých povolení na příslušných úřadech a výběr vhodné stavební firmy, která samotnou realizaci zateplení provede. Aby byla jistota, že veškeré předepsané postupy stavební montáže jsou řádně dodržovány, je nutné zajistit odborný dohled a průběžnou kontrolu samotné realizace. Tím je zaručena správnost provedení zateplení.

Tak jako každá věc, tak i zateplovací fasáda potřebuje pravidelné kontroly a údržbu. Kontrola a doporučení odborníků odhalí i malé a skryté závady a jejich jednoduchým odstraněním se zamezí následným velkým škodám.

Realizace zateplení fasády panelového domu je nejen finančně náročná záležitost, ale jedná se o projekt velice náročný na zařizování – zejména pro laiky, kteří nemají potřebné vědomosti.

Pokud někteří vlastníci panelových domů uvažují o zateplení, ale nevědí si rady s realizací, mohou se obrátit na odbornou společnost Stav Agenci z Liberce. Odborní pracovníci společnosti Stav Agency s.r.o. nejen poradí s realizací zateplení, ale v případě zájmu zajistí i kompletní přípravné úkony i stavební práce spojené se zateplením na klíč.

 

http://www.stav-agency.cz/zateplovani