Tag Archives: Auditing

Scientologie v Jižní Americe

Jižní Amerika je velký a lidnatý kontinent na kterém žije zhruba 400.000.000 obyvatel. Jižní Amerika je členitý kontinet, skrze něž teče nejdelší řeka Amazonka a zahrnuje státy jako Argentina, Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Guyana, Chile, Kolumbie, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay a Venezuela. Hlavními jazyky Jižní Ameriky jsou španělština a portugalština. Oba dva tyto jazyky mají v Jižní America přibližně stejný počet mluvčích. Portugalsky se mluví v Brazílii, zatímco španělsky v bývalých španělských koloniích. Další evropské jazyky jsou rozšířeny pouze okrajově: angličtina v Guyaně, holandština v Surinamu a francouzština ve Francouzské Guyaně.
Argentina
Scientologická církev v Argentině představila knihy o Scientologii a Dianetice na 41. Mezinárodním knižním veletrhu v Buenos Aires. Scientologická církev Jižní amerika působila ve stánku 3062 v Okrovém pavilonu (jen několik kroků od Avenida Cordoba). Výstavní plocha tohoto veletrhu, který je pořádán v Buenos Aires od roku 1975 je 45.500 m2. Knižní veletrh v Buenos Aires patří k nejdůležitějším oslavám kultury v Latinské Americe. Veletrh najdete na adrese Avenida Sarmiento 2704, La Rural, výstaviště Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires je hlavní město Argentiny. Jeho rozloha činí 202 km2, žijí v něm necelé tři miliony obyvatel. Počátky města Buenos Aires sahají do počátku 16. století. První osada na místě dnešního města Buenos Aires, kterou zde vybudovali Španělé, byla postavena v roce 1536 a nesla jméno Puerto de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire (česky Přístav naší Nejsvětější Panny Marie dobrého větru). Dianetika a Scientologie působí na knižním veletrhu v Buenos Aires ve stánku 3062, kde seznamuje veřejnost se svými knihami, brožurami, a stres testy.

Scientologie v Německé Spolkové republice

Church of Scientology of Berlin
Mariendorfer Damm 45-49
12109 Berlin
Germany
Tel: 0049 308511072
E-mail: berlin@scientology.net
Web Site: www.scientology-berlin.org

Ideální organizace Scientologické církve v Německém Berlíně

Ideální organizace Scientologické církve v Německém Berlíně

Dne 13. ledna 2007 se tisíce scientologů a hostů ze Spojených národů, velvyslanectví Spojených států amerických a evropských zpravodajských organizací se zúčastnili slavnostního otevření nové ideální budovy Scientologické církve v Berlíně.

 

recepce v ideální organizaci Scientologické církve v Německém Berlíně

recepce v ideální organizaci Scientologické církve v Německém Berlíně

 

kaple v ideální organizaci Scientologické církve v Německém Berlíně

kaple v ideální organizaci Scientologické církve v Německém Berlíně

 

akademie v ideální organizaci Scientologické církve v Německém Berlíně

akademie v ideální organizaci Scientologické církve v Německém Berlíně

 

knihkupectví v ideální organizaci Scientologické církve v Německém Berlíně

knihkupectví v ideální organizaci Scientologické církve v Německém Berlíně

 

prostory divize pro veřejnost v ideální organizaci Scientologické církve v Německém Berlíně

prostory divize pro veřejnost v ideální organizaci Scientologické církve v Německém Berlíně

 

prostory poradentského centra v ideální organizaci Scientologické církve v Německém Berlíně

prostory poradentského centra v ideální organizaci Scientologické církve v Německém Berlíně

Organizace třídy V Scientologické církve Hamburg

Domstrasse 9
20095 Hamburg
Germany
Tel: 040 3560070
E-mail: hamburg@scientology.net
Web Site: www.scientology-hamburg.org

Scientologická církev podporuje program Pravda o drogách, což je jeden z největších světových nevládních protidrogových výchových a prevenčních programů. Bylo nezvratně prokázáno, že pokud se mladí lidé dozví pravdu o drogách – faktické informace o tom, jaké drogy jsou a co způsobují – jejich užívání tomu úměrně klesá.

Zakladatel scientologie L. Ron Hubbard napsal, “Planeta narazila na bariéru, která brání jakémukoliv rozsáhlejšímu sociálnímu pokroku – drogy a jiné biochemické látky. Ty mohou dostat lidi do stavu, který nejenom narušuje a ničí tělesné zdraví, ale může také zabránit jakémukoli stabilnímu pokroku v dosažení duševní a duchovní pohody.”

Organizace třídy V Scientologické církve Hanover
Odeonstrasse 17
30159 Hannover
Germany
Tel: 0049-511-1611289
E-mail: hannover@scientology.net
Web Site: www.scientology-hannover.org

 

Organizace třídy V Scientologické církve Munich
Beichstrasse 12
80802 M�nchen
Germany
Tel: 089 3860700
E-Mail: info@scientology-muenchen.org

Scientologie je náboženství, které vytvořil L. Ron Hubbard a které nabízí jasně udanou cestu k úplnému a jasnému porozumění své skutečné duchovní podstaty a vztahu se sebou samým, rodinou, skupinami, lidstvem, všemi živými formami, hmotným vesmírem, duchovním vesmírem a vyšší bytostí či nekonečnem.
Scientologie oslovuje ducha – ne jen pouhé tělo nebo mysl – a věří, že člověk je mnohem víc než jen produkt svého prostředí nebo svých genů.
Scientologie obsahuje souhrn znalostí, které vycházejí z jasných základních pravd. Mezi nejdůležitější pravdy patří následující:

Člověk je nesmrtelná duchovní bytost.
Jeho zkušenosti sahají daleko za hranice jednoho života.
Jeho schopnosti jsou neomezené, i když si to v tu chvíli neuvědomuje.

Padova, Itálie- Tisíce lidí slaví nový Scientologický chrám v proslulé historické vile

27.října 2012

Více než 7000 scientologů a jejich hostů z celé Itálie a Evropy se sešli na oslavu slavnostního otevření Ideální organizace Scientologické církve (Ideal Org) v Padově v sobotu 27. října. Církevní představitelé předsedali během otevření společně s národními, krajskými a městskými hodnostáři.

Pan David Miscavige, předseda představenstva Religious Technology Center a duchovní vůdce Scientologické církve, vedl věnovací obřad s místními církevními úředníky.

Novým domovem církve je historická Villa Francesconi-Lanza v severní čtvrti Padovy v Arcele. Původně postavená okolo roku 1744 pro šlechtické rodiny Francesconi, byla vila rozšířena na dědice a následné vlastníky. V držení advokáta Carlo Lanza v polovině 20. století, arkádová veranda sloužila jako shromaždiště pro celou komunitu. Avšak tím, že na počátku 21. století, panství stálo neobsazeno po několik desetiletí, jeho sláva vymizela.

Scientologická církev získala a pečlivě obnovila vilu Francesconi-Lanza jako symbol benátské kultury a orientační bod pro všechny obyvatele Padovy. Ve spolupráce s týmem regionálních řemeslníků věrně navrátili detailním reliéfům, římsám a freskám jejich krásu 18. století. Rozsáhlé práce na interiéru vily dále zahrnovaly podrobné zachování původní kamenné dlažby, terasy, a dřevo-trámových stropů v celém objektu.

Villa Francesconi-Lanza bude nyní poskytovat scientologické služby a opět sloužit jako místo setkávání komunit, otevřené členům jakékoliv víry, aby spolupracovali na humanitárních iniciativách v Benátský prospěch.

Více než 7000 scientologovů a jejich hostů z celé Itálie a Evropy se sešlo na oslavu slavnostního otevření Idealní organizace Scientologické církve (Ideal Org) v Padově v sobotu 27. října.

Ve svědectví o významu nové církve, pan David Miscavige, předseda představenstva Religious Technology Center a duchovní vůdce Scientologické církve, vedl věnovací ceremonie. Ve svém projevu, řekl zaměstnancům a farníkům Scientologické Církve v Padově: „Přišli jsme k novému nápisu na tabuli italské historie. Dnes vyryjeme svůj slib Padově do mramoru a kamene – jako zástavní právo na naši pomoc a nekonečnou moudrost technologie L. Rona Hubbarda pro tento region. Je to nápis, který nikdy nebude poškozen zubem času ani obrácen na prach změnami větru. Ve stejném duchu, v jakém jsme navrátili slávu této památce a tak postavili tento chrám, je nyní ve vaší moci obnovit slávu života každé společnosti a jednotlivce v něm. “

Mezi těmi, kdo přišli přivítat novou církev v Padově, byli senátor Italské republiky pro Benátsko, ctihodný Maurizio Saia, radní pro bezpečnost, přistěhovalectví a dobrovolnické aktivity v provincii Padova, pan Enrico Pavanetto a starosta Grantorta pan Luciano Gavin.

Na jeho úctyhodnou adresu, senátor Italské republiky pro Benátsko, ctihodný Maurizio Saia, řekl: „Během 40 let co jsem v politice, se svět neměnil vždy tak, jak jsem chtěl. Tady před sebou vidím tisíce lidí, kteří stále aktivně ochraňují svůj sen vidět svět lepší. Těším se, že tento chrám bude místem, kde jsou dveře navždy otevřeny dokořán, a bude jim umožňovat, aby se spojily a svobodně se setkávaly, svobodně myslely a svobodně jednaly, bez ohledu na jejich náboženskou víru.“

Správce Padovy pro bezpečnost, přistěhovalectví a dobrovolnické aktivity, pan Enrico Pavanetto, uznal zásluhy církve v práci protidrogové prevence v provincii: „Zjistil jsem, že vaše protidrogová kampaň účinně pomáhá mladým lidem přemýšlet o tom, proč je lepší mít smysluplný život. Jsem hrdý na to, že Padova je provincie, která propaguje protidrogové poselství, a chci poděkovat vaší iniciativě z celého srdce. “

Starosta Grantorta Luciano Gavin uvítal Dobrovolné duchovní církve v Benátsku a zejména jejich efektivní reakce na katastrofy, včetně nedávných zemětřesení: „Je symbolické, vidět Scientologické dobrovolné duchovní a tým civilní ochrany ze scientologické komunity pružně pomáhat. Nemusíte jen sedět a sledovat zprávy o neštěstí, komentujíce jak hrozné to je, ale můžete prokázat vůli pomoci. Taková pomoc je k nezaplacení. Bez ohledu na to, jaké má osoba politické nebo náboženské přesvědčení chci, aby všichni měli takový přístup. “
___________________

45000 m2 Scientologické církve v Padově je otevřeno pro všechny, kteří chtějí uvést do Dianetiky a Scientologie. Návštěvníci jsou zváni k samostatné prohlídce rozlehlého veřejného informačního centra, prezentace informačních a dokumentárních filmů o víře a praxi Dianetiky a Scientologie, stejně jako o životě a dědictví zakladatele L. Rona Hubbarda. Informační centrum také poskytuje přehled o mnoha Scientologií sponzorovaných humanitárních programů, včetně celosvětové komise za lidská práva; či nejdalekosáhlejším programu vzdělávání o drogách, prevenci a rehabilitačním programu, globální síti gramotnosti a vzdělávacích center a programu Scientologických dobrovolných duchovních, který nyní zahrnuje světově největší nezávislou pomocnou sílu. Na multimediálních obrazovkách představí centrum více než 500 filmů, které jsou dostupné pouhým stiskem tlačítka. Církev je otevřena od rána do večera a návštěvníci jsou vítáni tak často, jak si přejí.

Kromě sborových služeb prováděných v kapli, nový kostel dále obsahuje řadu zasedacích místností a učeben pro studium, stejně jako desítky pokojů pro scientologický auditing (duchovní poradenství).
__________________

Otevření Scientologické církve v Padově následuje řadu otevření Ideálních organizací v roce 2012, včetně nového Centra Scientologie v Tel Aviv-Jaffa (srpen 21); organizace Scientologické církve v Los Gatos, Kalifornie (28. července); Buffalu, New York (30. června), Phoenixu, Arizona (23. června), Denveru, Colorado (16. června), Stevens Creek v San Jose, Kalifornie (9. června), Orange County, California (2. června), Greater Cincinnati, Ohio (25. února), Sacramentu, Kalifornie (28. ledna), a Hamburku, Německo (21. ledna).

Ideální organizace odrážejí naplnění vize zakladatele L. Rona Hubbarda pro náboženství. Poskytují nejen ideální zázemí pro služby scientologů k jejich vzestupu na vyšší stavy duchovního vědomí a svobody, a jsou navrženy tak, aby sloužil jako domov pro celou komunitu a setkání z důvodu společného úsilí k povznesení občanů všech vyznání.

K dalším novým Ideálním organizací otevřených v posledních letech patří Londýn, Moskva, Brusel, Berlín, Madrid a Řím v Evropě; Melbourne, Austrálie, Johannesburg, Jihoafrická republika, New York, New York; Washingtonu, DC; Los Angeles, Inglewood, Pasadena a San Francisco, Kalifornie, Tampa, Florida, Nashville, Tennessee, Seattle, Washington, Dallas, Texas, Quebec City, Kanada a Mexiko City, Mexiko. Úplný seznam nových Ideálních organizací Scientologie, navštivte Scientology.org.
_________________

Scientologické náboženství bylo založeno L. Rona Hubbardem. První Scientologická církev byla založena v Los Angeles v roce 1954, a náboženství se rozšířilo na více než 11.000 církví, misí a přidružených skupin s miliony členů.

Scientologie na Slovensku

Na Slovensku začala scientologie činnost v roce 1995 a má dnes přes dva tisíce oficiálních členů. Na Slovensku jsou Scientologické organizace registrované jako občanská sdružení a svou činnost mají povolenou Ministerstvem vnitra SR. (Na Slovensku scientologie není zatím uznána jako náboženská společnost, protože zákony SR umožňují registraci nové církve až po prokázání 20 000 členů).

Jako první oficiální organizace byla otevřena v roce 2000 mise v Levicích pod názvem Dianetické centrum Levice. Za krátce poté bylo otevřeno Dianetické centrum Bratislava. Výkonný ředitel Dianetické centrum Bratislava je Štefan Lopušný.
Dnes se tyto organizace převedly na Centra Dianetiky a Scientologie a mají status občanských sdružení. Do konce roku 2006 bylo na Slovensku otevřených celkem 14 scientologických center.

Podle Lopušného se scientologové na Slovensku věnují zejména organizování různých vzdělávacích kurzů a přednášek. „Kromě vlastních scientologických kurzů děláme například na školách bezplatné přednášky pro žáky o nebezpečí drog,“ vysvětluje.

Širší veřejnost je však zaregistrovala zejména v souvislosti s kontroverzní výstavou Psychiatrie: pomoc nebo hrozba ?, která byla namířena proti psychiatrem. Výstava, která se konala začátkem dubna v centru Bratislavy, nabízela množství obrázků, textů, ale i čtrnáct krátkých dokumentárních filmů, především o negativních vlivech psychiatrické léčby.

„Nelíbí se nám, že když je například nějaké malé dítě ve škole nervózně, lékař mu hned předepíše pilulky na utlumení,“ popisuje příčiny nevraživosti vůči psychiatrem Lopušný. Boj scientologů proti drogám a psychiatrem také považuje za příčinu častých žalob a výpadů vůči scientologům, jako je například i ten poslední z Francie. „Některým lidem naše činnost zkrátka vadí,“ tvrdí.

Kritikům scientologů, kteří tuto organizaci často označují za sektu, se nelíbí ani to, že lidi nejprve nalákají na bezplatný kurz, ale všechny další už draze účtovat. Lopušný se brání tím, že začátečníkům většinou doporučí kurz Jak funguje lidská mysl, který sestává z 20 přednášek a stojí sto eur.

Slovenská scientologové v současnosti svá centra vedou prostřednictvím občanských sdružení. Do budoucna by však scientologii rádi zaregistrovali jako oficiální církev. „Zákon na registraci církve je však podle nás velmi tvrdý, momentálně tedy prosadit scientologii jako církev určitě není reálné,“ uzavírá šéf bratislavských scientologů.

Scientologické organizace pracující s dětmi a mládeží: Aplikovaná scholastika, LITE – jazyková škola, Studijní centrum BASIC.
Ve státech V4 je Scientologie registrována jako církev jen v Maďarsku, kde je i centrum pro střední Evropu.

Centrum Dianetiky a Scientológie Bratislava
Ondrejská 1
831 06 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 910 949 087
T-mobile: +421 903 555589
E-mail: bratislava@dianetika.sk

Centrum Dianetiky a Scientológie Košice
Kmeťova 15,
040 01 Košice
Slovenská republika
GPS: 48.727676, 21.261631
Tel. : +421 055 – 799 43 60
T-mobile:+421 903 742 999
Orange: +421 908 318 855
Fax: +421(0) 557 994 358
Teletext: TV kanál „Teleprior“; strana 671 a strana 109
E-mail: info@dianetikakosice.sk
Web: www.dianetikakosice.sk, www.dianetickecentrum.sk

Dianetika Spišská Nová Ves
Zimná 44
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 4874811
Orange: +421 907 703 913, +421 905 985 928
Fax: +421 53 4874811
E-mail: dianetika@dianetikasnv.sk

Centrum Dianetiky a Scientológie Banská Bystrica
Národná 6
974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Tel.: 0911 414 388
E-mail: banskabystrica@dianetika.sk
Centrum Dianetiky a Scientológie Levice
934 01 Levice, SNP 17

Slovenská republika
Tel. +421 36 630 7000,
Tel. +421 905 967 586
E-mail: misia@dianetikalevice.sk

Centrum Dianetika a Scientologie Zvolen
Jesenského 32
969 01 Zvolen
Tel: +421 0914 341 841
dianetikazv@dianetikazv.sk

Centrum Dianetiky a Scientologie Prešov
Laca Novomeského 1/A
080 05 Prešov
Tel: +421 0907 971470
presov@dianetika.sk

Centrum Dianetiky a Scientologie Bratislava – Karpaty
Zvončeková 29/a
831 06 Bratislava
Tel: +421 0918 650133
dianetikakarpaty@gmail.com

 

Scientologické mise v Rusku

Scientologie se v Rusku za zhruba posledních 20 let své činnosti opravdu mohutně rozrostla. Scientologická církev zformovala dvě velké organizace třídy V. a to v Sank Petěrburgu a Moskvě a navíc velké množství Scientologických misí a polních auditorských skupin, které dále jsou aktivní v dalších oblastech Ruské federace. Rusko je co do rozlohy největším státem na světě. Počet obyvatel Ruské federace je 145 milionů obyvatel, což činí Ruskou federací devátou nejlidnatější zemí na planetě. Hlavním městem Ruské federace je Moskva s téměř 12 miliony obyvatel. Lidé v Ruské federaci přijímají Scientologii se zájmem po dobách potlačování duchovních praktik, které vládlo v dobách socialismu a materialistické ideologie. Scientologie dává odpovědi a nástroje jak porozumět lidské mysli, vztahům mezi lidmi.

Cílem Scientologie je:  „civilizace bez šílenství, bez zločinců a bez válek, kde schopní mohou prosperovat a poctiví lidé mohou mít práva a kde je člověk svobodný, aby mohl dosáhnout k větším výškám“.

Москва (Moscow)
Саентологическая  церковь города МОСКВЫ
Адрес:
Россия, Москва, 109147, 9 Таганская ул.
ВРЕМЯ РАБОТЫ :
Мы открыты каждый день
Пн.-Пт. 10:00 – 22:00
Сб.-Вс. 11:00 – 22:00
Телефон: (499) 608-00-13
Санкт-Петербург (St. Petersburg)
Саентологическая  церковь города Санкт-Петербург
Адрес:
Россия, Санкт-Петербург, 198095, ул. Розенштейна, 21, 8 этаж
ВРЕМЯ РАБОТЫ :
Мы открыты каждый день
Пн.-Пт. 9:00 – 22:00
Сб.-Вс. 9:00 – 18:00
Телефон: +(812) 640 9 640

Přečtěte si také:

Scientologie v Itálii – Scientologická organizace Padova
I v Rostově na Donu je mise scientologické církve

Cílem Scientologie je dovézt člověka do bodu, aby byl schopen sám vidět činitele ovlivňující jeho život a následné řešení problémů na základě předchozího uvědomění. Výsledkem tohoto procesu by mělo být zlepšení kvality života na všech úrovních existence. Scientologie je pro ty co jsou schopní a chtějí se stát ještě schopnější.

Zisky ze Scientologie.

Scientologie mě osobně pomohla k tomu, abych získal porozumění sebe sama i ostatních. Jsem více úspěšný ve své práci, dokážu dokončit více akcí, které začnu. Dále a to mi přijde velmi podstatní, jsem většinu času velmi dobře naladěn, což se předtím říci nedalo. Dříve jsem byl spíše flagmatický. Scientologie mě naučila, jak funguje lidská mysl. Pochopil jsem díky tomu proč já nebo ostatní lidé reagují na různé podněty. Naučil jsem se kladně ovlivňovat své okolí, umím na základě toho, v jaké jsou lidé emoci, odhadnout, jak zareagují nebo jaké dokážou splnit úkoly. Lépe se mi daří lidi odhadnout. Je to jako předvídat budoucnost.

 

Co dělají scientologové pro ostatní?

Scientologové pravidelně organizují akce darování krve, aby darovali krev nemocným, Červenému kříži a jiným podobným organizacím. Protože Scientologové neužívají škodlivé drogy, tato darovaná krev neobsahuje drogy, je vítaná těmi, co jsou zodpovědní za péči o zdraví.

Scientologové pravidelně pořádají akce na získání hraček, jídla a oblečení, aby učinily život šťastnější pro ty, co to potřebují.

Každoročně v sezóně svátků jsou obzvláště aktivní v této oblasti. Například v Kalifornii v centru Hollywoodu Scientologové staví na každé Vánoce „Zimní scénu pohádkové země“, doplněnou vánočním stromkem, Santa Klausem a dokonce „sněhem“, tvořícím tradiční vánoční prostředí pro děti, které by možná žádné jiné neviděli.

Skupina Scientologů v Kanadě tráví každoročně mnoho týdnů založením fondů, aby sponzorovaly pobyty v letních táborech pro chudé děti.

Členové církve používají své umělecké talenty, aby přinášely nové zkušenosti a radost dětem organizováním loutkových představení v ústavech pro sirotky, ve školách a prodejních prostorách a kouzelnické programy pro děti v dětských domovech.

Scientology je možné najít v mnoha společnostech, přispívajících k péči o starší osoby. Navštěvují domovy pro důchodce a pořádají zábavné představení, kreslí obrázky nebo jen přijdou na krátkou návštěvu a popovídají se se staršími občany.

Setkáte se také se scientologové, kteří pomáhají „v pořádkových akciích“ a stejně pomáhají zraněním v nemocnicích pro veterány. Scientologové převzali vedoucí úlohu v boji proti zneužívání drog aktivním vzděláváním státních úředníků a společenských skupin o nebezpečí drog a řešení těchto problémů. Existuje mnoho skupin, které využívají technologii L. Ron Hubbarda a osvobozují lidi od škodlivých účinků drog.

Technologie L. Ron Hubbarda zabývající se tím jako studovat, byla a je používána Scientology na celém světě, aby pomohla studentům či učitelům. Jedno takové místo, kde tato technologie učinila hlavní nájezdy v boji s negramotností, je v Jižní Africe, kde dobře přes milion rodných Afričanů zlepšilo svou schopnost studovat.

Další důležitou oblastí aktivit je pro Scientology zvýšení norem mravní úrovně ve společnosti. Scientologové na celém světě distribuovaly desítky milionů výtisků nenáboženského etického kodexu nazvaného „Cesta ke štěstí“, který je nyní k dispozici ve více než dvaceti různých jazycích. Používání tohoto kodexu vedlo k znovuoživení cíle pro lidi všech dob, kteří používají jednoduché pravdy ve svých životech av prostředí kolem nich.

Církev a mnoho jejích členů se stejně angažuje v aktivitách mezi náboženstvími, jejichž hlavní snahou byla i práce s hlavními představiteli jiných náboženských vyznání v oblastech dialogu mezi těmito náboženstvími, náboženské svobody, ústavního zákona a vydání výtisků „náboženství ve společnosti“, vše je směřováno k ochraňování a napomáhání náboženské svobody pro každého.

Další obvyklou aktivitou pro Scientology je odhalovat a vykořenit porušování lidských práv páchaných psychiatrií. Hodně Scientology to dělá jako členové Občanské komise pro Lidská práva (CCHR), reformní skupiny, která byla založena církví v roce 1969.

Členové této skupiny aktivně zkoumají psychiatrické zneužívání a dávají to na známost prostředkem, zákonodárcem a jiným skupinám podílejícím se na ochraně Lidí před brutálními psychiatrickými technikami. Takové praktiky jako psychochirurgia, elektrických terapie a podávání nebezpečných psychiatrických drog zničilo mysli a životy milionům lidí.

Díky snahám Scientology pracujících pro CCHR (Občanskou komusi za lidská práva) se zvýšilo povědomí veřejnosti o katastrofálních výsledcích psychiatrických metod a byly učiněny hlavní kroky pro vynětí těchto praktik mimo zákon.

Proč se Scientologie považuje za náboženství?

Scientologie s určitostí splňuje všechna tři kritéria, které obecně považují odborníci na náboženství na celém světě k tomu, aby určily náboženskou podstatu:

Víra v nějakou nejvyšší realitu, jako například v nejvyšší bytost nebo ve věčnou pravdu, která přesahuje hranice tohoto světa.
Náboženské praktiky, které vedou k porozumění, dosažení nebo kontaktu s nejvyšší realitou.
Společenství těch, kteří věří a kteří se spojují, aby tuto nejvyšší realitu hledali.

ad. 1: Scientologická víra ve vyšší realitu, která přesahuje materiální svět, obsahuje také svůj koncept duchovní bytosti (thetan), duchovního světa (sedm dynamik) a vyšší bytosti (osmá dynamika).

Druhý bod můžete najít v běžných obřadech, jako jsou například křest, svatba, pohřeb, které Scientologie poskytuje. Mimochodem, přednější je poskytování auditingu (duchovní poradenství) a tréninku, na jehož základě si Scientologové zvyšují vědomí dosahují porozumění duchovního světa, přičemž nakonec dojde i na jejich vztah s vyšší bytostí.

Co se týče třetího bodu – denně můžete v jakýchkoliv církvích vidět velmi živé společenství těch, kteří věří. Proto je Scientologie náboženství v tom nejobvyklejším smyslu slova.

Scientologie pomáhá člověku, aby si byl více vědom Boha, více vědom vlastní duchovní podstaty a těch, kteří ho obklopují. Duchovní písmo Scientologie uvádí, že existuje celá dynamika (životní úsilí nebo motivace), která je oddaná vyšší bytosti (osmá dynamika) a další dynamika, která se zabývá pouze úsilím člověka vůči existenci v podobě ducha (sedmá dynamika). Uznání těchto životních činitelů je tradičním rysem náboženství.

Scientologie má se všemi náboženstvími společný sen o míru na Zemi a spasení člověka.

To, co je na Scientologii nové, představuje fakt, že nabízí přesně určenou cestu, která člověka na tomto světě dovede k duchovnímu zdokonalení a způsob, jak toho dosáhnout s naprostou jistotou.

Proč je Scientologie církev?

Slovo církev pochází z řeckého slova Kyrios – „pan“ az indoevropského základu kewe – „buď silný“. Běžné významy tohoto slova také zahrnují „shromáždění“, „duchovní sílu oddělenou od síly světské“ a „duchovní náboženství, duchovenstvo“. Slovo církev nepoužívají jen křesťanské organizace.

Pro zajímavost: církve jako takové existovaly již tisíce let před křesťanstvím a samotné křesťanství vzniklo jako protest proti již zavedené církvi. V moderním použití lidé mluví o buddhistické nebo muslimské církve a obecně se odkazují na všechny seskupení lidí, kteří se podílejí na běžných náboženských aktivitách.

Slovo církev se také používá, co se týče budov, kde se členové náboženských skupin shromažďují, aby praktikovali své náboženství a dosahovaly větší duchovní vědomí a zdraví.

V padesáti letech minulého století si Scientologové uvědomili, že technologie L. Ron Hubbarda a výsledky, které z jejího použití vyplývaly, se přímo dotýkají osvobození lidského ducha a že dosažení vyššího duchovního vědomí je zde běžnou záležitostí. Neměli žádné pochybnosti o tom, že se zabývají náboženskými praktikami, a proto na začátku 50-tých let odhlasovali zavedení církve, která měla účel lépe sloužit jejich duchovním potřebám a všem, kteří sdíleli jejich víru.

První Scientologická církev byla založena v roce 1954.

Proto je Scientologie církev a použití slova církev ve spojitosti se Scientologie je tedy správně.

Jak se Scientologie zrodila?

L. Ron Hubbard začal své studium mysli a ducha v roce 1923, a jeho práce v roce 1938 vyústila v příručku nazvanou „Excalibur“. V této nepublikované práci se poprvé objevilo slovo Scientologie, aby tak pan Hubbard popsal to, co nazval „studiem vědení, jak vědět“. Rozhodl se, že tuto knihu nevydá, k čemuž řekl: „Excalibur neobsahoval žádnou terapii a byl pouze diskusí o tom, z čeho se skládá život.“ A dále dodal: „Rozhodl jsem se pokračovat dál.“

Toto „pokračování dále“ vyústilo v Dianetiku, předmět, který poskytoval skutečnou „terapii“, kterou by mohl snadno aplikovat běžný člověk z ulice. Proto v roce 1947 napsal rukopis, který detailně popisuje jádro objevů Dianetiky. Přesto, že v té době nebyl ještě rukopis publikován, koloval mezi Ronovu přáteli a kolegy, kteří dělali další a další kopie a předávali je dál (toto dílo bylo oficiálně vydáno v roce 1951 pod názvem Dianetika: Původní studia a později bylo znovu publikováno pod názvem Dynamiky života).

Jako kopie rukopisu kolovaly mezi lidmi, pan Hubbard začal dostávat záplavu dopisů, v nichž se lidé dožadovali dalších informací. Samozřejmě, velmi brzy si uvědomil, že všechen svůj čas trávil odpovídáním na tyto dopisy a tak se rozhodl, že o tomto předmětu napíše ucelené dílo – Dianetiku: Moderní věda o duševním zdraví.

Byla vydána 9. Května 1950, způsobila bouři nadšení a obliby, a hned zasáhla vrchol žebříčku bestsellerů v New York Times, na kterém zůstala 28 po sobě jdoucích týdnů. Byla nejprodávanější knihou o mysli, jaká byla kdy napsána a zůstává nejprodávanější až dodnes. Obsahuje objev reaktivní mysli – skrytého zdroje nočních můr, bezdůvodných obav, rozčilení a nejistot.

Nicméně L. Ron Hubbard nikdy nepovažoval Dianetiku za konec svého výzkumu, ale spíše za odrazový stupínek k odhalení a izolování dlouho-iluzorního zdroje života. A samozřejmě techniky Dianetiky poskytovaly prostředky, kterými praktik začal velmi brzy objevovat minulé životy. Pokračující používání a výzkum měli dokonce za následek dosažení exteriorizácie – demonstrace, že duše je oddělitelná od těla a mysli. A tak se zrodila scientologické Religia.

L. Ron Hubbard pak pronikl dokonce hlouběji do duchovní podstaty člověka zdokumentování svých objevů v tisících nahraných přednášek, filmů, článků a knih o Scientologii a Dianetice.

Zatímco představoval své objevy světu, doslova obeplul zeměkouli a na čtyřech kontinentech byly otevřeny Scientologické církve, které sám spravoval ze svého dlouhodobého sídla v jižní Anglii v Saint Hille.

Během následujících let pokračoval ve svých objevech až do svého odchodu v roce 1986.

Jeho dědictví obsahuje desítky milionů publikovaných slov, nahraných přednášek a filmů, zatímco s více než 250 miliony kopií jeho knih a přednášek v oběhu, inspiroval hnutí pokrývající všechny kontinenty a všechny kultury.

Scientologická organizace v Phoenixu ve státe Arizona ve Spojených státech Amerických

Těší nás váš zájem o Scientologickou organizaci ve Phoenixu ve státe Arizona ve Spojených státech Amerických.

Toto město se těší tomu být rodištěm scientologie, protože zde zakladatel Scientologie L. Ron Hubbard učinil několik přelomových objevů o lidském duchu, které vedly ke vzniku našeho náboženství.

Od roku 1974, naše církev sloužila rostoucí kongregaci v Phoenixu. Dnes je nám ctí poskytnovat naši pomoc obyvatelům od Valley of the Sun (Údolí slunce) až k našemu sídlu v Arcadii.

Naše církev realizuje vizi pan Hubbarda, aby se všechny organizace Scientologické církve staly tím, co on nazvýval Ideální organizací. Ideální organizace poskytují nejen ideální zázemí hezké budovy a jejího vnitřního vybavení ale především služby díky nimž Scientologové mohou vystoupat do vyšších stavů duchovní svobody. Prostory Ideální organizace také slouží jako sídlo pro celou komunitu a jsou místem setkání při společném úsilí pozvednout k duchovní svobodě lidi všech náboženských vyznání.

Za tímto účelem, poskytujeme prostory naší církve pro mnoho společnost zlepšujících a na komunitu našeho města zaměřených aktivit. Více než kdy jindy, se těšíme na spolupráci za účelem dosažení našich společných snů o budoucnosti, prosperující společnosti bez zločinu a drog, která je pro všechny lidi .

Naše dveře jsou otevřené. Naše pomoc je tu pro vás.