Category Archives: Vzdělání

Řešíme derivace a integrály

Čím starší člověk je, tím složitější učivo je pro něj nachystáno. Na maturanty čekají příklady na určování průběhu funkce, derivace a určité a neurčité integrály. Mnohým jde počítání lépe, dovedou-li si představit, co vlastně derivace je alespoň graficky. Obecná definice zní: derivace funkce je změna obrazu této funkce v poměru k nekonečně malé změně argumentů. Z toho asi jeden není moudrý, proto to zkusíme graficky.

Vezměme si graf obecné funkce, derivací funkce získáme směrnici tečny. Tečna je přímka, která se daného grafu dotýká právě v jednom bodě. Derivujeme-li funkci v tomto bodě, získáme směrnici tečny ke grafu funkce. Popisuje-li funkce dráhu tělesa v čase, bude její derivace v určitém bodě udávat okamžitou rychlost. Pokud popisuje rychlost, derivace definuje zrychlení. Opačným postupem vzniká integrál funkce. Budeme-li se dále držet funkcí, potom můžeme říct, že integrování je hledání primitivní funkce. Primitivní funkce je taková, kterou když zderivujeme, dostaneme hodnotu původní funkce.

Zdá se vám tato problematika složitá a nepřehledná? Potřebujete si spočítat několik příkladů, abyste si utřídili fakta a nové poznatky? Pro efektivní výuku je třeba mít v ideálním případě příklady, které obsahují také správné řešení, abyste si výsledek mohli ověřit. Takové najdete na internetovém portálu Příklady.com. Je to vlastně on-line sbírka příkladů z různých matematických oborů, které slouží k procvičování či jako příprava na písemky, maturitu i vysokoškolské zkoušky. Propočítejte si i vy úlohy na limity, derivace a integrály, uvidíte, že to není žádná věda a jako většina ostatních témat, potřebujete jen dostat cvik. Potom už učivo zvládnete bez problémů. Spolehněte se na on-line sbírku příkladů z matematiky na Příklady.com.

Příklady na řešení rovnic a nerovnic

Asi každý z nás už viděl nebo dokonce musel řešit rovnici nebo také nerovnici, toto učivo patří do osnov matematiky na druhém stupni základní školy. Rovnice znamená, že máme výraz, který se rovná jinému výrazu a figurují zde většinou nejen čísla, ale také jedna nebo více neznámých. Postupnými úpravami se potom dopočítáme k tomu, čemu se rovná neznámá či neznámé. Pokud mezi výrazy figuruje znaménko větší, menší nebo v kombinaci s rovnítkem, jedná se o nerovnice, které se řeší podobně jako rovnice.

Při řešení rovnice hledáme vlastně všechny možné hodnoty neznámé, aby po jejich dosazení do rovnice, byl splněn požadavek, že levá strana se rovná pravé. Tyto hodnoty neznámých pak nazveme kořeny dané rovnice. Nalézt kořeny rovnice se děje sérií ekvivalentních, tedy v matematice dovolených, úprav. Patří mezi ně zejména výměna stran rovnice, dále přičtení téhož čísla nebo výrazu obsahujícího neznámou k oběma stranám rovnice, potom také vynásobení obou stran rovnice stejným číslem nebo výrazem s neznámou a také umocnění obou stran rovnice přirozeným mocnitelem. Ekvivalentních úprav je samozřejmě více, pro představu však stačí těchto několik.

Vhodnou kombinací těchto úprav se doberete kořenů rovnice. Abyste si ověřili, že výsledek je správný, stačí výsledné číslo dosadit do původní rovnice, jsou-li hodnoty pravé a levé strany shodné, potom se jedná skutečně o kořen rovnice, pokud ne, udělali jste někde během úprav chybu a kořen rovnice stále nemáte. Potřebujete si řešení rovnic procvičit? Potom navštivte internetovou sbírku příkladů z matematiky Příklady.com, kde naleznete celou řadu příkladů k vypočtení. Správnost vašich výpočtů si ověříte porovnáním vašeho výsledku s řešením uvedeným ve sbírce. Naleznete zde příklady také na další tematické okruhy matematiky. Procvičte si, co potřebujete.

Počítáme edrivace

Běžně se ještě na střední škole v posledním ročníku před maturitou dojde v rámci osnov v matematice na počítání limit, derivací a integrálů. Ne všichni správně tuto látku pochopí, avšak na většině technických vysokých škol je budete potřebovat k dalším výpočtům, proto je dobré této problematice dobře porozumět. Limity funkcí slouží k popisu chování funkce v určitém bodě. Pojem limity má mnoho aplikací v matematické analýze. Například definice spojitosti používají limitu: funkce je spojitá, pokud se její funkční hodnota v každém bodě rovná její limitě v tomto bodě.

Pro úspěšné zdolání vysokoškolské matematiky, je důležité naučit se také další operace matematické analýzy, jednou z nich je derivace, která je základem diferenciálního počtu. Derivace funkce je změna obrazu této funkce v poměru k nekonečně malé změně argumentů. Opačným procesem k derivování je integrování.

Představíme-li si derivaci graficky, jedná se o směrnici tečny ke křivce funkce v daném bodě. Popisuje-li funkce dráhu tělesa v čase, bude její derivace v určitém bodě udávat okamžitou rychlost; pokud popisuje rychlost, derivace definuje zrychlení. Opačným postupem vzniká integrál funkce.

Nemáte zcela jasno v procesu integrování a derivování funkcí? Potom potřebujete několik příkladů, na nichž si příslušné operace a použití vzorců osvojíte. Pro efektivní výuku je však třeba mít v ideálním případě příklady, které obsahují také správné řešení, abyste si výsledek mohli ověřit. Takové najdete na internetovém portálu Příklady.com. Je to vlastně taková sbírka příkladů z různých matematických oborů, které slouží k procvičování či jako příprava na písemky, maturitu a zkoušky. Propočítejte si i vy úlohy na limity, derivace a integrály, potom už učivo zvládnete bez problémů.

Řešení rovnic

Potřebujete se naučit vypočítat rovnice a nerovnice? Základem je pochopit, že se obě skládají z pravé a levé strany, které obsahují funkci. Je dobré si umět funkce znázornit graficky, protože na první pohled uvidíte, zda má daná rovnice či nerovnice řešení. Je to jednoduché. Vezměme si rovnici a zakresleme obě funkce do soustavy souřadnic. Tam, kde se obě protnou, nalezneme řešení rovnice. Pokud se neprotnou, potom rovnice nemá žádné řešení.

Nejjednodušším typem rovnice je rovnice lineární, její grafickou podobou je přímka, složitějšími případy jsou potom rovnice kvadratické, exponenciální či logaritmické. Nerovnice se v mnohém podobají rovnicím, pouze mezi stranami není vždy jen rovnítko. Nejjednodušší jsou opět nerovnice lineární, jejichž řešení se velmi podobá řešení lineárních rovnic, jen s tím rozdílem, že nerovnice mívají obyčejně více kořenů, tedy řešení.

Abyste si ujasnili pravidla řešení rovnic a nerovnic a ekvivalentní úpravy, je třeba spočítat alespoň několik příkladů. Pomůže vám zajisté, když si potom výsledek budete moci zkontrolovat. Proto je tu pro vás matematický portál Příklady.com, který obsahuje rozsáhlé množství příkladů z různých oblastí matematiky. Na dané téma zde naleznete příklady a samozřejmě také správné výsledky. Počítáním si osvojíte základní dovednosti a správnost výsledku si jednoduše ověříte.

Vyzkoušejte také příklady na logaritmické rovnice a nerovnice, jejich zvládnutí je klíčové pro další pochopení výpočtů ve fyzice i chemii. Potřebujete-li získat cvik při řešení rovnic a nerovnic, navštivte portál Příklady.com a vyzkoušejte si výpočet jednoduchých i těžších příkladů. Příklady.com jsou tu pro každého, kdo si chce osvojit základní početní operace, jako zdroj příkladů včetně správných výsledků pro ověření.

Počítáme zlomky

Mají vaše děti problémy s matematikou? Nerozumí si se zlomky nebo dalším učivem? Většinou pomáhá k pochopení napočítání většího množství příkladů. Navštivte proto internetové stránky Příklady.com, kde naleznete rozsáhlou sbírku příkladů z nejrůznějších oblastí matematiky.

Kupříkladu na zlomky a operace s nimi tu najdete velké množství jednoduchých i těžších příkladů. Stačí je zkusit vypočítat a vaše výsledky porovnat s těmi správnými a hned budete vědět, na čem jste. Počítáním příkladů získáte jistotu a cvik, který potom můžete uplatnit při písemkách nebo zkouškách. Zlomky jsou málo oblíbená část matematiky, ovšem naučit se je, je základem úspěchu ve všem dalším studiu. Zlomky jsou potřeba ke zvládnutí mnoha dalších matematických témat, budete je potřebovat ve všech technických oborech, fyzice i chemii.

Příklady z matematiky potřebují žáci a studenti, aby si procvičili svoje schopnosti a získali cvik při řešení rutinních příkladů, ale také učitelé, kteří svým žákům vysvětlují novou problematiku. Navštívit Příklady.com jim usnadní práci při vymýšlení domácích úkolů nebo příkladů do testů a písemek.

Příklady.com je sbírka úloh z matematiky která vám pomůže osvojit si základní i pokročilejší matematické dovednosti. Samozřejmě slouží také všem nadšencům, kteří rádi počítají příklady a procvičují tak svůj mozek. Zvládnete-li příklady všech tématických okruhů, potom jste určitě připraveni na maturitu a obstojíte i u zkoušek na vysoké škole. Tento projekt vznikl na podporu vzdělanosti v početním oboru, má pomoci především studentům získat kladný vztah k matematice a početním operacím. Vyzkoušejte si i vy příklady z algebry, planimetrie či stereometrie.

Jazykové pobyty vám umožní zdokonalit se přirozeně v jazyce

Nebojíte se pobytu v cizí zemi, rádi cestujete a chcete se zdokonalit v cizím jazyce? Pobyt v Anglii je výborný pro snadné studium angličtiny, poznání místní kultury a zvyků, a pro získání nových zážitků. Ať už si chcete pobyt v cizí zemi zpestřit hodinami s lektorem, nebo uvažujete přímo o jazykových pobytech, určitě se obraťte na Balloonagency. Tato česká agentura spolupracuje přímo se školami ve Velké Británii, konkrétně se můžete vydat do úžasného a zajímavého městečka Bournemouth na jihu Anglie. Ne nadarmo získalo přízvisko „Anglické San Francisco“. Kurzy angličtiny v tak inspirujícím prostředí si nemůžete nechat ujít. Nabízí mnoho zábavy, míst k odpočinku a poznání.

Kurzy jako příprava ke zkouškám

Přípravné kurzy slouží k následnému úspěšnému složení mezinárodně uznávaných zkoušek, nebo k většímu úspěchu u maturity nebo na vysoké škole. Není mnoho lepších věcí, které pro své vzdělání a budoucnost můžete udělat. S jazykovými školami se roztrhl pytel, ale najít tu správnou může dát práci. Balloonagency má vynikající přístup ke všem, kteří se chtějí naučit hravě a přitom efektně anglicky. Vyberte si přípravné kurzy angličtiny podle svého zaměření a úrovně, a budete se na každou hodinu těšit.

Výuka s rodilým mluvčím je nejefektivnější

Naučit se jazyk v místě, kde vznikl, a kde se běžně používá, je nejlepší. Snadná angličtina vás nadchne. Bude to něco úplně jiného, než nudné a nezáživné hodiny na základní nebo střední škole. Výuka angličtiny s rodilým mluvčím je nejefektivnější. Dostanete jazyk do krve a rozmluvíte se. Přestanete se bát, že uděláte nějakou chybu, a užijete si konverzaci. Jazyková agentura vám zajistí bezproblémový pobyt. Jazyk se naučíte snadněji a výsledek vás může značně posunout ve vaší kariéře.

 

Scientologie Mexiko – Scientologie v Jižní americe

 

Nová budova ideální organizace pro Scientologickou církev Mexiko

Nová budova ideální organizace pro Scientologickou církev Mexiko

Mexico City je domovem největší komunity scientologů v Latinské Americe. Rostoucí počet členů dnes podporuje programy na zlepšení společnosti, což zahrnuje největší nevládní vzdělávací programy o drogách a lidských právech v Latinské Americe. V posledních dvou letech poskytla církev kompletní soubor knih svého zakladatele veřejným knihovnám a universitám po celé zemi, aby scientologii více zpřístupnila.
Scientologická církev Mexiko je pátou Ideální organizací, kterou scientologie otevřela v roce 2010.

Scientologie Mexiko – Budoucí nová pokročilá organizace Scientologické církve pro Latinskou ameriku.
Scientologická církev započala zhruba před 10 lety kupovat a následně rekonstruovat budovy pro nové organizace scientologické církve ve všech hlavních populačních centrech na planetě.

Knihkupectví v budově nové Ideální Scientologické organizace Mexico city

Knihkupectví v budově nové Ideální Scientologické organizace Mexico city

 Atrium v budově nové Ideální Scientologické organizace Mexico city, ve kterém je Scientologické informační centrum. Veřejnost má možnost seznámit se s tím co je scientologie prostřednictvím více než 500 filmů. které poskytují celkový přehled o všech aspektech Dianetice a scientologie.


Atrium v budově nové Ideální Scientologické organizace Mexico city, ve kterém je Scientologické informační centrum. Veřejnost má možnost seznámit se s tím co je scientologie prostřednictvím více než 500 filmů. které poskytují celkový přehled o všech aspektech Dianetiky a Scientologie.

Budovy jsou projektovány a rekonstruovány, tak aby jednotlivé činnosti organizace na sebe co nejvíce prostorově navazovaly s cílem učinit budovy co nejvíce efektivní a příjemné pro práci. Tato snaha po maximální efektivitě a vytvoření příjemného a estetického prostředí je všudy přitomná. Zahrnuje moderní a estetickou výzdobu, vybavení vkusným, účelným a trvanlivým nábytkem a vší potřebnou moderní technikou, kterou může současná doba nabídnout.

Scientologie Mexiko - exteriér budovy ideální Scientologické církve v Mexico City - Scientologie v Jižní americe

Scientologie Mexiko – exteriér budovy ideální Scientologické církve v Mexico City – Scientologie v Jižní americe

10. července 2010 za přítomnosti sedmi tisíc scientologů a jejich hostů slavnostně otevřeli novou ideální organizaci Scientologické církve která se nalézá v srdci Mexiko city. Náboženský vůdce a předseda představenstva Centra náboženské technologie David Moscavige započal ceremoniál slavnostního otevření na kterém všechny přítomné přivítal. Otevření stálo na konci kompletní rekonstrukce budovy Juarez, která přímo sousedí s palácem umění a je b blízkosti nejvyššího soudu a Národní banky. Nová budova Scientologické církve má šest pater. Po rekonstrukci, která proběhla bude sídlem Scientologických náboženských služeb s multimediálními obrazovkami, které budou seznamovat se Scientologickým náboženstvím, životem zakladatele L. Rona Hubbarda a programy pro zlepšení společnosti. Obrazovky vysvětlí pozitivní dopad Scientologické organizace na společnost.

 

Co společnost spojuje a co společnost ničí?

Pocit toho co je etické a neetické vzniká ve skupině lidí na základě jejich pozorování událostí ve skupině a jejich vyhodnocováni. Dříve nebo pozděli se skupina dohodne na určitých pravidlech a pokud chce člověk být součástí skupiny ať chce nebo nechce musí začít dohodnutá pravidla ať jsou jakákoliv respektovat. Různé skupiny mají různá pravidla, je to věc vývoje a historické zkušenosti. Některé skupiny mají pravidla úplně jiná než jiné skupiny a někdy jsou představy o tom co je správné a nesprávě v jednotlivých skupiných dost daleko od sebe. Stále je to ale souhlas skupiny lidí, co je správné a nesprávně ve skupině co dění ve skupině lidí řídí. Pokud někdo pravidla nerespektuje je dalšími lidmi ve skupině odmítán a má problém uvnitř skupiny fungovat. bez respektu k druhým s ním ostatní těžkou budou komunikovat.

drogová závislost přináší hodně obtíží

drogová závislost přináší hodně obtíží

Pravidla fungování společnosti nikdy nebudou úplně identicky stanovené pro všechny skupiny lidí. Neetické je ale stále to co člověk udělá a je v rozporu se souhlasem skupiny, které je členem. Pokud něco takového udělá je si toho poměrně dost dobře vědom. Etika je vnitřní věcí jedince. Spravedlnost je věcí skupiny a obvykle se aplikuje, pokud jedinec selže dát si svojí etiku dopořádku.

drogy a jejich vliv na běh života

drogy a jejich vliv na běh života

Drogy tu byli vždycky, ale v poslední době jsou ale stále více rozšířené, něž před 50 lety. Proto jsem to psal. Před 50 lety byli lidé výše na emocích, lze to pozorovat na filmech z té doby. Dneska najdeš spoustu drog i v kanalizačních vodách. Ve středověku nebyli demonstrace za legalizaci konopí jako jsou dnes a na hudebních vystoupeních se nebrala extáze. Každá doba nese svojí zátěž. Byly časy, dávno v minulosti, kdy bylo ještě více drog než je teď, ale takové civilizace za krátký čas přestali existovat. Tady je pro nás skutečné nebezpečí. Není nic ničivějšího než drogová závoslost, díky které lidi dělají bezohledně nejhorší věci co si lze představit. Navíc tu dnes máme atomové zbraně. Společnost bezohledných lidí se vzdycky měla tendenci rychle rozpadnout, lidi se od sebe rozutekli a přestali společně žít. Nikdo si nenechá od ostatních co jsou bezohlední ubližovat. Tady hodiny odmeřují čas dosti neúprosně, pokud by více lidí mělo schopnost vybavit si jak dopadli předchozí civilizace tak by začali usilovně pracovat, na tom, aby tato nebyla další co skončí v propadlišti dějin. Schopnost vybavovat si minulé životy sebou nese použití Dianetiky, proto jsou Scientologové ti, co si nebezpečí silně uvědomují na základě znalosti mlubší minulosti a zániku řady civilizací, která tu už v minulosti byly. Kdo nezná historii je odsouzen k tomu jí do nekonečna se vší bolestí opakovat. Kdo historii zná snaží se zabránit opakování katastrof.

Svěřte základ vaší diplomové práce do rukou odborníků

Čeká vás psaní náročné práce a ubývá vám čas? Nechejte zpracování odborných podkladů na profesionálech. Pokud si nevíte rady s tématem, nebo vzhledem k vašemu časovému a pracovnímu vytížení nemáte na tuto činnost dost prostoru, nemusí to být dnes už žádný problém. Podklady pro diplomové, seminární, bakalářské, absolventské nebo dizertační práce můžete mít kvalitně a rychle k dispozici. Je to totiž ta nenáročnější fáze celého procesu psaní, která se vleče a nad kterou byste možná zbytečně promarnili hodiny, pokud nevíte, jak správně na to. Spojte se s elitou, která vám pomůže. Informace a podklady pro rigorozní zkoušku nebo všechny typy prací vám pomohou shromáždit odborníci z oboru.

Informace z prověřených zdrojů

Na stránce Referátykvalitně máte jistotu kvality a odbornosti. Zaměstnanci jsou pracovníci vysokých škol nebo lidé z praxe. Ti nejlépe vědí, na co se ve vaší činnosti zaměřit, abyste získali dobré ohodnocení. Mají zápal pro věc a pro vědu, rádi shromažďují informace a dále je zpracovávají. Napsání diplomových prací nikdy nebylo snazší. Tato firma má za sebou již léta zkušeností a tisíce vypracovaných podkladů a článků. Nemusíte se tedy ničeho bát. Nejedná se o podvod nebo vypracování celé práce za vás. Pouze vám odpadne ta nejnudnější a nejvíce nenáviděná část, probírání se zdroji a hledání těch správných nebo nejlepších. Využití je u náročných vysokoškolských činností, ale také třeba u složitých seminárních prací na vyšší odborné škole. Ty rovněž dovedou někdy potrápit, a to zcela zbytečně.

Rychlé zpracování zakázky

Systém získávání informací a celé práce je jasně daný, prověřený a funguje. Pocházejí z relevantních a aktuálních zdrojů. Prioritou je spokojenost zákazníků, proto se kvalita průběžně a pečlivě hlídá. Kontrolován je průběh celé zakázky, aby se mohl případně korigovat dle potřeby. Získáte kvalitní referáty i celé absolventské práce, záleží na tom, co požadujete. S klienty se průběžně komunikuje, aby bylo vše přesně podle jejich požadavků a nedošlo k nějakému nedorozumění. Rychlost a profesionalita, to jsou hlavní přednosti tohoto projektu. Pokud tedy nevíte, komu svěřit základ své bakalářské práce nebo jiné práce, právě jste našli. Za dobrou cenu můžete mít problém vyřešeny.

Príprava talentov v chémii pre podnikateľský úspech inovácií v malých a stredných podnikoch – InnoChem

S podporou prostriedkov z Programu EÚ pre vzdelanie, odbornú prípravu, mládež a šport ERAZMUS+, odštartovala na Slovensku príprava talentov v chémii pre podnikateľský úspech inovácií v malých a stredných podnikoch – InnoChem. Vytvorenie užšieho partnerstva medzi študentmi univerzít a organizácií zaoberajúcich sa chémiou, by malo priniesť impulz pre rozvoj chémie a na druhej strane by mali dostať šancu mladí inovátori z vysokých škôl pre svoj osobný rozvoj, čím sa zvýšia ich šance na zaujímavé zamestnanie. Informovala o tom Ing. Silvia Surová, generálna sekretárka Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.

 

,,Vedúcim partnerom celého projektu, ktorý pomôže zvládnuť zmeny v priemysle, ekonomickom prostredí a v technológiách, je ZCHFP SR. Program ERAZMUS+ v rámci projektu InnoChem zastupuje Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) a Národná agentúra programu ERAZMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Projekt potrvá 36 mesiacov, od 1.9.2014 do 31.8.2017. Základným cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre vznik strategického partnerstva univerzít a zamestnávateľov, zameraného na rozvoj podnikateľských zručností a znalostí súčasných a budúcich trendov vo výrobkových inováciách so špecifickým dôrazom na malé a stredné podniky (MSP). Účelom je využitie know-how v chemickom priemysle na vybudovanie podnikateľských schopností a zručností u mladých talentov, s cieľom napomôcť výchove novej generácie výskumníkov schopných podporiť rozvoj týchto podnikov cestou inovácií,“ konštatovala S. Surová.

Dodala, že projekt kladie dôraz najmä na pomoc malým a stredným podnikom a na hraničné regióny EÚ. Vychádza pritom zo skúseností, že v týchto oblastiach je množstvo investičných príležitostí, ktoré zostávajú nevyužité. Projekt sa zameriava na podnietenie  kreativity a inovatívnosti vo výučbe na vysokých školách a univerzitách.

Východiskovým materiálom je dopadová štúdia Rozhodujúce potreby v zručnostiach pre inovácie v chemickom priemyslektorú vypracovalo Európske združenie chemického priemyslu (CEFIC).

Práca na projekte je v zmysle uvedenej štúdie rozdelená na postupné logické kroky:

 • Analýza súčasného stavu (Status Quo Analysis) s cieľom identifikovať potreby v oblasti inovatívnych zručností študentov univerzít, rozpoznať a pomenovať bariéry ich rozvoja a navrhnúť, ako sa dajú prekonať
 • Návrh a vypracovanie cestovných máp (Road maps) na implementáciu know-how a odporúčaní na inovácie vo vysokoškolskom a univerzitnom vzdelávaní
 • Prediskutovanie a odsúhlasenie cestovných máp
 • Vypracovanie Akčného plánu
 • Rozšírenie výstupov projektu a odporúčaných postupov prostredníctvom siete  národných zväzov chemického priemyslu, ktorí sú členmi CEFIC.

Očakávané pozitívne dopady výsledkov projektu:

 • Projekt napomôže zvládnuť zmeny v priemysle, ekonomickom prostredí a v technológiách
 • Vysoké školy a zamestnávatelia budú mať zadefinovaný postup pre rozvoj rozhodujúcich kompetencií a invenčného myslenia mladých inovátorov
 • Zlepšia sa šance absolventov vysokých škôl a univerzít nájsť si zaujímavé zamestnanie
 • Zvýši sa kreativita a inovácie vo vysokoškolskom vzdelávaní prostredníctvom spolupráce zamestnávateľov a vysokých škôl
 • Vytvoria sa lepšie predpoklady pre rozvoj MSP a využitie investičných príležitostí, čím sa zlepšia podmienky na rast chemického a farmaceutického priemyslu.

 

Partneri Projektu:

 • Vedúci partner:

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky (ZCHFP SR)

 • Partneri:

–        Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU, FCHPT), Bratislava

–        Európske  združenie chemického priemyslu (CEFIC), Brusel

–        Národná technická univerzita v Aténach (NTUA), Atény

–        Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT), Praha

–        Helénsky zväz chemického priemyslu (HACI), Atény

–        Česká technologická platforma pre udržateľnú Chémiu (Sus Chem), Praha.

 

 

V sídle ZCHFP SR v Bratislave sa 16.4.2015 uskutočnilo pracovné stretnutie partnerov projektu.