Category Archives: Rady, Tipy

V júni a auguste sa ešte rozdelí niekoľko mil. EUR na tepelné zariadenia

Máme dobrú správu pre všetky domácnosti mimo bratislavského kraja, ktoré si chcú inštalovať slnečné kolektory, tepelné čerpadlá a kotly ma biomasu. SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) pridala ďalšie takmer dva milióny EUR, ktoré sa nevyužili v predchádzajúcich kolách a navýšila o ne 25.kolo. To sa bude konať 26. 6.2018 a sú v ňom k dispozícii 3 milióny EUR. Práve pre dostatok nevyužitých prostriedkov z doterajších kôl bolo vyhlásené aj kolo navyše a to na 7. augusta 2018. Bude to posledné kolo pilotného projektu Zelená domácnostiam a aj v ňom sa navýšia prostriedky o sumy z nevyužitých poukážok.

Alfréd Gottas, riaditeľ najväčšieho domáceho výrobcu slnečných kolektorov, firmy  THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o. odporúča: „Vzhľadom na rezervované prostriedky je šanca na úspech v posledných dvoch tohtoročných kolách pomerne vysoká. Kto má seriózny záujem dať si najbližší rok inštalovať slnečné kolektory nemá nad čím váhať. Navyše bude mať teplú vodu prakticky zadarmo už toto leto. Ani tí, čo posledné dve kolá nestihnú, nemusia zúfať. Šanca na dotované OZE bude trvať aj v ďalších štyroch rokoch. SIEA už oznámila, že aktuálne pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby mohli byť poukážky vydávané od roku 2019. Zámer nového projektu s celkovým rozpočtom 48 miliónov EUR bol už schválený. V rámci projektu by mohlo byť do roku 2023 podporených ďalších 25-tisíc inštalácií v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja.“

Predposledné kolo potrvá od 26. júna 2018, 15:00 hod. do 27. júna 2018, 15:00 hod., pokiaľ nedôjde k vyčerpaniu indikatívnej výšky alokovaných finančných prostriedkov (vtedy sa ukončí skôr). Tu sú osobitné podmienky 25. kola. Zmeny sú zapracované aj do harmonogramu plánovaných kôl. Na inštaláciu zariadení budú mať domácnosti ako zvyčajne tri mesiace od vydania poukážky.

,,Naďalej platia rovnaké rady pre úspech v žiadostiach, aké dáva THERMO|SOLAR zákazníkom už od začiatku projektu. Obráťte sa v najbližších dňoch na seriózneho zhotoviteľa, ktorý vám poradí, aké zariadenie je pre vašu domácnosť najvhodnejšie a nechajte si vypracovať ponuku na mieru. Ak chcete uspieť v konkrétnom kole, mali by ste sa pripraviť v predstihu, mať k dispozícii dobrý počítač a kvalitné pripojenie na sieť, aby ste sa mohli hneď registrovať, keď kolo začne. Tradične trvajú kolá iba niekoľko minút, posledné by mohli trvať kvôli objemu financií aj dlhšie, ale nespoliehajte sa na to. Možno práve blížiaca sa najmenej polročná prestávka zvýši počty záujemcov o poukážky,“ odporúča A.Gottas.

Ďalej upozorňuje na to, že THERMO|SOLAR Žiar poskytuje záujemcom o kolektory kontakty na vhodné firmy z ich regiónu, čím im šetrí náklady na dopravu a zákazník si môže pozrieť referenčné inštalácie blízko svojho bydliska, alebo sa informovať u skorších zákazníkov o spokojnosti s montážou i samotným systémom. Preto nie je nutné, aby zákazník poznal všetky parametre a detaily solárnych systémov už pri uvažovaní o ich inštalácii. Na to má odborníkov, aby mu poradili. Veď len pri slnečných kolektoroch má na výber spolu viac ako 300 typov registrovaných slnečných kolektorov. Naďalej platí, že domácnosti do 30 dní od vydania poukážok na kúpu a inštaláciu zariadení na využívanie OZE ich musia odovzdať spolu s podpísanými zmluvami zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú tri mesiace.

,,Zariadenia na využívanie OZE sú dlhodobou investíciou a majú slúžiť svojim zákazníkom desaťročia. Najčastejšími kritériami, ktoré rozhodujú v prospech výrobkov THERMO|SOLARU oproti konkurencii, je pomer cena a kvalita, životnosť, výkon, referencie, garancie až 12 rokov, servis a poradenstvo. Výsledkom je, že v doterajších kolách patrili slnečné kolektory z produkcie THERMO|SOLARU medzi najčastejšie inštalované zariadenia zo všetkých. Pritom zariadenie z akciovej ponuky s 3 kolektormi TS 300 a 300-litrovým zásobníkom na teplú vodu si môžu zákazníci zaobstarať na kľúč už za cca 4 000 eur. Štát pritom preplatí 1 750 eur (max. 50 % z konečnej ceny s montážou). Pri takmer nulových úrokoch z vkladov v bankách je to však najlepšia investícia a bude prinášať úžitok ďalších najmenej 40 rokov. Poukážky zlacňujú tieto zariadenia tak, že sa stávajú nielen ekologickými, ale aj ekonomicky veľmi zaujímavými,“ vymenúva A.Gottas.

Celkový rozpočet národného pilotného projektu zameraného na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je stanovený na 45 mil. EUR. SIEA v rámci neho doposiaľ preplatila poukážky v hodnote vyše 30 mil. EUR (cca 13 500 poukážok). Momentálne sa inštalujú ďalšie zariadenia, na ktoré bolo vydaných ďalších 3200 poukážok v celkovej výške 7,8 mil. EUR. Súčasný stav čerpania poukážok na jednotlivé druhy zariadení je nasledovný: 5 231 poukážok na inštaláciu slnečných kolektorov, 3 454 na tepelné čerpadlá, 1 679 na kotle na biomasu a 3 208 na fotovoltické systémy.Projekt je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia, podpora pochádza z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.

Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk alebo na tel.: +421-45-601 6080

 

GDPR začalo platit 25. května 2018

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR z anglické zkratky General Data Protection Regulation) bylo Evropským parlamentem a Radou vyhlášeno už v dubnu 2016. Tehdy se to hodně řešilo, nicméně panika velmi rychle ustala. Všechny uklidnilo, že budou novinky účinné až od 25. května 2018. Jenže již máme po tomto datu. Už několik týdnů se novým zařízením musíme řídit. Víte vůbec, o co jde? Do doby než vstoupilo v platnost GDPR nařízení jste byli vázáni pouze českým Zákonem o ochraně osobních údajů. Ochrana osobních údajů GDPR je mu nadřízená.

Co musí firmy podle GDPR nařízení dělat?

Nejdříve si pořádně nastudovat, co jim GDPR ukládá za povinnosti. Jestliže se musí tomuto nařízení podřídit v plném rozsahu, nezbývá než zavést patřičný kodex, procesy a systémy. Firmy musí šifrovat či anonymizovat citlivá data, pracovat s údaji jako s celkem. Měly by být schopné zobrazit uživateli osobní údaje, které o něm uchovávají, na požádání je upravit nebo smazat.

GDPR nařízení lze pojmout i jako příležitost konečně zmodernizovat firemní informační systém, zvýšit bezpečnost a celkově vylepšit procesy práce s informacemi.

Kde vzít informace?

Celé znění GDPR nařízení je k dispozici česky, najdete ho různě na internetu. Po ČR také probíhají školení na toto téma, své služby nabízí i odborníci. Možnou cestou je rovněž GDPR certifikace, v rámci níž vám auditor pomůže doladit procesy, systémy i kodexy, aby odpovídaly GDPR směrnici. Takový certifikát může navíc u zákazníků a obchodních partnerů vybudovat dojem důvěry. Důležité je začít jednat. GDPR se vyhnout nelze a čím déle budete strkat hlavu do písku, tím bude pak příprava náročnější.

Více informací o GDPR nařízení najdete zde:
https://lepsi-reseni.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/

Rozesílání newsletterů a GDPR

Tak jako pro všechna zpracování osobních údajů je potřeba mít pro zpracování osobních údajů nějaké zákonné oprávnění, je takovéto zákonné oprávnění nutné i při zpracování osobních údajů za účelem hromadného rozesílání newsletterů prostřednictvím e-mailů.

 

Oprávněný důvod pro zasílání obchodních sdělení je v případě, že jsou zákazníkovi, který již nakoupil nějaké zboží či služby, nabízeny doplňkové služby či výrobky související s předcházející transakcí a lze předpokládat, že zákazník může takovouto komunikace očekávat. V ostatních případech je pro zasílání newsletterů potřeba nejprve souhlas subjektu údajů za účelem zpracování jeho osobních údajů pro tyto účely.

Aby byl udělený souhlas platný, musí splňovat podmínky, které GDPR stanovuje. Souhlas musí být výslovný, prokazatelný, informovaný a nesmí být ničím podmíněný. Žádost o takovýto souhlas musí být srozumitelný a musí obsahovat popis účelu zpracování, způsob zpracování a informací, kdo a po jakou dobu osobní údaje zpracovává a jak jsou tyto údaje chráněny. Každý subjekt údajů musí být ještě informován o svých právech, zejména pak že souhlas lze kdykoliv odvolat a jakým způsobem.

http://dataosobni.cz/2018/05/28/rozesilani-newsletteru-a-gdpr/

http://dataosobni.cz/zakladni-pojmy/

http://dataosobni.cz/povinnosti/

Odpovědnost správce osobních údajů dle GDPR

Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním a shromažďováním osobních údajů neboli GDPR přináší řadu změn zejména pro správce osobních údajů.

 

Správcem osobních údajů je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí jejich shromažďování, zpracování a uchování. Pro zpracování osobních údajů musí mít správce právní důvod.

Správce je odpovědný za zabezpečení, správu a veškeré zpracování osobních údajů. Mezi základní povinnosti správce patří zavedení vhodných technických a organizačních opatření, aby zajistil a byl schopen doložit soulad s GDPR. Tato opatření musí revidovat a aktualizovat.

Správce je povinen nahlásit porušení zabezpečení osobních údajů na ÚOOÚ do 72 hodin od okamžiku, kdy se o tom dozví v případě, že incident bude mít za následek riziko pro subjekty údajů.

Na základě principu odpovědnosti musí být správce schopen doložit, že dodržuje zásady pro zpracování osobních údajů po celou dobu trvání zpracování a že zpracovává pouze ty údaje, které jsou nutné pro daný účel zpracování.

http://dataosobni.cz/2018/04/26/odpovednost-spravce-osobnich-udaju-dle-gdpr/

http://dataosobni.cz/zakladni-pojmy/

http://dataosobni.cz/povinnosti/

Na koho se vůbec GDPR směrnice vztahuje?

Ptáte se, co je GDPR směrnice a na koho se vztahuje? Jedná se o výsledek jednání orgánů Evropské unie, proto se dotýká firem po celé EU. Vztahuje se však rovněž na společnosti, které v unii pouze působí a zpracovávají data jejích obyvatel. O osobní informace tady totiž jde. GDPR nařízení je určené všem firmám, které nějakým způsobem pracují s citlivými daty zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů apod. A to dělají téměř všechny korporace. Samozřejmě existují výjimky. Od pravidel jsou oproštěny drobné firmy do 250 zaměstnanců, jestliže není zpracování osobních údajů jejich hlavní činností a splňují další předpisy. Kdo si není jistý, zda pod takovou výjimku spadá, nebo musí naopak začít GDPR řešit, měl by se co nejdříve obrátit na profesionály. Odborný GDPR audit napoví.

A co když firma GDPR směrnici nedodrží?

EU hrozí vysokými pokutami až do výše 20 000 000 eur či 4 % z ročního obratu společnosti. Vše však bude záviset na závažnosti i délce porušení, počtu poškozených občanů a dalších kritériích. Sankce určitě nebudou tak vysoké, pokud se firma aspoň nějakým způsobem vynasnaží nařízení dodržovat. Po pravdě řečeno to vypadá, že se výší pokut ohání pouze GDPR konzultanti, kteří chtějí lidi vystrašit, a získat si tím zákazníky. Z GDPR nařízení mít strach nemusíte, ještě máte spoustu času na implementaci potřebných opatření. Nenechte se vystrašit, vždyť s nařízením se potýká spousta firem a všichni to nějak zvládnou. Na internetu také najdete mnoho článků. Může vám také pomoci GDPR audit vzor, který vás jednotlivými základními kroky auditu provede.

Jaké sankce hrozí firmám za ignorování GDPR

GDPR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním a shromažďováním osobních údajů se týká všech firem, institucí i spolků, které shromažďují a zpracovávají osobní údaje osob.

Toto nařízení sjednocuje ochranu osobních údajů v celé Evropské unii. Přinese těsnější spolupráci dozorových orgánů a rovnocennou vymahatelnost práva. Srovnatelné budou i pokuty, které hrozí za nedodržování či ignoraci GDPR. Výše pokut se může vyšplhat až na 20 mil. Eur nebo 4% z celkového ročního obratu firmy.

Mimo správních pokut správcům a zpracovatelům osobních údajů hrozí žaloby podané fyzickými osobami s požadavkem na náhradu škody v případě hmotné i nehmotné újmy.

Výše pokut a případná ztráta důvěry může být pro řadu firem až likvidační. Určitě se tak vyplatí učinit nezbytné kroky a s osobními údaji pracovat v soulady s principy a povinnostmi vyplývajícími z GDPR.

http://dataosobni.cz/2018/03/16/jake-sankce-hrozi-firmam-za-ignorovani-gdpr/

http://dataosobni.cz/zakladni-pojmy/

http://dataosobni.cz/povinnosti/

Konzultace ke GDPR nařízení

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (z anglického General Data Protection Regulation) je platné ve všech zemích Evropské unie. Nevztahuje se pouze na firmy zaměstnávající méně než 250 lidí. Toto GDPR nařízení nabude účinnost dne 25. května 2018. Pojem osobní údaje se vztahuje ke všem údajům, které lze přiřadit konkrétní osobě prostřednictvím jména, bydliště, rodného čísla nebo dne narození, podobně jako čísel osobních dokladů (občanský a řidičský průkaz, cestovní pas) a elektronických dat (IP adresa, cookie, lokalizační údaje). Nařízení se vztahuje jak na automatizované, tak neautomatizované zpracování. Pokud se na firmu vztahuje GDPR nařízení o ochraně osobních údajů, musí zavést odpovídající kodex, procesy a systémy. Audit nám spolehlivě provede Asociace za lepší ICT řešení. Díky GDPR konzultaci Asociace za lepší ICT řešení zjistí, zda je firma schopna zobrazit uživateli přehled osobních údajů, zpracovat žádost o jejich úpravu nebo vymazání a zpřístupnit je pro přenos. Dále je její povinností přiřadit příznak omezení a příslušné blokování nebo doložení zavedení procesů zanesení, ochrany a likvidace dat.

Proč by firmy měly objednat GDPR audit?

Implementace požadavků nařízení GDPR není úplně snadný krok. Aby měla smysl, je důležitá prvotní analýza, správné nastavení kodexu a souvisejících procesů a systémů, a poté otestování a vyhodnocení finálního stavu. Směrnice GDPR nařízení je zároveň příležitostí zvýšit celkovou kybernetickou bezpečnost a zároveň nevyhnutelnou zátěží, kterou musí pod pohrůžkou vysoké finanční sankce dodržovat každá firma. Zanedbání ochrany osobních údajů se může stát dokonce trestným činem. Ne každý podnik má dostatečně zkušeného právníka, takže v rámci procesu zavádění GDPR nařízení bude většina firem využívat externí dodavatele služeb. Specialisté vám mohou zpracovat datový audit, audit procesů, připravit kodex ochrany osobních údajů a navrhnout kroky k dosažení shody s GDPR. Pokud budete jmenovat pověřence DPO z řad zaměstnanců, určitě je důležité kvalitní GDPR školení. Ale klíčová je výsledná podoba práce s osobními údaji – a právě její správnost pomůže doladit a potvrdit GDPR audit od certifikované autority. GDPR audit je garancí pro vedení společnosti, důkazem pro ÚOOU a jasným signálem pro zákazníky, že se jedná o seriozního obchodního partnera. Přitom cena GDPR auditu nemusí být nijak horentní – pokud je zavedení GDPR transparentní a správně zdokumentované.

Založte si novou s.r.o. a umístěte sídlo firmy k nám

Ať už pronájem normálních kancelářských prostor či virtuální sídlo firmy, vždy potřebujete pronajímatele, na kterého se můžete spolehnout. Naprostá většina podnikatelů v ČR nepotřebuje kancelář, protože jednoduše podniká z domu či z jiného pracoviště. Ovšem pokud si chcete sjednat obchodní schůzku, zvát si klienty do domu či do dílny, není nejlepší volbou. Se společností Profi-kancelář nezískáte pouze registrační zápis sídla vaší firmy (nejspíš s.r.o.) do obchodního rejstříku, ale mnohem více, např. založení firmy, služby recepce a obsluhu návštěv zcela zdarma.

Nabídka virtuálních kanceláří přímo v centru Prahy

Ať už jednáte se zahraničními klienty či nikoliv, nejlepší volbou pro první schůzku bývá naše hlavní město. Profi-kancelář nabízí nejen reálné kancelářské prostory, ale také ideální místnosti pro nerušená obchodní jednání. V praxi si stačí vybrat jeden ze tří balíčků virtuální kanceláře, ať zbytečně neplatíte za služby, které nebudete využívat. V případě, že máte otázky či nejasnosti ohledně sídla firmy, můžete kontaktovat bezplatnou podporu. Pokud chcete podnikat dlouhodoběji, je při zřízení pronájmu virtuální kanceláře důležitá profesionalita poskytovatele. Společnost Profi-kancelář s.r.o. patří mezi jednoho z nejinovativnějších a nejdéle působících hráčů na českém trhu nabízející virtuální sídlo firmy a založení s.r.o.

Jak probíhá založení společnosti s ručením omezeným?

Na počátku všeho je to určitě vstupní konzultace, v rámci níž jsou ujasněny některé věci s klientem. Poté se již o nic nemusíte starat. Příprava dokumentů, shánění živnostenského oprávnění, notářský zápis nebo registrace v obchodním rejstříku? Nic z toho vás nečeká. Jde o služby realizované v rámci založení firmy na klíč.

Nejlevnější varianta na současném trhu, s pomocí níž získáte čistou firmu, jež bude do nejmenšího detailu vypadat dle vašich požadavků. A to vše s možností volby termínu celkového vyřízení.

  • Klasické založení s.r.o. do dvou týdnů
  • Expresní založení firmy do pěti dnů

Bojíte se nového GDPR nařízení? Není důvod

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation čili GDPR) vstoupí v platnost už během následujícího května. Občanům EU má přinést lepší kontrolu nad daty, která o nich různé společnosti shromažďují. Firmy ho však vidí spíše negativně. Mají z něj totiž strach. Pokuty, které EU vyhlásila za nedodržování nových předpisů, jsou poměrně přísné. Za porušování či nedodržování GDPR nařízení hrozí firmám vysoké sankce. Maximální výše pokuty může dosáhnout až 20 000 000 EUR či 4 % ročního obratu. Samozřejmě bude záležet na tom, jak dlouho je daný předpis porušován, zda je porušení příliš závažné, kolik občanů bylo poškozených atd. Pokutu mohou dostat malé i velké korporace, navíc po nich může být vyžadována náhrada škody za hmotnou nebo nehmotnou újmu občany z celé EU. Je tedy pochopitelné, že by taková situace spoustu firem zlikvidovala. Nepanikařte ale, nic není tak horké, jak se o tom píše v bulváru. Přistoupíte-li ke GDPR nařízení zodpovědně, je smutný konec velmi nepravděpodobný.

Co jsou osobní údaje z hlediska GDPR nařízení?

Za osobní údaje se považují údaje, které lze přiřadit konkrétní osobě prostřednictvím: jména, bydliště, r.č. či data narození, čísla dokladů: OP, pas, ŘP, elektronických údajů (IP adresa, cookie, lokalizační údaje). Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Subjekt údajů není právnická osoba. Údaje vztahující se k právnické osobě tak nejsou osobními údaji. Osobní údaje mohou být pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě.

Správcem je subjekt, nerozhoduje jaké právní formy, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Správce osobní údaje zpracovává pro účely vyplývající z jeho činnosti (např. zákonem stanovené povinnosti, ze smluv), ale může je zpracovávat i pro vlastní určené účely např. pro své oprávněné zájmy, pokud tyto zájmy nepřevyšují zájem na ochraně základních práv a svobod fyzických osob.

Kde najdu kompletní znění GDPR nařízení v češtině?

Kompletní znění GDPR česky najdete i s vysvětlivkami na webu Asociace ICT. Ať už jde o bankovní instituce, zdravotnictví, veřejnou správu, velké nebo střední firmy či domácí e-shopy, všichni se budou v dohledné době potýkat s nutností upravit způsob zpracování osobních údajů. V případě závažného porušení pak budou firmám hrozit vysoké pokuty, které pro ně mohou být až likvidační. Vzhledem k vysokým postihům za nedodržení směrnice GDPR nařízení doporučujeme společnostem bez vlastního specializovaného právníka odbornou konzultaci a GDPR audit, audit kodexu ochrany osobních údajů či kompletní GDPR audit od certifikované autority.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – DPO

Od 25. 5. letošního roku vstupuje v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním a shromažďováním osobních údajů neboli GDPR. Pro řadu firem a institucí tímto vzniká povinnost jmenovat tzv. Pověřence pro ochranu osobních údajů neboli DPO (anglicky Data Protection Officer).

 

Povinnost Pověřence jmenovat nastává v následujících případech:

  • zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt (s výjimkou soudů)
  • hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování občanů,
  • hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

Pokud organizace nemá výslovnou povinnost jmenovat Pověřence a jmenuje jej dobrovolně, budou se na jeho jmenování, postavení a úkoly vztahovat stejné požadavky, jako kdyby bylo jmenování povinné.

Mezi hlavní úkoly DPO bude patřit monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, školení pracovníků, provádění interních auditů a celkové řízení agendy interní ochrany dat.

Pověřenec musí být snadno dostupný jak pro subjekty údajů, tak i pro dozorový úřad, což je v případě České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

GDPR přináší řadu nových povinností pro všechny firmy a organizace zpracovávající osobní údaje.

Vzhledem k hrozícím pokutám nelze GDPR ignorovat. Menším a středním firmám a organizacím se určitě vyplatí využít zkušeností odborných firem nabízejících pomoc při zavádění GDPR. Jednou z takovýchto firem je společnost ANERI s.r.o. z Liberce. Odborně proškolení a certifikovaní pracovníci společnosti ANERI pomohou se zavedením potřebných opatření a zajistí průběžnou kontrolu plnění nařízení GDPR.

http://dataosobni.cz/zakladni-pojmy/

http://dataosobni.cz/povinnosti/

http://dataosobni.cz/2017/12/13/dpo/