Category Archives: Internet

Rychlé SDHC karty od firmy TRANSCEND teď v provedení 32 GB

Výkon a kapacita pro náročné Firma TRANSCEND rozšiřuje svou sérii karet SDHC Class 10 UHS-I o verzi s kapacitou 32 GB. Na kartu SDHC Class 10 UHS-I 32 GB se vejde 8 hodin videa v rozlišení 1920×1080 nebo přes 2000 fotek v RAW formátu (14 MB). Tento formát umožňuje libovolnou úpravu fotek díky největšímu počtu uložených informací o snímku. Díky velké kapacitě již není nutné používat několik paměťových karet při pořizování velkého záznamu, nebo většího množství materiálu nejvyšší kvality. Díky využití rychlostní třídě UHS-I, tyto karty dosahují přenosových rychlosti až 85 MB/s při čtení a až 45 MB/s při zápisu. Díky takovému výkonu jsou karty TRANSCEND vhodné zejména pro kvalitní digitální kamery, jež jsou schopné nahrávat také 3D videa. Takový výkon zaručuje také sériové snímání mez omezení. Vybavení karty systémem ECC (Error Correction Code) umožňuje rychlé zjištění a opravení případných chyb během přenosu dat. Dodatečnou ochranu zajišťuje software TRANSCEND RecoverX, který umožňuje účinné obnovení nechtěně smazaných souborů. Karty TRANSCEND SDHC CLASS 10 UHS-I jsou nabízeny také v provedení 8 a 16 GB. Pro plné využití potenciálu karet výrobce doporučuje použití čteček TRANSCEND RDF8 s USB 3.0 nebo TRANSCEND RDF1 s rozhraním ExpressCard, podporujících rychlostní třídu UHS-I. Cena: Maloobchodní doporučená cena karty TRANSCEND SDHC Class 10 UHS-I 32 GB činí 1 850,- Kč. Záruka: Na nabízený výrobek se vztahuje doživotní záruka výrobce. Specifikace:

Model SDHC Class 10 UHS-I 32GB
Kapacita 32 GB
Přenosová rychlost při čtení Až 85 MB/s
Přenosová rychlost při zápisu Až 45 MB/s
Rozměry (d. x š. x v.) 32 mm x 24 mm x 2.1mm
Hmotnost 2 g
Napětí 2.7V ~ 3.6V
Provozní teplota -25°C (-13°F) do 85°C (185°F)
Trvanlivost 10000 cyklů vložení/vyjmutí

Více informací: www.transcend-info.com  

Výdělek pro Váš web

 

Hledáte vhodný výdělek pro Vaše webové stránky nebo pro Váš blog. Máme pro Vás připraven skvělý provizní program, který je velmi jednoduchý na implementaci do Vašich webových stránek. Navíc využívá profesionálního rozhraní pro sledování jednotlivých reklamních prvků, prokliků a cílových konverzí na partnerské webové stránce. Vše je přehledně uspořádáno a v českém jazyce.

 

Naši cíloví klienti jsou lidé, kteří potřebují upravit svoji váhu. Možná, že i právě mezi Vašimi zákazníky nebo návštěvníci jsou lidé, kteří si potřebují upravit váhu. Veškeré hubnutí je pod osobním vedením vyškoleného poradce a díky tomu s našimi klienty dosahujeme rychlejších výsledků, než když jsou na hubnutí pouze sami. Naše cílová skupina může navštěvovat i váš web, protože lidí trpících nadváhou je v České republice více než 50%.

 

Celý partnerský program funguje téměř automaticky. Kromě základního nastavení už nemusíte nic dalšího dělat. Váš web pracuje jako doposud. Vaše návštěvníky zaujme naše reklama a vstoupí přes speciální odkaz na naše stránky. Pokud je naše nabídka zaujme, vyplní kontaktní formulář, který je odeslán přímo poradci. A právě za tuto cílovou konverzi, tedy odeslání formuláře, inkasujete provizi. Navíc máte šanci umístit se mezi 3 nejlepší weby měsíce, získat kvalitní zpětný odkaz na Váš web. Do budoucna připravujeme i různé odměny pro nejlepší weby.

 

Pokud nevíte, zda je Váš web vhodný pro náš partnerský program, můžete nás kontaktovat anebo se rovnou zapojit do programu. Každý partner je pro nás důležitý. I ten, který nám přinese jen jednu konverzi za měsíc.

 

Chcete nechat svůj web vydělávat? Registrujte se do našeho programu. Vše je pro Vás připraveno. Stačí jen pár jednoduchých kroků na Vašem webu.

 

Potřebujete doučování z Matematiky?

 

Kvalitní doučování Matematiky a Práce na počítači

Vznik matematiky jako vědního oboru zařazujeme do řeckého období vývoje v 7.-6. století před n.l. V babylonské ani v egyptské matematice nelze najít žádnou stopu deduktivních úvah vlastních matematice. Jinými slovy, nenalezneme zde matematický důkaz v klasickém slova smyslu, tj. odvozování nových formulí a pravidel z jiných. Velký posun, který nastal v starořecké matematice, spočívá právě v myšlence důkazu nebo deduktivního odvozování.
Důkaz prvních matematických vět se připisuje řeckému filozofovi Thálesovi z Milétu (7.-6. st. před naším letopočtem). Řecká matematika se od toho momentu vyvíjela velmi rychlým tempem. V porovnání s pomalejším vývinem počátků matematického poznání v Indii, Číně, Egyptě a Babylonu byl rozmach matematiky ve starověkém Řecku opravdu revoluční. Právě díky tomu se matematika zformovala jako samostatná věda a našla si svou specifickou metodu, metodu deduktivního důkazu, která určuje vývoj matematiky až do dnešní doby. Hlavní důvody a podněty této revoluce spočívaly ve společenském zřízení řeckých měst, ve vysoké vzdělanosti a dynamice společenského života.
V dnešní době se matematika vyučuje na každé základní a /téměř/ každé střední škole. Od každého člověka se očekává, že bude disponovat alespoň základními znalostmi z tohoto oboru. Matematika je jediný vědní obor, který ovlivňuje všechny ostatní odvětví. Vzhledem k úrovni dnešní vzdělanosti a progresivnímu pokroku v každé oblasti života je dnes zapotřebí víc než kdy dosud.
Mnohé zaměstnanecké pozice se bez matematických vědomostí neobejdou. Každý statistik, ekonom, pojistný matematik, finančník, fyzik, informatik, programátor, stavební inženýr či elektrotechnik musí zvládnout tento obor. Přesto má málokdo z nás matematiku v oblibě. Vyžaduje logické myšlení a schopnost deduktivního uvažování a odvozování jako žádná jiná vědní disciplína.
Dobrou zprávou je, že matematiku se dokáže naučit každý z nás. Vyžaduje to sice určitou dávku trpělivosti, úsilí a množství přepočtených příkladů, ale pokud má člověk odhodlání a je ochoten věnovat jí potřebný čas, dokáže na matematiku vyzrát.
Nejefektivnějším a zároveň nejrychlejším způsobem, jak zvládnout matematiku, je doučování. Zkušený a profesionální doučovatel se správným a citlivým přístupem dokáže vysvětlit učivo způsobem srozumitelným pro každého žáka a studenta. Zintenzivnění, prohloubení a zejména srozumitelné vysvětlení učiva je vše co je k úspěchu třeba. Student si díky kvalitnímu doučování dokáže známku vylepšit nejednou i o tři stupně. A právě proto je dnes doučování matematiky pro studenty vyhledávané více než doučování kteréhokoli jiného školního předmětu.
Webová stránka Matematika-a-Pocitace.cz je věnována všem těm, kteří v této oblasti rádi uvítají pomoc. Je určena zejména žákům základních škol a jejich rodičům i studentům středních a vysokých škol, kteří potřebují pomoci s matematikou nebo prací na počítači. Věnuje se přípravě na přijímačky, reparát, zkoušku a Maturitu.
Studenti středních škol si mohou otestovat své znalosti přepočítáním maturitních testů 2010-2012, základní i vyšší úroveň obtížnosti. Na stránce naleznou všechna zadání i řešení testů, pomůcky k maturitě a také katalog požadavků maturitní zkoušky.
Pro vysokoškoláky je na Matematika-a-Pocitace.cz přepočtených více než 300 příkladů s detailním popisem řešení. Příklady se věnují nejčastěji se vyskytujícím otázkám na zkoušce z matematiky, od zjišťování spojitosti funkce, přes limity posloupností až po příklady na vyšetřování průběhu funkce a určité a neurčité integrály.
Pokud student /nebo rodič/ potřebuje vysvětlit některý příklad více do hloubky, nebo by uvítal pravidelnější přípravu na matematiku, je možnost na stránce dohodnout se na online konzultaci přes Skype. Je možné také dohodnout se na pravidelném doučování, které mohou probíhat osobně nebo přes webkameru. Konzultace i doučování probíhá se zkušeným a profesionálním doučovatelem, absolventem Fakulty Matematiky, Fyziky a Informatiky UK.

 

Matematika ako ju možno nepoznáte

 

Vznik matematiky ako vedného oboru zaraďujeme do gréckeho obdobia vývoja v 7.-6. storočí pred n.l. V babylonskej ani v egyptskej matematike nie je možné nájsť žiadnu stopu deduktívnych úvah vlastných matematike. Inými slovami, nenájdeme tu matematický dôkaz v klasickom zmysle slova, t.j. odvodzovanie nových formúl a pravidiel z iných. Veľký posun, ktorý nastal v starogréckej matematike, spočíva práve v myšlienke dôkazu alebo deduktívneho odvodzovania.

Dôkaz prvých matematických viet sa pripisuje gréckemu filozofovi Thálesovi z Milétu (7.-6. st. pred naším letopočtom). Grécka matematika sa od toho momentu vyvíjala veľmi rýchlym tempom. V porovnaní s pomalším vývinom počiatkov matematického poznania v Indii, Číne, Egypte a Babylone bol rozmach matematiky v Starovekom Grécku naozaj revolučný. Práve vďaka tomu sa matematika sformovala ako samostatná veda a našla si svoju špecifickú metódu, metódu deduktívneho dôkazu, ktorá určuje vývoj matematiky až do dnešnej doby. Hlavné dôvody a podnety tejto revolúcie spočívali v spoločenskom zriadení gréckych miest, vo vysokej vzdelanosti a dynamike spoločenského života.

V dnešnej dobe sa matematika vyučuje na každej základnej a /takmer/ každej strednej škole. Od každého človeka sa očakáva, že bude disponovať aspoň základnými vedomosťami z tohto oboru. Matematika je jediný vedný obor, ktorý ovplyvňuje všetky ostatné odvetvia. Vzhľadom k úrovni dnešnej vzdelanosti a progresívnemu napredovaniu v každej oblasti života je dnes potrebná viac ako kedykoľvek doteraz.

Mnohé zamestnanecké pozície sa bez matematických vedomostí nezaobídu. Každý štatistik, ekonóm, poistný matematik, finančník, fyzik, informatik, programátor, stavebný inžinier či elektrotechnik musí zvládnuť tento obor. Napriek tomu málokto z nás matematiku obľubuje. Vyžaduje si logické myslenie a schopnosť deduktívneho uvažovania a odvodzovania ako žiadna iná vedná disciplína.

Dobrou správou je, že matematiku sa dokáže naučiť každý z nás. Vyžaduje to síce určitú dávku trpezlivosti, úsilia a množstvo prepočítaných príkladov, no ak má človek odholanie a je ochotný venovať jej potrebný čas, dokáže na matematiku vyzrieť.

Najefektívnejším a zároveň najrýchlejším spôsobom, ako zvládnuť matematiku, je doučovanie. Skúsený a profesionálny doučovateľ so správnym a citlivým prístupom dokáže vysvetliť učivo spôsobom zrozumiteľným pre každého žiaka a študenta. Zintenzívnenie, prehĺbenie a najmä zrozumiteľné vysvetlenie učiva je všetko čo je k úspechu treba. Študent si vďaka kvalitnému doučovaniu dokáže známku vylepšiť neraz aj o tri stupne. A práve preto je dnes doučovanie matematiky pre študentov vyhľadávané viac ako doučovanie ktoréhokoľvek iného školopovinného predmetu.

Webová stránka Matematika-a-Pocitace.sk je venovaná všetkým tým, ktorí v tejto oblasti radi uvítajú pomoc. Je určená najmä žiakom základných škôl a ich rodičom ako aj študentom stredných a vysokých škôl, ktorí potrebujú jednorázovú alebo pravidelnú prípravu na matematiku či prácu s počítačom. Venuje sa príprave na Maturitu, Monitor, reparát, skúšku, prijímačky.

Žiaci ZŠ môžu na stránke nájsť všetky príklady z Monitor9 testovania, zadania aj riešenia.

Študenti stredných škôl si môžu otestovať svoje vedomosti prepočítaním všetkých Maturitných testov z rokov 2006-2012.

Pre vysokoškolákov je na Matematika-a-Pocitace.sk prepočítaných viac ako 300 príkladov s detailným popisom riešenia. Príklady sa venujú najčastejšie sa vyskytujúcim otázkam na skúške z matematiky, od zisťovania spojitosti funkcie, cez limity postupností až po príklady na vyšetrovanie priebehu funkcie a určité a neurčité integrály.

Ak študent /alebo jeho rodič/ potrebuje vysvetliť niektorý príklad viac do hĺbky, alebo by uvítal pravidelnejšiu prípravu na matematiku, je možnosť na stránke dohodnúť sa na online konzultácii cez Skype. Je možné tiež dohodnúť sa na pravidelných doučovaniach, ktoré môžu prebiehať osobne alebo cez webkameru. Konzultácia aj doučovanie prebieha so skúseným a profesionálnym doučovateľom, absolventom Fakulty Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Bourameceny.cz – eshop s elektronikou

Navštivte náš skvělý eshop Bourámeceny.cz. Obchod se specializuje na mobilní telefony a elektroniku a nabízí bezkonkurenční ceny na trhu. Díky non-stop provozní době obchodu máte jistotu brzkého dodání až do domu! Najdete u nás třeba skvělé produkty od firmy Apple za bezkonkurenční ceny!

Jak se bude jmenovat nový iPhone?

Apple informace o svých nových výrobcích tají až do poslední chvíle, zrovna tak tomu je i u nového iPhonu. Proto není zrovna lehké odhadnout konfiguraci jejich novinky. Pravděpodobně by ale nový iPhone 5 měl obsahovat nový, větší displej o 4 palcích a rozlišení 1136 na 640 bodů. Dále také 1GB RAM a nový iOS 6, který bude představen již dnes na vývojářské konferenci WWDC 2012. Zda-li bude představen i Nový iphone zatím není zřejmé, nejspíše bude představen až na podzim. Hlavním tahákem iOS by měli bý vlastní mapy od Applu, díky kterým firma s jablkem ve znaku konečně nebude závislý na Google a navíc přinese jistě nějakou revoluci do mapových podkladů. Dále by měl iPhone nové generace mít samozřejmě nový kovový design, tedy by měl být i odolnější než předchozí modely, které velmi trpěly na skleněné „pavouky“. Z designového hlediska by měl dostat také nový menší konektor, nový způsob nabíjení a 3.5mm konektor na sluchátka na spodní straně. Čistě technickými novinkami by mohli bý také 4G/LTE nebo NFC, ve hře je také nový vylepšený procesor codename N96 a vylepšený způsob nabíjení. Vše napovídá tomu, že Nový iPhone 5 bude opět opravdu revoluční.

A co iOS 6? Nový iOS bude dostupný pro iphone 3GS, iphone 4, iphone 4S, iPod Touch 4. generace, iPad 2, nový iPad a také samozřejmě iPhone 5. Naopak pro iPad první generace nový systém od Apple k dispozici nebude. S omezením se ale setkají také uživatelé iPhonu 3GS a iPhone 4. Pro iphone 4 nebude k dispozici Siri, 3D mód a navigace v nových mapách – tyto funkce budou dostupné pouze pro iPhone 4S, iPad 2 a nový iPad. Pro 3GS je omezení ještě výraznější, pro které nebude k dispozici kromě Siri ani FaceTime, čtení stránek v off-line módu, VIP seznamy uživatelů a další funkce. Betaverze iOS 6 pro vývojáře je k dispozici ke stažení už dnes. Siri se tedy také proměnila – Až doposud byla hlasová asistentka dostupná jen pro iphone 4S. Nyní přichází i na iPad, ovšem pouze na ten nový. Uživatelé iPadu 2 a prvního iPadu mají smůlu, stejně jako majitelé iphone 4. Další novinkou je plná provázanost s Facebookem, který bude v novém iOS opravdu všude. 

Registrace do katalogů

Registrace webu do katalogů je základní součástí každé SEO optimalizace pro vyhledávače. Je mnoho firem, které nabízejí službu registrace do katalogů. Nabízí se otázka proč využít právě našich služeb?

Registrace do katalogů – zodpovědnost a pečlivost

Pečlivý a zodpovědný přístup při registraci do katalogů, je naše hlavní moto. Všechny registrace provádíme ručně. Nevyužíváme žádné automatické programy, které nemusí vždy spolehlivě fungovat. Při využití registrace do katalogů od nás, máte poctivě odvedenou práci. Všechny naše úkony při registraci každého webu do katalogů poctivě monitorujeme a výstup předáme zákazníkovi. Na výběr máme kromě standardních katalogů, také firemní a zahraniční. Registrace webu do katalogů je přirozená cesta jak získat mnoho zpětných odkazů.

Nejen registrace do katalogů

Kromě nabízené služby registrace do katalogů, máme v nabídce ještě mnoho dalšího. Můžeme požadovaným webovým stránkám udělat kvalitní SEO optimalizaci. Píšeme PR články, celkově optimalizujeme web, nabízíme propagaci přes PPC systémy (a to Google Adwords a Sklik), nabízíme budování zpětných odkazů formou výměny mezi weby. Mezi další hlavní činnosti patří kompletní servis PC (HW/SW), prodej a distribuci tonerů všech známých značek.

Pokud se chcete dozvědět více o nabídce registrace do katalogů, nebo dalších zmíněných služeb, navštivte naše webové stránky www.servisTL.cz , pro více informací.

Propracovaný design a kvalitní webové stránky

 

Propracovaný design a kvalitní webové stránky

 

Dáváme si záležet na naší práci, aby naši klienti byli plně spokojení, a proto při tvorbě webových stránek klademe důraz na propracovaný design a grafické prvky, které by vystihovaly klientovu firmu či společnost. Vystupujeme pod názvem Media  Studio s.r.o. a zaměřujeme se do oblasti města Karlovy Vary i celé České republiky. Nabízíme mnoho možností, jak zviditelnit vaši firmu, a to jak formou elektronickou, tak písemnou. Pokud zvolíte elektronickou propagaci, využijete našich služeb, jakými jsou tvorba webových stránek, grafika, design či fotografování. Při založení vašich www stránek si dáme záležet na jejich správném zaindexování a vybrání správných klíčových slov pro SEO optimalizaci, aby se vaše www stránky nacházely na vrcholech internetových vyhledávačů. Dále vám zařídíme kvalitní design webových stránek, na kterém si dáme záležet, a budeme ho s vámi konzultovat při jeho tvorbě, abyste mohli realizovat i svoje přání a ideje. Budeme se vám snažit vyjít maximálně vstříc při tvorbě vašeho webu. Pokud však zvolíte tištěnou propagaci, nabízíme vám nízkonákladový, velkonákladový či atypický tisk reklamních a propagačních materiálů, jako například letáky, plakáty, vizitky, kalendáře, časopisy, PVC bannery, billboardy aj.. Nechte se zlákat kvalitou našich služeb a vsaďte na reference našich spokojených zákazníků, kterým jsme vylepšili jejich podnikání ať už vytvořením webových stránek nebo grafických prvků, jako například firemních log.

 

Nabízíme vytvoření a zavedení reklamy na trh!

 

Naší další výhodou a důvodem, proč zvolit nás je, že vám nejen vytvoříme reklamu, ale dokonce vám ji i zavedeme na trh, což jen tak někdo nedělá. Ať už si tedy přejete zřízení webových stránek se vším všudy, nebo tisk prospektů či letáků, jsme tu pro vás a budeme se vám snažit vyhovět.

 

Sitecore napomáhá globální internetové expanzi Oriflame Cosmetics

Přední kosmetická firma si vybrala digitální platformu Sitecore pro svou webovou expanzi v 50 zemích

 

Kodaň, Dánsko 29. května 2012 Sitecore, společnost, která změnila definici správy webového obsahu (Web Content Management), dnes oznámila, že mezinárodní kosmetická firma Oriflame, která se zabývá přímým prodejem kosmetických výrobků, si vybrala platformu Sitecore Web Content Management (CMS) a Sitecore Digital Marketing System pro lokalizaci svého webového obsahu a marketingových kampaní do různých jazyků pro řadu zemí světa a globální sjednocení vlastností svých webových stránek.  

„Široký výběr možností, které nabízí Sitecore, ještě více posílí náš marketing a pomůže našim IT týmům ještě rychleji a úspěšněji implementovat, řídit a vyhodnocovat naši globální strategii online propagace,“ říká Marcus Fogel, ředitel oddělení pro globální online marketing Oriflame. „Internetová platforma Sitecore CMS umožní firmě Oriflame sjednotit vzhled a působnost svých webových stránek ve všech zemích, kde jsou její stránky dostupné s lokalizovaným obsahem a nabídkami v místních jazycích. Vyspělé pracovní vlastnosti a intuitivní rozhraní nabízejí snazší a účinnější proces správy obsahu a zkrácení doby tvorby obsahu webových stránek.

 

Oriflame působí ve více než 60 zemích světa a proto bylo zapotřebí zvolit vyspělé centralizované řešení  jednotné pro všechny webové projekty společnosti a zejména takové řešení, které umožňuje snadnou správu projektů v celé řadě jazykových mutací a v neposlední řadě snadný vývoj dalších aplikací a jejich integraci v prostředí .NET. V úzké spolupráci s partnerem Sitecore, společností Internet Projekt, a. s., byly vybrány produkty Sitecore..

 

Získejte další informace o platformě Sitecore Web CMS a řešeních digitálního marketingu.

O společnosti Oriflame

Společnost Oriflame založili v roce 1967 dva bratři a jejich kamarád. Dnes je to mezinárodní kosmetická firma zabývající se přímým prodejem kosmetických výrobků ve více než 60 zemích světa. Její rozsáhlý sortiment švédských přírodou inspirovaných inovačních kosmetických výrobků se prodává prostřednictvím prodejní sítě asi 3,6 milionu nezávislých poradců Oriflame, kteří společně dosahují roční hodnoty prodejů kolem 1,5 miliardy €. Oriflame nabízí výbornou obchodní příležitost lidem, kteří si chtějí začít vydělávat peníze a postupně se dopracovat ke splnění svých osobních snů a tužeb prostřednictvím jedinečné obchodní koncepce Oriflame – Dnes si vydělej peníze, aby sis zítra splnil své sny – Make Money Today and Fulfil Your Dreams Tomorrow™. Úcta k lidem a přírodě představuje hlavní provozní zásadu společnosti a odráží se v její sociální a ekologické strategii. Oriflame podporuje řadu dobročinných organizací po celém světě a je spoluzakladatelkou Světové dětské nadace. Akcie Oriflame Cosmetics jsou obchodovány na Nordické burze Nasdaq OMX.

O společnosti Sitecore

Sitecore mění způsob, jakým organizace působí na své zákazníky online, dává život dojmům, které působí na smysly zákazníků a reagují na jejich potřeby, a tím pomáhají zvyšovat tržby, upevňovat dlouhodobou spolupráci s jednotlivými klienty a posilovat jejich spokojenost s obchodním partnerem. Sitecore byl první systém správy webového obsahu Web Content Management (WCM), který spojil automatizaci marketingu, intranetový portál, elektronický obchod, webovou optimalizaci, společenská média a technologie řízení reklamních kampaní do jednotné, integrované, otevřené platformy. Software Sitecore usnadňuje podnikům nacházet, přitahovat a získávat nové zákazníky online a pracovat pro ně.

 

Tisíce veřejných i soukromých organizací si vytvořilo a nyní spravuje více než 32 000 dynamických webových stránek založených na technologii Sitecore, včetně ATP World Tour, Rakouských aerolinií, CA Technologies, skupiny pojišťoven Ergo Insurance Group, Heineken, ISS, Lloyd’s of London, Microsoft, National Suisse, Nivea, Royal Gazelle, Thomas Cook a Visa Europe.

 

Přidejte se ke Společenství Sitecore a vychutnejte si také úspěch, kterému se těší společnost Sitecore i všichni její zákazníci, partneři a vývojoví pracovníci.

 

O společnosti Internet Projekt, a.s.
Společnost Internet Projekt, a.s. byla založena v roce 2001 na základech spolupráce několika fyzických i právnických osob podnikajících v oblasti českého internetu již od roku 1998. Motivem ke vzniku byla touha představit subjekt schopný zrealizovat kromě esteticky přitažlivých internetových prezentací také plnohodnotná a dokonale funkční řešení usnadňující využití Internetu jako mocného komunikačního a obchodního nástroje.

 

Internet Projekt nabízí komplexní portfolio služeb souvisejících s vytvořením, správou, provozem a rozvojem firemních, produktových nebo projektových internetových prezentací, rozsáhlých informačních portálů, intranetů, extranetů, webových aplikací a obchodních řešení. Doménou společnosti je správa obsahu jako taková, tedy Web a Enterprise Content Management, především pak v náročných multiprojektových vícejazyčných prostředích s procesně složitými podmínkami publikování a vysokými nároky na výkon, dostupnost, funkcionalitu a uživatelský komfort editorů, šéfredaktorů i administrátorů.

 

Mezi klienty společnosti patří: ACO Group, Barrandov Studios, NWR, RWE, Net4Gas, J&T GROUP, Ministerstvo financí ČR, ZENTIVA, ORCO, SIKO KOUPELNY 

WEB htpp://sitecore.i-projekt.cz