Category Archives: Finance, Ekonomika

Na co myslet při založení s.r.o. – 1. část

Už nějakou dobu podnikáte jako OSVČ a uvažujete zda založit s.r.o. – společnost s ručením omezeným – a v ní mít i nějaké zaměstnance? Založení s.r.o. je poměrně zdlouhavý proces. V tomto prvním článku budeme uvažovat o názvu nové firmy, kde zvolit sídlo firmy, informacích ke společenské smlouvě a jak postupovat při sepisování  základního jmění společnosti.

Založení s.r.o. – nejdříve název

Vymyslete název své nové společnosti. Už při založení s.r.o. je dobré přemýšlet o tom, aby se název skutečně týkal předmětu podnikání, tedy toho, co budete vyrábět či prodávat. Dejme tomu, že budete vyrábět bižuterii nebo šperky, pak by se toto slovo mělo vyskytovat i v názvu. Pod těmito slovy vás budou vaši zákazníci na internetu hledat. Dejte pozor na to, aby se nově založená s.r.o. a stejného názvu již nevyskytovala na jiném místě naší republiky. To lze dobře ověřit například v obchodním rejstříku (www.justice.cz).

Sídlo nově založené s.r.o.

K názvu firmy patří i sídlo. Zvolte si tedy vhodnou adresu sídla. Pokud to není váš dům či jiná nemovitost, budete potřebovat souhlas majitele nemovitosti. Dnes jsou velmi populární v souvislosti s poskytnutím sídla tzv. virtuální kanceláře. I když bydlíte a podnikáte daleko od hlavního města, své sídlo díky virtuální kanceláři můžete mít na prestižní adrese.

Společenská smlouva a založení s.r.o.

Sepsáním a podpisem společenské smlouvy je založena společnost s ručením omezeným. Společenská smlouva pro založení s.r.o.  musí obsahovat:

 • firmu a sídlo společnosti
 • určení společníků
 • předmět podnikání
 • výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka
 • jména a bydliště jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti
 • jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud se zřizuje
 • určení správce vkladu

Základní jmění pokud chcete založit s.r.o.

Obvykle se volí složení vkladů na bankovní účet, který pokud chcete založit s.r.o. musíte paralelně zřídit. Banka pak na vyžádání vystaví potvrzení o výši vkladů. Toto potvrzení slouží jako jeden ze zakladatelských dokumentů a dokládá se při podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Vklad lze složit v hotovosti i u správce základního jmění, který pak podá prohlášení o složení základního jmění. Založení s.r.o. a tedy jejím vznikem (zápisem do obchodního rejstříku) se stávají vklady jejím majetkem a společnost s nimi může volně disponovat.

Pokračování v článku Na co myslet při založení s.r.o. – 2. část.

Poskytnutí sídla firmy bez pronájmu

Slyšeli jste už někdy o službách virtuální kanceláře nebo poskytnutí sídla? Řada profesí se obejde bez vlastní kanceláře, a proto mohou zvolit alternativní řešení klasických kancelářských prostor, kterým je právě poskytnutí virtuálního sídla. Pokud zvolíte ke svému podnikání virtuální kancelář, vynaložíte na její zřízení minimální náklady, získáte „dobrou“ adresu a především naprosto pevně dané, velmi nízké fixní náklady na její provoz. 

Jak funguje poskytnutí sídla?

Virtuální kancelář je vlastně poskytnutí sídla. Je to adresa, kterou máte zapsanou v obchodním rejstříku, ale nemusíte zde být osobně přítomni. Ovšem klientům, kteří vás tam budou hledat, se dostane perfektního servisu. Podnikatelské centrum Profi-kancelář se postará o klienty ohlášené i neohlášené, zpracuje došlou korespondenci, zajistí vám zasedačku pro jednání s partnery a úřady i kancelář na porady a přípravy. Máte možnost využít pevné telefonní linky s přesměrováním či obsluhou. Podnikatelské centrum Profi-kancelář má na výběr více adres, na kterých si sídla firem můžete vybrat. Od adresy se odvíjí měsíční poplatek za poskytnutí sídla firmy. Kromě toho vám podnikatelské centrum nabízí i jiné služby – prodej již existujících firem nebo založení nové společnosti, postará se o registraci na živnostenském úřadu, obchodním rejstříku, finančním úřadu. Navíc můžete využít i služeb vedení účetnictví, daňové konzultace a IT.

Poskytnutí sídla na zajímavé adrese

Adresa je důležitý první dojem, který zákazníci z vaší firmy získají. Svou virtuální kancelář můžete mít na velice prestižní adrese v samotném centru Prahy. To je samo o sobě jasným přínosem. Za minimální finanční náklady vám bude zřízena pevná linka s přesměrováním na zadané číslo, v případě potřeby je k dispozici moderně vybavená zasedací místnost a profesionální recepční. Zkrátka vše, co očekává úspěšný businessman. Poskytnutí sídla firmy navíc díky pražské adrese sníží zájem úřadů. V závislosti na požadavcích je možné připravit model spolupráce přímo na míru.

Poskytnutí sídla v Profi-kanceláři

Klient Profi-kanceláře ihned po podpisu smlouvy získává poskytnutí sídla firmy v podnikatelském centru, tzv. virtuální kancelář. Název vaší firmy se objeví na štítku u vstupu do budovy a recepce se bude věnovat každému ohlášenému i neohlášenému hostu, který na adresu sídla vaší firmy dorazí. Navíc lze využít celou řadu “back-office” služeb z oblasti administrativy a výkaznictví. Rozsah těchto služeb závisí na zvoleném programu, přičemž ceny začínají již na 440 Kč za měsíc. Při srovnání poskytnutí sídla firmy ve virtuální kanceláři s provozem klasické „kamenné“ kanceláře a zaměstnání asistentky na běžnou administrativní práci, se jedná o pouhý zlomek nákladů. Poskytnutí sídla firmy je ideální volbou pokud nepotřebujete vlastní prostory a jste schopni pracovat doma, v terénu či přímo u klientů.

Společnost Profi-kancelář nabízí poskytnutí sídla na adresách: Praha 1, Praha 2, Praha 3 a Praha 9. Bližší informace o poskytnutí sídla získáte na webu společnosti www.profi-kancelar.cz/ nebo na bezplatné zákaznické lince 800 880 110.

Krize nebo příležitost? Kam investovat v současné situaci

Podle webu spolek.biz české domácnosti příliš neinvestují. Ono se v českém mediálním prostředí není ani čemu divit. Největším mýtem o dluhové nebo ekonomické krizi je slovo krize jako takové. Ve skutečnosti v krizi nejsme, ale pravděpodobně se do ní teprve dostaneme. Základním znakem krize je klesající schopnost předpovědět další vývoj a překotná změna systému. V historii Evropa řešila většinu krizí válkami. Z ekonomického pohledu to mělo určitou logiku. Staré struktury byly částečně nahrazeny novými a civilizace se o něco posunula. Obdobným systémem fungují lesy v národních parcích, které postupně stárnou a omlazují se. Když jsou příliš staré, tak je zničí silnější bouře nebo požár. Málokdy je však přírodní katastrofa natolik silná, aby les zničila úplně. Na zbytcích starých stromů vyrostou nové. Na zbytcích staré civilizace vyroste nová.

Západní svět je možná z určitého pohledu starý, prohnilý, ale chybí nám ta vnější katastrofa, která by zničila staré struktury a vytvořila prostor pro nové. Krize je tak jen zdánlivá a víc než cokoliv jiného jde jen o finanční kouzla, která se projevují v rostoucích ekonomických extrémech.

 

Když se před 50 lety neurodilo obilí, tak vzrostla světová cena v poměru k velikosti neúrody. Dnes to však funguje jinak. Multiplikátor růstu ceny vztahující se k neúrodě zůstává, ale přibývá spekulativní poptávka. Protože se se zemědělskými plodinami obchoduje na burzách, začnou na rostoucí cenu obilnin sázet finanční skupiny a investiční banky. Krátkodobá cena tak výrazně přestřelí reálnou cenu. Ve výsledku na spekulacích prodělají dvě skupiny.

 • ·Spotřebitel, protože není schopen obilí tak dobře substituovat a tak krátkodobě zaplatí vyšší cenu. Postupně se s tím ale srovná a najde si levnější substitut a cena opět klesne.
 • ·Finanční skupina, která začne investovat do obilí jako poslední a zrealizuje na burze pouze ztráty.

Extrémní výkyvy v cenách trendových akcií a komodit jsou dané rostoucími prostředky v držení investičních bank. Pomocí multiplikace dokázaly světové investiční banky nashromáždit takový investiční kapitál, který jim umožňuje krátkodobě zvednout cenu v podstatě čehokoliv, aniž by to mělo reálný odraz. Příkladem budiž akcie Facebooku, které ztratily za dva měsíce polovinu své hodnoty a to aniž by se nějak výrazně změnila čísla o hospodaření firmy.

Zatímco před krizí se dalo investovat do akcií i dlouhodobě, dnes jsou akcie často krátkodobým investičním nástrojem v horizontu týdnů.

Ekonomická „krize“ zatraktivnila krátkodobé obchodování a kdo se na akciových trzích orientuje, ten může velmi dobře zhodnotit své schopnosti. Naopak dlouhodobí investoři sledují dlouhodobé propady a mohou jen doufat, že se jejich investice vrátí za několik let zpět.

 

Často se mluví o tom, že dlouhodobé investice jako penzijní připojištění nemají smysl, protože svět může za deset nebo dvacet let vypadat úplně jinak. To je částečně pravda. Před 30 lety bychom asi těžko předpověděli současný stav. Na druhou stranu tu máme důchodový systém podstatně delší dobu a ani změna režimu či rozpad Československa na něj neměly zásadnější vliv. Lze tak logicky předpokládat, že důchodový systém by fungoval i při rozpadu EU. Pokud by došlo ke skutečné krizi, byla by pravděpodobně provázena některým z extrémních jevů, jako je hyperinflace nebo potraviny na příděl. Pak by starost o penzi byla asi tou poslední.

 

Závěrečné doporučení zní. Máte li více peněz, zkuste využít příležitost a na krizi vydělat. Pokud peněz extra moc nemáte, tak si rozmyslete priority. To, co někomu jednou půjčíte nemusíte už dostat zpět. A to se týká i sátu a důchodového nebo penzijního připojištění. To že vám stát připíše státní příspěvek neznamená, že vám ho někdy vyplatí. Paradoxní je, že výše reálného starobního důchodu není určena množstvím odpracovaných let nebo množství odvedených peněz, ale volební silou této skupiny obyvatel a jejich schopnosti uvědomit si rozdíl mezi reálným a nominálním důchodem.

Efektivní správa PPC kampaní

Všechny internetové PPC reklamy jsou jedním z nejefektivnějších způsobů propagace webů nebo produktů. Nesporná výhoda je v možnosti uvedení reklamní kampaně velmi rychle. Spolu s tím je nezanedbatelná možnost zacílení PPC kampaně. To zajistí efektivní řízení investic.


 

Nehledáte spíše SEO správce IT Logica s.r.o. z Brna?

 


 

Jak se dají realizovat PPC kampaně?

Při doporučení výšky daného rozpočtu do PPC marketingu se dají zajistit takové aktivity, aby byl maximalizován počet přístupů na web. Tím se docílí i vyšší konverze.

Na počátku musí být analýza klíčových slov s cílem najít co nejširší relevantní klíčová slova. Tedy s vysokou aktuální hledaností a tedy i potenciálem získání návštěvníků.

Na základě analýzy se zvolí vhodné objekty a navržena přesná struktura PPC reklamy. Její rozdělení na kampaně a reklamní PPC sestavy. Poté spustíme PPC inzerci v reklamních PPC systémech.

ITLogica – Google Adwords Certified Partner

IT Logica | Google Adwords Certified PartnerGoogle Adwords Certified Partner potvrzuje zkušenosti správců PPC reklamy ITLogica. S důrazem na znalost a ovládání Google AdWords. Včetně vytváření strategie PPC kampaní klientů. Certifikace Adwords umožňuje čerpání výhod společnosti Google.

ITLogica splňuje přísné podmínky nezbytné pro získání certifikátu:

 • Minimálně jeden ze zaměstnanců ITLogica úspěšně složil alespoň dvě zkoušky programu GACP
 • Firma přesáhla minimální hranici 10000 USD investovaných PPC kampaní Adwords po dobu 90 dní

 

Úspěšnosti PPC kampaní?

ITLogica ihned od spuštění sleduje výkonnost reklamních kampaní PPC a optimalizuje součásti tak, aby PPC kampaně dosahovaly žádaných cílů. O všech krocích a výsledcích reklamní kampaně informujeme klienta v pravidelných reportech.

Formy reklamních kampaní?

Reklamní kampaně s platbou za pro klik (PPC):

 • Fulltextové PPC kampaně – umístěny před výsledky neplaceného vyhledávání nebo po straně.
 • Kontextové PPC kampaně – přímo v obsahové struktuře webů. Forma zobrazení reklam je textová či grafická. Je cílena na konkrétní slova a klíčové fráze z textového obsahu stránek.

PPC kampaně a srovnání se SEO?

ITlogica SEO oproti PPCPPC reklamní kampaně mají oproti SEO výhodu ve flexibilitě reklamy a možnostech zacílení. Změna obsahu PPC reklamy se projeví v krátkém čase. Je možné zacílení reklamy na vzorek lidí dle oblasti nebo zájmů. Zaplacené fulltextové reklamy se zobrazují před neplacenými

Návštěvnost z PPC objektů marketingu samozřejmě trvá po dobu, kdy je reklama placena. Výsledky optimalizování pro vyhledávání mají jistě dlouhodobější charakter.

 

Nízke ceny dodávok elektriny a plynu od Energie2 môžu byť ešte nižšie

Možnosť získať zemný plyn a elektrickú energiu ešte o 4 percentá lacnejšie, než je jedna z najnižších cien na trhu, majú teraz domácnosti i podnikatelia, ktorí uzavrú zmluvu s alternatívnym dodávateľom Energie2, a. s., prostredníctvom spoločnosti Lyoness. Nová služba Energie2 Lyoness je vlastne dodávkou energií s vrátením časti nákladov. Klienti sa u nás registrujú jednoducho online cez web www.energie2.sk a sú obratom obslúžení na diaľku mailom a poštou. Informoval o tom Eduard Chudovský , obchodný riaditeľ Energie2, a.s., Bratislava.

 

,,Produkt je určený každému registrovanému členovi spoločenstva Lyoness Slovensko a túto výhodu u nás môže získať vypísaním svojich osobných údajov a údajov o odbernom mieste do jednoduchého dotazníka. Členovia spoločenstva Lyoness získavajú finančnú výhodu a zároveň garanciu nižšej ceny ako u súčasného tradičného dodávateľa a to na celé obdobie viazanosti zmluvy. V rámci produktu spoločnosť Energie2 vráti z každej zmluvy členskú výhodu vo výške 4 percent z ceny za dodávku elektrickej energie, alebo zemného plynu. Pri zmluvách presahujúcich dobu viazanosti jeden rok dostane zákazník 4 percentnú zľavu každoročne počas celej doby viazanosti, vždy podľa vyúčtovacej faktúry“, vysvetlil E. Chudovský.

 

Dodal, že spolupráca Energie2 a spoločnosti Lyoness je výhodná pre obe firmy aj pre zákazníkov. Energie2 takto získa nových klientov pri nižších vstupných nákladoch, Lyoness má podiel na tržbách od klientov a zákazníci dostanú formou vrátenia časti nákladov o 4 percentá lacnejší plyn a elektrinu a peniaze späť.

 

Energie2 úspešne pôsobí na českom i slovenskom trhu a presadzuje sa v tvrdej konkurencii predovšetkým cenami, ktoré udržiava dlhodobo medzi najnižšími na trhu a zároveň stabilnými čo najdlhšiu dobu. „Naše ceny sa snažíme nastaviť tak, aby neboli priamo naviazané na ceny veľkých monopolných dodávateľov. Ak by napríklad SPP, a.s. menil cenu plynu smerom hore, museli by sme aj ju zdvihnúť my. Preto neponúkame percentuálnu zľavu oproti monopolným dodávateľom, ale cena je nastavená ako fixná cena pre danú tarifu“, konštatoval E. Chudovský.

 

Filozofia stability sa Energii2 osvedčila a preto jej trvale rastie počet klientov i celkový odber plynu a elektriny. Energie2 ponúka všetkým svojim odberateľom veľmi zaujímavé ceny, navyše ich vie pre veľkých odberateľov ešte individuálne prispôsobiť. Firma je výrazne lacnejšia než dominantní dodávatelia elektriny a plynu na českom i slovenskom trhu. Umožňujú jej to obchody s elektrickou energiou a zemným plynom na európskych burzách a spolupráca so zahraničnými výrobcami a dodávateľmi.

 

Zákazník iba podpíše zmluvu a plnú moc a poskytne firme údaje o svojom odbernom mieste. Tá vykoná všetko potrebné zmeny za klienta. Meracie zariadenie a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Zákazník ani na chvíľu neostane bez energie, pretože je chránený legislatívou a prevádzkovým poriadkom.

 

Spoločnosť Energie2, a. s. patrí medzi najvýznamnejších dodávateľov oboch komodít na Slovensku. Medzi jej klientov dnes patria hospodársky významné výrobné spoločnosti, významné mestá a obce, nemocnice, alebo veľké obchodné centrá. Spoločnosť však rovnako dobre a kvalitne dodáva elektrickú energiu a plyn aj množstvu malých a stredných podnikov a tisíckam domácností z každého kúta Slovenska. Všetci jej klienti už dnes reálne využívajú výhody slovenskej spoločnosti Energie2, a. s., ktorá im poskytuje jednu z najlepších cien na trhu.

Alternatívny dodávateľ zemného plynu a elektriny – spoločnosť Energie2, a. s., získala nedávno aj registráciu na predaj  energií na území Poľskej republiky. Firma tak bude predávať lacný plyn a elektrinu nielen v ČR, na Slovensku, ale i v Poľsku.

 

 

Ďalšie informácie sú na infolinke Energie2: 0850 166 066, alebo na www.energie2.sk

 

 

Výkup nemovitostí

Potřebujete rychle prodat svoji nemovitost a nechcete čekat, až se nemovitost prodá klasickým způsobem? Máte na nemovitosti exekuci nebo nařízenou dražbu a chcete řešit tuto situaci prodejem nemovitosti? Máte dluhy, exekuce nebo už dražbu a nemovitost nemá patřičný odhad k poskytnutí nebankovní půjčky. Chcete řešit tuto situaci prodejem nemovitosti, místo finančně nevýhodné dražby?

Naše společnost zajišťuje ve spolupráci s investičními partnery výkup nemovitostí (bytů v osobním vlastnictví, bytu družstevních, rodinných domů) v regionu Praha, Brno a ostatní velké města v ČR.

Jsou situace, kdy potřebujete peníze do určitého termínu (vyplacení exekuce nemovitosti, nákup jiné nemovitosti, vyplacení dražby, atd.) a čekat na prodej nemovitosti klasickým způsobem se nevyplatí. Naše společnost je schopna vyplatit část nebo celou kupní cenu do 48 hodin od předložení potřebných dokumentů. V případě přímého odkupu nemovitosti naše společnost vyplácí až 80% aktuální tržní ceny nemovitosti. Zdarma zajistíme pro Vás kompletní právní servis (sepsání budoucí a kupní smlouvy, vyhotovení znaleckého posudku pro potřeby finančního úřadu, vyplnění daňového přiznání atd.).

Pro koho je především výkup nemovitosti určen

·         žadatel má zadluženou nemovitost, kterou chce prodat

·         žadatel ztrácí schopnost splácet úvěr (hrozí – smluvní pokuty, penále, zpoplatnění úvěru, exekuce nebo dražba)

·         žadatel nemůže řešit vyplacení exekuce nebo dražby prostřednictvím úvěru nebo půjčky a to z důvodu neprokázání příjmu dle zákona 145/2010 Sb.

·         žadatel potřebuje rychlou finanční hotovost

 

Za hotové vykupujeme tyto nemovitosti

·         byty v osobním vlastnictví

·         družstevní byty

·         rodinné domy

 

Jaká bude výkupní cena?

Výkupní cena nemovitostí za hotové se pohybuje v rozmezí 50-80% tržního odhadu nemovitostí. Přesnou cenu nemovitosti určíme na základě posouzení specialistou, který si danou nemovitost prohledne společně se soudním znalcem. V případě problémové nemovitosti (zástavy, exekuce, dražby) se konzultuje cena i s advokátem.

Výkup nemovitostí

Potřebujete rychle prodat svoji nemovitost a nechcete čekat, až se nemovitost prodá klasickým způsobem? Máte na nemovitosti exekuci nebo nařízenou dražbu a chcete řešit tuto situaci prodejem nemovitosti? Máte dluhy, exekuce nebo už dražbu a nemovitost nemá patřičný odhad k poskytnutí nebankovní půjčky. Chcete řešit tuto situaci prodejem nemovitosti, místo finančně nevýhodné dražby?

Naše společnost zajišťuje ve spolupráci s investičními partnery výkup nemovitostí (bytů v osobním vlastnictví, bytu družstevních, rodinných domů) v regionu Praha, Brno a ostatní velké města v ČR.

Jsou situace, kdy potřebujete peníze do určitého termínu (vyplacení exekuce nemovitosti, nákup jiné nemovitosti, vyplacení dražby, atd.) a čekat na prodej nemovitosti klasickým způsobem se nevyplatí. Naše společnost je schopna vyplatit část nebo celou kupní cenu do 48 hodin od předložení potřebných dokumentů. V případě přímého odkupu nemovitosti naše společnost vyplácí až 80% aktuální tržní ceny nemovitosti. Zdarma zajistíme pro Vás kompletní právní servis (sepsání budoucí a kupní smlouvy, vyhotovení znaleckého posudku pro potřeby finančního úřadu, vyplnění daňového přiznání atd.).

Pro koho je především výkup nemovitosti určen

·         žadatel má zadluženou nemovitost, kterou chce prodat

·         žadatel ztrácí schopnost splácet úvěr (hrozí – smluvní pokuty, penále, zpoplatnění úvěru, exekuce nebo dražba)

·         žadatel nemůže řešit vyplacení exekuce nebo dražby prostřednictvím úvěru nebo půjčky a to z důvodu neprokázání příjmu dle zákona 145/2010 Sb.

·         žadatel potřebuje rychlou finanční hotovost

 

Za hotové vykupujeme tyto nemovitosti

·         byty v osobním vlastnictví

·         družstevní byty

·         rodinné domy

 

Jaká bude výkupní cena?

Výkupní cena nemovitostí za hotové se pohybuje v rozmezí 50-80% tržního odhadu nemovitostí. Přesnou cenu nemovitosti určíme na základě posouzení specialistou, který si danou nemovitost prohledne společně se soudním znalcem. V případě problémové nemovitosti (zástavy, exekuce, dražby) se konzultuje cena i s advokátem.

V ŽOS–EKO Vrútky doteraz spracovali 9094 vozidiel

Od získania autorizácie v roku 2005 spracovali v  ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky až doteraz 9094 opotrebovaných vozidiel, osobných a nákladných vozidiel. Pritom za 1.polrok 2012 tento najväčší spracovateľ autovrakov v Žilinskom kraji spracoval 375 vozidiel, oproti

400 vozidlám za 1.polrok 2011. Informovala o tom generálna riaditeľka spoločnosti ŽOS – EKO, s. r. o., Vrútky Jana Antošová.

 

            ,,Prvý polrok vždy býva slabší, lebo do neho spadajú zimné mesiace, kedy nám zákazníci  ponúkajú minimum starých vozidiel. Až na jar sa vždy rozbehne predaj nových vozidiel a s nadobudnutím nových áut sa majitelia zbavujú starých autovrakov, ktoré im zaberajú miesta v garážach, či na parkoviskách. Súčasná nepriaznivá ekonomická situácia sa odráža v stagnácii predaja nových áut a to ovplyvňuje aj prísun opotrebovaných vozidiel odovzdaných na likvidáciu“, zhodnotila situáciu J. Antošová.

 

Dodala, že tak skoro sa nevrátia časy rekordného roku 2009, kedy sa vyplácalo šrotovné a v ŽOS-EKO Vrútky spracovali rekordných  2570 vozidiel. V tomto roku by preto radi zhodnotili cca 1200 vozidiel. ,,Slovensko má veľmi zastaraný automobilový park, ktorý nutne potrebuje obnovu. Obávame sa, že na budúci rok po zavedení nových poplatkov za registrácie vozidiel, spolu so znížením kúpnej sily obyvateľstva v dôsledku zavedenia nového daňového zaťaženia, poklesne nákup nových vozidiel a tým aj odovzdávanie starých na likvidáciu“, povedala J. Antošová.

 

 Dodala, že spoločnosť ŽOS-EKO, s.r.o. Vrútky je jedinou v Žilinskom kraji, ktorá si neúčtuje za odvoz vraku poplatok 33 eur. Bezplatný odvoz bude pokračovať a majiteľovi autovraku stačí, ak sa obráti telefonicky priamo na ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky. Odťahová služba ŽOS-EKO Vrútky bez poplatku staré auto odvezie a vo firme ekologicky zlikviduje. Majiteľ zároveň dostane potvrdenie o autorizovanej likvidácii auta, ktoré je potrebné na to, aby už nemusel platiť povinné zmluvné poistenie. Súčasná právna úprava majiteľovi bez takéhoto potvrdenia neumožňuje auto odhlásiť. Preto tí, ktorí sa  autovraku zbavili v  neautorizovanej dielni, či na skládke, musia povinné poistenie  platiť naďalej.

 

ŽOS-EKO ekologicky spracúva nielen osobné motorové vozidlá, ale aj nákladné vozidlá a iné, napr. poľnohospodárske vozidlá, ale aj odpadové batérie a akumulátory a opotrebované oleje. V súčasnosti pôsobí na Slovensku 37 autorizovaných prevádzok na spracovanie opotrebovaných vozidiel s vybudovanou sieťou zberných miest. Spoločnosť ŽOS-EKO, s.r.o., Vrútky je najväčším spracovateľom autovrakov v Žilinskom kraji a jedným z najväčších aj v rámci Slovenska.

Telefónne čísla ŽOS-EKO na odťah autovrakov:  0905205732,                                                         0434205531,0434205533

Energie2 pripravuje zlacnenie elektriny

Na zlacnenie elektriny na medzinárodných trhoch bude reagovať aj alternatívny predajca elektrickej energie a zemného plynu Energie2, a. s., ktorý pripravuje od 1.januára 2013 výrazné zníženie cien elektriny pre domácnosti. Výška zlacnenia ešte nie je známa, ale cena pre domácnosti bude stanovená tak, aby rozdiel oproti dominantným dodávateľom bol aj v prípade ich zlacnenia podobne výhodný ako tomu bolo doteraz. Energie2 tak bude aj v roku 2013 patriť medzi najlacnejších dodávateľov elektriny a plynu na slovenskom trhu. Informoval o tom Dávid Vlnka, riaditeľ alternatívneho predajcu zemného plynu  a elektrickej energie – spoločnosti Energie2, a. s.

 

,,Našou filozofiou je dlhodobo udržiavať výrazne nižšie ceny, než majú dominantní dodávatelia a to ako pre občanov, tak aj pre komunálnu sféru  a firmy. Občanom sa tak oplatí prejsť k nám, ako k lacnejšiemu dodávateľovi, pretože pritom môžu ušetriť ročne až stovky eur. Bohužiaľ stále ešte existujú administratívne bariéry, ktoré bránia rýchlejšiemu prechodu záujemcov k lacnejšiemu dodávateľovi. Pokračuje aj kampaň proti alternatívnym dodávateľom energií. Je evidentné, že dominantní dodávatelia prichádzajú o svojich odberateľov a  zákazníci volia lacnejších alternatívcov. Presvedčili sa, že zmena dodávateľa sa zaobíde bez zložitého papierovania. Energie2 vybaví za zákazníka všetky formality a bezplatne“, konštatoval D.Vlnka.

 

Poukázal na to, že zákazník iba podpíše zmluvu a plnú moc a poskytne firme kópiu poslednej vyúčtovacej faktúry a tá vykoná potrebné zmeny. Zabezpečí aj všetky úkony pri zmene dodávateľa a meracie zariadenie a vedenie k nemu naďalej obsluhuje predchádzajúca distribučná spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Zákazník ani na chvíľu neostane bez energie, pretože je chránený legislatívou a prevádzkovým poriadkom.

 

,,Oproti tradičnému dodávateľovi zákazník získa výhodnejšiu cenu, ktorú vie Energie2 garantovať vždy nižšiu ako má dominantný dodávateľ a to po celú dobu trvania zmluvného vzťahu. Navyše, pri uzavretí zmluvy cez internet poskytuje firma zákazníkom ďalší dodatočný benefit na úrovni 2 % z cenníkovej ceny, a to po celú dobu trvania zmluvy. A  všetkým garantuje, že na konci roka im vždy vráti 2 eurá za každú odobratú MWh“, zdôraznil D.Vlnka.

 

Alternatívny dodávateľ zemného plynu a elektriny – spoločnosť Energie2, a. s., získala nedávno aj registráciu na predaj  energií na území Poľskej republiky. Firma tak bude predávať lacný plyn a elektrinu nielen v ČR, na Slovensku, ale i v Poľsku.  Energie2 úspešne pôsobí na českom i slovenskom trhu a presadzuje sa v tvrdej konkurencii predovšetkým cenami, ktoré udržiava dlhodobo medzi najnižšími na trhu a zároveň stabilnými čo najdlhšiu dobu. Filozofia stability sa Energii2 osvedčila a preto jej trvale rastie počet klientov i celkový odber plynu a elektriny. Energie2 ponúka všetkým svojim odberateľom veľmi zaujímavé ceny, navyše ich vie pre veľkých odberateľov i individuálne prispôsobiť. Firma je výrazne lacnejšia než dominantní dodávatelia  elektriny a plynu na českom i slovenskom trhu. Umožňujú jej to obchody s elektrickou energiou a zemným plynom na európskych burzách a spolupráca so zahraničnými výrobcami a dodávateľmi.

 

 

Ďalšie informácie sú na infolinke Energie2: 0850 166 066, alebo na www.energie2.sk

 

 

Virtuální sídlo Praha

Při výkonu určitého podnikání není zcela nutné mít svou vlastní kancelář. Zaměstnání v podobě finančních a daňových poradců, IT vývojářů, programátorů nebo třeba stavební firmy mohou využít virtuální sídlo Praha či virtuální kanceláře především z úsporných důvodů. Sídlo firmy je pak zapsáno v obchodním rejstříku. Mnozí tuto možnost uvítají taktéž z důvodu, že budou spadat pod vytíženější finanční úřad, adresa virtuálního sídla firmy je honosnější nebo jim nebylo umožněno zaregistrovat si sídlo firmy v místě provozovny. Někteří také nechtějí mít sídlo firmy v místě svého bydliště, tak je pro ně virtuální sídlo Praha výhodnou volbou.

Virtuální sídlo Praha v Profi-kanceláři

Co se každodenního provozu sídla firmy týče, nemusíte být na dané adrese v Praze přítomni a v podstatě se o jeho provoz nemusíte nikterak starat. Pokud ale potřebujete prostory k jednání, máte svou virtuální kancelář naprosto běžně “nevirtuálně” k dispozici. Ušetříte nemalé částky za stálé pronájmy a i přes to můžete v případě potřeby využít plně vybavenou kancelář přímo v místě kde budete mít sídlo firmy. Krom služeb pronajmutí kancelářských prostor nabízí někteří poskytovatelé i nadstandardní služby, tzv. “back office”.

Nás zaujala firma Profi-kancelář a její dodatkové služby. Můžete využít veškerý servis jako je přeposílání korespondence, vyřízení telefonních hovorů a kompletní administrativu. To vše vám poskytne virtuální sídlo Praha.

Nejen virtuální sídlo firmy v Praze

Virtuální sídlo Praha není jedinou nabízenou službou. Společnost Profi-kancelář nabízí také založení firmy, zpracování účetních materiálů, daňová přiznání a kvantum dalších služeb, které jsou prováděny na té nejvyšší úrovni. Všechny procesy jsou realizovány v rámci legislativních a právních norem, takže naprosto korektně. Staňte se také jedním z mnoha úspěšných pražských podnikatelů, kteří díky své zvučné adrese získali přízeň mnoha solventních klientů.

virtuální sídlo Praha lze objednat u firmy Profi-kancelář s.r.o. a rovnou využít i jejích adres Karlovo náměstí, Praha 2 a Husinecká ulice, Praha 3. Více také na www.profi-kancelar.cz