Category Archives: Finance, Ekonomika

Koronakríza sa podpísala pod takmer 20% prepad tržieb chémie za 1.polrok 2020

Chemický a farmaceutický priemysel v SR zaznamenal za prvý polrok 2020 pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 o cca 967 mil. €, čo predstavuje medziročný pokles o 19,4%. Celkové tržby za sledované obdobie dosiahli 4,019 miliardy EUR oproti 4,986 miliardy EUR za rovnaké obdobie minulého roka. Najvýraznejšie klesli tržby v odvetví výroby plastov v primárnej forme (26,2%) a výrobkov z plastov a gumy (23,7 %), čo je znakom úzkeho previazania týchto odvetví s automobilovým priemyslom, ktorý bol krízou postihnutý najviac. V rafinérskom odvetví klesli tržby medziročne o 384 miliónov eur (22%). Naopak najväčší nárast tržieb zaznamenalo odvetvie výroby mydiel, pracích, čistiacich, parfumovaných prostriedkov o 23,8%, čo má súvis s vysokým dopytom po týchto produktoch v čase pandémie koronavírusu. Okrem toho narástli tržby aj vo farmaceutickej výrobe (9,4%) a sektore výroby náterových látok (4,9%). Informuje o tom Ing. Roman Karlubík, MBA, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.

ZCHFP-tatrasvit-detail-info-ruska-2Zmena výroby

,,Koronakríza priniesla drastický tlak na zabezpečenie základných funkcií podnikov, pri súbežnom poklese objednávok a všeobecných dopadov recesie. Napriek negatívam pandémie, preukázal slovenský chemický a farmaceutický priemysel v čase koronakrízy dostatočnú silu, rýchlosť a solidaritu pri zabezpečovaní nevyhnutných ochranných prostriedkov pre obyvateľov. Dôkazom toho je prispôsobenie výrob mnohých spoločností na výrobu ochranných rúšok, ochranných odevov a dezinfekcie. Boli však aj odvetia, ktoré si to odniesli výraznými poklesmi zamestnanosti, napriek snahe zachovať si vysoko špecializovanú pracovnú silu. Najväčší pokles zamestnancov zaznamenalo odvetvie výroby výrobkov z gumy a plastov, až o 18%. Celková zamestnanosť sa v prvom polroku 2020 znížila o takmer 13,8% v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Aktuálne chemický a farmaceutický priemysel zamestnáva 38 148 osôb,“ vysvetlil R.Karlubík.

ZCHFP-Dezix

Dodal, že podľa údajov ŠÚ SR v prvom polroku 2020 evidujú v chemickom a farmaceutickom priemysle celkovo 294 podnikov s počtom zamestnancov 20 a viac (zanikli 3 podniky). Percentuálny pokles oproti prvému polroku 2019 predstavuje približne 1 percentuálny bod. Priemerná mesačná mzda zamestnancov v chemickom a farmaceutickom odvetví v 2.štvrťroku 2020 bola 1676 EUR, pritom dlhodobo najlepšie zarábajú zamestnanci v odvetví výroby rafinovaných ropných produktov.

Chémia je stále významným zamestnávateľom

V chemickom a farmaceutickom priemysle na Slovensku pracuje viac ako 10 % všetkých zamestnancov v priemysle. Priemerná veľkosť podnikov slovenského chemického a farmaceutického priemyslu podľa počtu zamestnancov je cca 150. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá (amoniak), pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Chemický priemysel je mimoriadne dôležitým dodávateľom pre všetky ostatné priemyselné odvetvia, najmä pre automobilový priemysel, ktorého význam je pre SR tak dôležitý. Odvetvie zabezpečuje aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie.

ZCHFP-dezinfekcia-Dezin

Ako sa slovenská chémia dostala do súčasnej situácie

Slovenské podniky od začiatku tohto roka nepriaznivo ovplyvnil pokles počtu objednávok, a s tým spojené náznaky začínajúcej recesie slovenskej ekonomiky. Neistota bola najprv spôsobená odchodom Veľkej Británie z Európskej únie a obchodným konfliktom USA a Číny. To prinieslo spomalenie globálneho cezhraničného obchodu, čo tlmilo dopyt v proexportne orientovaných európskych ekonomikách, predovšetkým v Nemecku. Do toho prišla koronakríza a dôsledky bude svetová i slovenská ekonomika pociťovať ešte dlho. K  recesii na Slovensku významne prispeli aj populistické rozhodnutia predchádzajúcej vlády a parlamentu, predovšetkým v oblasti minimálnej mzdy, mzdových príplatkov a sociálnych balíčkov.

Hrozba pandémie koronavírusu mala za následok pokles spotreby, výroby a dodávok materiálu predovšetkým z ázijských trhov. V súvislosti s hrozbou šírenia koronavírusu a zavádzaním preventívnych opatrení proti nákaze, sa stali aj na Slovensku viaceré tovary na ochranu zdravia nedostatkové. Nato reagovali mnohé slovenské spoločnosti zmenou zamerania alebo množstva svojej výroby. Chemický a farmaceutický priemysel v SR sa rýchlo zapojil sa do boja proti koronavírusu. Zvýšil výrobu, resp. sa preorientoval na výrobu dezinfekčných prostriedkov, aby tak zabezpečil zvýšenú potrebu dezinfekcie, alebo  na výrobu ochranných rúšok a ochranných odevov.

ZCHFP-dezinfekcia Karom

K najvýznamnejším  z nich patria Tatrasvit Svit Socks, a. s., Svit, Chemosvit a. s., Svit, Brenntag Slovakia, s.r.o., Pezinok, Duslo a.s., Šaľa, VUP a. s., Prievidza, FORTISCHEM a. s., Nováky, Chemolak a. s., Smolenice, Banchem s r.o., Dunajská streda, Mikrochem spol. s r.o., Pezinok, VUCHT a.s., Bratislava.

Podniky, zamestnávateľov i zamestnancov, čaká ešte náročné pokrízové obdobie, ktoré bude pre všetkých obrovskou výzvou. ,,Bude nevyhnutné, aby všetci postupovali jednotne pri tvorbe novej legislatívy a čerpaní podporných finančných prostriedkov EÚ, tak aby sme zvládli očakávanú prestavbu priemyslu EÚ. V rámci tejto očakávanej prestavby sa skloňujú predovšetkým dve výzvy a to „digitalizácia“ a ,,Green Deal“ – Zelená dohoda, ktorá zaväzuje Európu stať sa uhlíkovo neutrálnou do roku 2050,“ uzavrel R.Karlubík.

Český a slovenský trh ostávajú prioritou Vincentky

Situácia okolo koronakrízy skomplikovala život aj spoločnosti Vincentka, a.s., ktorá sa zaoberá plnením svetoznámej minerálky Vincentky do fliaš. Prijaté opatrenia situáciu stabilizovali, aj keď je firma v odbyte svojich výrobkov za prvý polrok na úrovni o niečo nižšej ako bol priemer po iné roky. Pritom za vlaňajší rok zaznamenala najvyššie tržby vo svojej histórii keď naplnila 5,5 milióna fliaš. Informuje o tom Ján Šumšal, riaditeľ spoločnosti Vincentka, a. s.

,,Marec 2020 bol u nás zrejme historicky najúspešnejší mesiac, keď sa objednávky valili zo všetkých strán. Vtedy vypukla najväčšia vlna koronakrízy a naši distribútori dostali pokyn sa predzásobiť, lebo nikto nevedel, čo bude. Ukázalo sa však, že odberatelia si urobili priveľké zásoby, navyše  v období protikoronavírusových opatrení ľudia minimalizovali všetky nákupy a obmedzili i nákupy v lekárňach, kde museli stáť v radoch. Vincentka sa našťastie piť neprestala, predáva sa stále rovnako. Horšia situácia bola pri doplnkových produktov. Pre nás je však kľúčovým obdobím jeseň, keď prichádzajú tradičné jesenné ochorenia dýchacích ciest  a tu očakávame rovnaké zvýšenie dopytu po našich výrobkoch ako po iné roky. Počas krízy sme mali zákaz vstupu cudzím osobám. Dovnútra mohli len zamestnanci a tí používali dezinfekciu, ktorú sme si sami vyrábali, lebo bola nedostatkovým tovarom,“ vysvetľuje J.Šumšal.

vincentka-produktovy-rad-jesen

Dodáva, že zamestnancov rozdelili na skupinu určenú na plnenie fliaš a skupinu na výrobu ostatných produktov. Všetci mali povinne rúška a respirátory, čo sa osvedčilo, lebo nikto neochorel. Na obmedzený čas bola zatvorená aj podniková predajňa, ale tá už funguje. Naďalej sú však zrušené exkurzie, ktoré bývali každý utorok a teraz chýbajú hosťom v Luhačovických kúpeľoch.

Stúpa letný predaj

V posledných rokoch sa minerálka Vincentka lepšie predáva aj cez leto. Podľa riaditeľa J.Šumšala je to preto, že sa firme darí lepšie so zákazníkmi komunikovať, že vodu nemusia používať len ako prevenciu proti chorobám, ale má i ďalšie využitie.

sucastna-plniaren

,,V letných horúčavách je účinným zdrojom minerálov, čo je ideálne  napríklad pre športovcov a ťažko fyzicky pracujúcich. Veľa z nich prišlo nato, že minerálne látky z Vincentky sa im vstrebú do tela lepšie než z rôznych preparátov. Ale využitie je rozmanitejšia. V lete je populárny aj strik Vincentky s vínom v pomere jedna k jednej. Zároveň pomáha aj po požití alkoholu (ľudovo po opici), lebo dokáže veľmi rýchlo doplniť potrebné minerálne soli, ktoré alkohol z tela odbúrava. Veľmi efektívne neutralizuje i prekyslenie žalúdka napríklad pri popíjaní vína,“ vysvetľuje J.Šumšal.

Doplnkový vývoz

Stále platí, že hlavným trhom je pre Vincentku Česká republika a tradične aj Slovensko. ,,Aj počas koronavírusovej krízy sme vyvážali štandardne. Najdôležitejšia exportná krajina je Slovensko. Zaujímavý podiel máme v Rusku, kde idú vývozy ľahko hore a vidíme tam potenciál. Vlani sme začali vyvážať na Cyprus, odtiaľ sa vozí Vincentka aj do Grécka. Exportujeme i na Ukrajinu, do Estónska a USA. Čína vyzerala ako perspektívny trh, ale po nedávnych politických zmenách v tamojšom vedení sa situácia výrazne zmenila. Dnes tam občas niečo vyvážame, ale málo. Chceme sa naďalej profilovať ako výrobok pre Česko a Slovensko.

vincentka-vyrobna

Je to česká voda, český poklad a chceme aby bola dostupná hlavne tu. Nie sme donekonečna schopní navyšovať výrobu, lebo musíme dodržiavať štátom stanovené čerpacie limity. Teraz sme ročne niekde medzi 50-60% povolenej kapacity. Máme stanovený aj minútový limit, kde sme počas zimných mesiacov na maxime. V najsilnejších mesiacoch (december, január, február) nie sme schopní vyrobiť ani o fľašu viac. Máme iba jednozmennú prevádzku, lebo by sme druhú smenu kvôli kapacite zdroja neuživili,“ uzatvára J.Šumšal.

Vincentka je takmer všeliekom

Vincentka je označovaná aj ako „liek našich babičiek“. Svojím obsahom a vyváženosťou minerálnych solí a prvkov umožňuje rozpúšťanie hlienov v dýchacích cestách, žalúdku a črevách. Je odporúčaná na pitné a inhalačné kúry pri ochoreniach dýchacích ciest, hlasiviek, pri chorobách látkovej výmeny, vredovej choroby žalúdka, dvanástnika a ich pooperačných stavoch, pri vlečúcom sa zdurení pečene, diabete melitus, chronickej pancreatitíde. Jeden dúšok Vincentky postačí na uhradenie dennej dávky jódu, môže slúžiť ako prevencia zubného kazu u detí (0,25 l denne) a je vhodná ako prírodný doplnok výživy pre športovcov, deti, tehotné ženy a rekonvalescentov. Celkovým zložením hypotonickej kyselky s obsahom jodidov priaznivo ovplyvňuje obranyschopnosť v zmysle prevencie chronických bakteriálnych infekcií horných dýchacích ciest.

Liečivá minerálna voda Vincentka sa osvedčila ako výborný prostriedok hlavne v zimných mesiacoch počas obdobia chrípkových epidémií a ochorení dýchacích ciest, kedy prináša úľavu v podobe zlepšeného dýchania a odstraňuje nepríjemné sprievodné prejavy ochorenia. Neoceniteľným pomocníkom je Vincentka pre alergikov.

produkty-vincentka

Okrúhle dve stovky rokov fľaškovania

Firma Vincentka vyriešila problém ekologizácie obalov už pred 200 rokmi. Plnenie Vincentky do fliaš sa datuje od roku 1820, keď sa namiesto keramických nádob začínali používať sklenené fľaše s objemom 1,5 litra. S výnimkou krátkeho vybočenie koncom 70. a začiatkom 80. rokov dvadsiateho storočia, keď sa Vincentka plnila do fliaš z tvrdeného PVC. To sa ukázalo ako omyl a Vicentka sa vrátila k stáročiami osvedčenému sklu. V spolupráci s poprednými špecialistami vyvinula rad ďalších produktov ako sú nosné spreje, sirupy, pastilky, zubné pasty, hydratačné krémy, či koncentrát k preplachu nosových dutín Vincentka Nasalis.

vincentka200rokovplneniadoskla

Akciová spoločnosť Vincentka, a. s., so sídlom v Luhačoviciach bola založená v roku 1997 za účelom kúpy a obnovenia prevádzky plniarne liečivej minerálnej vody. V januári 1998 sa tak nadviazalo na viac ako storočnú históriu, ktorá začala výstavbou prvej plniarne priamo pri prameni z roku 1851. Spoločnosť Vincentka realizovala rozsiahle rekonštrukcie objektu a trvalo investuje do modernizácie prevádzky, technologického zariadenia i rozšírenia kapacít, najmä na výrobu doplnkového tovaru. Zamestnáva 12 osôb.

Viac informácií je na www.vincentka.cz.

Chemický priemysel mal za 1.štvrťrok pokles tržieb o 6,5%

Chemický a farmaceutický priemysel na Slovensku si aj v kríze viedol celkom dobre, keď vyrábal a prispieval k tvorbe HDP, zatiaľ čo napríklad automobilový priemysel načas úplne zastavil výrobu. Preto aj medziročný pokles tržieb za 1.štvrťrok 2020 o 6,5% možno s ohľadom na krízu okolo koronavírusu, začínajúcu recesiu a zníženie objednávok, považovať za pomerne priaznivý výsledok. Celkové tržby chemického a farmaceutického priemyslu v SR sa znížili z 2,531 mld EUR v 1.štvrťroku 2019 na 2,366 mld EUR v 1.štvrťroku 2020. Informoval o tom Ing. Roman Karlubík, MBA, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.

Prispôsobenie jednotlivých výrob

,,Napriek náročným časom, ktoré pandémia priniesla, preukázal slovenský chemický a farmaceutický priemysel v čase koronakrízy dostatočnú silu, rýchlosť a solidaritu pri zabezpečovaní nevyhnutných ochranných prostriedkov pre obyvateľov SR. Dôkazom toho je prispôsobenie jednotlivých výrob našich členských spoločností na výrobu ochranných rúšok, ochranných odevov a dezinfekcie. Výsledkom  bolo, že v odvetví výroby mydiel, pracích, čistiacich, parfumových prostriedkov sme zaznamenali výrazný nárast tržieb, až o približne 20%, čo má súvis s vysokým dopytom po týchto produktoch v čase pandémie koronavírusu. Narástol aj predaj vo farmaceutickom odvetví o 6,6% a aj v odvetví náterových látok  o 5,8%. Naopak, rapídne klesla výroba umelých vlákien (-37,5%). Pokles nastal aj v odvetví výroby výrobkov z gumy a plastov (-7%), keďže tento sektor je úzko naviazaný na automobilový priemysel,“ vymenoval R.Karlubík.

ZCHFP-dezinfekcia Karom

Dodal, že ŠÚ SR v prvom štvrťroku 2019 eviduje v chemickom a farmaceutickom priemysle celkovo 293 podnikov s počtom zamestnancov 20 a viac. Celkovo medziročne zanikli 4 podniky, čo predstavuje pokles o 1,3%, v porovnaní s predchádzajúcim rokom za rovnaké obdobie.

,,V odvetví rafinovaných ropných produktov na slovenskom  trhu už dlhodobo pôsobia 4 spoločnosti. Vo výrobe chemikálií a chemických výrobkov to bolo  v 1. kvartáli 2020 spolu 51 podnikov, výrobe farmaceutických výrobkov a prípravkov sa venuje 15 firiem a výrobe výrobkov z gumy a plastov až 223 spoločností. Zamestnanosť sa v prvom štvrťroku 2020 znížila o 1,6 percentuálneho bodu v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Celkovo pracuje v chemickom a farmaceutickom priemysle 43 710 zamestnancov. Prepúšťalo sa najmä vo výrobe umelých vlákien, kde sa počet pracovníkov znížil takmer na polovicu, z približne 800 na 400,“ konštatoval R.Karlubík.

Ako sa chémia dostala do súčasnej situácie

Slovenské podniky od začiatku tohto roka nepriaznivo ovplyvnil pokles počtu objednávok, a s tým spojené náznaky začínajúcej recesie slovenskej ekonomiky. ,,Neistota bola najprv spôsobená odchodom Veľkej Británie z Európskej únie a obchodným konfliktom USA a Číny. To prinieslo spomalenie globálneho cezhraničného obchodu, čo tlmilo dopyt v proexportne orientovaných európskych ekonomikách, predovšetkým v Nemecku. Do toho prišla koronakríza a dôsledky bude svetová i naša ekonomika pociťovať ešte dlho. K  recesii na Slovensku významne prispeli aj populistické rozhodnutia predchádzajúcej vlády a parlamentu, predovšetkým v oblasti minimálnej mzdy, mzdových príplatkov a sociálnych balíčkov. Súčasný stav je poznačený dôsledkami pandémie koronavírusu COVID-19, ktorá mala za následok pokles spotreby, výroby a dodávok materiálu predovšetkým z ázijských trhov,“ okomentoval vývoj situácie R.Karlubík.

Ďalej poukázal nato, že podniky, zamestnávateľov i zamestnancov, čaká ešte náročné pokrízové obdobie, ktoré bude pre všetkých obrovskou výzvou.

,,Bude absolútne nevyhnutné, aby sme všetci spolu jednotne postupovali pri tvorbe ako novej legislatívy, tak i čerpaní podporných finančných prostriedkov EÚ, tak aby sme zvládli očakávanú prestavbu priemyslu EÚ. V rámci tejto očakávanej prestavby sa skloňujú predovšetkým dve výzvy a to „digitalizácia“ a ,,Green Deal“ – Zelená dohoda, ktorá zaväzuje Európu stať sa uhlíkovo neutrálnou do roku 2050,“ uzavrel R.Karlubík.

Chémia je významným zamestnávateľom

V chemickom a farmaceutickom priemysle na Slovensku pracuje cca 10,5 % všetkých zamestnancov v priemysle. Priemerná veľkosť podnikov slovenského chemického a farmaceutického priemyslu podľa počtu zamestnancov je cca 150. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá (amoniak), pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Chemický priemysel je mimoriadne dôležitým dodávateľom pre všetky ostatné priemyselné odvetvia, najmä pre automobilový priemysel, ktorého význam je pre SR tak dôležitý. Odvetvie zabezpečuje aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie.

Slovenský i európsky chemický priemysel prispeli v boji proti COVIDU-19

Chemický a farmaceutický priemysel v SR rýchlo zareagoval na vývoj situácie okolo koronavírusu a zapojil sa do boja proti nemu. Týka sa to predovšetkým výroby ochranných prostriedkov a výroby dezinfekcie. Slovensko sa tak pripojilo k iniciatívam ostatných krajín združených v organizácii Európskej rady pre chemický priemysel CEFIC (European Chemical Industry Council). Informoval o tom Ing. Roman Karlubík, MBA, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.

ZCHFP-tatrasvit-detail-info-ruska-2

,,Chemický priemysel v týchto ťažkých časoch nielenže nezastavil svoje výroby, ale zároveň zvýšil výrobu, resp. sa preorientoval na výrobu dezinfekčných prostriedkov, aby tak zabezpečil zvýšenú potrebu dezinfekcie. Marco Mensink, generálny riaditeľ CEFICu, mobilizoval aktivity riaditeľov národných zväzov, a generálnych riaditeľov členských nadnárodných spoločností, ktorí koordinovali spoločné postupy, vymieňali si informácie, mapovali situáciu, organizovali online zasadnutia AFEM a BOARD a prihováral sa aj cez médiá. CEFIC v spoluprácu so svojimi členmi pripravil interaktívnu mapu s prezentáciou, ako reagovali jednotlivé národné asociácie a členské nadnárodné spoločnosti počas pandémie a ako pomohli v boji proti COVIDU-19 (https://cefic.org/our-industry/our-industrys-response-to-covid-19/),“ zdôraznil R.Karlubík.

Pokles

Dodal, že hrozba pandémie koronavírusu mala za následok pokles spotreby, výroby a dodávok materiálu predovšetkým z ázijských trhov. V súvislosti s hrozbou šírenia koronavírusu a zavádzaním preventívnych opatrení proti nákaze, sa stali aj na Slovensku viaceré tovary na ochranu zdravia nedostatkové. Nato reagovali mnohé slovenské spoločnosti zmenou zamerania alebo množstva svojej výroby.

,,Napriek náročným časom, ktoré táto pandémia priniesla, preukázal slovenský chemický a farmaceutický priemysel v čase koronakrízy dostatočnú silu, rýchlosť a solidaritu pri zabezpečovaní nevyhnutných ochranných prostriedkov pre obyvateľov Slovenskej republiky, čoho dôkazom je prispôsobenie jednotlivých výrob našich členských spoločností na výrobu či už ochranných rúšok, ochranných odevov alebo dezinfekcie. Za takéto konanie patrí všetkým spoločnostiam veľká vďaka,“ vyzdvihol R.Karlubík.

K najvýznamnejším  z nich patria Tatrasvit Svit Socks, a. s., Svit, Chemosvit a. s., Svit, Brenntag Slovakia, s.r.o., Pezinok, Duslo a.s., Šaľa, VUP a. s., Prievidza, FORTISCHEM a. s., Nováky, Chemolak a. s., Smolenice, Banchem s r.o., Dunajská streda, Mikrochem spol. s r.o., Pezinok, VUCHT a.s., Bratislava.

ZCHFP-Dezix

Zmeny výrob v súvislosti s bojom proti šíreniu vírusu a ochorenia COVID-19

Výroba ochranných prostriedkov:

Tatrasvit Svit Socks a. s., Svit – ochranné rúška – kooperácia s Výskumným ústavom chemických vlákien (VÚCHV a.s., Svit) – striž so strieborným vláknom

Chemosvit a. s., Svit – ochranné rúška – polypropylénové vlákno obohatené o striebro v spolupráci s Chemosvit Fibrochem, s.r.o.

ZCHFP-dezinfekcia-Dezin

Výroba dezinfekcie:

Brenntag Slovakia, s.r.o., Pezinok – výroba dezinfekčných prostriedkov na báze chlórnanu

Duslo a.s., Šaľa – výroba dezinfekčných prostriedkov na podlahy a pracovné povrchy a na ruky  s pridaním glycerolu

VUP a. s., Prievidza – výroba dezinfekčných prostriedkov

FORTISCHEM a. s., Nováky – zvýšená výroba chlórnanu sodného

Chemolak a. s., Smolenice – výroba dezinfekčných prostriedkov na plochy

Banchem s r.o., Dunajská streda

Mikrochem spol. s r.o., Pezinok – výroba dezinfekčných prostriedkov

VUCHT a.s., Bratislava – výroba dezinfekčných prostriedkov

Interaktívna mapa CEFIC  s prezentáciou, ako reagovali jednotlivé národné asociácie a členské nadnárodné spoločnosti počas pandémie a ako pomohli v boji proti COVID-19:

https://cefic.org/our-industry/our-industrys-response-to-covid-19/

 

Mějte vaše sídlo firmy nebo OSVČ ve virtuální kanceláři v Praze

Jste začínající podnikatel a hledáte pomoc při založení nového s.r.o.? Nebo chcete změnit sídlo společnosti a nevíte si rady? Potřebujete najít reprezentativní virtuální sídlo firmy a postarat se o vaše zákazníky lépe než konkurence? Nebo vám přijde zdlouhavá administrativa či marketing vaší společnosti? Máme pro vás řešení!

Profi-kancelář bude vaším pomocníkem

Společnost Profi-kancelář udělá vše potřebné za vás. Podnikatelské centrum s dlouholetou praxí na trhu poskytuje komplexní služby pro každého podnikatele v oblastech virtuální kancelář Praha, marketingu, založení s.r.o. a virtuálního sídla OSVČ i firmy. Bohaté zkušenosti v oboru a vysoké číslo spokojených zákazníků je dostatečným důkazem o schopnostech Profi-kanceláře i její inovativní metodě, která zaručí úspěch i vaší společnosti. V čem spočívá?

Chcete-li svou firmu udělat atraktivnější a minimalizovat rizika?

Založte si s.r.o. se sídlem v Praze. Společnost, která má na obálce dopisu sídlo firmy Praha, ve většině případů vypadá lépe, než se sídlem v malé neznámé obci. Poskytnutí sídla v Praze je cenově dostupnější. Nejen cena je důležitým parametrem, ale i další služby jako je existence stálé recepce, která je důležitá pro zvýšení důvěryhodnosti a serióznosti firmy.

Virtuální sídlo OSVČ nebo firmy je adresa, kterou si necháte zapsat do obchodního rejstříku jako sídlo své společnosti, ovšem na této adrese nemusíte být osobně přítomni. Můžete se spolehnout, že na této adrese budou vždy pracovníci Profi-kanceláře, kteří se postarají o přebírání korespondence i balíků a o obsluhu ohlášených i neohlášených hostů. Podle sjednaných podmínek vám vyzvednutou poštu přepošlou na jinou adresu a vzkazy vyřídí buď osobně, nebo elektronicky.

Virtuální sídlo firmy jen za pár stokorun měsíčně

Jste začínající podnikatel a hledáte pomoc při založení nového s.r.o.? Nebo chcete změnit sídlo společnosti a nevíte si rady? Potřebujete najít reprezentativní sídlo firmy a postarat se o vaše zákazníky lépe než konkurence? Nebo vám přijde zdlouhavá administrativa či marketing vaší společnosti? V čem spočívá a jaké jsou nejčastější důvody zřizování virtuálního sídla firmy?

Důvod č. 1 – vysoká prestiž v očích klientů a obchodních partnerů

Chcete se před svým klientem vhodně reprezentovat? Hodláte v potenciálním obchodním partnerovi vzbudit důvěru? Pak uděláte lépe, pokud budete sídlo firmy situovat do velkých měst a zejména pak do Prahy nebo jejího přilehlého okolí. Vysoká prestiž v očích klientů, stejně jako notná dávka důvěry ve vaše produkty a služby se brzy podepíší nejen na obratech firmy, ale zejména na vaší spokojenosti. To vše vám nabídne osvědčená virtuální kancelář.

Důvod č. 2 – úspora finančních prostředků

Je zcela pochopitelné, že cena za pronájem kancelářských prostor ve velkých městech bude zcela někde jinde, než cena pronájmu v nějaké vesničce „Horní Dolní“. A jelikož částky za pronájem kanceláře v Praze dosahují úctyhodné výše, mnoho – zejména začínajících podnikatelů, tato vysoká investice odradí. Z tohoto důvodu je vhodné i zde využít službu „virtuální sídlo“, které je nejen legální alternativou ke klasickému pronájmu, ale zároveň vás vyjde na několik stovek měsíčně! Za tuto neuvěřitelnou cenu získáte nejen luxusní prostory na atraktivní adrese, ale také mnoho dalších služeb, jež vám ušetří spoustu času.

Důvod č. 3 – nižší zájem ze strany finančního úřadu

Čím větší město, tím nižší četnost kontrol z finančního úřadu. Toto je nepsané pravidlo, které nahrává podnikatelům, jež mají sídla ve větších městech. Pokud máte například sídlo firmy  na Praze 6, připravte se naprůměrnou kontrolu z finančního úřadu jednou za několik desítek let. V menších městech či vesničkách vás naopak „berňák“ překvapí třeba i dvakrát ročně. A to už je velmi dobrý důvod mít virtuální sídlo firmy.

Zázemí ve virtuální kanceláři i s asistentkou

Již delší dobu uvažujete o přestěhování prostor své fyzické kanceláře do velkoměsta, které přináší z hlediska zajímavé adresy spoustu výhod? Nebo jen děláte nějakou práci na živnostenský list a chcete mít lepší adresu? Stále však váháte kvůli vysokým výdajům za pronájem těchto míst, které vás každoročně připraví o spoustu finančních prostředků? Potom se zamyslete, zda vůbec potřebujete moderně vybavenou kancelář, ve které trávíte minimum času, a není pro vás daleko zajímavější alternativou virtuální kancelář. Pojem, který se v businessu objevil již před mnoha lety a jež neustále stoupá na své popularitě. Virtuální kancelář s asistentkou je tak velmi dobrým řešením.

V čem vás ohromí virtuální kancelář

Moderní virtuální kancelář v sobě skloubí ještě řadu dalších výjimečností, mezi které spadá kupříkladu jedinečná anonymita, z hlediska případných návštěv a kontrol z finančních úřadů. Ve velkém množství pražských firem doslova zapadnete. Nehledě na to, že virtuální kancelář s danou adresou působí profesionálně a je určitým příslibem náklonosti dalších obchodních partnerů a vydařených obchodů.

Důvěřujte v této oblasti pouze kvalitním a špičkovým službám, jež se honosí svou přínosnou minulostí. Letitý odborník na tyto služby, to je spojení flexibility a osobitého přístupu, který ocení každý náročný zákazník. Přestaňte se už trápit se svým dosavadním a nevýhodným pronájmem.

Volte virtuální kancelář a máje jednoznačně po starostech!

Podnikejte ihned s nově založenou s.r.o. v roce 2020

Když se rozhlédnete kolem sebe zjistíte, že každý úspěšný businessman podniká pod hlavičkou vlastní společnosti. Pokud se tedy nacházíte ve stavu OSVČ neboli prostého živnostníka, povzneste svou činnost a daném trhu na vyšší úroveň a více se prosaďte. Založení s.r.o. v roce 2020 totiž nemusí být na první pohled tak složité. Ano, tento proces sám o sobě přináší jistá úskalí a nutnou administrativní zátěž. Té se však nemusíte věnovat svépomocí. Využijte profesionálů na slovo vzatých. A jak takové založení s.r.o. na klíč nebo založení živnosti 2020 vlastně funguje? A nebo jen chcete podnikat ihned s předpřipravenou společností?

Ekonomická cesta k vlastní s.r.o.

Základem jakékoliv spolupráce je prvotní konzultace. Během ní je vše vysvětleno, včetně stanovení termínů pro založení s.r.o. V tomto případě dokonce získáte garanci naplnění těchto závazků. Pakliže by k tomu nedošlo, za celý proces nezaplatíte ani korunu.

Setkat se můžete především s několika neodmyslitelnými klady.

  • Nová firma s vlastním názvem a čistou historií.
  • Založení do dvou týdnů.
  • Vyřízení všech formalit a notářských zápisů.
  • Nejlevnější řešení na trhu.

Rychlejší a flexibilnější založení s.r.o. byste v tomto ohledu našli pravděpodobně jenom stěží. Jestliže ale patříte mezi businessmany, jež na svoji novou firmu spěchají v ještě kratším termínu, také pro vás má Profi-kancelář s.r.o. adekvátní východisko.

Založení firmy ready-made

Tím druhým řešením může být prodej ready-made společnosti. Ve své podstatě jde o existující subjekt, u něhož objevíte několik přínosných kladů.

  • Kompletně splacený kapitál.
  • Společnost lze používat okamžitě.

Vsadíte-li na založení tímto způsobem, nabídne vám odborník Profi-kancelář s.r.o. možnost výběru ze dvou typů nákupu. Padne-li volba na profesionálnější variantu, máte jistotu, že kromě společnosti s ručením omezeným, to bude také vaše nové firemní sídlo s recepcí, jímž se budete moci honosit na vizitkách.

Ať už jde o jakýkoliv způsob založení s.r.o., vždy je třeba znát tuto problematiku do posledního detailu, proto neotálejte a upotřebte individuálních služeb a osobního přístupu uvedené firmy a přejděte na web Profi-kanceláře, kde se vše o založení s.r.o. 2020 dozvíte.

Virtuální kanceláře v Praze včetně recepce

Zvažujete virtuální kancelář a hledáte vhodného poskytovatele? Rozhodně vsaďte na prověřenou společnost s dlouhodobou historií, u níž máte záruku minimálně v tom, že neukončí svoji působnost na trhu jako velká spousta konkurenčních subjektů, a vy nebudete muset hledat novou virtuální kancelář. Takovou firmou je Profi-kancelář s.r.o., která vám nabízí hned několik variant, z nichž si dokáže vybrat opravdu každý náročný živnostník či velká společnost:

  • Virtuální kancelář MINI-SÍDLO
  • Virtuální kancelář PROFI-SÍDLO
  • Virtuální kancelář PROFI-KANCELÁŘ
  • moje PROFI – virtuální kancelář přesně podle vašich představ

Služby v rámci virtuální kanceláře

Již od několika set korun měsíčně můžete využívat označení firmy na budově a profesionální služby recepce, jež bude vítat vaše potenciální klienty. S nimi lze mimochodem jednat v plně zařízených kancelářích, které si lze taktéž pronajmout. Patříte-li mezi náročnější businessmany, určitě vám přijde vhod neomezený příjem korespondence, expresní dosílání nebo přesměrování vlastní pevné linky na váš mobilní telefon. Výjimkou však není ani třídění pošty, úschova zásilek nebo zasedací místnost na omezenou dobu zdarma, včetně občerstvení.

Virtuální kancelář v Praze

I tak může vypadat novodobá virtuální kancelář Praha, u níž vám bude poskytnut plnohodnotný administrační servis, jako je účetnictví, marketing a mnohé další služby, které vám usnadní vedení businessu, popřípadě se stanou přínosem pro potenciální obchodní partnery.

Mezi první české poskytovatele virtuálního sídla patří společnost Profi-kancelář s.r.o., která nabízí sídlo firmy v Praze 1, 2, 3 a 9. Další informace najdete na www.profi-kancelar.cz.

Garance k založení s.r.o. v roce 2020

Zvažujete, že v roce 2020 se pustíte do podnikání s novou s.r.o.? Společnost s ručením omezeným si můžete nechat založit zcela na míru. Vymyslíte si pouze název a vše ostatní přenecháte odpovědným specialistům. Ti zajistí všechny náležitosti na úřadech, vyřídí potřebné registrace a předloží vám zásadní dokumenty se stvrzením o tom, že založení s.r.o. proběhlo v naprostém pořádku. Chcete vědět o službe založení s.r.o. 2020 více? Případně, pokud chcete pomoci se založením živnosti, poradíme vám také.

Prodej založené společnosti

Pakliže vám nezáleží na minulosti firmy, ale dáte raději přednost splacenému kapitálu a možnosti začít s podnikáním ihned, využijte místo založení nové s.r.o. ready-made společnosti. To jsou firmy s kompletní identitou, jejichž nákup je samozřejmě nákladnější ale rychlejší. V tomto případě jde o pohodlné založení s.r.o., s nímž nebudete mít žádné starosti a můžete se věnovat svým pracovním aktivitám.

Odborník na založení s.r.o. i živnosti

Aby kterýkoliv z těchto úkonů proběhl v co nejkratším čase a bez komplikací, je vhodné volit subjekt s letitými zkušenostmi a prokazatelnými referencemi. Tím může být firma Profi-kancelář s.r.o., která na trhu působí velmi dlouho. I díky tomu se lze těšit na velice propracované portfolio služeb, s nimiž budete spokojeni do posledního detailu. Služby založení s.r.o. 2020 nebo založení živnosti 2020 bude v podání tohoto experta nabývat zcela jiných a komfortnějších podob, než o nichž jste doposud slyšeli.

Garance a bonusy

Mezi příjemné klady patří bezpochyby fakt, že pakliže celý proces založení s.r.o. nebo živnosti nebude realizován v předem stanoveném termínu, nezaplatíte za tuto službu nic a dostanete novou společnost s ručením omezeným zcela zdarma. Mezi výhody se řadí také možnost získání zajímavých slev na další produkty, jako je například nové a lukrativnější sídlo společnosti. Profi-kancelář s.r.o. je zkrátka odborníkem na tom správném místě.

Neváhejte dlouho a vykročte do roku 2020 s nově založenou firmou nebo živností!