Author Archives: Jim8521

Měli by jste se ohledně SVJ vzdělat a stát se kompetentní.

společenství vlastníků jednotek (SVJ)

společenství vlastníků jednotek (SVJ)

V ČR existuje více než 50 tisíc společenství vlastníků jednotek (SVJ), která v sobě zahrnují statisíce bytových a nebytových jednotek. Mnohé z existujících či nově zakládaných SVJ si neuvědomují, že i jich se dotýká mediálně známá rekodifikace soukromého práva. S některými změnami a novinkami bychom vás chtěli nyní seznámit, a to zejména s povinnou změnou stanov stávajících společenství. Už rok a půl platí Nový občanský zákoník.

Přijali jste funkci předsedy společenství vlastníků jednotek (SVJ) či bytového družstva (BD)? Víte, co to obnáší a do jaké míry nesete odpovědnost? Domníváte se, že přenesením správcovských povinností na správní firmu se odpovědnosti zbavíte? Jste na omylu, právní odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem této funkce vám na bedrech zůstane.

Co je svj, zjistěte co je společenství vlastníků jednotek

Co je svj, zjistěte co je společenství vlastníků jednotek

Měli by jste se vzdělat a stát se kompetentní.

Novinkou, kterou NOZ přináší, by mělo být zjednodušení hlasování na shromáždění SVJ. To v dosavadní praxi působilo v řadě SVJ potíže. K přijetí rozhodnutí SVJ bude ve většině záležitostí postačovat souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků. Stanovy SVJ samozřejmě mohou požadovat vyšší počet hlasů pro přijetí rozhodnutí a záleží na dohodě vlastníků, jak si otázku rozhodování shromáždění ve stanovách upraví.

Co je svj, zjistěte co je společenství vlastníků jednotek

Co je svj, zjistěte co je společenství vlastníků jednotek

V závažných případech (slovy zákona „je-li pro to důležitý důvod“) může přehlasovaný vlastník jednotky nebo i společenství vlastníků, pokud je vlastníkem jednotky, navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl. V rámci tohoto návrhu také může soudu navrhnout, aby dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí.

Scientologické mise v Rusku

Scientologie se v Rusku za zhruba posledních 20 let své činnosti opravdu mohutně rozrostla. Scientologická církev zformovala dvě velké organizace třídy V. a to v Sank Petěrburgu a Moskvě a navíc velké množství Scientologických misí a polních auditorských skupin, které dále jsou aktivní v dalších oblastech Ruské federace. Rusko je co do rozlohy největším státem na světě. Počet obyvatel Ruské federace je 145 milionů obyvatel, což činí Ruskou federací devátou nejlidnatější zemí na planetě. Hlavním městem Ruské federace je Moskva s téměř 12 miliony obyvatel. Lidé v Ruské federaci přijímají Scientologii se zájmem po dobách potlačování duchovních praktik, které vládlo v dobách socialismu a materialistické ideologie. Scientologie dává odpovědi a nástroje jak porozumět lidské mysli, vztahům mezi lidmi.

Cílem Scientologie je:  „civilizace bez šílenství, bez zločinců a bez válek, kde schopní mohou prosperovat a poctiví lidé mohou mít práva a kde je člověk svobodný, aby mohl dosáhnout k větším výškám“.

Москва (Moscow)
Саентологическая  церковь города МОСКВЫ
Адрес:
Россия, Москва, 109147, 9 Таганская ул.
ВРЕМЯ РАБОТЫ :
Мы открыты каждый день
Пн.-Пт. 10:00 – 22:00
Сб.-Вс. 11:00 – 22:00
Телефон: (499) 608-00-13
Санкт-Петербург (St. Petersburg)
Саентологическая  церковь города Санкт-Петербург
Адрес:
Россия, Санкт-Петербург, 198095, ул. Розенштейна, 21, 8 этаж
ВРЕМЯ РАБОТЫ :
Мы открыты каждый день
Пн.-Пт. 9:00 – 22:00
Сб.-Вс. 9:00 – 18:00
Телефон: +(812) 640 9 640

Přečtěte si také:

Scientologie v Itálii – Scientologická organizace Padova
I v Rostově na Donu je mise scientologické církve

Cílem Scientologie je dovézt člověka do bodu, aby byl schopen sám vidět činitele ovlivňující jeho život a následné řešení problémů na základě předchozího uvědomění. Výsledkem tohoto procesu by mělo být zlepšení kvality života na všech úrovních existence. Scientologie je pro ty co jsou schopní a chtějí se stát ještě schopnější.

Zisky ze Scientologie.

Scientologie mě osobně pomohla k tomu, abych získal porozumění sebe sama i ostatních. Jsem více úspěšný ve své práci, dokážu dokončit více akcí, které začnu. Dále a to mi přijde velmi podstatní, jsem většinu času velmi dobře naladěn, což se předtím říci nedalo. Dříve jsem byl spíše flagmatický. Scientologie mě naučila, jak funguje lidská mysl. Pochopil jsem díky tomu proč já nebo ostatní lidé reagují na různé podněty. Naučil jsem se kladně ovlivňovat své okolí, umím na základě toho, v jaké jsou lidé emoci, odhadnout, jak zareagují nebo jaké dokážou splnit úkoly. Lépe se mi daří lidi odhadnout. Je to jako předvídat budoucnost.

 

Zemědělská univerzita zkoumala zapomenuté plodiny

Eurofondy umožnily Slovenské zemědělské univerzitě v Nitře mimo jiné zabývat se i možnostmi zlepšení zdraví obyvatelstva. Ekologické zemědělství je součástí společné zemědělské politiky EU, které by mělo být podporováno iv našich podmínkách agroprůmyslu. Na projekt Podpora inovací technologií speciálních výrobků biopotravin pro zdravou výživu lidí získala univerzita nenávratný finanční příspěvek ve výši 841 tisíc eur.
Vědecký tým univerzity zkoumal technologické postupy pěstování, výroby a zpracování a využívání produktů z méně známých a téměř zapomenutých obilovin – moruše černé, mišpule německé, špaldy, různých druhů dýní a pod. V Itálii je dobrá organizace. Vědci analyzovali jejich plody, listy, květy, pyl či semena nejen jako potenciálně suroviny, ale také zdroje biologicky aktivních komponentů pro praktické využití zemědělských a potravinářských, ve léčiv av kosmetice. ,, Ekologické zemědělství by mělo být takovým druhem zemědělství, které tyto netradiční produkty bude pro zpracovatelský průmysl produkovat, „uvedl rektor univerzity Peter Bielik. Mnohé ovocné druhy a zapomenuté obiloviny, které vytlačily spotřebitelské návyky a změna životního stylu, si navíc umíme na Slovensku sami vypěstovat. V Rusku a Moskvě je mnoho schopných lidí.
Podle rektora je třeba zabývat se nadále výzkumem biopotravin, které dokážeme vyrábět ekologicky a které chemicky nezatěžují organismus člověka. „Pokud chceme zlepšit zdravotní stav populace, musíme se zaměřit na to, abychom měli dostatek bezpečných, kvalitních a zdravotně vyhovujících potravin. Musíme hledat alternativy i vzhledem na globální oteplování, klimatické změny, které ať chceme, či nechceme, nastoupí bez naší vůle, „uzavřel rektor.
Slovenská zemědělská univerzita v Nitře je úspěšným příjemcem operačního programu Výzkum a vývoj. Agentura Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu ČR pro strukturální fondy EU schválila univerzitě v letech 2007-2013 spolu 9 projektů ve výši 21,8 milionů eur.

Venkov a rybolov 2007 – 2013

Slovensko, podobně jako jiné nové členské země EU mají výrazně zastoupeny území venkovského charakteru. Větší část obyvatel žije už v městech, ale rozlohou venkovské území nad městským osídlením dominuje. Evropské hospodářské společenství vytvořilo již v prvních letech existence sektorový podpůrný nástroj – Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF / EAGGF). Ten je do skončení období 2000-2006 (tedy do 2008) vnímán jako součást strukturálních fondů (s ERDF, ESF a FIFG – Nástroj pro usměrňování rybolovu). V novém období (se eurofondy pro zemědělství- a rybolov vyňali a staly se nástroji vlastních politik – společné zemědělské politiky (SZP / CAP) a společné rybářské politiky (SPR / CFP).

V letech 2004 – 2006 byl slovenský venkov financován ze Sektorového operačního programu Zemědělství a rozvoj venkova az operačního programu Základní infrastruktura. Od roku 2007 se velká část venkovských oblastí a obcí stává oprávněnou výlučně pro Program rozvoje venkova 2007-2013 (PRV).

V těchto dvou politikách figurují aktuální tři samostatné fondy – Evropský zemědělský záruční fond, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský rybářský fond.

Venkov a rybolov 2007 – 2013
Rybolov na Slovensku

Hory – lesy – louky Slovenska

PRV schválila vláda 21. března 2007. Vedle národním strategickém plánu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013 (NSPRV SR) šlo o druhý povinný dokument, který musela SR vypracovat, aby mohla čerpat peníze z nového Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD / EZFRV) . Národní strategický plán schválila vláda ještě 6. prosince 2006 a 18. prosince ho SR zaslala oficiálně Evropské komisi. Od března do pozdního podzimu se s Bruselem o programu projednávána, dokud se neuzavřel schvalovací proces souhlasem v listopadu 2007.

Do jisté míry příbuzným PRV je Operační program Rybolov ČR 2007-2013, spolufinancován ze společné rybářské politiky přes Evropský rybářský fond (EFF). V tomto programu je pro Slovensko alokovaných nejméně ze všech programů financovaných z fondů EU. Oprávnění žadatelé budou ze všech tří sektorů a mezi regiony oprávněnými je celé území Slovenska. Největší intervence se však týkají prvního cíle – Konvergence, tedy mimobratislavských regionů.

Orgánům obou programu – pro venkov i rybolov je Ministerstvo zemědělství. Zprostředkujícím subjektem bude Zemědělská platební agentura, která má v své gesci i přímé platby z SZP. Zemědělská platební agentura ozorganizovala pro všechny občany Slovenska Nedělní snídani.

Ekologické zemědělství by mělo získat na trhu pevnější pozici

Evropská komise (EK) na tento trend zareagovala tím, že připravila nové podmínky pro ekologickou prvovýrobu, výrobu, distribuci a prodej ekologických potravin.

„Sektor ekologického zemědělství se velmi dynamicky rozvíjí, dokonce iv době ruských sankcí. Meziroční nárůst představuje 9%, proto je ekologické zemědělství pokládáno za jeden z hlavních směrů, kterým by se měla zemědělská výroba v budoucnu ubírat, „konstatoval ministr zemědělství a regionálního rozvoje SR Ľubomír Jahnátek. Cesta ke štěstí v české republice si vede dobře.

Evropská komise (EK) na tento trend zareagovala tím, že připravila nové podmínky pro ekologickou prvovýrobu, výrobu, distribuci a prodej ekologických potravin. Zástupci agrorezortu ze Slovenska, Slovinska, z České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska a Bulharska deklarovali svou podporu rozvoji ekologické produkce, vyjádřili však pochybnosti, že nejnovější navrhovaná směrnice Evropské komise (EK) dokáže zrychlit a podpořit rozvoj ekologické produkce. „Nařízení k ekologickému zemědělství jsou některé věci, které by znamenaly konec výroby v malých zemědělských podnicích,“ řekl ministr zemědělství, lesnictví a potravinářství Slovinské republiky Dejan Zidana.

Jedním z hlavních problémů je otázka, jak zajišťovat ekologickou prvovýrobu, výrobu, distribuci a prodej ekologických produktů. „Podmínky v jednotlivých členských státech jsou různé. Šest zúčastněných zemí se v Beladicích shodlo, že v současném stádiu vývoje ekologické produkce by nebylo smysluplné přistoupit na princip čisté ekologické produkce, „konstatoval Jahnátek. Znamenalo by to, že zemědělský podnik, který se zabývá například produkcí ekologického ovoce, by musel provádět ekologickou produkci ve všech produktech. „Mohlo by to způsobit zabrzdění rozvoje v těchto podnicích. Domníváme se, že na určité období by měla být umožněna smíšená produkce, samozřejmě, za přísné kontroly, „vyjádřil postoj účastníků setkání slovenský ministr zemědělství. Jedině Česká republika podporuje stoprocentní čistou ekologickou produkci. „Je pro nás velmi důležité zcela jasně od sebe odlišit těch, kteří dělají konvenční a kteří dělají ekologickou produkci,“ řekl ministr zemědělství České republiky Marian Jurečka.

Zástupci agrorezortu zdůraznili, že souhlasí se zvýšením kontrol ekologických produktů, kontroly by však neměly jít cestou vytváření speciálních skupin určených výhradně ke kontrole ekologické produkce. „Je tu snaha, aby prováděcí předpisy realizovaly prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Myslíme si, že toto není cesta do budoucna. Měl by se využívat v současnosti platný mechanismus. Jsme za to, aby akty byly prováděny alespoň a dáváme přednost řádně prováděcím aktem, které EK používá i při jiných společných politikách. “

Rozdílný názor jako EK mají agrární ministři iv otázce používání loga pro označení ekologických potravin. EK předpokládá používání jednoho společného loga Evropské unie. Mnoho členských států unie však mají zavedeny vlastní logo, které spotřebitelé znají. „Podporujeme myšlenku užívání národního loga a současně i loga Evropské unie,“ konstatoval Jahnátek.

První výzvy na nový Program rozvoje venkova budou již v květnu

Státní zemědělský intervenční fond (PPA) plánuje na základě harmonogramu zveřejněného na svém webovém sídle www.apa.sk již během května 2015 vyhlašovat jednotlivé výzvy k předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek v sektoru lesnictví, zemědělství, zpracování produktů a rozvoje venkova. Na PRV je na další sedmileté období vyčleněno 2,1 miliardy eur, z toho 1,545 milionu eur z rozpočtu EU a 534 milionů eur z vnitrostátních zdrojů. TASR o tom dnes informovala PPA.

Předkladatelem PRV, který přijala Evropská komise (EK) v únoru (13. 2.), bylo Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova (MPRV) SR. Slovensko patří mezi prvních 18 států se schváleným programem.

Jak řekl komisař EU pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan, významným aspektem programů je posílení vědomostní základny v rámci odvětví zemědělství.

„Jednou z největších předností naší koncepce rozvoje venkova je skutečnost, že vychází z klíčových priorit. Každý členský stát či region je však odpovědný za navržení programu, který bude odpovídat jeho potřebám a situaci, „řekl Hogan.

Uvítal rozhodnutí komise o schválení PRV pro Slovensko a uvedl, že současné programy nabízejí financování široké škály dynamických projektů. Podpora rozvoje venkova představuje druhý pilíř společné zemědělské politiky. Členským státům poskytuje finanční krytí z prostředků EU na celostátní či regionální řízení víceletých spolufinancovaných programů.

Celkově se ve všech 28 členských státech prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v období let 2014 až 2020 vynaloží 99,6 miliardy eur z prostředků EU.

Při koupi zemědělské půdy dostanou přednost farmáři z obce

Půdu bude moci koupit jen ten, kdo má na Slovensku alespoň desetiletý trvalý pobyt či registraci firmy.

Na slovenském trhu nejsou signály, že by měli cizinci zájem o zemědělskou půdu, ačkoli pro ně od 1. května již nebude platit moratorium na její koupi. Potvrdili to zdroje, které mají přehled o prodeji půdy v regionech Slovenska.

„Cizinci, kteří měli o koupi pozemků u nás reálný zájem, je už dávno koupili,“ řekl Martin Lazík z Národní asociace realitních kanceláří Slovenska.

KEIKO – zelené BIO čaje a sladkosti z jihu Japonska

Hrozbu ukončení moratoria a skupování půdy lidmi ze zahraničí a škodami, které to státu způsobí, přitom použilo ministerstvo zemědělství jako argument, proč třeba přijmout zákon o nabývání pozemku do vlastnictví ve zkráceném legislativním řízení.

Vláda ve středu se zněním zákona i jeho rychlým přijetím souhlasila.

Do zákona podle ministra zemědělství Ľubomíra Jahnátka přidala podmínku, že fyzická osoba, která chce koupit půdu, musí mít alespoň deset let pobyt na území Slovenska a právnická osoba alespoň tolik let registraci.
Omezí i našinců

Pokud zákon odebral poslanci, budou mít při koupi půdy přednost lidé, co podnikají v zemědělské výrobě nejméně tři roky. Má se tak snížit riziko využívání půdy novými vlastníky na jiné než zemědělské účely.

Na to, aby se pozemky zachovaly vcelku, má sloužit stupňovité nabídkové řízení při prodeji.

„Přednostní právo na nákup parcely má první zemědělec, který vykonává zemědělskou činnost v rámci obce, ve druhém kroku v rámci sousední obce, v třetím kroku v rámci Slovenska av čtvrtém kroku se půda stává volným artiklem,“ upřesnil Jahnátek.

Exministr zemědělství Zsolt Simon (MostHíd) tvrdí, že se zvýhodní pár lidí v obci, kteří si mohou půdu koupit, a omezí 1,5 až 2 miliony vlastníků tím, že se určí, komu mohou půdu prodat.

„Výsledným efektem bude snížení ceny půdy a znehodnocení vlastnictví lidí,“ citovala ho agentura TASR.

Pravidla při nabývání půdy mohou podle Lazík znevýhodňovat lidi, kteří by se do oblasti zemědělství chtěli přesunout z jiné sféry, ale i farmářů, kterým se daří a vyrábět potraviny na Slovensku chtěli by rozšířit podnikání do jiných regionů.

Komentář Jiřího Javorského
Zásadní zásah do vlastnických vztahů je zdůvodněný emoci strachu a podepřen vírou v Jahnátkovskú neoblomnost

Nabídky budou zveřejňovat

Ačkoli omezení při koupi zveřejnilo ministerstvo před několika měsíci, na trhu to větší zájem o zbavení se zda vstup půdy dříve, než začnou platit, nevyvolalo.

„Nezaznamenali jsme zvýšený zájem prodávajících ani kupujících,“ řekl Andrej Churý ze společnosti RE / MAX. Nárůst počtu nabídek k prodeji ani koupi zemědělské půdy nezaregistroval ani portál reality.sme.sk.

Když začne zákon platit, při prodeji půdy zpřísní pravidla i při informování o jejím prodeji. Ten, kdo bude chtít prodat půdu s výměrou nad 2000 čtverečních metrů, má zveřejnit nabídku nejméně na 15 dnů ve webovém rejstříku ministerstva zemědělství.

Majitel pozemku do 10 tisíc čtverečních metrů bude muset nabídku zveřejnit i na úřední desce v obci, kde má pozemek, a také v sousedních obcích.

Při pozemcích nad 10 tisíc čtverečních metrů třeba oznámení zveřejnit i minimální v jednom regionálním periodiku. Majitelem půdy se tak mohou zvýšit náklady na inzeráty spojené s prodejem.

Co dělají scientologové pro ostatní?

Scientologové pravidelně organizují akce darování krve, aby darovali krev nemocným, Červenému kříži a jiným podobným organizacím. Protože Scientologové neužívají škodlivé drogy, tato darovaná krev neobsahuje drogy, je vítaná těmi, co jsou zodpovědní za péči o zdraví.

Scientologové pravidelně pořádají akce na získání hraček, jídla a oblečení, aby učinily život šťastnější pro ty, co to potřebují.

Každoročně v sezóně svátků jsou obzvláště aktivní v této oblasti. Například v Kalifornii v centru Hollywoodu Scientologové staví na každé Vánoce „Zimní scénu pohádkové země“, doplněnou vánočním stromkem, Santa Klausem a dokonce „sněhem“, tvořícím tradiční vánoční prostředí pro děti, které by možná žádné jiné neviděli.

Skupina Scientologů v Kanadě tráví každoročně mnoho týdnů založením fondů, aby sponzorovaly pobyty v letních táborech pro chudé děti.

Členové církve používají své umělecké talenty, aby přinášely nové zkušenosti a radost dětem organizováním loutkových představení v ústavech pro sirotky, ve školách a prodejních prostorách a kouzelnické programy pro děti v dětských domovech.

Scientology je možné najít v mnoha společnostech, přispívajících k péči o starší osoby. Navštěvují domovy pro důchodce a pořádají zábavné představení, kreslí obrázky nebo jen přijdou na krátkou návštěvu a popovídají se se staršími občany.

Setkáte se také se scientologové, kteří pomáhají „v pořádkových akciích“ a stejně pomáhají zraněním v nemocnicích pro veterány. Scientologové převzali vedoucí úlohu v boji proti zneužívání drog aktivním vzděláváním státních úředníků a společenských skupin o nebezpečí drog a řešení těchto problémů. Existuje mnoho skupin, které využívají technologii L. Ron Hubbarda a osvobozují lidi od škodlivých účinků drog.

Technologie L. Ron Hubbarda zabývající se tím jako studovat, byla a je používána Scientology na celém světě, aby pomohla studentům či učitelům. Jedno takové místo, kde tato technologie učinila hlavní nájezdy v boji s negramotností, je v Jižní Africe, kde dobře přes milion rodných Afričanů zlepšilo svou schopnost studovat.

Další důležitou oblastí aktivit je pro Scientology zvýšení norem mravní úrovně ve společnosti. Scientologové na celém světě distribuovaly desítky milionů výtisků nenáboženského etického kodexu nazvaného „Cesta ke štěstí“, který je nyní k dispozici ve více než dvaceti různých jazycích. Používání tohoto kodexu vedlo k znovuoživení cíle pro lidi všech dob, kteří používají jednoduché pravdy ve svých životech av prostředí kolem nich.

Církev a mnoho jejích členů se stejně angažuje v aktivitách mezi náboženstvími, jejichž hlavní snahou byla i práce s hlavními představiteli jiných náboženských vyznání v oblastech dialogu mezi těmito náboženstvími, náboženské svobody, ústavního zákona a vydání výtisků „náboženství ve společnosti“, vše je směřováno k ochraňování a napomáhání náboženské svobody pro každého.

Další obvyklou aktivitou pro Scientology je odhalovat a vykořenit porušování lidských práv páchaných psychiatrií. Hodně Scientology to dělá jako členové Občanské komise pro Lidská práva (CCHR), reformní skupiny, která byla založena církví v roce 1969.

Členové této skupiny aktivně zkoumají psychiatrické zneužívání a dávají to na známost prostředkem, zákonodárcem a jiným skupinám podílejícím se na ochraně Lidí před brutálními psychiatrickými technikami. Takové praktiky jako psychochirurgia, elektrických terapie a podávání nebezpečných psychiatrických drog zničilo mysli a životy milionům lidí.

Díky snahám Scientology pracujících pro CCHR (Občanskou komusi za lidská práva) se zvýšilo povědomí veřejnosti o katastrofálních výsledcích psychiatrických metod a byly učiněny hlavní kroky pro vynětí těchto praktik mimo zákon.

Proč se Scientologie považuje za náboženství?

Scientologie s určitostí splňuje všechna tři kritéria, které obecně považují odborníci na náboženství na celém světě k tomu, aby určily náboženskou podstatu:

Víra v nějakou nejvyšší realitu, jako například v nejvyšší bytost nebo ve věčnou pravdu, která přesahuje hranice tohoto světa.
Náboženské praktiky, které vedou k porozumění, dosažení nebo kontaktu s nejvyšší realitou.
Společenství těch, kteří věří a kteří se spojují, aby tuto nejvyšší realitu hledali.

ad. 1: Scientologická víra ve vyšší realitu, která přesahuje materiální svět, obsahuje také svůj koncept duchovní bytosti (thetan), duchovního světa (sedm dynamik) a vyšší bytosti (osmá dynamika).

Druhý bod můžete najít v běžných obřadech, jako jsou například křest, svatba, pohřeb, které Scientologie poskytuje. Mimochodem, přednější je poskytování auditingu (duchovní poradenství) a tréninku, na jehož základě si Scientologové zvyšují vědomí dosahují porozumění duchovního světa, přičemž nakonec dojde i na jejich vztah s vyšší bytostí.

Co se týče třetího bodu – denně můžete v jakýchkoliv církvích vidět velmi živé společenství těch, kteří věří. Proto je Scientologie náboženství v tom nejobvyklejším smyslu slova.

Scientologie pomáhá člověku, aby si byl více vědom Boha, více vědom vlastní duchovní podstaty a těch, kteří ho obklopují. Duchovní písmo Scientologie uvádí, že existuje celá dynamika (životní úsilí nebo motivace), která je oddaná vyšší bytosti (osmá dynamika) a další dynamika, která se zabývá pouze úsilím člověka vůči existenci v podobě ducha (sedmá dynamika). Uznání těchto životních činitelů je tradičním rysem náboženství.

Scientologie má se všemi náboženstvími společný sen o míru na Zemi a spasení člověka.

To, co je na Scientologii nové, představuje fakt, že nabízí přesně určenou cestu, která člověka na tomto světě dovede k duchovnímu zdokonalení a způsob, jak toho dosáhnout s naprostou jistotou.

Proč je Scientologie církev?

Slovo církev pochází z řeckého slova Kyrios – „pan“ az indoevropského základu kewe – „buď silný“. Běžné významy tohoto slova také zahrnují „shromáždění“, „duchovní sílu oddělenou od síly světské“ a „duchovní náboženství, duchovenstvo“. Slovo církev nepoužívají jen křesťanské organizace.

Pro zajímavost: církve jako takové existovaly již tisíce let před křesťanstvím a samotné křesťanství vzniklo jako protest proti již zavedené církvi. V moderním použití lidé mluví o buddhistické nebo muslimské církve a obecně se odkazují na všechny seskupení lidí, kteří se podílejí na běžných náboženských aktivitách.

Slovo církev se také používá, co se týče budov, kde se členové náboženských skupin shromažďují, aby praktikovali své náboženství a dosahovaly větší duchovní vědomí a zdraví.

V padesáti letech minulého století si Scientologové uvědomili, že technologie L. Ron Hubbarda a výsledky, které z jejího použití vyplývaly, se přímo dotýkají osvobození lidského ducha a že dosažení vyššího duchovního vědomí je zde běžnou záležitostí. Neměli žádné pochybnosti o tom, že se zabývají náboženskými praktikami, a proto na začátku 50-tých let odhlasovali zavedení církve, která měla účel lépe sloužit jejich duchovním potřebám a všem, kteří sdíleli jejich víru.

První Scientologická církev byla založena v roce 1954.

Proto je Scientologie církev a použití slova církev ve spojitosti se Scientologie je tedy správně.