Author Archives: Aneri

Hubení škůdců

V bytech a ubytovacích zařízeních, skladech, výrobních prostorech a zejména v místech výroby, přípravy a skladování potravin hrozí výskyt různých škůdců.

 

Hlodavci, hmyz i plísně mohou způsobit velké škody i zdravotní problémy lidem.

Přemnožení hlodavci působí značné škody tím, že zničí značné množství potravin a krmiva pro zvířata. Nejen že toho hodně zkonzumují, ale velké množství potravin a krmiva znehodnotí svojí močí a rozkousáním obalů. Hlodavci také mohou být přenašeči řady infekčních nemocí ohrožujících lidské zdraví. Hlodavci také působí škody na stavebních prvcích a konstrukcích budov, na obalech, nábytku, potrubí i kabelech. Důležitá je samozřejmě prevence a zejména monitoring a včasné a účinné deratizační zásahy, tak aby nedocházelo k přemnožení hlodavců.

Velké škody i zdravotní rizika způsobují také některé druhy hmyzu a členovců. Tak jako hlodavci znehodnocují velké množství potravin a krmiv a také mohou být přenašeči řady chorob. I zde je důležitá prevence a v případě výskytu některého druhu nebezpečného hmyzu je nutná okamžitá a důsledná likvidace těchto škůdců, aby nedošlo k jejich přemnožení a zamoření dalších prostor. V současnosti je již k dispozici řada účinných dezinfekčních přípravků. Důležité je vždy přesně určit druh škůdce a vybrat nejvhodnější přípravek k jeho hubení s přihlédnutím na prostředí a místa výskytu těchto škůdců.

Dalším nebezpečím jsou různé mikroorganismy a plísně, které jsou původci řady závažných nemocí. V případě plísní je důležité odstranit příčinu jejich vzniku – zajistit vysušení a dostatečné větrání, tak aby se vznik plísní neustále neopakoval a nebylo nutné je stále likvidovat. K likvidaci a zamezení výskytu různých mikroorganismů pomáhá dodržování základních hygienických zásad, udržování čistoty a používání vhodných čistících prostředků. Zejména v provozech výroby potravin či farmaceutik, ve zdravotnických zařízeních, prostředcích hromadné přepravy osob apod. jsou i při běžném úklidu používány čistící prostředky s dezinfekčními účinky. V případě výskytu infekce nebo zvýšení nebezpečí je nutno provést plošný dezinfekční zásah.

 

V současné době je na trhu velké množství účinných deratizačních, dezinsekčních i dezinfekčních přípravků. Velice důležité je přesně určit druh škůdce, vybrat nejvhodnější přípravek a správně jej aplikovat. Výběrem nevhodného přípravku i špatná aplikace přípravku vhodného může být příčinou vzniku velkých škod. Určitě se vyplatí pověřit likvidací škůdců odbornou deratizační, dezinsekční či dezinfekční firmu, která je zárukou úspěchu v boji se škůdci. Správným způsobem likvidace škůdců se navíc snižují vynaložené náklady.

Jednou z odborných profesionálních DDD (deratizace, dezinsekce, dezinfekce) firem s bohatými zkušenostmi a odbornými znalostmi je společnost  de Wolf GROUP s.r.o. z Chebu. Zárukou kvality jsou reference, certifikace a členství společnosti de Wolf v příslušných profesních sdruženích.

 

http://www.dewolf.cz/cs/hubeni-skudcu/

 

 

Dětské kočárky v Hostomicích jsou pro děti bezpečnější.

Přepravní společnost EWALS Cargo Care rozšířila soubor dopravně bezpečnostních projektů o vlastní projekt „Chraňte děti již od narození“, který se zaměřuje na zvýšení bezpečnosti dětských kočárků v silničním provozu.

 

V rámci tohoto nového projektu byla vyvinuta univerzální souprava bezpečnostních reflexních a svítících prvků, které zajistí lepší viditelnost dětských kočárků. První bezpečnostní balíčky na kočárky společnost Ewals rozdala 30. dubna 2013 rodičům miminek v Hostomicích.

Ne všichni rodiče si uvědomují, že pohyb s dětským kočárkem je zcela jiný než samotná chůze.

Pohyb s kočárkem je mnohem pomalejší, řidiči kočárek přes zaparkovaná vozidla nevidí a tmavý kočárek bez reflexních doplňků splývá s okolím. Mezi základy bezpečné chůze s kočárkem určitě patří zajištění dobré viditelnosti kočárku – pomocí reflexních doplňků a svítidel, volba správného místa pro přecházení vozovky a také správná a bezpečná volba trasy chůze s kočárkem.

Balíček bezpečnostních doplňků od společnosti EWALS Cargo Care tak nejen pomáhá chránit nejmenší děti v kočárcích, ale zároveň ještě upozorňuje rodiče i ostatní na možná nebezpečí kolizních situací s dopravními prostředky za snížené viditelnosti. Právě reflexní a svítící prvky snižují riziko střetu automobilu s dětským kočárkem.

Za bezpečnost nejmenších dětí jsou zodpovědní jejich rodiče. Společnost EWALS Cargo Care pomocí svého projektu zaměřeného na ochranu nejmenších dětí v kočárcích právě rodičům miminek prostřednictvím balíčků bezpečnostních prvků velmi pomáhá.

 

http://www.ewals.cz/cz/chrante-deti-jiz-od-narozeni.html

Slatina v lázeňství

V lázeňství se slatina již po staletí využívá pro koupele a zábaly při termoterapii chronických revmatických onemocnění, bolestech zad a pohybového aparátu.

 

Slatina je tvořena ze zbytků rostlinných společenstev, jimiž zarůstají rybníky, vodní nádrže a slepá ramena řek. Ložiska slatin vznikají ze společenstev rákosin, kyselých ostřicových luk a olšin prosycených vodou se značným množstvím rozpuštěných solí. Františkolázeňská sirnoželezitá slatina je díky přírodním vývěrům kyselky bohatá na ionty železa a na síru. Po vytěžení slatiny dochází k oxidaci a ke vzniku slabé kyseliny sírové. Těchto vlastností se využívá při balneoterapii.

Příprava slatiny k lázeňským účelům je velice náročná. Slatina se těží pomocí bagrů a na velkém mlecím zařízení se mele na jakési granule. Takto namletá slatina se dopravuje v umělohmotných kontejnerech přímo na lázeňská pracoviště. Slatina na koupele i na zábaly se vždy musí promísit s potřebným množstvím vody a zahřát na požadovanou teplotu. Slatina, která byla použita v lázeňství se zpět ukládá do vytěženého ložiska.

Při používání slatinných procedur je využívána především vysoká akumulační schopnost slatiny, díky které během procedury chladne minimálně. Organismus se ve slatině prohřívá pomaleji, ale intenzivně a šetrně. Zahřátí způsobuje zvýšené prokrvení všech tkání a celého organismu. Dochází k uvolnění svalového napětí a snížení bolesti. Slatinné zábaly a koupele mají navíc protizánětlivé a antibakteriální účinky a působí analgeticky a regeneračně.

Blahodárné účinky františkolázeňské slatiny můžete vyzkoušet v Lázeňském hotelu Pyramida ve Františkových Lázních. Moderní komplex Hotelu Pyramida nabízí jak luxusní ubytování, tak kompletní lázeňské a wellness procedury.

 

http://www.hotel-pyramida.cz/cs/lazne-frantiskovy-lazne/prirodni-lecive-zdroje-frantiskovych-lazni/

Značka firmy

V současném globalizovaném trhu je nutné neustále budovat značku firmy a soutěžit o její umístění na trhu.

 

Příkladem úspěšně budované značky je značka UVEX. Značku UVEX si většina lidí téměř na celém světě spojuje s ochranou osob při sportu, při práci i ve volném čase.

Vizí společnosti UVEX je, aby značka UVEX byla lídrem v oblasti inovací při výrobě pomůcek chránících lidské zdraví. Tato vize je také konečným cílem společnosti. Filozofií společnosti UVEX je odpovědnost. Za tímto účelem firma vyvíjí, vyrábí a distribuuje výrobky na ochranu lidí při práci, sportu i ve volném čase. Výrobky značky UVEX již více než 80 let chrání lidi v práci i při volnočasových aktivitách. Vše co společnost UVEX dělá, dělá pro to, aby svým zákazníkům poskytla maximální výhody a bezpečnost a zajistila dlouhodobou spokojenost se svými produkty.

Tyto principy je společnost UVEX schopna zajišťovat také díky budovanému partnerství se všemi dodavateli a udržováním dobrých obchodních vztahů založených na pevných finančních základech, a to vše při odpovědném přístupu k zachování zdrojů a splnění cílů ochrany životního prostředí.

Společnost UVEX se řídí heslem: Není nic důležitějšího, než ochrana lidí při jejich každodenní práci i při volnočasových aktivitách. Proto UVEX neustále zkoumá, vyvíjí a zdokonaluje své výrobky – ochranné pomůcky.

Na český trh vysoce funkční ochranné pracovní pomůcky UVEX pro nejrůznější oblasti použití využívající nejmodernější patentové technologie dodává společnost UVEX Safety CZ, k.s. z Rychnova nad Kněžnou.

 

http://www.uvex-safety.cz/cz/uvex-safety-group/nase-hodnoty-a-cile/

Re-start firmy

V období krize a recese hospodářství se vždy ukáže síla a pevné postavení úspěšných firem na trhu.

 

Jaká je cesta k úspěchu firmy? Určitě je to soustavný a správný profesionální marketing.

Řada firem v období prosperity marketing vůbec neřeší. Vedení firmy v této době nesleduje vývoj trhu, nezajímá se o měnící se potřeby zákazníků a nesleduje konkurenci. To je začátek konce úspěchů firmy.

Proč je marketing tak důležitý a nezbytný si uvědomíme, pokud si zodpovíme základní otázku: co marketing je a co zahrnuje. Marketing je hledání potřeb potenciálního zákazníka, přesvědčení zákazníka o jeho potřebě nabízeného produktu, upozornění zákazníka na přínosy a výhody, které mu produkt přinese, účast při tvorbě ceny nabízeného produktu, propagace nabízeného produktu – reklama a budování povědomí a důvěryhodnosti o produktu a firmě.

Marketing můžeme také definovat jako filozofii úspěšného podnikání, kde základem úspěchu je spokojený zákazník. Jde o systematické a velice detailní a složité nastavení všech činností a nástrojů, které musí souvisle navazovat.

Marketing je proces správného plánování, průzkumů a analýz, stanovení prodejní strategie a ceny, distribuce produktu, aj. Zvládnout úspěšně marketing je pro jednoho člověka – laika téměř nemožné.

Pro řadu zejména menších firem je výhodné využít profesionálních služeb marketingových agentur. Výhodou spolupráce s externí marketingovou společností je určitě to, že pro firmu pracuje zkušený tým profesionálních marketingových odborníků s již ověřenými vazbami na subdodavatele. Tím je zaručena vysoká efektivita bez režijních nákladů – nižší náklady než u vlastního marketingového oddělení.

Velkou výhodou je i možnost výběru té nejvhodnější marketingové agentury podle jejich referencí a dosažených úspěchů při řešení externího marketingu pro ostatní firmy.

Příkladem zkušené a profesionální marketingové agentury s bohatými zkušenostmi z praxe je společnost ANERI z Liberce, která se marketingovou činností zabývá již od roku 1990.

 

http://www.aneri.cz/

Moderní plastové obaly

Pro řadu potravin je plastový obal ideálním a nenahraditelným obalem vhodným jak k prodeji těchto potravin, tak k jejich uskladnění.

 

Jedná se zejména o plastové vaničky a kelímky s víčkem a ve větší formě o kbelíky s víčkem. Tento sortiment nabízí velkou škálu možností ať už se jedná o tvary, velikosti a nebo o barevné provedení. Obaly mohou být průhledné i barevné s potiskem či polepem samolepkami včetně IML technologie polepu etiketami, kdy se etiketa vkládá do formy již při výrobě vaničky či kbelíku.

Další neopomenutelnou výhodou těchto plastových obalů je jejich uzavírání. Vaničky i kbelíky se zadělávají víčkem, které ideálně těsní a je možné pomocí tohoto víčka obal uzavírat opakovaně. Aby byla zaručena jistota, že víčko sundáváme poprvé, je vybaveno odlamovaní pojistkou. Obal nelze poprvé otevřít, aniž by nebyla pojistka odlomena. Pevná vanička či kbelík s uzavíratelným víčkem se stává ideálním obalem pro delší skladování. Nedeformuje se, neuvolňují se z něj žádné škodlivé látky a dokonale chrání obsah.

Dalšími výhodami uvedených obalů je možnost plnění pomocí jednoduchých plnících strojů nebo ruční plnění, nízká hmotnost a malý přepravní objem prázdných obalů, který je zaručen možností skládat jednotlivé vaničky a kbelíky do sebe.

Plastové kbelíky a vaničky navíc i po spotřebování obsahu mohou sloužit k dalšímu využití jako praktická uzavíratelná nádoba.

Jedním z předních výrobců moderních plastových obalů – kbelíků a vaniček s víčkem různých velikostí a především i velice netradičních tvarů i barev je společnost Dřevoplast Ludvík s.r.o. Podrobný výrobní sortiment plastových obalů této společnosti najdete na webových stránkách firmy.

 

http://www.dlbuckets.com/produkty

Ochranné pracovní brýle i do nejnáročnějších prostředí

Díky novým technologiím polakování brýlových zorníků je možné ochranné brýle uvex používat i v těch nejnáročnějších prostředích, aniž by byla snížena ochrana zdraví uživatele, omezeno vidění či snížen komfort nošení.

 

Společnost uvex ve svých laboratořích neustále vyvíjí nové technologie, které stále zlepšují užitné vlastnosti jejích výrobků. Mezi významné úspěchy v poslední době patří nové systémy polakování zorníků pracovních ochranných brýlí.

Zorníky s technologií polakování uvex variomatic se vlivem působení UV záření během 10 sekund automaticky zatmaví a 100% chrání. Po ukončení působení UV záření se do 30 sekund opět rozjasní na původní zabarvení. Takto rychle nereaguje žádné fotochromatické polakování! Brýle s tímto polakováním jsou vhodné zejména pro pracovníky, kteří často mění svoje pracoviště a přecházejí ze světla do temna a ze slunce do stínu.

Brýle s polakováním uvex supravision extreme jsou trvale nemlživé, neboť v důsledku akumulace vlhkosti vytváří vodní film, díky kterému se zorníky nemohou zamlžit. Brýle s technologií polakování uvex supravision extreme jsou ideální především do pracovních prostředí s vysokou vlhkostí a možností zamlžení brýlí.

Polakovaní zorníků technologií supravision HC-AF zajišťuje extrémní odolnost proti poškrábání na vnější straně a dlouhodobé nezamlžení na vnitřní straně zorníků. Brýle zároveň zaručují 100% ochranu proti UV záření.

Technologie optidur NCH představuje polakování zorníků, jež je odolné proti poškrábání a zároveň poskytuje vynikající odolnost proti chemikáliím. Díky použité nanotechnologii v systému polakování vykazuje znatelné zlepšení vlastností proti ulpívání nečistot. Vodnatá a olejnatá znečištění lze velmi snadno odstranit.

Čtyři vlastnosti v jednom polakování kombinuje technologie optidur 4C PLUS. Zorníky s tímto polakováním se dlouhodobě nezamlží, jsou odolné proti poškrábání, jsou antistatické a 100% chrání proti UV záření.

Společnost UVEX Safety se řídí heslem: Není nic důležitějšího, než ochrana lidí při jejich každodenní práci! Proto uvex neustále zkoumá, vyvíjí a zdokonaluje své výrobky – ochranné pracovní pomůcky.

Vysoce funkční ochranné pracovní pomůcky uvex pro nejrůznější oblasti použití využívající nejmodernější patentové technologie v České republice dodává na trh společnost UVEX Safety CZ, k.s. z Rychnova nad Kněžnou.

 

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/clanky

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/clanky/ochranne-pracovni-bryle-i-do-nejnarocnejsich-prostredi

Krystalizace – nejúčinnější údržba mramorových podlah

Pouze pravidelná údržba a správné ošetření mramorových podlah krystalizací zaručí dlouhou životnost a unikátní vlastnosti mramorových podlah.

 

Každý majitel mramorové podlahy má zájem, aby jeho podlaha byla stále jako nová s vysokým zrcadlovým leskem. Nejefektivnější způsob, jak toho docílit, je krystalizace.

Krystalizace mramoru pomocí chemického prostředku – krystalizátoru vytvoří na povrchu kamene jakoby sklovitou vrstvu, která přírodní kámen chrání, dodává mu vysoký lesk a usnadňuje čištění.

Před samotnou krystalizací je povrch dokonale očištěn a v případě potřeby přebroušen speciálním diamantovým kotoučem, tak aby byly odstraněny veškeré drobné rýhy a škrábance. Následuje očištění neutralizačním prostředkem a poté už samotná krystalizace – nanesení speciálních přípravků na dokonale připravenou mramorovou podlahu.

Přestože krystalizace nepatří k nejlevnějším způsobům ošetření mramorové podlahy, určitě se vyplatí i z finančního hlediska. Podlaha po krystalizaci vyžaduje mnohem nižší údržbu, mnohem snadněji se čistí (zkrácení času na úklid) a spotřebovává se mnohem méně čistících prostředků (úspora za čistící prostředky). Navíc mramorová podlaha ošetřená krystalizací vypadá jako nová. Je zvýrazněna barevná struktura přírodního kamene, zacelí se jemné póry a prasklinky, zvýší se tvrdost a odolnost povrchu a je dosaženo vysokého zrcadlového lesku.

Pouze krystalizací mramoru lze dosáhnout dokonalé ochrany povrchu mramoru a prodlužení životnosti mramorové podlahy.

Krystalizaci mramorových podlah provádí specializované firmy. Jednou z takovýchto firem s dlouholetými zkušenostmi je společnost de Wolf Group s.r.o. z Chebu. V případě jakýchkoliv dotazů či rad je určitě vhodné obrátit se na odborníky.

 

http://www.dewolf.cz/cs/marketing-a-media/

http://www.dewolf.cz/cs/marketing-a-media/krystalizace-mramoru/

Společnost EWALS myslí i na bezpečnost těch nejmenších.

Mezinárodní přepravní společnost EWALS Cargo Care si uvědomuje dopravně bezpečnostní problémy, které s neustále rostoucí silniční dopravou vznikají. Proto se vedení české pobočky rozhodlo nejen zapojit do dopravně bezpečnostních projektů, „Více bezpečí pro děti při pohybu na ulici“,  ale přichází také s rozšířením tohoto projektu o zvýšení bezpečnosti pro dětské kočárky v silničním provozu. Jedná se o projekt „Chraňte děti již od narození“.

 

Tuto problematiku si firma vybrala právě proto, že se jí věnuje velice malá pozornost a rizika střetu vozidla s kočárkem vyjíždějícím například zpoza stojícího auta jsou velmi vysoká.

Firma EWALS Cargo Care se nechala inspirovat projektem „Na vozíčku bezpečněji “, který je součástí uvedených bezpečnostních projektů a který vychází z podobné rizikovosti vozíčku hendikepovaných osob. Tak jako vozíčkáře řidič může díky jeho nízké výšce lehce přehlédnout stejně tak může přehlédnout právě dětský kočárek.

 

Tento projekt by měl přispět nejen k lepšímu zviditelnění kočárků na silnici, ale i k „výchově“ rodičů. Právě rodiče jsou odpovědni za své děti a chránit je musí od narození.

Společnost EWALS Cargo Care prostřednictvím tohoto projektu nejen upozorňuje na možná nebezpečí, ale zároveň nabízí účinné bezpečnostní doplňky, které je možné jednoduše připevnit na všechny druhy dětských kočárků. Přestože ceny dnešních moderních kočárků se pohybují v řádech tisíců, jen málo výrobců dětských kočárků využívá prvky, které zvyšují viditelnost kočárků za zhoršených světelných podmínek. Souprava bezpečnostních doplňků od společnosti EWALS Cargo Care tak nejen pomáhá chránit nejmenší děti v kočárcích, ale zároveň ještě upozorňuje rodiče i ostatní na možná nebezpečí a uvědomění si problému nebezpečí kolizních situací s dopravními prostředky za snížené viditelnosti. Bezpečnostní doplňky snižují riziko střetu automobilu s dětským kočárkem.

Vedení české pobočky společnosti EWALS Cargo Care věří, že se po jejich vzoru do projektu zapojí i další firmy a zamezí se tak možným rizikům a zvýší se tak bezpečnost všech při pohybu na silnici.

 

http://www.ewals.cz/cz/chrante-deti-jiz-od-narozeni.html

Moderní léčení pomocí laseru

Laserová terapie patří mezi moderní fyzioterapeutické metody. Při této léčbě je využívána schopnost soustředit elektromagnetické záření ve formě světelného paprsku se specifickými vlastnostmi přímo k buňkám, které chceme stimulovat.

 

Pomocí světla laserového paprsku je povzbuzován energetický metabolismus buněk, čímž je zaručena jejich rychlejší regenerace. Laserová terapie má protizánětlivé účinky a využívá také schopnosti tišit bolest.

Mezi hlavní účinky laseru na tkáň patří:

– Analgetický účinek, který je způsoben uvolněním serotoninu a endorfinů. Je zlepšeno prokrvení tkáně a vstřebávání otoku.

– Protizánětlivý účinek je způsoben urychleným bujením lymfocytů i napomáháním k rychlejší fagocytóze.

– Regenerační účinek a urychlené hojení poškozených tkání.

 

Laserová terapie bývá indikována v neurochirurgii při léčbě nervus trigeminus, při ochrnutí obličejových nervů, lupence, menších zranění, akné a výměšcích. Laserového paprsku je využíváno při léčbě revmatických artritis, artróze malých kloubů a při svalovém revmatu.

Laserová terapie je již dlouhodobě klinicky ověřená, je bez vedlejších nežádoucích účinků a nehrozí návykovost. Tato moderní fyzioterapeutická metoda využívá buněčné fotoaktivace.

 

Zda by využití laserové terapie bylo vhodné i pro vás, se můžete dozvědět při svém pobytu v Lázeňském Hotelu Pyramida ve Františkových Lázních. Zdejší odborní lékaři vás podrobně seznámí s možnosti využití této metody při vaší léčbě a v případě vašeho zájmu ji můžete přímo zde ihned vyzkoušet.

 

http://www.hotel-pyramida.cz/cs/lazenske-pobyty-frantiskovy-lazne/ostatni/lecba-pomoci-laseru/