Author Archives: Aneri

Moderní léčení pomocí laseru

Laserová terapie patří mezi moderní fyzioterapeutické metody. Při této léčbě je využívána schopnost soustředit elektromagnetické záření ve formě světelného paprsku se specifickými vlastnostmi přímo k buňkám, které chceme stimulovat.

 

Pomocí světla laserového paprsku je povzbuzován energetický metabolismus buněk, čímž je zaručena jejich rychlejší regenerace. Laserová terapie má protizánětlivé účinky a využívá také schopnosti tišit bolest.

Mezi hlavní účinky laseru na tkáň patří:

– Analgetický účinek, který je způsoben uvolněním serotoninu a endorfinů. Je zlepšeno prokrvení tkáně a vstřebávání otoku.

– Protizánětlivý účinek je způsoben urychleným bujením lymfocytů i napomáháním k rychlejší fagocytóze.

– Regenerační účinek a urychlené hojení poškozených tkání.

 

Laserová terapie bývá indikována v neurochirurgii při léčbě nervus trigeminus, při ochrnutí obličejových nervů, lupence, menších zranění, akné a výměšcích. Laserového paprsku je využíváno při léčbě revmatických artritis, artróze malých kloubů a při svalovém revmatu.

Laserová terapie je již dlouhodobě klinicky ověřená, je bez vedlejších nežádoucích účinků a nehrozí návykovost. Tato moderní fyzioterapeutická metoda využívá buněčné fotoaktivace.

 

Zda by využití laserové terapie bylo vhodné i pro vás, se můžete dozvědět při svém pobytu v Lázeňském Hotelu Pyramida ve Františkových Lázních. Zdejší odborní lékaři vás podrobně seznámí s možnosti využití této metody při vaší léčbě a v případě vašeho zájmu ji můžete přímo zde ihned vyzkoušet.

 

http://www.hotel-pyramida.cz/cs/lazenske-pobyty-frantiskovy-lazne/ostatni/lecba-pomoci-laseru/

Direct mailing – účinný marketingový nástroj

Direct mailing je adresné rozesílání zásilek (nabídek, informativních letáků, vzorků, pozvánek, apod.) na přesně specifikované konkrétní adresy.

 

Velkou výhodou adresného direct mailingu oproti neadresnému sdělení je větší pozornost, kterou adresát zásilce věnuje. Další výhodou direct mailingových kampaní je snadnější tvorba zpětné vazby a možnost přesného vyhodnocení jednotlivých kampaní.

Aby byl direct mailing úspěšný, musí být kladen důraz na cílovou skupinu – vhodný výběr konečných adresátů a dalším důležitým aspektem je atraktivita formy sdělení.

Profesionální directmailingová firma zajistí výběr vhodných adres dle požadavků klienta, poradí s formou oslovení, navrhne, graficky zpracuje a vytiskne rozesílané materiály. Samozřejmostí je kompletace a balení zásilek včetně zcela atypických. Directmailingové firmy nejenže zajistí vše na klíč, ale díky smlouvám s Českou poštou s.p. a schopnosti roztřídit a označit rozesílané zásilky dle požadavků České pošty platí za poštovné podstatně nižší ceny než běžný klient pošty.

Přestože s rozvojem nových technologií – zejména internetu a možnosti zasílat informace elektronickou poštou by se mohl někdo domnívat, že zasílání listovních zásilek v dnešní době již nebude pro firmy zajímavé, opak je pravdou. Direct mailing stále patří mezi oblíbené a účinné marketingové aktivity řady firem a je nedílnou součástí jejich marketingového plánu.

Podrobné informace o direct mailingu a rady, jak nejlépe a nejefektivněji realizovat direct mailing, poskytnou marketingové firmy, které mají s adresným rozesíláním poštovních zásilek zkušenosti. Jednou z firem, která poradí jak, kdy, kde a jakou formou direct mailing realizovat je společnost ANERI s.r.o. z Liberce. Directmarketingová společnost ANERI poradí a zrealizuje na klíč celou directmailingovou kampaň, tak aby účinnost direct mailingu byla co nejvyšší.

 

http://www.aneri.cz/cs/aktualne

http://www.aneri.cz/cs/aktualne/direct-mailing

Sponzoring a cíle sponzorství

Sponzoring je jedním z prostředků marketingové komunikace. Aby se sponzoring stal přínosným, je velice důležité jej zařadit do marketingového komunikačního mixu a propojit jej s ostatními komunikačními aktivitami.

 

Sponzoring můžeme definovat jako investování finančních nebo jiných prostředků do aktivit, jejichž potenciál je možno komerčně využít. Díky tomu mohou firmy podporovat svoji komunikaci, neboť mohou jednoduše spojit obsah své činnosti či svůj brand s určitou významnou událostí či aktivitou.

Sponzoring je nástrojem „tématické“ komunikace. Sponzor (firma) pomáhá sponzorovanému uskutečnit jeho akci, prostřednictvím čehož pak sponzorovaný zpětně pomáhá sponzorovi naplňovat jeho komunikační cíle.

Sponzoring (na rozdíl od daru) je založen na vzájemném obchodním vztahu, což znamená, že dochází k interakci dvou subjektů a oba tyto subjekty očekávají, že budou mít z tohoto vztahu užitek.

Sponzor svými sponzorskými aktivitami sleduje určité cíle (marketingové, komunikační, propagační apod.)

Cílem sponzorství v kontextu marketingové komunikace je především budování povědomí a image značky. Sponzoring pomáhá podporovat dobré jméno a image společnosti nejen u vybraných cílových skupin, ale i u široké veřejnosti. Nelze opomenout také budování vztahu společnosti k zaměstnancům.

Přestože sponzoring je samostatnou marketingovou aktivitou, sdílí reklamní cíle. Na rozdíl od přímé reklamy není ale sponzoring zaměřen na konkrétní produkt, ale zejména na budování pozitivního povědomí. Sponzoring také na rozdíl od reklamy lze hůře přesně vyhodnocovat a jeho účinek přichází po delší době.

Sponzoring bez začlenění do komunikačního mixu a bez provázání s reklamou a ostatními prvky budování PR má svoji účinnost velice sníženou. Určitě se vyplatí, poradit se se zkušenou marketingovou společností, aby si sponzor byl jistý, že sponzorství je pro něj maximálně marketingově využito. Mezi zkušené marketingové společnosti s mnohaletými zkušenostmi patří společnost ANERI s.r.o z Liberce.

 

http://www.aneri.cz/cs/aktualne/sponzoring-a-cile-sponzorstvi/

Ochranné pracovní brýle – dioptrické

Ochranné pracovní brýle plní svoji funkci pouze tehdy, pokud jsou používány a uživateli se dobře nosí a nijak jej neobtěžují a neomezují. Zejména u pracovníků s poruchou zraku je nutné provést korekci zorníků pracovních brýlí s brýlemi nošenými v soukromí, a především s vizuálními požadavky na pracovišti.

 

Otázkou individuálních produktů v oblasti ochranných dioptrických brýlí a brýlí pro práci na PC se již po desetiletí zabývá odborné oddělení německé společnosti uvex ve svém výzkumném a vývojovém středisku uvex ve Fürthu. Díky kvalifikovanému odbornému personálu a nepřetržité optimalizaci produktů je společnost uvex schopna dodávat ochranné pracovní dioptrické brýle, které jsou vyrobeny přesně dle potřeb konkrétních pracovníků a jejich dioptrických vad.

Nejen v Německu, ale i v České republice mohou firmy pro své zaměstnance zajistit ochranné pracovní brýle, které mají dioptrickou korekci vyrobenou dle individuální potřeby konkrétního pracovníka. Ochranné dioptrické brýle uvex v ČR dodává společnost UVEX Safety CZ, k.s. z Rychnova nad Kněžnou.

Jak zajistit pro své pracovníky ochranné dioptrické brýle?

Stačí kontaktovat společnost UVEX Safety CZ, k.s. a odborně proškolený pracovník si s vámi dojedná schůzku přímo ve vaší firmě. Zde každému pracovníku, který potřebuje korekci zorníků, pomocí přístroje změří potřebné korekční hodnoty a navíc doporučí ideální typ brýlí, tak aby byl splněn nejen požadavek ochrany zraku, ale aby byl zaručen maximální komfort i estetický vzhled pro uživatele.

Ochranné pracovní brýle jsou následně vyrobeny dle individuálních potřeb každého pracovníka. Díky nejnovějším technologiím, nejmodernějším materiálům a propojením vývoje s výrobou dochází k neustálé optimalizaci výrobků. Dioptrické ochranné brýle uvex tak splňují náročné požadavky na vysoký komfort nošení, nejvyšší optickou kvalitu, mechanickou pevnost, odolnost proti chemikáliím, neomezený výhled, lehkost, pružnost kloubu i požadavky na vzhled.

Při výběru ochranných pracovních pomůcek (a pro ochranné brýle zejména) je velice důležité vybrat vhodné pomůcky dle charakteru použití, potřebné ochrany i podle fyzických předpokladů konkrétního člověka, pro kterého jsou určeny. Používáním nevhodných ochranných pracovních pomůcek se zvyšuje riziko úrazu a poškození zdraví pro jejich uživatele. Je ověřeno, že se zvyšujícím se komfortem užití ochranných pracovních pomůcek se zvyšuje také výkonnost pracovníka.

Že se zaměstnavateli vyplatí zajistit svým pracovníkům ochranné dioptrické brýle uvex si už ověřily společnosti: ŠKODA AUTO a.s., ArcelorMittal Ostrava a.s., Faurecia GROUP a řada dalších.

 

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/clanky/ochranne-pracovni-bryle-dioptricke/#c38919

Omluví mě zaměstnavatel kvůli lékaři na celý den?

Jsem zaměstnán na hlavní pracovní poměr na plný úvazek. Omluví mě v práci na celý den, když potřebuji navštívit svého lékaře, který ordinuje v jiném městě, než sídlí naše firma? Nemám možnost chodit k jinému lékaři, který by byl blíž.

 

Návštěva lékaře by se měla – pokud je to možné – uskutečnit mimo pracovní dobu. Nejde-li to, je to překážka v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu pracovní volno. A v určitých případech i náhradu mzdy nebo platu. Rozsah pracovního volna, stejně jako to, zda zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu, stanoví zákoník práce a jeho prováděcí předpis. Podle něj zaměstnavatel poskytne pracovní volno s náhradou mzdy (nebo platu) na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které má smlouvu se zdravotní pojišťovnou, již si pracovník zvolil, je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout. To vše samozřejmě za předpokladu, že vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. Uskutečnila-li se návštěva lékaře v jiném zařízení (a nešlo ji provést mimo pracovní dobu), je sice zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno

na nezbytně nutnou dobu, ale náhrada mzdy nebo platu mu přísluší pouze za dobu, již by stejné vyšetření nebo ošetření trvalo v onom nejbližším zdravotnickém zařízení.

Se svými dotazy týkajícími se pracovně právních vztahů se zájemci mohou obrátit na pracovníky advokátní kanceláře Plavec & Partners z Prahy.

 

http://www.ppak.cz/omluvi-me-zamestnavatel-kvuli-lekari-na-cely-den

Havajská masáž Lomi-Lomi

Masáž Lomi-Lomi (milující ruce) pochází z Havajských ostrovů, a ne nadarmo je nazývaná „perlou mezi masážemi“. Tato masáž, založená na tradičním léčebném umění z Havajských ostrovů umožní hluboké uvolnění a zprostředkuje pocit absolutního souznění s vlastním tělem.

 

Masáž Lomi-Lomi je jedna z nejzajímavějších masáží, která organizmus oživí pomocí lehké a zároveň strhující techniky. Během masáže Lomi-Lomi se střídají plynulé, měkké i hluboké techniky nejen dlaněmi, ale i předloktím a lokty s využitím váhy a těžiště těla, díky nimž dochází k intenzivnímu přenosu tepla a energie. Tyto dotyky jsou velmi intenzivní a příjemné.

Působení havajské masáže Lomi-Lomi je „jako vítr na ostrově Molokai, který jemně vane nad zemí a hladí nás svými něžnými doteky, setrvává svýma rukama, které tak dávají našemu nitru klid a útěchu a naší duši darují pokoj a mír.“  – Nona Beamer. Rytmus masáže střídá dlouhé a krátké tahy, pevnější a jemné doteky, rychlé a pomalé pohyby a připomíná mořské vlny.

Účinky masáže Lomi-Lomi:

uvolňuje a odstraňuje napětí ve svalech a kloubech

protahuje šlachy a klouby

zvyšuje schopnost pohybu

uvolňuje blokády na páteři a v oblasti beder, což zároveň vede k následnému zlepšení držení těla

zmírňuje a odstraňuje fyzickou i psychickou únavu

má pozitivní účinky na prokrvení celého organizmu

zlepšuje imunologický systém a neurologické problémy, detoxikuje organizmus

stimuluje lymfatický systém

umocňuje pocit klidu a pohody

odstraňuje nesoustředěnost

obnovuje harmonii těla a duše, navozuje hlubokou relaxaci

Masáž Lomi-Lomi dává jedinečnou možnost, otevřít všechny své smysly a soustředit se na sebe a svou relaxaci pomocí hlubokého uvolnění. Dochází k harmonizaci fyzických a psychických procesů, odbourání stresu a nabití pozitivní energií, aktivuje se výměna látek v těle. Bezstarostnost a zároveň vyrovnanost v duchu Aloha, které pro nás Havajské ostrovy činí tak přitažlivé, se rozvibrují v této masáži. Masáž Lomi-Lomi přináší pocit, jako kdyby bylo celé tělo rozloženo na jednotlivé částečky, a následně pak bylo naolejované opět sestaveno dohromady.

Možnost vyzkoušet blahodárné účinky masáže Lomi-Lomi nabízí Lázeňský hotel Pyramida ve Františkových Lázních. Hotel Pyramida ve Františkových Lázních nabízí další druhy masáží i řadu dalších různých léčebných lázeňských i wellness procedur.

 

http://www.hotel-pyramida.cz/cs/lazenske-pobyty-frantiskovy-lazne/masaze-frantiskovy-lazne/masaz-lomi-lomi/

Intermodální přeprava zboží

Intermodální (kombinovaná) doprava v sobě propojuje výhody ekologie a bezpečnosti železnice na jedné straně a nároků na rychlost přepravy zboží na straně druhé.

 

Při Intermodální přepravě zboží se náklad dopravuje v jedné a téže dopravní jednotce (kontejner, návěs apod.) a je využito několik způsobů dopravy – silniční, železniční či vodní. Princip spočívá v tom, že není překládáno samotné zboží, ale je překládána celá nákladová jednotka kombinované dopravy.

Neustále sílí tlaky na přesun přepravy zboží ze silnic na železnici – lidé chtějí na silnicích méně kamionů. Kamiony nejen zvyšují množství vozidel na silnicích a tím zpomalují plynulost provozu, ale také díky své hmotnosti více zatěžují a ničí povrch vozovek. Pádným důvodem je také vyšší riziko nehodovosti na silnicích oproti železnici.

Řada uvědomělých firem má mezi svými cíli a prioritami také ochranu životního prostředí a snižování ekologické zátěže. Snižování emisí CO2 má již řada firem ve svém programu ze svého přesvědčení a na ostatní je neustále kladen tlak např. prostřednictvím různých poplatků, omezení, mýtného apod., aby se zapojily do snižování produkce skleníkových plynů. Jednou z cest je přesun přepravy zboží ze silnic na železnici.

Vzhledem k postupnému rozšiřování sítě specializovaných překladišť nákladových jednotek a optimalizace železničních koridorů v ČR i většině států Evropy zaznamenává intermodální přeprava oproti ostatním formám přepravy zboží největší nárůst.

Intermodální – kombinovaná přeprava zboží má i v českých podmínkách velký potenciál – zejména při přepravě zboží na delší vzdálenosti.

Pro další rozvoj intermodální dopravy v Evropě bude nutná aktivní spolupráce všech aktérů, politická vůle a podpora ze strany jednotlivých států a úřadů. Aby se intermodální přeprava zboží stala ze všech hledisek pro zákazníky výhodnou, bude záviset také na schopnostech kooperace a mezinárodní koordinace specializovaných intermodálních přepravních společností. Jednou z mála takovýchto průkopnických společností v České republice, které již zajišťují inermodální přepravu zboží a mají s jejím využitím zkušenosti, je společnost EWALS. Díky vlastnímu modernímu technickému vybavení, smluvním vztahům se specializovanými překladišti a síti poboček po celé Evropě i řadě poboček v ČR je společnost EWALS schopna nabídnout intermodální přepravu zboží všem klientům a to jak v tuzemsku tak i zahraničí.

 

http://www.ewals.cz/cz/intermodalni-preprava-zbozi.html

Srí Lanka

Tropický ostrov Srí Lanka se nachází v Indickém oceánu, zhruba třicet kilometrů jižně od Indie.

 

Ostrov Srí Lanka je převážně plochý či mírně zvlněný, pouze střed jižní části tvoří vysočina s nejvyššími horami dosahujícími zhruba 2500 metrů. Celková rozloha ostrova je téměř 65.000 km2 (zhruba o 20 % menší než rozloha ČR) a žije zde přes 20 mil. obyvatel.

Srí Lanka je velice pestrá a pro návštěvníky a turisty velice zajímavá. Nádherná rozmanitá příroda nabízí prohlídku tropických pralesů nedaleko nížin s rýžovými poli, kopečky s čajovými plantážemi a množství vodních toků s krásnými vodopády i řadu rozlehlých jezer. Pro milovníky moře jsou velkým lákadlem nádherné pláže i romantická skalnatá pobřeží.

Turisty na Srí Lance upoutá nejen vizuálně krásná svěží příroda, ale i nádherná omamná vůně a zpěv ptáků a zvuky různých zvířat.

Pro Evropana je uklidňující i zdejší jiný životní styl bez shonu, stresu a stálého napětí. Přestože obyvatelé Srí Lanky nepatří mezi bohaté, vyzařuje z nich spokojenost a přívětivost.

Srí Lanská kuchyně je ovlivněna kuchyní indickou. Pokrmy jsou velice chutné, plné exotických chutí a vůní. Základem většiny jídel je rýže v kombinaci s mořskými plody, zeleninou, ovocem a hlavně kořením všeho druhu. Samozřejmě nejpoužívanějším kořením je kari. Složení kořenící směsi kari není jednoznačně určeno, a tak se jednotlivé směsi dost liší. Téměř vždy je však kari více či méně pálivé. Pálivá je také většina pokrmů a pro člověka, který není zvyklý na pálivá jídla, se mohou některé pokrmy zdát díky své palčivosti až nepoživatelné. Nejoblíbenějším nápojem je čaj, který se zde podává všude a je velice chutný a silný. Podává se hodně sladký a se smetanou.

Díky pestrosti, zpracování a používaným potravinám je srí lanská kuchyně velice zdravá.

 

Je samozřejmé, že každý se nemůže vypravit na Srí Lanku, aby poznal zdejší krásnou přírodu a ochutnal místní pokrmy. Každý si ale může vyzkoušet připravit a ochutnat některé z tradičních srí lanských jídel. Potřebné ingredience včetně koření a samozřejmě včetně návodů na přípravu je možné sehnat od firem, které se zabývají dovozem potravin přímo ze Srí Lanky. Jedním z přímých dovozců potravin a potravinových doplňků ze Srí Lanky je společnost de Wolf GROUP s.r.o. z Chebu. Majitelé společnosti de Wolf si Srí Lanku velice oblíbili a případným zájemcům ochotně poradí s výběrem a přípravou srí lanských specialit.

 

http://www.dewolf.cz/cs/marketing-a-media/sri-lanka

Thajská olejová masáž

Olejová masáž má blahodárné účinky na zlepšení celkové pohody a pro navození tělesné i duševní relaxace. Při thajské olejové masáži se používají vysoce kvalitní aromatické oleje, jedná se o uvolňující masáž, kdy je masírováno celé tělo, od hlavy až po nohy. Cílem thajské olejové masáže je uvolnění napětí a dosažení duševního uvolnění.

 

Thajská olejová masáž je mírnější formou tradiční thajské masáže, dochází při ní k mírnějšímu působení na tlakové body Marma. Tělo je vystaveno systematické tlakové masáží od hlavy přes krk, ramena a svaly zad až na svaly na nohou. Velmi příjemné je následné masírování nohou a rukou až k jednotlivým prstům. Během masáže používá masér k ošetření jemné rovnoměrné kruhové pohyby. Obzvláštní důraz je kladen na rovnoměrnost masážních pohybů, protože ty jsou nejdůležitější pro uvolnění a relaxaci.

Účinky thajské olejové masáže:

–  podporuje odbourávání stresu, jedů a odpadních látek z těla

–  posiluje, vitalizuje a harmonizuje

–  dodává čerstvou energii při únavě a vyčerpání

–  posiluje imunitní systém a self-healing síly

–  mobilizuje metabolizmus

 

Thajská olejová masáž může snadným způsobem umožnit zákazníkovi, odpočinout si od stresujícího všedního dne. K thajské olejové masáži se používají vysoce kvalitní oleje, často jsou to bio-oleje. Olej se velmi rychle vtáhne do pokožky – kůže je po masáži příjemně hebká a sametově jemná.

 

Ze zdravotního hlediska je ideální kombinace thajských olejových masáží s dalšími lázeňskými procedurami v příjemném a klidném prostředí. Toto vše nabízí Lázeňský Hotel Pyramida ve Františkových Lázních. Moderní komplex s příjemným ubytováním, s lázeňským a wellness zázemím a odborným personálem jsou zárukou příjemného prožití relaxačního či zdravotního pobytu.

 

http://www.hotel-pyramida.cz/cs/lazenske-pobyty-frantiskovy-lazne/masaze-frantiskovy-lazne/thajska-olejova-masaz/

Dezinfekce

Dezinfekce je likvidace choroboplodných mikroorganismů a odstraňování plísní způsobujících nebezpečné nákazy pomocí chemických a fyzikálních metod.

 

Dezinfekce se provádí v místech, která vyžadují vysoké nároky na čistotu a hygienu. Například v nemocnici a ve výrobě potravin či farmaceutik, ale také v domácnostech a dopravních prostředcích. Dezinfekční zásahy se provádí plošně či ohniskově a to buď preventivně nebo cíleně.

Běžnou dezinfekci zejména v komunální sféře zajišťují převážně úklidové firmy v rámci poskytování úklidových služeb. Speciální dezinfekci v prostorech se zvýšenými nároky na minimalizaci nebo zamezení výskytu infekcí včetně osvědčení provádí specializované certifikované dezinfekční firmy.

Při dezinfekci určitých předmětů a prostor je velice důležité, aby byly použity vhodné dezinfekční prostředky. Neméně důležité je správné použití těchto dezinfekčních prostředků, tak aby bylo dosaženo maximální účinnosti a zároveň aby nedošlo k poškození nejen dezinfikovaných předmětů, ale zejména k poškození zdraví lidí.

Jednou z firem specializujících se na dezinfekci je společnost de Wolf GROUP s.r.o. z Chebu. Tato společnost provádí dezinfekce stravovacích a zdravotnických zařízení, bytů, prostředků veřejné dopravy i automobilů. Dlouholetá praxe v oboru, profesionální přístup a odborná znalost nejmodernějších technologií zaručují vysokou úspěšnost zákroků. Zárukou kvality dezinfekcí prováděných společností de Wolf je nejen její členství v oborových asociacích a odborná certifikace, ale zejména reference firem, které její služby v oblasti dezinfekce již po řadu let využívají.

 

http://www.dewolf.cz/cs/marketing-a-media/desinfekce