Author Archives: Aneri

Společnosti Ewals Cargo Care neustále snižuje ekologickou zátěž na životní prostředí.

Přeprava materiálu moderními dopravními prostředky přináší cenové zvýhodnění pro firmy využívající služeb přepravních společností a snižuje ekologickou zátěž na životní prostředí.

 

Již v roce 1990 byla společnost Ewals Cargo Care u zkušebního zavádění meganávěsů do provozu.

Návěsy Mega Huckepack, určené zejména na přepravu lehkého a objemného zboží, mají objemovou kapacitu 100 m3, což umožňuje jednou soupravou převážet větší množství zboží při stejné ceně i ekologické zátěži.

Společnost Ewals Cargo Care byla také jednou z prvních přepravních společností využívající k přepravě zboží návěsů Mega Huckepack – intermodální jednotka. Tyto velkoobjemové návěsy spojují výhody možnosti přepravy velkých objemů lehkého zboží a možnosti kombinace silniční a železniční přepravy.

V současné době společnost Ewals Cargo Care opět jako jedna z první přepravních společností zavádí do provozu nejmodernější návěsy Mega Huckepack XLS. Jedinečnou předností těchto návěsů je mnohem lepší upevnění a vyšší zabezpečení přepravovaného zboží, což umožňuje přepravu materiálu, který doposud nebylo možno přepravovat pomocí meganávěsů.

Návěs Mega Huckepack XLS může být rychle a jednoduše upraven pro náklad, který má tendence se rozpínat během kombinované – intermodální přepravy. Dalšími přednostmi je absence volných dílů, což zvyšuje rychlost vykládky a nakládky zboží. Konstrukce navíc obsahuje dodatečné popruhy v bočních plachtách k minimalizování rizika krádeže nákladu a navíc plachty návěsů Mega Huckepack XLS mohou být jednoduše otevírány z boku.

Společnost Ewals Cargo Care si je vědoma své společenské odpovědnosti v oblasti ekologického zatěžování životního prostředí, a proto pro přepravu nákladu využívá nejmodernějších návěsů a přepravních prostředků.

 

http://www.ewals.cz/cz/ewals-cargo-care-cz.html

Plastové kelímky s víčkem

Plastové kelímky, vaničky a dózy s víčkem jsou ideálním obalem nejen pro různé druhy potravin, ale také pro řadu dalších produktů.

Plastové kelímky jsou vyráběny v různých velikostech, barvách i designu. Vzhledem k častému použití ve styku s potravinářským zbožím jsou kelímky vyráběny ze zdravotně nezávadných materiálů.

Plastové kelímky nabízí dokonalou ochranu zboží nejen před vnějším prostředím, ale i proti samovolnému otevření a úniku produktů. Je známo, že „obal prodává“. Výhodou plastových kelímků je jejich různorodost tvarová i barevná včetně kelímků průhledných, které umožňují dokonalou prohlídku prodávaného zboží. Kelímky lze navíc opatřit potiskem různými technologiemi či samolepkami, a tak zvýšit atraktivitu nabízeného zboží.

Zaklapávací víčko dokonale a těsně chrání zabalený produkt a navíc je opatřeno zámkem – pojistkou originality zamezující neoprávněnému otevření obalu.

Dalšími výhodami plastových kelímků a vaniček jsou například: nízká hmotnost a cena, jednouchá možnost plnění a uzavírání, možnost stohovatelnosti a dokonalé využití prostoru při přepravě naplněných i prázdných kelímků. Veškeré plastové kelímky s víčky lze recyklovat, a tak nezpůsobují žádnou ekologickou zátěž pro životní prostředí.

Výrobcem moderních plastových kelímků a vaniček s víčky různých objemů, barev a tvarů je společnost Dřevoplast Ludvík s.r.o. Kompletní sortimentem plastových obalů i ostatního vyráběného zboží této společnosti Dřevoplast Ludvík najdete na webových stránkách firmy.

 

http://www.vyroba-plastu.cz/cs/prumyslove-plasty/vyroba-plastu-pro-potravinarsky-prumysl/

 

Úklid společných prostor bytových domů

Zajistit pravidelný a dokonalý úklid všech společných prostor bytových domů samotnými nájemníky je téměř nemožné.

V bytových domech s větším počtem obyvatele je vždy složité udržet dokonalý pořádek. I když se obyvatelé domu dohodnou na systému střídání pravidelných úklidů a rozpis těchto služeb většinou visí na viditelné nástěnce, v každém domě se najde několik obyvatel, kteří neuklidí podle představ ostatních nájemníků či úklid vůbec neřeší. Úklid se tak stává příčinou hádek, osočování a špatných sousedských vztahů.

Přitom řešení je cekem jednoduché. Pravidelný úklid společných prostor bytových domů lze objednat u profesionální úklidové firmy. S úklidovou firmou je možné sjednat jak rozsah poskytovaných úklidových služeb, tak i četnost úklidů za určité období. Při sjednání pravidelných úklidů je zaručené, že úklid bude proveden řádně a v celém domě. Profesionálové navíc mají pro svoji práci ty nejvhodnější pracovní pomůcky a používají vždy vhodné čistící prostředky určené pro daný povrch.

S úklidovou firmou lze navíc dojednat mimořádný úklid např. po malování či další služby jako úklid před domem, u kontejnerů na odpad nebo starost o náhradu opotřebovaných rohoží.

Úklid společných prostor bytového domu úklidovou firmou má pro jeho obyvatele řadu výhod: pravidelný a dokonalý úklid, ušetření času a odstranění nepříjemné práce, ušetření vlastního úklidového náčiní a čistících prostředků, odstranění důvodu ke vzájemnému osočování a tím zlepšení sousedských vztahů.

Většina profesionálních úklidových firem, tak jako společnost de Wolf Group z Chebu, navíc nabízí další služby, které s úklidem souvisí. Ať už se jedná o úklid sněhu před domem, odstraňování žvýkaček, čištění omítek, strojové čištění a renovace některých podlahových krytin a řadu dalších služeb. Úklidová společnost de Wolf Group má zkušenost, že tam kde se obyvatelé bytového domu domluvili a na pravidelný úklid společných prostor si objednali její služby, už se k úklidu svépomocí nevrátili.

 

http://www.dewolf.cz/cs/uklidove-sluzby/

Proč je důležité mít spokojené zaměstnance?

Cílem každé společnosti jsou především spokojení zákazníci, kteří se opakovaně vrací. Ovšem málokterý zákazník se vrací do firmy, kde nejsou přívětiví a spokojení lidé.

 

Známé rčení „s úsměvem jde všechno lépe“ platí zejména pro ty zaměstnance, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníky. Je nutné si uvědomit, že mezi lidmi se lehce přenáší jak pozitivní, tak i negativní nálada.

Spokojený zaměstnanec je loajální k firmě a jeho pracovní nasazení a tím i výsledky jsou mnohem vyšší. Většina odborníků na mezilidské vztahy se shoduje, že zaměstnanci velmi oceňují informace. Informovaní pracovníci vědí, co a hlavně proč dělají, cítí se součástí týmu, podávají lepší výkony a šíří dál dobré jméno firmy. Pro interní komunikaci firmy využívají různé nástroje. Firemní zpravodaje či intranet mají určitě větší váhu a vyšší účinnost než pouhá nástěnka na chodbě, kde jsou informace leckdy neaktuální a nikdo si jich nevšímá.

Velmi účinným nástrojem, který podporuje loajalitu zaměstnanců a jejich spokojenost, je pořádání firemních akcí pro zaměstnance. Uspořádáním takovéto akce zaměstnavatel navíc ukáže, jak si zaměstnanců váží. Při neformálním setkání všech pracovníků se poznají i ti zaměstnanci, kteří se v práci nestýkají a ti, kteří se v zaměstnání setkávají, se poznají i mimo pracovní prostředí. Firemní akce pro zaměstnance je také ideální příležitostí, kde vedení společnosti může seznámit zaměstnance s cíli a plány firmy.

Pokud je firemní akce obohacena o tembuildingové soutěže, zaměstnavateli se ukáží vůdčí osobnosti a lidé se naučí spolupracovat v týmu.

Jak komunikovat se zaměstnanci poradí zkušené marketingové firmy. Jednou z firem, která má bohaté zkušenosti s přípravou a vydáváním firemních zpravodajů i s pořádáním firemních akcí je společnost ANERI z Liberce. Firma ANERI navíc nabízí marketingové konzultace a praktické zkušenosti vycházející z vlastní více než dvacetileté praxe.

 

http://www.aneri.cz/cs/marketing/event-marketing/firemni-akce/

Pravidla hromadného rozesílání e-mailů

V současné době již není žádným problémem hromadné rozesílání e-mailů. Rozesílání nevyžádané pošty je ale omezeno zákonem.

 

Zjednodušeně lze říci, že každý příjemce rozesílaných hromadných obchodních nabídek prostřednictvím e-mailů by měl s jejich zasíláním souhlasit. Zároveň by měl mít každý oslovený obchodní nabídkou možnost odhlásit se ze seznamu obesílaných.

Zde se ukazuje veliká důležitost budování a spravování vlastní databáze klientů. E-mailové kontakty lze získávat od zákazníků včetně zákazníků e-shopu, prostřednictvím formuláře na www stránkách, pomocí soutěží apod. Nákup databáze přes internet není ideální a přináší rizika.

Úspěch marketingové kampaně realizované rozesíláním obchodních nabídek prostřednictvím e-mailů ovlivňuje řada faktorů. Nezáleží pouze na nabízených produktech, ale i na formě nabídky. Důležitý je již předmět zprávy, který příjemce prohlíží jako první a má velký vliv na otevření došlé zprávy.

Zpráva samotná by měla být jasná, přehledná a ne příliš dlouhá. Je obecně známo, že lidé nemají zájem číst rozsáhlé texty, ale chtějí rychlou a jasnou informaci. Výstižné a zvýrazněné nadpisy zákazníkovi jasně sdělí základní údaje. Také použití obrázků a bannerů zvýší propagaci produktu a jeho představení zákazníkovi. Je nutné si také uvědomit, že k e-mailovým nabídkám se později vrací minimum uživatelů. Proto je dobré motivovat čtenáře k akci již při prvním otevření nabídky – např. zvýrazněním tlačítka odpovědět, objednat, zaslat více informací apod.

Hromadné rozesílání e-mailových nabídek – newsletterů má řadu výhod. Není to pouze nízká cena, ale i možnost okamžitého a přesného vyhodnocení jednotlivých kampaní. To přináší možnost zkoušet a hledat nejvhodnější varianty. V kombinaci s dalšími marketingovými nástroji je rozesílání newsletterů účinným komunikačním a marketingovým prvkem.

V současné době různé programy umožňují vytvoření graficky zajímavých nabídek a podrobné sledování a vyhodnocování jednotlivých kampaní. Určitě se vyplatí oslovit firmy mající s hromadnou rozesílkou e-mailů bohaté zkušenosti. V případě zájmu o konzultace či přímo o realizaci rozesílky newsletterů neváhejte kontaktovat marketingovou společnost ANERI s.r.o. z Liberce.

 

http://www.aneri.cz/cs/marketing/direct-marketing/

Elektroléčebné procedury

Elektroléčba je léčebná metoda, která využívá elektrickou energii různých intenzit a frekvencí. Využívá se účinku elektroanalgesie a elektrostimulačního účinku, důležitou roli hraje i možnost uvolnění svalových spasmu a zvýšení prokrvení a metabolismu.

 

Elektroterapie kontaktní využívá nízkofrekvenčních a středofrekvenčních proudů. Elektrický proud je do organismu přiváděn elektrodami vodivě připojenými na kůži. Naopak bezkontaktní (distanční) elektroterapie využívá elektrického proudu vznikajícího ve větší hloubce tkáně díky elektromagnetické indukci bez kontaktních elektrod připojených na kůži.

V elektroléčbě je využíván jak stejnosměrný tak střídavý proud. Stejnosměrný elektrický proud nemá dráždivé účinky a probíhá především mezibuněčnou tekutinou. Využívá se zejména k tlumení bolesti po úrazech a při léčbě zánětů pohybového ústrojí – vazivových tkání, svalů, nervů, žilních trombóz apod. Základem léčebného účinku je místní zvýšení metabolismu a analgetické působení.

Střídavý elektrický proud má dráždivé účinky zejména u nízkých frekvencí do 100 Hz. Vysokofrekvenční proudy již nemají dráždivé účinky, ale je využívána přeměna elektrické energie v teplo. Vysokofrekvenční terapie umožňuje hloubkové prohřívání tkání. Teplo není předáváno tkáním přímým stykem se zdrojem tepla nebo absorpcí infračerveného záření, ale teplo vzniká až uvnitř těla.

Díky schopnosti indukovat magnetické pole v elektrických indukčních cívkách a válcích je možno využívat v medicíně i magnetoterapii. Při magnetoterapii je využíváno magnetické pole, které zvyšuje prokrvení tkání, urychluje hojení, působí proti otokům a má analgetický, protizánětlivý a zklidňující účinek.

Elektroléčba využívá různé typy proudů, které se odlišují svou určitou charakteristikou a specifickými účinky – především frekvencí dobou a počtem aplikací.

Blahodárné účinky elektroléčebných procedur může každý vyzkoušet v Lázeňském hotelu Pyramida ve Františkových lázních. Zdejší odborní lékaři vás podrobně seznámí s možnosti využití této metody při vaší léčbě a terapii a v případě vašeho zájmu ji můžete přímo zde ihned vyzkoušet.

 

http://www.hotel-pyramida.cz/cs/lazenske-pobyty-frantiskovy-lazne/elektrolecba/

Plastový kbelík s víkem je ideálním obalem s možností dalšího využití

Plastové kbelíky s víkem splňují náročné požadavky na obaly pro široký sortiment výrobků. Tyto obaly navíc mohou být i nadále využívány pro řadu jiných účelů.

 

Plastové kbelíky s víkem jsou navrhovány a vyráběny tak, aby odpovídaly požadovaným objemům zboží, pro které jsou určeny. Prázdné kbelíky je možné vkládat do sebe, a tak je umožněna přeprava velkého množství obalů při celkovém malém objemu. Tvar a rozměry kbelíků jsou také navrženy s ohledem na optimalizaci počtu kusů na paletě. Bezproblémová je samozřejmě i jejich stohovatelnost.

Bezpečné zaklapávací víko zajišťuje nejen vodotěsnost, ale díky pojistce originality zamezuje neoprávněnému otevření obalu. Zaklapávací víko je možné používat opakovaně, a tak kbelík může sloužit i po částečném odebrání obsahu zboží jako plnohodnotný bezpečný obal.

Jednou z funkcí obalu, který se při prodeji stává nedílnou součástí výrobku, je propagace a reklama.

Možnost jakéhokoli barevného provedení a využití různých druhů a technologií potisku či samolepek umožňuje zvýšit atraktivitu prodávaného zboží.

Výrobci nátěrových hmot určitě ocení, že obaly – plastové kbelíky jsou vhodné pro použití v míchačkách pro tónování odstínů barev.

Plastové kbelíky jsou vyráběny ze zdravotně nezávadných plastů a jsou certifikovány pro styk s potravinami.

I po spotřebování obsahu lze plastové kbelíky dále využívat. Kbelíky mohou sloužit jako klasický kbelík – jako úklidová pomůcka nebo mohou dále sloužit jako bezpečný obal – uzavíratelná nádoba pro různé druhy skladovaných produktů.

Výrobcem moderních plastových kbelíků s víkem běžných i netradičních barev i různých velikostí je společnost Dřevoplast Ludvík s.r.o. Kompletní sortimentem plastových kbelíků i ostatního vyráběného zboží této společnosti Dřevoplast Ludvík najdete na webových stránkách firmy.

 

http://www.dlbuckets.com/produkt1

Kokosový olej je nejzdravějším tukem pro lidský organismus.

Nejnovější výzkumy odhalily, proč je přírodní kokosový olej v bio kvalitě pro lidský organismus tak zdravý. Účinků kokosového oleje si v posledních letech začíná všímat i moderní medicína.

 

Kokosový olej v bio kvalitě je čistý přírodní produkt bez konzervačních, syntetických, barvících a vonných látek. Využívá se k vnějšímu i vnitřnímu použití a má lahodnou chuť i vůni.

Kokosový olej se vyrábí z jedlé části čerstvého kokosu (copra), plodu kokosové palmy (cocos nucifera). Čerstvé kokosy jsou oloupány a kokosová dužnina je namleta a usušena. Vysušená dužnina se potom za studena lisuje a olej se oddělí od zbytku. Olej je poté filtrován a balen. Rozpouští se při teplotě okolo 24,5 °C nebo i vyšší.

Odborné studie prováděné v posledních letech potvrdily vysokou antibakteriální a protivirovou účinnost kokosového olej. Kokosový olej nezvyšuje cholesterol, poskytuje okamžitou energii, ale v těle se neukládá, pomáhá při hypoglykemii, podporuje funkce štítné žlázy a navíc je odolný proti žluknutí.

Díky zvláštní molekulární struktuře zůstává kokosový olej stabilní i při vysokých teplotách. Proto je perfektní zdravou náhradou pro vaření, smažení i pečení. Je skvělou alternativou pro ayurvédskou a vegetariánskou kuchyni. Jako náhradu másla ho mohou používat lidé s alergií na mléko.

Další neuvěřitelnou výhodou kokosového oleje je skutečnost, že ačkoliv se jedná o tuk, podporuje hubnutí. Důvodem jsou opět středně dlouhé řetězce mastných kyselin. Tyto mastné kyseliny na rozdíl od ostatních tuků jsou v játrech okamžitě přeměněny na energii stejně jako sacharidy. Tím se stává kokosový olej okamžitým zdrojem energie bez ukládání do tukových zásob. Této výhody využívají zejména sportovci ve vytrvalostních disciplínách. Nízký glykemický index je zase velikou výhodou pro diabetiky.

Informace o zdravotních přednostech kokosu a kokosového oleje získáte na webových stránkách společnosti de Wolf Group s.r.o. z Chebu, která je přímým dovozcem kokosového oleje i řady dalších kokosových produktů.

 

http://www.dewolf.cz/cs/e-shop/produkty-ze-sri-lanky/gastro/produkty-zdrave-vyzivy/panensky-kokosovy-olej

Podporujeme výtvarně nadané děti.

Společnost EWALS Cargo Care se zapojila do v Evropě ojedinělého českého projektu Galerie talentů. Tento projekt pomáhá výtvarně nadaným dětem představit jejich výtvarný talent a umění široké i odborné veřejnosti.

 

Projekt soustřeďuje vzájemně provázané programy na podporu dětských talentů. Praktická podpora dětských výtvarných aktivit a spolupráce s profesionálními umělci přibližuje dětem neformální kontakt s uměním a kulturou.

Projekt Galerie talentů podporuje řada organizací – např. dětský fond OSN-UNICEF, Český výbor UNESCO, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, řada krajských úřadů, magistrátů a městských úřadů i množství firem a obchodních společností. Podporu projektu vyjádřila i řada známých osobností a patrony projektu se stali arcibiskup Dominik Duka, Karel Gott a sdružení výtvarných umělců Hollar.

 

Hlavním cílem projektu je umožnit výtvarně talentovaným dětem prezentaci jejich tvorby, podpořit nejúspěšnější dětské výtvarníky a nabídnout dětské umění veřejnosti.

Díla nadaných dětských umělců jsou posuzována odbornou komisí a představena široké veřejnosti prostřednictvím otevřených výstav a také prostřednictvím „Internetové galerie dětských obrázků“.

Díla nejnadanějších dětí jsou již publikována ve výpravných knihách „Města a obce očima dětí“, „Praha očima dětí“ a „Praha 6 očima dětí“ a další kniha se připravuje k tisku.

Prostřednictvím Galerie talentů máme všichni možnost poznat, jak svět ve svém okolí vnímají děti a jaké v nich současná uspěchaná doba vyvolává pocity a nálady.

Společnost EWALS Cargo Care se do tohoto projektu zapojila nejen proto, aby umožnila dětem prezentovat své umění, ale také proto, aby těm nejlepším umožnila rozvoj jejich talentu a pomohla jim tak třeba i pozitivně ovlivnit jejich budoucí profesní život. Pro každé nadání a talent je velice důležité jeho včasné odhalení a pomoc jeho rozvoji a využití.

 

http://www.ewals.cz/cz/vytvarne-nadane-deti.html

http://www.ewals.cz/cz/tiskove-zpravy-a-clanky.html

Ochranné brýle pro celodenní nošení

Vysoký komfort nošení, zvýšená ochranná funkce a moderní sportovní design brýlí uvex racer SP usnadňují jejich celodenní nošení.

 

Řada pracovních pozic vyžaduje neustálou ochranu zraku. Zejména u ochranných brýlí, které je nutno používat nepřetržitě dlouhou dobu je důležitý nejen stupeň ochrany zraku, ale i komfort nošení pro uživatele. Mezi ochranné brýle, které splňují tyto požadavky, určitě patří brýle uvex racer SP. Tyto brýle jsou bezpečné, robustní s velice sportovním designem. Jejich polykarbonátový zorník wrap-arond s výhledem do všech stran poskytuje neomezené vidění a prodloužená boční ochrana straniček zajišťuje optimální zakrytí v boční části. Nejvyšší optická třída umožňuje perfektní, neomezené vidění a dovoluje tak uživateli pracovat bezpečněji při zachování vysokého ochranného účinku. Měkká a flexibilní opěrka nosníku zabraňuje otlakům v citlivé části nosu a tvoří základ pro příjemný komfort nošení a dobrý posaz brýlí.

Uvex racer SP jsou velmi komfortní ochranné brýle určené pro nošení po celý den a jsou vhodné např. pro montážní nebo laboratorní práce. Se dvěma různými barevnými variantami zorníku a s polakováním uvex optidur 4C PLUS (dlouhodobě odolné proti zamlžení, odolné proti poškrábání, antistatické, se 100% ochranou proti UV záření) umožňují brýle uvex racer SP široké spektrum použití pro nejrůznější činnosti a jsou vhodné i pro práce venku. Pět různých barevných provedení straniček – mezi nimi módní barvy jako chladivě šedá, žlutá nebo olivová – podtrhují sportovní design ochranných brýlí a dělají z těchto brýlí uvex racer SP jedny z nejmódnějších ochranných brýlí na trhu. Vysoká kvalita výrobku vede k delší době používání a tím také k vyšší hospodárnosti. Vysoký komfort nošení zase umožňuje pracovníkům jejich dlouhodobé používání.

Dodavatelem ochranných pracovních brýlí uvex racer SP a kompletního sortimentu ochranných pracovních pomůcek špičkové kvality v České republice je společnost UVEX Safety CZ, k.s. z Rychnova nad Kněžnou.

 

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/archiv-tiskovych-zprav/pm-20101012-uvex-racer-sp/