Monthly Archives: Květen 2022

You are browsing the site archives by month.

Levně řešený marketing menších firem

Marketing můžeme definovat různými způsoby. Jedna z definic říká, že marketing je filozofií úspěšného podnikání, kde základem úspěchu je spokojený zákazník.

 

Z této definice je zřejmé, že každá firma při své činnosti musí marketing nějakým způsobem řešit a úspěch firmy tak na marketingu záleží.

Řada převážně menších firem vzhledem ke svému obchodnímu modelu nemůže mít zejména z finančních důvodů vlastní marketingové oddělení. Pro mnohé firmy není efektivní ani samostatný marketingový manager. Samotný marketingový pracovník nemůže být schopen svými silami obsáhnout širokou škálu marketingových aktivit. Samotný marketingový pracovník tak musí jednotlivé služby objednávat a nakupovat u specialistů. Firmě tak vznikají dvojí náklady. Firma hradí jednotlivé marketingové služby a navíc platí ještě samotného marketingového pracovníka (mzdové náklady, kancelář, telefony, auto, apod.).

Řešením marketingu bez kompromisů a za odpovídající finanční náklady je outsourcing marketingu. Firma tak získá celý tým marketingových odborníků a může ihned využít jejich know-how získané dlouholetou praxí ve všech oblastech marketingu.

Externí marketingová firma má znalostní náskok v oboru a vyšší dostupnost informačních zdrojů. Velkou výhodou jsou zkušenosti s řešením obdobných problémů jiných firem. Na rozdíl od vlastního marketingového pracovníka externí marketingový partner nemá dovolenou a je k dispozici dle potřeb zákazníka.

Jestliže se firma rozhodne řešit marketing externě, může se při výběru řídit historií a referencemi marketingové agentury. Mezi zkušené marketingové firmy určitě patří společnost ANERI s.r.o. z Liberce, která se v oblasti marketingu úspěšně pohybuje již od roku 1990.

https://www.aneri.cz/sluzby/firemni-poradna/

https://www.aneri.cz/sluzby/marketingova-strategie/

https://www.aneri.cz/2022/04/13/obsah-webovych-stranek/

Při rekonstrukci domu hraje prim zateplení

Skokový nárůst cen za energie zvyšuje potřebu rekonstrukcí starších domů. Nejlepším způsobem, jak snížit náklady za množství energie potřebné k vytápění domu, je zateplit dům kvalitní izolací.

 

Nastává doba, kdy se i majitel starší nemovitosti začíná při zateplování řídit standardy pro pasivní domy. Je to pochopitelné. Není přímá úměra, při které by platilo, že dvojnásobná tloušťka zdraží zateplení dvojnásobně. Silnější vrstva tepelné izolace zvýší cenu zateplení jen o malou částku. Hlavní položku u zateplování činí práce řemeslníků a cena dalších materiálů potřebných na zateplení.

U rekonstrukcí, při kterých není možné použít vyšších tlouštěk izolačního materiálu, je důležité použít izolační materiál s co nejnižším součinitelem tepelné vodivosti.

Současná široká nabídka izolačních materiálů nabízí mnoho možností jak kvalitně zateplit i starší dům. Při zateplení domu obyvatelé nejen ušetří za vytápění, ale získají také příjemnější a zdravější bydlení. Při současných cenách za energie a možnosti získání státních dotací na tepelnou izolaci domů není proč se zateplením váhat. Pokud nevíte, jak nejlépe zateplit právě váš dům a jak získat státní podporu, kontaktujte společnost Stav Agency s.r.o. z Liberce. Zkušení pracovníci této firmy vám doporučí nejvhodnější řešení zateplení vašeho domu, pomohou se získáním dotací a v případě vašeho zájmu zajistí i kompletní realizaci.

http://www.stav-agency.cz/scsdc/zateplovani-budov/

http://www.stav-agency.cz/stavebni-cinnost/rekonstrukce-objektu/

https://www.stav-agency.cz/2022/05/17/pri-rekonstrukci-domu-hraje-prim-zatepleni/

Zaměstnavatel musí zajišťovat potřebné OOPP

Zákoník práce stanovuje, že povinností zaměstnavatele je vybavit zaměstnance potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky. OOPP musí být certifikované a v příslušné velikosti pro konkrétního zaměstnance.

 

Mezi další povinnosti zaměstnavatele patří pravidelné provádění revizí ochranných pomůcek, jejich čištění a v případě opotřebení je nutné OOPP nahradit novými. Zaměstnavatel také musí zaměstnance o používání ochranných pomůcek proškolit a o poskytování OOPP vést řádnou evidenci.

Pokud zaměstnanec nastoupí na pracovní pozici, pro kterou jsou předepsané OOPP, musí jej zaměstnavatel vybavit těmito pomůckami ihned po nástupu do zaměstnání. Není možné poskytnout ochranné pomůcky až po zkušební době nebo dokonce místo OOPP dát zaměstnanci finanční náhradu. Po ukončení pracovního poměru by měl zaměstnanec OOPP vrátit.

Hlavní povinností zaměstnance je poskytnuté ochranné pracovní pomůcky řádně dle proškolení užívat. Jestliže by se zaměstnanci stal pracovní úraz a on by nepoužíval v inkriminovanou dobu přidělené OOPP, nemusel by dostat nemocenskou nebo odškodnění.

Každé pracoviště je specifické a je nutné jej vybavit konkrétními ochrannými pracovními pomůckami. Jaké OOPP jsou pro dané pracoviště nutné, určuje zaměstnavatel po posouzení všech rizik.

S výběrem nejvhodnějších ochranných pracovních pomůcek mohou pomoci zkušení pracovníci společnosti UVEX Safety CZ, k.s. z Rychnova nad Kněžnou. Společnost UVEX Safety CZ dodává na český trh kvalitní certifikované osobní ochranné pracovní pomůcky pro každé pracoviště.

https://www.uvex-safety.cz/cs/poradenstvi-k-produktum/od-hlavy-kpate-uvex-safety-expert-system/

https://www.uvex-safety.cz/cs

https://www.uvex-safety.cz/cs/media/clanky/zamestnavatel-musi-zajistovat-potrebne-oopp/

Tradičného výrobcu slnečných kolektorov čaká ďalšia expanzia

Spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., vstupuje do sezóny 2022 ako člen Hargassner Holding, nezávislej skupiny výrobcov zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov, patriacej do vlastníctva rodiny Hargassner. V štruktúrach skupiny bude pôsobiť ako jediný výrobca slnečných kolektorov a dvorný dodávateľ tejto technológie pre všetky obchodné zložky skupiny v Európe i zámorí. Informoval o tom Alfréd Gottas, riaditeľ THERMO|SOLARU.

Expanzia rodinnej firmy

,,Rodinný podnik Hargassner je najväčším nezávislým výrobcom kotlov na biomasu v Európe. Nachádza sa v etape zásadného rozvoja a rozširovania portfólia. V roku 2020 prebrala skupina Hargassner rakúsku firmu Gilles, ktorá v súčasnosti pôsobí v rámci segmentu Hargassner Industry a špecializuje sa na priemyselné aplikácie a výrobu kotlov s výkonmi do 2,5 MW. V roku 2021 sa skupina spoločností Hargassner rozšírila o poľskú spoločnosť Rakoczy Stal, ktorá je výrobcom kotlov na biomasu a mala by posilniť pozíciu skupiny na trhoch v strednej a východnej Európe,“ konštatoval A.Gottas.

Dodal, že v roku 2022 sa rady skupiny spoločností Hargassner rozširujú práve o spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar, ktorá bude pôsobiť nielen v pozícii dodávateľa slnečných termických kolektorov pre celú sieť skupiny, ale aj ako výrobca a dodávateľ niektorých montážnych celkov a komponentov pre sesterské spoločnosti v rámci skupiny Hargassner.

,,Naša spoločnosť bude naďalej pôsobiť pod menom THERMO|SOLAR Žiar. V súčasnosti je značka THERMO|SOLAR najstarším a v branži najdlhšie pôsobiacim výrobcom slnečných kolektorov a vstup do skupiny spoločností Hargassner by mal pozitívne pôsobiť na posilnenie tohto mena nielen v Európe,“ povedal A.Gottas.

Bohatá história THERMO|SOLARU

Spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., jeden z najvýznamnejších európskych výrobcov termických slnečných kolektorov, bola založená 1.1.1992. Už v dobe vzniku stavala na viac ako 20 ročných vývojových a výrobných skúsenostiach svojich zakladateľov, hliníkarenského podniku ZSNP a.s. Žiar nad Hronom a thermo|solar Energietechnik Regensburg, vtedy jedného z najväčších výrobcov slnečných kolektorov v Nemecku.

Založením spoločného podniku sa žiarskym výrobcom slnečných kolektorov uľahčil prístup na západoeurópske trhy. To bolo spojené nielen s rýchlym zvyšovaním objemu, ale aj kvality ich výrobkov. Kvalita slnečných kolektorov bola pozitívne ovplyvnená vzájomným dopĺňaním know-how oboch partnerov:

vysokoúčinnej selektívnej konverznej vrstvy – vkladu slovenského spoločníka a progresívnej hliníkovej vane kolektora lisovanej hlbokoťažným spôsobom – vkladu nemeckého spoločníka.

V roku 1997 sa začal v Žiari nad Hronom vyrábať inovovaný typ plochého vákuového kolektora, ktorý dodnes predstavuje absolútne svetové prvenstvo v tejto oblasti podnikania. Medzi jeho hlavné prednosti patrí vysoká účinnosť pri relatívne nízkych investičných nákladoch aj v oblasti vyšších výstupných teplôt. To ho predurčuje na prípravu priemyselného tepla alebo prikurovanie budov.

Tisícky vyrobených slnečných kolektorov

Zakladatelia spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., vrátane spoločnosti samotnej, vyrobili počas svojej viac ako 35 ročnej existencie stovky tisíc solárnych systémov. Využívaných hlavne na prípravu teplej vody, ohrev vody v bazénoch, vykurovanie, výrobu priemyselného tepla a iné špeciálne účely.  Na kolektory a nosné konštrukcie poskytuje záruku na dobu 12 rokov.

THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o. permanentne investuje nielen do výskumu a vývoja, aj do ekologizácie výroby. Výsledkom tohto snaženia je 100 % regenerácia anodizačného a vyfarbovacieho roztoku z galvanickej linky na výrobu selektívnych konverzných vrstiev a technológia na čistenie oplachových vôd.

Spoločnosť v súčasnej dobe disponuje výrobnou kapacitou na úrovni 300 tisíc m2 kolektorov ročne. Ako jeden z mála výrobcov na svete má na jednom mieste sústredené hlbokoťažné lisovanie kolektorových vaní, výrobu selektívnych konverzných vrstiev a finálnu montáž slnečných kolektorov. Ďalej vyrába všetky typy konštrukcií na upevnenie kolektorov a kompletuje ucelené solárne systémy.

Aj v extrémnych podmienkach

 Žiarske kolektory boli doteraz inštalované v 73 krajinách celého sveta a to aj na takých extrémnych miestach ako je najvyššia hora Nemecka Zugspitze, či Ohňová zem v Patagónii. Pracujú napríklad v Nepále, Argentíne, Botswane, Maroku, Ománe, Juhoafrickej republike, Austrálii, ale aj v Maroku, Egypte, Jordánsku, či v americkej Kalifornii.

Ako technicky zaujímavú realizáciu je možné uviesť aj objekt ústavu sociálnej starostlivosti v Slatiňanoch v Čechách. Tam solárne teplo pokrýva 87 % potrieb tepla na kúrenie a prípravu teplej vody . A to vďaka sezónnemu zásobníku tepla o objeme jeden milión stotisíc litrov vody a spolupráci kolektorov s tepelným čerpadlom.

Výskum, výroba, vývoj

Spoločnosť kladie prvoradý dôraz na kvalitu, výskum a vývoj. Vlastní unikátne zariadenia na meranie kvality selektívnych vrstiev, solárnych skiel a výkonových parametrov kolektorov. Spolupráca s domácimi i zahraničnými univerzitami a výskumnými ústavmi prináša neustále zdokonaľovanie výrobných procesov a výrobkov.

Významnou je aj školiaca, poradenská a propagačná činnosť v oblasti aktívneho využívania solárneho tepla. Spoločnosť je oficiálnym školiacim partnerom Svetovej banky pre problematiku využívania solárneho tepla. V západnej Európe sa slnečné kolektory rôznych výrobcov často porovnávajú pomocou tzv. „výkonovej ceny“, čiže ceny jednotky získaného tepla vypočítanej ako podielu investičných nákladov k reálnemu tepelnému zisku v definovaných prevádzkových podmienkach. Kolektory spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. sa v takýchto porovnaniach umiestňujú vždy na najvyšších priečkach.

Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk alebo na tel.: +421-45-601 6080

Nejčastější dotazy ohledně založení virtuálního sídla

V článcích níže se dočtete o tom, co se hodí pro zkušené i začínající podnikatele. Najdete zde mimo jiné i mnoho zajímavých námětů souvisejících také se založením nové firmy, umístění do virtuální kanceláře a dalších informací. Například příspěvky rozeberou tyto náměty:

  • Co je společenská smlouva?
  • Nejčastější dotazy ohledně založení virtuálního sídla
  • Hlavní důvody k založení s.r.o.

Co je společenská smlouva?

V prvním článku s názvem “Co je společenská smlouva?” se dočtete, že společenská smlouva je právní zakladatelský dokument, který upravuje podstatné záležitosti týkající se založení společnosti s ručením omezeným, jejích orgánů a celkového fungování. Také upravuje vzájemné vztahy mezi společníky ve firmě. Společenská smlouva musí mít formu veřejné listiny a proto ji musí vyhotovit notář. Více informací se dozvíte v článku zde.

Nejčastější dotazy ohledně založení virtuálního sídla

Druhý článek s titulkem “Nejčastější dotazy ohledně založení virtuálního sídla” vás bude informovat, že když si zřídíte virtuální sídlo v Praze, ať už jako živnostník nebo pro svoji novou s.r.o. co tento celý proces obnáší. Dočtete se souhrn nejčastějších dotazů, kteří podnikatelé při zakládání virtuálního sídla kladou. Dále již čtěte článek zde.

Hlavní důvody k založení s.r.o.

V pořadí třetí článek s titulkem “Hlavní důvody k založení s.r.o.” se dočtete, že pro založení společnosti s ručením omezeným se často rozhodnou podnikatelé, kteří potřebují jasně oddělit majetek určený k podnikání od svého soukromého majetku. Firemní majetek je pořizován jménem společnosti. Majetek pro své soukromé potřeby vlastní jako fyzické osoby. V případě podnikatelských neúspěchů tak eliminují riziko ohrožení rodinného majetku. Dále již čtěte článek zde.

V Bardejove pribudol nadregionálny Pumptrack – Bike park

Počas prvých dvoch májových týždňov tohto roka vybudovali v rekreačnej zóne mesta na Toplianskej ulici v Bardejove, vedľa skateparku, atrakciu nadregionálneho významu “Pumptrack – Bike park v Bardejove”. Kapitálové výdavky sú realizované z mimoriadneho vkladu mesta Bardejov v roku 2019. Informuje o tom Radomír Jančošek, riaditeľ OOCR ,,ŠARIŠ“-Bardejov.

,,Pumptrack – Bike park v Bardejove je ďalšou exteriérovou atrakciou mesta, ktorej cieľom je prilákanie návštevníkov zo širšieho regiónu a podporenie cestovného ruchu v okrese Bardejov a regióne Šariš a to vo všetkých vekových kategóriách. Obnovený areál bude slúžiť zároveň na organizovania medzinárodných podujatí a pretekov. Frekventovaná oblasť pri rieke Topľa v Bardejove stala ešte atraktívnejšou a teraz je bude vhodným miestom na realizáciu športových aktivít, pohybu, oddychu návštevníkov aj z iných miest a regiónov,“ konštatuje R.Jančošek.

Dodal, že v rámci prác v pumptracku pribudli lavičky a oddychové miesta. Boli doplnené odpadkové koše, informačné tabule a mapy s atrakciami v meste Bardejov a okolí. Povrch pumptrackovej dráhy bol upravený a zhutnený kameninou a hlinou. Vo finálnej fáze aj asfaltom.

Čo je pumptracková dráha

Pumptracková – Bike park dráha je nový druh dráhy, kde jazdci na bicykli, korčuliach, kolobežkách alebo skateboardoch, pomocou pohybov hore-dolu na dráhe „pumpujú“ a tým namiesto šliapania do pedálov poháňajú kolesá. Ide o typ dráhy v šírke do dvoch metrov, ktorá sa skladá z vĺn a klopených zákrut.

,,Nový umelo vytvorený okruh má asfaltovú úpravu a je vhodný pre jazdu na bicykli, kolobežke, skateboarde či korčuliach. Celá dráha je postavená tak, že je možné prejsť ju bez šľapania či odrážania. Cyklista nepedáluje ale „pumpuje“ telom. Okruh je tvorený vlnami a klopenými zákrutami, ktoré umožňujú udržiavať a zvyšovať rýchlosť. Dráha je určená pre všetky vekové kategórie a pre rôzne úrovne jazdenia. Je tvorená sústavou zákrut, prevýšením, pričom maximálne prevýšenie je 1,2 m a šírka pojazdného chodníka je 2 m,“ vysvetľuje R.Jančošek.

Pumptrack – Bike park Bardejov bude pridaná hodnota pre návštevníkov regiónu

 Príprava projektu trvala 6 mesiacov, počas ktorých pripravili kompletnú projektovú dokumentácia, povolenie z úradu mesta Bardejov, vyjadrenia dotknutých orgánov, zameranie inžinierskych sieti.

,,Prínosom pumtrackovej dráhy je pridaná hodnota regiónu Šariš. Jazda na pumptracku je vhodným základom pre pohyb detí aj dospelých. Vybraná lokalita vedľa detského ihriska a zrevitalizovaného nábrežia pri rieke Topľa je tým najlepším miestom na pumtrack. V danej lokalite sa sústreďujú deti, mládež a pumtracková dráha vhodne doplnila využívané prostredie. Hladký povrch trate umožní jazdu nielen na bicykloch, ale i kolobežkách, skejtbordoch a korčuliach. Okrem zábavnej formy pohybu, ktorý pumtrackové trate poskytujú, si deti aj dospelí zlepšia telesnú kondíciu a pohyb“, uzatvára R.Jančošek.

Raj cyklistov na severovýchode Slovenska

Cykloturisti majú v Bardejove a okolí rôzne trasy spájajúce viacero stredísk. Dlhšia trasa liečivých singletrackov má dĺžku 25 km a kratšia trasa 18 km. Na svoje si prídu všetci, jednotlivé terény sú vhodné pre najmenších cyklistov i profibikerov. Sieť navzájom prepojených piatich liečivých singletrackov – Rodinný, Napoleon, Čerešenka, Herkules a Kráľovský a dve nadväzujúce cyklotrasy Kyslíková cesta Mihaľov – Bardejov a Kyslíková dráha v Bardejovských Kúpeľoch, poskytujú dostatok možností športového a turistického vyžitia. Severovýchod Slovenska je častým cieľom cykloturistov,

OOCR investuje pravidelne do revitalizácie jednotlivých rekreačno-turistických oblastí, obnovuje drevené prvky, lavičky, altánky, ohniská, turistické značenia, mapy a informačné tabule. Súčasťou pravidelnej údržby sú aj terénne úpravy, posypy, prerezávky vegetácie a ďalšie úpravy.

Skatepark predchádzal Pumptrack

Vlani obnovili v Bardejove na Toplianskej ulici schátraný skatepark. Vynovili v ňom zničene lavičky, stoly, osvetlenie a chátrajúci altánok, ktorý slúžil ako miesto odpočinku a relaxu pre návštevníkov a športovcov, predovšetkým pre skaterov, bikerov a kolobežkárov, domácich aj mimo regiónu.

Revitalizácie

V rekreačno-turistickej oblasti zvanej “Komínek” Mihaľov v Bardejove vlani obnovili drevený altánok s ohniskom. Popri tom opravili aj poškodené drevené  prvky na niektorých z 19 stanovíšť 3 km dlhej Kyslíkovej cesty Mihaľov, ktorá sa nachádza v blízkosti. V závere minulého roka dokončili aj obnovu turistickej infraštruktúry v lokalite Kláštorisko – Mníchovský potok.

Svidník a okolie tiež lákajú

V závere minulého roka uviedli do prevádzky aj v meste Svidník (nad bývalým vlekom) Vyhliadku s útulňou. Jedinečný výhľad z veže ukazuje panorámu mesta Svidník od Pamätníka sovietskej armády až po lesný komplex Osy. Lokalita je prístupná pre rodiny s deťmi, pre starších ľudí, cyklistov, bežkárov i peších turistov počas celého roka.

Unikátna rozhľadňa v Kružlovej

V závere novembra 2021 dokončili v Kružlovej, v Údolí smrti, unikátnu rozhľadňu z kovu a dreva vysokú 13,65 metra, ktorá má 4 poschodia a tvarom pripomína náboj do československej pušky VZ. 24. Veža poskytuje nádherné výhľady do okolia, vidno z nej takmer celé Údolie smrti, okolité obce, časť Svidníka a v prípade priaznivého počasia aj Vysoké Tatry. Vstup je celoročne zadarmo. Rozhľadňa má nezvyčajný tvar vojenského náboja, aby symbolizovala spomienku na najtvrdšie boje počas vojny, ktoré sa odohrávali na území Duklianskeho priesmyku.

Atrakcie sú prístupné

Všetky atrakcie cestovného ruchu na Severovýchode Slovenska v súčasnosti prístupné. Vhodný čas je na wellness, múzeá a liečebné i rekreačné pobyty, výlety do prírody, turistiku a cykloturistiku. Nikde na Slovensku nie je toľko pamätníkov a pamätných miest na obe svetové vojny ako v okolí Dukly a Svidníka. V areáli prírodného múzea ako aj okolo cesty do Svidníka je rozmiestnených 55 kusov rozličnej ťažkej bojovej techniky. Vhodné sú predovšetkým pre rodinné výlety s deťmi, tu môžu ohmatať tanky, delá, lietadlá a vojenskú techniku. Centrálna expozícia Vojenského historického múzea umiestnená vo Svidníku (www.vhm.sk) na Bardejovskej ulici je od 3.októbra znovu otvorená. Vyhliadkovú vežu na Dukle zatiaľ môžu obdivovať turisti iba zvonku. Celoročne prístupné je však Údolie smrti, kde obec Kružlová v spolupráci s ministerstvom obrany opravilo a obnovilo nátery pre 8 tankov umiestnených vo voľnej prírode v útočnej formácii.

Na zozname UNESCO – gotika, renesancia, drevené kostolíky

Historické pamiatky spolu s prírodnými krásami a službami cestovného ruchu ako kúpeľníctvo v Bardejovských Kúpeľoch, wellness, či singletracky, tvoria žiadaný mix lákajúci návštevníkov. Najnovšie pribudol putovný nápis Bardejov (zatiaľ je na Radničnom námestí). V Bardejove návštevníci môžu obdivovať Radničné námestie s nádhernými gotickými meštianskymi domami, Bazilikou minor sv. Egídia, s bývalou Mestskou radnicou – prvou stavbou renesancie na území Slovenska, v ktorej je umiestnená expozícia Šarišského múzea. Medzi klenoty patrí Židovské suburbium – Stará synagóga v Bardejove. Stará synagóga bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1970, mikve a bet hamidraš v roku 2000. Lákajú i drevené kostoly v okrese Bardejov: Hervartov, Tročany, Krivé, Kožany, Lukov, Frička, Jedlinka, Mikulášová, Zboj. V okrese Svidník: kostolík v skanzene Svidník, ďalej Potoky, Šemetkovce, Miroľa, Krajné Čierno, Ladomirova a Bodružal, Príkra, Dobroslava, Nižný Komárnik, Vyšný Komárnik, Medvedie, Hunkovce.

Viac je na: www.bardejov.sk, www.kupele-bj.sk, www.svidnik.sk, www.visitbardejov.sk

Projekty a ich aktivity sú realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Novinka – Vincentka v plechovke v predaji od mája 2022

Výrobca svetoznámej minerálnej vody-akciová spoločnosť Vincentka, prichádza v máji na trh s novinkou-Vincentkou v plechovom obale. Strieborný plech štíhlej plechovky s objemom 250 ml evokuje chladivú eleganciu. Nápis ,,VINCENTKA 100% prírodný ORIGINÁL“ a podnadpis ,,od roku 1820 Luhačovice“ zase odkazujú na čistotu produktu a stáročnú tradíciu plnenia luhačovických minerálnych vôd. Na Slovensku zatiaľ dostupná iba cez e-shop Vincentky v multipackovom balení 6x250ml, v Česku aj bežne v obchodnej sieti.

Riaditeľ Vincentky, a. s., Ján Šumšal hovorí: ,,K doterajšiemu ušľachtilému obalu, akým je sklo, sme sa rozhodli pridať aj balenie v plechovkách, ktoré je mimoriadne obľúbené hlavne u mládeže. V plechovke si náš produkt zachováva nezmenené chemické zloženie a dúfame, že ním oslovíme nové cieľové skupiny spotrebiteľov a rozšírime aj doterajšiu základňu. Vincentka je  tak teraz moderná nielen tým, že je 100% prírodným produktom, výťažkom z prírodného liečivého zdroja, ale aj obalom. Predpokladáme rozšírenie jej predaja v plechovkách všade tam, kde sa predávajú ióntové nápoje. Teda v nápojových automatoch, reštauráciách, na benzínových pumpách, ale aj v bežných obchodoch. Doterajšia distribučná sieť lekární a hypermarketov by sa tak mala výrazne rozšíriť. Navyše hliníkový obal ľahko zrecyklujete a nerozbijete.“

Dodáva, že Vincentka nie je voda na uhasenie smädu. Pije sa ako podporný prostriedok na doplnenie minerálov a stopových prvkov. Vincentka je vhodná ako prírodný doplnok výživy pre bežných ľudí, športovcov, ale aj deti od 3 rokov, tehotné dojčiace ženy a rekonvalescentov, pre hlasových profesionálov, pri prekyslení žalúdka.

Čo je Vincentka

Je to prírodná, veľmi silne mineralizovaná minerálna voda, prirodzene sýtená, jódová, uhličitá, hydrogénuhličitano-chlorido-sodného typu, so zvýšeným obsahom fluoridov a kyseliny boritej, studená, hypotonická. Ide o 100% prírodný produkt, ktorého základom je treťohorné more uzavreté v horninách pod Luhačovicami. Pri horúčavách a väčšej fyzickej záťaži sa môže mierne zvýšiť aj denná konzumácia Vincentky. Ale pri väčšej pravidelnej konzumácii je dobré poradiť sa o odporúčaných množstvách s lekárom. Vincentka funguje tak, že svojím obsahom minerálnych solí pomáha regenerovať vnútorné prostredie po veľkých stratách potu. Vhodná aj pri športových výkonoch a tréningoch, cvičeniach, pri ťažkej fyzickej práci, pobyte v teplom prostredí a horúčkovitých ochoreniach.

Vincentka svojím obsahom a vyváženosťou minerálnych solí a prvkov umožňuje rozpúšťanie hlienov v dýchacích cestách, žalúdku a črevách. Je odporúčaná na pitné a inhalačné kúry pri ochoreniach dýchacích ciest.  Hlasiviek, pri chorobách látkovej výmeny, vredovej choroby žalúdka, dvanástnika a ich pooperačných stavoch, pri chronickom zdurení pečene, diabete mellitus, chronickej pankreatitíde.

Obnova iónovej rovnováhy

 Vincentka je vlastne prírodný iónový koktail. Obsahom iónov sodíka, draslíka, vápnika, lítia, horčíka, fluóru, chlóru, jódu, pomáha obnovovať rovnováhu týchto prvkov v organizme. Navyše obsahuje vo fyziologickom pomernom zastúpení aj biogénne prvky, akými sú lítium, rubídium, cézium, meď, zinok, vanád, chróm, kobalt. Jednou z najväčších výhod Vincentky je jej osmolalita. Osmotickým tlakom 634,7 kPa sa Vincentka blíži osmolalite ľudskej krvi a vnútrobunkových tekutín, práve preto je tak účinná pri vstrebávaní. Vincentka je síce svojím pôvodom morskou vodou, ale svojim zložením, obohatením ďalšími minerálnymi prvkami, oxidom uhličitým a zriedením podzemnou vodou sa od morskej vody líši. Vincentka je viac ako trojnásobne menej slaná. Kým morská voda má cca 35 g solí na liter, Vincentka cca 10 g/l.

Svetoznámu liečivú minerálnu vodu Vincentku používajú na pravidelné dopĺňanie tekutín a minerálov po tréningu športovci, K je priaznivcom patria napríklad biatlonoví reprezentanti Michal Krčmář a Ondřej Moravec.

Ako nahradiť úbytok minerálov-ióntové nápoje

Pri potení odchádzajú z tela potrebné minerálne látky ako sodík, draslík a horčík. Najvýraznejšie je to pri vytrvalostných športoch. Úbytok minerálov a iónov z tela pri potení sa môže prejaviť aj svalovými kŕčmi a kolapsom. Riešením na doplnenie týchto látok je ióntový nápoj. Ióntové nápoje dokážu doplniť stratené tekutínyminerály a ióny. Konzumácia ióntových nápojov má opodstatnenie hlavne pri dlhotrvajúcich a vysoko intenzívnych aktivitách.

Ióntové nápoje sa delia do troch kategórií podľa obsahu aktívnych látok – iónov. Tento parameter sa nazýva tonicita a porovnáva sa s tonicitou krvnej plazmy. Ak má nápoj menej iónov ako krvná plazma, označuje sa ako hypotonický, ak viac, označuje sa ako hypertonický a ak je množstvo iónov približne rovnaké, ide o nápoj izotonický. Vincentka je vlastne hypotonický ióntový nápoj.

Vincentka pomáha aj po opici, či pri negatívach klimatizácie

Známy je účinok Vincentky na ,,opicu“, kde prináša úľavu po nadmernej konzumácii alkoholických nápojov. Vhodná na úpravu žalúdočnej kyseliny po nadmernom požívaní mastných jedál. V lete sa pije ako studená alebo sa používa na riedenie ovocných štiav, na zálievku zeleninových šalátov, k zapíjaniu pri konzumácii alkoholu a kávy. Vychladená a zmiešaná s kvalitným suchým vínom v pomere 1:1 ako strik chutí výborne a znižuje kyslosť vína.

Hlavne v lete je Vincentka dobrým pomocníkom na dlhšie cesty s použitím klimatizácie. Vtedy je dobré mať pri sebe v aute, lietadle, alebo aj kine nosný sprej Vincentka. Ocenia to predovšetkým alergici. Pred cestou stačí do každej nosnej dierky strieknuť po dva razy Vincentku a v dutinách sa tak vytvorí ochranný film. Pokojne si môžete preventívne strieknuť Vincentku aj do úst. Pri dlhom rozprávaní v klímou vysušenom prostredí sa vysuší aj ústna sliznica a dostaví sa nepríjemné škriabanie v hrdle.

Aký má byť pitný režim

Počas horúcich letných dní, kombinovaných s fyzickou námahou, máte dodržiavať pitný režim, čiže dopĺňať vodu a minerály do tela. Ideálnym nápojom na letný pitný režim je svetoznáma minerálna voda Vincentka. Dokáže nahradiť úbytok solí a celého radu prvkov v jedinom nápoji. Na nahradenie minerálov, vylúčených potením pri bežnej fyzickej námahe, stačí denne aj v lete 0,3 až 0,7 l Vincentky.

Viac informácií je na www.vincentka.cz.

Bardejovské Kúpele už prekročili 60% obsadenosť

Bardejovské Kúpele, a.s. už začiatkom mája 2022 prekročili 60% obsadenosť svojich kapacít a záujem verejnosti o kúpeľnú liečbu stále rastie. Manažment kúpeľov predpokladá, že v júni bude obsadenosť viac než 70% a v júli, auguste a septembri by mohli byt kapacity takmer plne vyťažené. V lete by sa tak dostali na úroveň pred covidovou krízou, čo by bolo porovnateľné z obsadenosťou z leta roku 2019. Ani to však nezmaže straty zo začiatku tohto a predchádzajúcich dvoch rokov, spôsobené protipandemickými opatreniami. Informuje o tom ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských Kúpeľov, a.s., Tamara Šatanková.

,,Sme opatrne optimistickí a dúfame, že žiadna ďalšia vlna covidu nepríde. Vedie nás k tomu úroveň zaočkovanosti na Slovensku a priebeh poslednej vlny covid variantu omikron. K zlepšujúcim sa číslam prispieva i opätovný rozbeh bielej medicíny a zvyšujúce sa potreby pooperačnej kúpeľnej liečby, zdecimovanej odkladaním výkonov počas pandémie. Na druhej strane zdroje na liečbu od poisťovní stagnujú, či dokonca v niektorých prípadoch aj klesajú. Aj samoplatcovia majú hlbšie do vrecka, vzhľadom na infláciu a všeobecný rast cien, predovšetkým potravín, energií a dopravy. Pritom my sme ceny upravovali iba symbolicky o pár eur na deň, aby sme udržali záujem o kúpeľnú liečbu a jej dostupnosť. Podľa záujmu klientov sa zdá, že by to nemalo obmedziť dostupnosť kúpeľnej liečby,“ vysvetlila T.Šatanková

Dodala, že celková obsadenosť kúpeľov bola v marci 2022 iba na úrovni 34%, čo bolo ale oveľa lepšie ako v roku 2021, keď bola obsadenosť 18,5%. Pomer medzi poistencami a samoplatcami je cca 50% na 50%.

Aktuálna ponuka liečebných pobytov, vrátane postcovidovej liečby, je v Bardejovských Kúpeľoch široká a ubytovanie si každý môže prispôsobiť v rôznych zariadeniach od štvorhviezdičkových hotelov až po vilky. Kúpele poskytujú aj širokú škálu samoplatcovských pobytov za stále ceny, takže pri súčasných cenách potravín a energií ide o lákavú ponuku. Vo vlajkovej lodi – štvorhviezdičkovom kongresovom hoteli Alexander sa rozbiehajú aj kongresy. Okrem toho sa tu konajú aj oslavy, svadby a množstvo malých akcií.

Najširšie indikačné zameranie, liečia skoro všetko

Bardejovské Kúpele, a. s., majú teraz lôžkovú kapacitu v hlavnej sezóne cca 1100 lôžok. Pred krízou ich ročne navštívilo cca 25 000 osôb a počet prenocovaní presahoval 270 000. Poskytujú služby predovšetkým pre obyvateľov Prešovského a Košického kraja, ktoré majú spolu 1,5 mil. obyvateľov.

 Bardejovské Kúpele majú najširšie indikačné zameranie spomedzi všetkých slovenských kúpeľov, okrem tradičnej liečby vnútorných ochorení sú v schválenom indikačnom zozname i choroby ženské, nervové a ochorenia pohybového aparátu. V lete je pre klientov k dispozícii vonkajšie kúpalisko s vyhrievanou vodou. Milovníci športu si tiež prídu na svoje. V ponuke je 6 tenisových kurtov, minigolf, bowling bar, petang, squashové ihrisko, či požičovňa bicyklov.

Liečebné procedúry v Bardejovských Kúpeľoch

Všetky liečebné procedúry sú sústredené v budove kúpeľného domu – Balneoterapii. Najväčšie ubytovacie zariadenia (Alexander, Ozón, Astória a Alžbeta) sú prepojené s budovou Balneoterapie vnútornými chodbami, takže klienti sa dostanú na procedúry pohodlne v každom počasí. Kúpeľná liečba prešla dlhodobým vývojom a dnes využíva tradičné overené postupy so zavedením najmodernejších fyziatrických, balneologických a rehabilitačných metód. Komplexný liečebný program pozostáva z pitnej kúry, vodoliečebných, fyzikálnych, elektro-, magneto- a svetloliečebných metód, ktoré sa priebežne dopĺňajú a upravujú na základe nových lekárskych poznatkov. Neoddeliteľnou súčasťou liečby je diétne stravovanie, klimatické podmienky prostredia, liečebný režim a terénne kúry na ktoré sa využívajú špeciálne upravené trasy, nazývané tiež kyslíková dráha.

Liečebné metódy využívané v kúpeľoch sú rozdelené do skupín, kliknutím na názov skupiny sa dozviete podrobnejšie informácie

Účinky a druhy používaných procedúr:

Rehabilitácia, masáže, liečebné inhalácie, vodoliečba, teploliečba, elektroliečba, uhličité terapie, haloterapia, soľná jaskyňa, pitná kúra, lymfodrenáže, fytoterapia, tréning pamäti.

Post covidová liečba

Bardejovské Kúpele majú unikátnu MLS laserovú terapiu (2 MLS lasery) v kombinácii s magnetoterapiou, ktorá už rok prináša výsledky. Pacientom sa po jej absolvovaní lepšie dýcha a zlepšuje sa aj ich celková kondícia. V oblasti postcovidovej liečby sú v rámci SR na poprednom mieste. Okrem toho využívajú na odstránenie nepriaznivých následkov ochorenia vzácne liečivé minerálne vody Herkules a František na inhalácie. Pomáha aj oxygenoterapia – vdychovanie kyslíka.

Špička kúpeľníctva

Prvá písomná zmienka o kúpeľoch pochádza už z roku 1247, väčší rozmach kúpeľov nastal v prvej polovici 18. storočia. V kúpeľoch okrem rakúskej cisárovnej Alžbety (Sisi) pobýval aj rakúsko-uhorský cisár Jozef II. (1783), Mária Lujza, neskoršia manželka cisára Napoleona (1809), ruský cár Alexander I. (1821) a poľská kráľovná Mária Kazimiera Sobieska, manželka poľského kráľa Jána III. Sobieského.

Viac informácií na : www.kupele-bj.sk

Centrálne rezervačné oddelenie:
Tel.: 054/477 4346, 477 2717 Fax: 054/472 3549
E-mail:
rezervacie@kupele-bj.sk, pk@kupele-bj.sk

Novinky ze světa AI, BI a chatbotů

Asociace za lepší ICT řešení přináší pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů z prvního čtvrtletí roku 2022 z oblasti AI, BI a chatbotů.

Virtualizace urychluje testování softwaru

Pokud společnost vyvíjí aplikace, které se připojují k více mikroslužbám, rozhraní API pro SaaS, zastaralým systémům nebo k dalším službám třetích stran, může být obtížné vytvořit robustní testovací prostředí. Platforma pro virtualizaci služeb a rozhraní API se snaží tyto složitosti vyřešit vytvořením a simulováním rozhraní API a koncových bodů služby. Namísto spuštění testovacího prostředí slouží platforma virtualizace služeb jako koncové body pro testování závislých aplikací a kompozitních služeb a reaguje na požadavky a transakce připojující se aplikace či služby. Virtualizace služeb pomáhá při primárním využití ke zlepšení spolupráce mezi hlavními a závislými systémy. Aktualizace jsou okamžité a dodávky je možné výrazně zrychlit. Výsledkem je dobře vytvořený systém a rychlejší uvádění aktualizací na trh. Výhodou použití platformy virtualizace služeb je to, že virtualizace služeb je přirozeným rozšířením vývoje testovacích jednotek a zavádění průběžného testování pro mikroslužby. Další výhodou je to, že vrstvy virtualizace služeb zjednoduší testování vůči více verzím rozhraní API zpřístupněním koncových bodů pro všechny podporované verze. Virtualizaci služeb lze i balíčkovat se sadami testovacích dat a používat k validaci transakcí a při provozu v cloudu mohou virtualizační platformy zvyšovat nebo snižovat kapacitu na základě testovacího objemu.

Jak bude vypadat budoucnost business intelligence?

Firmy se v současné době snaží o demokratizaci dat, neboli o odstranění překážek, které brání přístupu k datům a jejich interpretaci v reálném čase. Je to nutné z důvodu toho, že s daty bude v budoucnosti pracovat stále více lidí. Budou vznikat multifunkční týmy, které se zaměří na zlepšení analytických dovedností, správu a kvalitu dat. Analytika se postupně přesune do cloudů, a to kvůli uspokojení vyšších nároků na zpracovávaný objem dat a poskytnutí pokročilých funkcí. Podniky také budou hledat rovnováhu mezi flexibilitou a správou svých dat. Díky kompozitní analytice nakonec získají obojí. V budoucnosti se také změní distribuce práce mezi a IT oddělením a běžnými firemními uživateli. Základním problémem demokratizace dat je zachování jejich konzistence neboli jak mít jediný správný zdroj pravdy pro celou organizaci. Firmy, které to zvládnou, získají obrovskou konkurenční výhodu. Se sblížením světa analytiků a běžných uživatelů pomáhá nový přístup, kompozitní datová analytika, která je propojena s otevřenou formou Business Intelligence, tzv. headless BI. Headless BI zajistí, že všichni koncoví uživatelé budou pracovat s jednoduchými daty, a přitom poskytne každému přesně to co potřebuje, díky jedinému zdroji metrik a sdílenému sémantickém modelu. Všechny analytické výstupy tak pracují se stejnými výpočty a datovými sadami.

Jak vypadá těžba firemních procesů? 

Umělá inteligence doposud fungovala jako nástroj, který může vyplnit mezery ve velkém schématu automatizace. Protože zaměstnanci často při některých úkolech procházejí mezi systémy, nebo dokončí akci, kterou je obtížné digitálně zachytit, blokuje to schopnost umělé inteligence plně pochopit proces ve všech jeho částech. Identifikace všech úloh a jejich propojení do pracovního toku se nazývá těžba procesu. Jakmile se firemní proces identifikuje a vytěží, může následně systém monitorovat a řešit problémy u jednotlivých instancí takového procesu, nebo procesy doladit na základě průběžné zpětné vazby. Najít a uspořádat všechny protokoly procesů zůstává časově náročným manuálním procesem. Společnosti které začaly používat RPA, mají stále velký problém s úlohami mimo základní systémy. Náhradní metody jako je extrakce obsahu webu nebo OCR jsou jen dočasnými řešeními. AI pro těžbu procesů a automatizaci pracovních toků je stále tedy v raných fázích. Hlavní dodavatelé RPA ale vytvářejí nebo kupují funkce těžby procesu a investují do AI. Podobně posilují i firmy jako IBM, SAP nebo Microsoft.

Články a rešerše AI, BI a chatbot najdete ZDE.

Katalog SW robotů a automatizace lze nalézt ZDE.

 

Asociace za lepší ICT řešení, o.p.s.
Husinecká 903/10
13000 Praha 3

IČ: 016 74 846
www.lepsi-reseni.cz
office@lepsi-reseni.cz
(+420) 226 259 729

Tradičný výrobca slnečných kolektorov prekvapil novým stánkom

Po ročnej prestávke sa tento rok v apríli, v rakúskom meste Wels, opäť konal popredný veľtrh obnoviteľných zdrojov energie. Veľký záujem bol o všetky zariadenia na tému „Energia zo slnka“. Jeden z najvýznamnejších svetových výrobcov solárnych kolektorov, spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., predstavil návštevníkom veľtrhu úplne nový výstavný stánok. Firma vyvíja inovatívne solárne technológie už 50 rokov a patrí medzi Top 10 najväčších výrobcov solárnych kolektorov na svete.

Alfréd Gottas, riaditeľ THERMO|SOLARU k tomu poznamenáva: ,,Tím THERMO|SOLARU predstavil vo Welse svoj sortiment na ploche 40 m2. Od roku 2021 zažívajú naše slnečné kolektory v Rakúsku boom a predajné čísla sa neustále zvyšujú. Rakúsky trh je pre našu firmu veľmi významný, spolu s domácim slovenským, českým a nemeckým patria medzi najdôležitejšie. Slnečné kolektory na prípravu teplej vody a podporu vykurovania sú dostupné v rôznych vyhotoveniach a veľkostiach. Napríklad ako ploché vertikálne alebo horizontálne kolektory s plochou 2,0 alebo 2,5 m2. Zaujímavou inováciou našej firmy v roku 2022 je zavedenie zosilnenej konštrukcie kolektorov a strešných konštrukcií a kompletných solárnych zostáv pre oblasti s obzvlášť vysokým zaťažením snehom.“

Dodal, že sortiment výrobkov THERMO|SOLARU zaujal na výstave v Rakúsku najmä vysokým výkonom, hospodárnosťou a dlhou životnosťou. Celý výrobný program spoločnosti podlieha prísnym kontrolám z hľadiska kvality a skúšobné testy prevádzané na kolektoroch sú často omnoho prísnejšie ako predpisujú normy.

Zvláštnosť: Vákuový plochý kolektor

Spoločnosť THERMO|SOLAR je jediným výrobcom vákuových plochých kolektorov na svete. Prednosti, ako je hlboko ťahaná vaňa kolektora, unikátne spojenie meandra z medených rúrok a absorbéra, alebo sklený kryt z bezpečnostného skla s hrúbkou 4 mm, testovaný na krupobitie, sú charakteristickými znakmi solárnych systémov THERMO|SOLARU. Vákuový plochý kolektor TS400 je jediný kolektor, ktorý je hermeticky uzavretý, a preto je vhodný na použitie aj v kombinácii s tepelným čerpadlom. Tento kolektor je nainštalovaný napríklad aj v stanici pre výskum životného prostredia „Schneefernerhaus“ na najvyššej hore Nemecka Zugspitze (2962 m n.m.).

Ideálna kombinácia

,,Medzi návštevníkmi veľtrhu o úsporách energií rezonovali tento rok predovšetkým témy budúcej bezpečnosti a úspory nákladov. Solárny systém od spoločnosti THERMO|SOLAR a moderný systém vykurovania biomasou predstavujú dokonalú kombináciu ekologického a tým 100% CO2 neutrálneho vykurovania. Mnohých zaujala kombinácia s peletami. Najmä pri neistej globálnej bezpečnostnej situácii sú slnečné kolektory vyhľadávaným doplnkom na prípravu teplej vody a podporu vykurovania v prechodnom období,“ vysvetlil A.Gottas.

Rakúsko je výkladnou skriňou

Rakúsko patrí vo svete medzi vedúce štáty vo využití termických slnečných kolektorov. THERMO|SOLAR tam vyváža svoju produkciu celé roky. Počty inštalácií sa však medziročne líšili, vždy v závislosti od existencie a výšky štátnej podpory, ktorá bola v niektorých rokoch veľmi štedrá.

Medzi najväčšie inštalácie THERMO|SOLARU v posledných rokoch v Rakúsku patrí vlaňajšia dodávka 36 slnečných kolektorov na unikátny projekt solárneho systému na ohrev teplej vody v Tirolsku. Spolu 36 kusov slnečných kolektorov TS300, s účinnou plochou 72 m2, bolo inštalovaných na hygienické účely na hlavnej chate v chatkovej dedinke Hygna v Reith im Alpbachtal. Zakázku realizoval montážny partner, firma Quest elements s.r.o. Lokalita chatovej osady je v horskom prostredí s výskytom výdatnej snehovej prikrývky.

Ďalšie realizácie

Dodávka pre chatkovú dedinku Hygna je len jednou z mnohých netradičných realizácií slnečných kolektorov z produkcie THERMO|SOLARU. Podobnú zakázku realizovali v spolupráci s firmou Quest elements s.r.o. aj v roku 2019 v hoteli Landhaus St. Georg, ktorý sa nachádza v krásnom alpskom prostredí v blízkosti rakúskeho lyžiarskeho strediska Schladming. Prebehla tam modernizácia technologického zariadenia na ohrev vody v hoteli, pri ktorej bolo inštalovaných 16 solárnych kolektorov TS 500 s účinnou plochou kolektorov 36 m². Kolektory ohrievajú vodu v 3 akumulačných zásobníkoch, každý s objemom 800 l a celkovým objemom 2 400 l. Systém je dimenzovaný tak, aby počas letnej sezóny pokryl potrebu teplej vody pre 40 – 50 hostí bez dodatočného ohrevu kotlami.

Solárne inštalácie vo vysokohorskom a horskom prostredí

Vysokohorské podmienky vytvárajú mimoriadne dobré podmienky pre prácu slnečných kolektorov. Priezračnosť ovzdušia bez znečistenia zabezpečuje ich mimoriadne vysoký výkon. Nezanedbateľný je aj odraz slnečného žiarenia od snehu a ľadovcov. Paradoxne v zimnom období býva na horách viac slnečných dní než v údoliach, čo má na svedomí inverzia.

Spolu s ekologickým prínosom a nezávislosťou na prívode elektriny sú tak slnečné kolektory vynikajúcim riešením pre zabezpečenie teplej úžitkovej vody v horskom prostredí, hlavne v hoteloch a chatách. Príbeh najvyššej hory Nemecka, alpskej Zugspitze a hotela Schneefernerhaus vo výške 2650 m n.m, najlepšie ilustruje tvrdenie, že vysokohorské podmienky vytvárajú mimoriadne dobré podmienky pre prácu kolektorov. Vysokohorské prostredie spolu s extrémnou priezračnosťou ovzdušia zabezpečujú mimoriadne vysoký výkon kolektorov.

Žiarske kolektory boli doteraz inštalované v 73 krajinách celého sveta a to aj na takých extrémnych miestach ako je najvyššia hora Nemecka Zugspitze, či Ohňová zem v Patagónii. Pracujú napríklad v Nepále, Argentíne, Botswane, Maroku, Ománe, Juhoafrickej republike, Austrálii, ale aj v Maroku, Egypte, Jordánsku, či v americkej Kalifornii.

Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk alebo na tel.: +421-45-601 6080