Jak je scientologie přítomná v České republice? Kde studovat Scientologii?

Scientologii je možné v České republice studovat v Plzni, Praze, Brně a českých Budějovicích.

Ve všech těchto výše jmenovaných městech jsou Dianetická centra, kde je dostate lidí kvalifikovaných vám poskytnout informac eo tom co je scientologie. V České republice jsou momentálně 4 Dianetická centra, ve kterých se můžete seznámit s Dianetikou.
Vyberte si to, ke kterému to máte nejblíže a zbavte se psychosomatických nemocí, zvyšte svojí reakční dobu nebo své IQ.
Přejeme vám, ať se váš život dozná co nejvíce pozitivních změn.

Od roku 1954, kdy byla ustavena ve Spojených státech Amerických první Scientologická církev, se náboženství rozrůstalo. Církev má v současné době přibližně 10 milionů členů a prostřednictvím svých církví, misí a skupin je zastoupena ve více než 170 zemích světa. Scientolgie není založena na víře, ale podobně jako náboženství Asie na snaze o porozumění a chápání.  Každý může zjistit co je Scientologie. Pokud chcete, aby se vám dařilo lépe, potřebujete svému okolí i sobě dobře porozumět. Cílem Scientologie je přivést jednotlivce k porozumění sobě samému, svému žití jako duchovní bytosti a vztahu k vesmíru jako jednomu celku. Jde o to získat porozumění. Jak získat porozumění. Pochopit život si vyžaduje ochotu se učit a odvahu a chuť pochopit sebe samého i ostatní.

Scientologická církev v České republice stojí za programem Cesta ke Štěstí což je program jehož cílem je propagace morálních principů obsažených v brožuře Cesta ke štěstí.

Cesta ke štěstí je zpracována i jako jednotlivé filmové klipy propagující dvanáct pravidel pro šťastný život:

1. DBEJTE O SEBE
2. BUĎTE STŘÍDMÍ
3. NEBUĎTE PROMISKUITNÍ
4. DÁVEJTE DĚTEM LÁSKU A POMÁHEJTE JIM
5. CTĚTE SVÉ RODIČE A POMÁHEJTE JIM
6. DÁVEJTE DOBRÝ PŘÍKLAD
7. SNAŽTE SE ŽÍT V PRAVDĚ
8. NEVRAŽDĚTE
9. NEDĚLEJTE NIC NELEGÁLNÍHO
10. PODPORUJTE VLÁDU, KTERÁ JE MÍNĚNA PRO VŠECHNY A JEDNÁ V ZÁJMU VŠECH
11. NEŠKOĎTE LIDEM DOBRÉ VŮLE
12. OCHRAŇUJTE A ZLEPŠUJTE SVÉ PROSTŘEDÍ
13. NEKRAĎTE
14. BUĎTE DŮVĚRYHODNÍ
15. PLŇTE SVÉ ZÁVAZKY
16. BUĎTE PRACOVITÍ
17. BUĎTE KOMPETENTNÍ
18. RESPEKTUJTE NÁBOŽENSKÁ PŘESVĚDČENÍ DRUHÝCH
19. SNAŽTE SE DRUHÝM NEDĚLAT TO, CO BYSTE NECHTĚLI, ABY ONI DĚLALI VÁM
20. SNAŽTE SE JEDNAT S LIDMI TAK, JAK BYSTE CHTĚLI, ABY ONI JEDNALI S VÁMI
21. VZKVÉTEJTE A PROSPERUJTE

 

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Post Navigation