Monthly Archives: Leden 2016

You are browsing the site archives by month.

Rekonstrukce domů

Rekonstrukce budovy na dlouhou dobu vyřeší starosti s drobnými opravami a navýší cenu objektu.

 

Každé rekonstrukci musí předcházet důkladné posouzení aktuálního stavu domu. Na základě odborného posudku a požadavku na nový stav odborná firma připraví adekvátní návrh řešení. Na základě odsouhlasení návrhu řešení je připravena projektová dokumentace.

Mezi nejběžnější opravy při rekonstrukcích budov patří zateplování fasády, výměna výplní otvorů (okna, dveře), oprava střechy včetně zateplení, oprava hydroizolací, rekonstrukce instalací přestavba interiérů. Každá rekonstrukce zlepšuje stav budovy, prodlužuje životnost objektu, navyšuje jeho cenu a zvyšuje atraktivitu budovy a estetický vzhled. Cílem rekonstrukce by mělo být snížení výdajů za vytápění a úspora veškerých energií a samozřejmě zajištění funkčních výhod a zvýšení komfortu bydlení.

Zastaralé dispoziční uspořádání většinou neodpovídá současným požadavkům na funkčnost a pohodlí bydlení. Nové architektonické řešení zajistí modernizaci interiéru domu i ve vztahu k exteriéru.

Ať už se jedná o kompletní či částečnou rekonstrukci domu, je nutné veškeré úpravy provádět s ohledem na komplexní řešení a celkovou atraktivitu objektu.

Použitím moderních technologií a materiálů při rekonstrukci získáme moderní bydlení a zvýšíme užitnou hodnotu domu a jeho celkovou cenu.

Aby konečný stav budovy po rekonstrukci odpovídal počátečním představám, je nutné využít služeb odborníků, a to již při posouzení stavu budovy před zahájením rekonstrukcí, zpracování projektové dokumentace i samotné rekonstrukce.

Mezi zkušené firmy zabývajícími se rekonstrukcemi a zateplováním domů patří společnost Stav Agency s.r.o. z Liberce. Odborní pracovníci společnosti Stav Agency nejen poradí s realizací, ale v případě zájmu zajistí i kompletní přípravné úkony i stavební práce spojené s rekonstrukcí.

http://www.stav-agency.cz/stavebni-cinnost/rekonstrukce-objektu

http://www.stav-agency.cz/clanky

http://www.stav-agency.cz/clanky/rekonstrukce-domu

Vrátí se investice do solárního ventilačního panelu?

Solární ventilační panel SHV nejen temperuje, ale také snižuje vlhkost a koncentraci CO2 v místnosti.

 

Pokud se chceme zaměřit na úspory za vytápění, záleží na ceně 1kWh energie za vytápění, režimu domácnosti a na způsobu vytápění. Důležitým prvkem ovlivňujícím návratnost vložených investic je počet slunečných dní v dané oblasti. Obecně platí, že délka slunečního svitu se v ČR pohybuje od cca 1100 hod. (severní Čechy) do 1700 hod. (jižní Morava) za rok. Pro výpočet návratnosti investic za vytápění je nutné ještě odečíst 1/3 hodin slunečního svitu (červen – srpen), kdy se nepředpokládá potřeba ohřevu vzduchu. Výkon panelu SHV velikost L při správné instalaci a slunečném počasí je výrazně přes 1 kW, pro výpočet ale použijme právě tuto průměrnou hodnotu (není celý den poledne). Počítáme-li tedy průměrnou hodnotu slunečního svitu v ČR cca 1500 hodin v roce mínus 30% = 1050 x 1 kW = 1050 kWh/rok ohřátého vzduchu panelem SHV. Tuto hodnotu si každý může vynásobit cenou za 1 kWh, kterou vynakládá za běžné topení. Výsledná částka je přímá úspora za vytápění. Další úspora za teplo nastává při větrání. Pokud je v místnosti větráno otevřeným oknem, dochází k 100% ztrátě na rozdílu mezi teplým vzduchem unikajícím z místnosti a čerstvým vzduchem vnikajícím do místnosti zvenčí. Díky větrání přes panel SHV jsou tyto ztráty sníženy a dochází tak k dalším úsporám za energii na vytápění.

Panel SHV je určen nejen k ohřevu vzduchu, ale i ke snižování vlhkosti a koncentrace CO2 v místnosti. Díky téměř nulovým nákladům na provoz solárního ventilačního panelu a jeho dlouhé životnosti se vložené investice do instalace panelu SHV určitě z finančního hlediska vyplatí. Dalším přínosem je zdravější prostředí v místnosti bez vlhkosti, plísní a s nižší koncentrací CO2. Tento přínos lze těžko vyčíslit finančně.

Podrobné informace o provozu solárního panelu SHV s unikátní „inteligentní“ regulační jednotkou poskytnou pracovníci společnosti SOLAR HEAT VENTI CZ, s.r.o.

http://www.solarheatventi.cz/produkty/

http://www.solarheatventi.cz/kontakt/clanky/

http://www.solarheatventi.cz/kontakt/clanky/vrati-se-investice-do-solarniho-ventilacniho-panelu/

Hubení škodlivých hlodavců – deratizace

Hlodavci jsou nebezpečnými přenašeči původců řady infekčních nemocí. Deratizace (hubení škodlivých hlodavců) je důležitým faktorem prevence šíření těchto nemocí a případných epidemií.

 

Mimo zdravotního nebezpečí přemnožení hlodavci způsobují velké škody na stavebních prvcích budov a konstrukcí, ničí kabely, potrubí i podlahy. Značné škody působí také na potravinách a na krmivu pro zvířata. Škody na potravinách působí nejen jejich konzumací, ale i jejich znehodnocením. Potraviny, u kterých je od hlodavců narušen obal a které jsou kontaminované trusem a močí hlodavců se musí bezpodmínečně zlikvidovat.

Včasnou deratizací se tak významně snižují případné škody způsobené hlodavci a snižuje se riziko šíření řady nemocí.

Před každou deratizací je nutné nejprve zjistit, proti jakému hlodavci se bude zasahovat. Zkušení deratizátoři dokáží spolehlivě určit druh hlodavce, proti kterému budou zasahovat podle způsobených škod, trusu a podle charakteru prostředí.

Způsob deratizace je prováděn s ohledem na druh hlodavce a na prostředí, ve kterém je zásah realizován.

Nejčastějším způsobem deratizace je kladení jedových nástrah v místech výskytu a průchodu hlodavců. Jedové nástrahy jsou aplikovány zejména v uzamykatelných deratizačních staničkách nebo jednoduchých plastových staničkách. Vždy musí být brán ohled na možné nebezpečí ohrožení osob, domácích zvířat či ostatních živočichů, proti kterým není zásah určen. Každá stanoviště s jedovou nástrahou musí být řádně označeno a zákazník objednávající si deratizaci musí být důkladně proškolen.

Součástí každého deratizačního zásahu je následná likvidace mrtvých hlodavců a odstranění veškerých zbylých nástrah.

Vzhledem k možnému nebezpečí souvisejícímu s přemnožením nebezpečných hlodavců je nutné provádět monitoring výskytu hlodavců a včasnou odbornou deratizaci. Vždy se vyplatí využít služeb a zkušeností odborné profesionální deratizační firmy. Odborné znalosti a bohaté zkušenosti takovéto firmy jsou zárukou maximální úspěšnosti deratizačních zákroků. Mezi zkušené deratizační firmy s odbornou certifikací a mnohaletými zkušenostmi patří společnost de Wolf GROUP s.r.o. z Chebu.

http://www.dewolf.cz/sluzby-ddd/

http://www.dewolf.cz/kontakt/clanky/

http://www.dewolf.cz/kontakt/clanky/hubeni-skodlivych-hlodavcu-deratizace/

Funkce korálků v minulosti

Šperky z korálků měly v minulosti význam zejména jako amulet, náboženský prvek, talisman znak postavení ve společnosti. Korálky byly používány také jako platidlo – zejména v Americe.

 

Korálky a z nich vyrobené ozdoby a šperky byly symbolem síly a moci náčelníků kmenů, šamanů a představitelů řady náboženství. Nezastupitelný význam měly korálky a šperky při magii pro odhánění zlých duchů a nemocí i při vzývání bohaté úrody a hojnosti potravy. Šperky z korálků jako talisman měly svého majitele chránit od veškerého zla. Korálky a šperky vkládané do hrobů měly zesnulým zajistit posmrtný klid či spokojený posmrtný život.

Až do současnosti přetrval význam korálků u tibetských mnichů, kteří korálky navlečené na šňůrkách využívají při svých dlouhých meditacích.

Jako platidlo se korálky používaly i v některých regionech Evropy zhruba do 12. století. Poměrně dlouho byly korálky používány jako platidlo v Americe. Nejčastěji korálky jako platidlo či jako dar využívali Španělé při obchodování s indiány. Hodnota korálků se průběžně měnila podle poptávky. Velký vliv na cenu korálků měla také vzdálenost od pobřeží.

V současnosti jsou korálky využívány pouze při výrobě ozdob a bižuterního zboží. Mezi bižuterní zboží řadíme zejména korále, náramky, náušnice, brože, náhrdelníky, ozdobné spony a jehlice a podobné módní doplňky.

Mezi nejvýznamnější dodavatele korálků, štrasové bižuterie a bižuterních komponentů k výrobě bižuterie a ozdob patří společnost Beads 4U s.r.o. z Jablonce nad Nisou.

http://www.beads4u.cz/cz/sluzby/

http://www.beads4u.cz/cz/kontakt/clanky/

http://www.beads4u.cz/cz/kontakt/clanky/funkce-koralku-v-minulosti/

Strešné detaily sú pre kvalitnú strechu rovnako dôležité ako krytina

Aby bola vaša strecha dlhodobo v poriadku, musíte myslieť nielen na kvalitnú strešnú krytinu, ale aj na strešné detaily. Práve spoje a prechody medzi strešnou krytinou a jej doplnkami bývajú rizikovými. V žiadnom prípade nekombinujte značkovú strechu od spoločnosti Tondach s doplnkami pochybného pôvodu. Vždy zvoľte istotu v podobe originálnych dielov Tondach vyrábaných na mieru a kompatibilných so strešnou krytinou. Je to podobné ako pri autách – ak si kupujete najkvalitnejšie luxusné auto, nebudete ho predsa kombinovať s lacnými doplnkami neznámeho pôvodu.

 

Produktový manažér TONDACH SLOVENSKO, s. r. o., Peter Šebeňa k tomu hovorí: ,,Spoločnosť Tondach prináša unikátny systém doplnkov – príslušenstva Tuning pre všetky svoje strešné systémy. Doplnky sú navrhnuté tak, aby zaručovali tú istú špičkovú kvalitu ako strešná krytina. Vďaka tomu je strešný systém dokonale tesný, plne funkčný a zároveň umožňuje bezpečnú inštaláciu antén, solárnych systémov či bleskozvodov. Zároveň chráni dom pred všetkými poveternostnými vplyvmi. Firma preto ku každému strešnému systému ponúka sortiment komponentov potrebných pre technicky bezchybný stav strechy. Ten zahŕňa ukončenia štítu, ukončenia nárožia, ale aj špeciálne škridly s vetracími otvormi, ktoré umožňujú streche neustále prirodzene dýchať. V slovenských klimatických podmienkach je veľmi dôležité, aby strecha dokázala zabrániť nekontrolovateľnému zosuvu snehu. Príslušenstvo Tondach Tuning preto zahŕňa aj protisnehový systém tvorený protisnehovým kompletom a protisnehovými hákmi, s ktorým strecha dokáže s prehľadom zvládnuť aj tú najväčšiu snehovú kalamitu.“

 

Ďalej upozorňuje na to, že veľmi dôležité sú aj komponenty na prestup cez strešnú konštrukciu. Rovnako tak netreba podceňovať ani ochranu pred silným vetrom a bleskami.

 

,,Ak potrebuje užívateľ z priestoru strechy odviesť vývod odvetrávania či inštalácie antén, nie je to žiaden problém. K dispozícii má strešný systém Tondach. Pre všetky typy škridiel sú dostupné špeciálne komponenty, cez ktoré sa môžu rúry či rozvody preniesť cez strechu do exteriéru, pričom strecha zostane dokonale tesná. Príslušenstvo obsahuje aj príchytky a upevňovacie skrutky z kvalitných materiálov, ktoré zaisťujú dostatočnú ochranu proti účinkom vetra. Domy vybavené týmto systémom sú vďaka držiakom na bleskozvody aj počas búrky v bezpečí. Všetky vymenované, ale aj mnohé iné prevedenia príslušenstva pre strešný systém Tondach, sú k dispozícii u predajcov,“ odporúča P. Šebeňa.

 

Podľa neho je však najlepšie využiť služby odborníkov. Odporúča tiež, aby si zákazníci pri plánovaní rekonštrukcie či stavby nechali poradiť od odborníka, „špecialistu na strechy Tondach“, ktorý má dlhoročné skúsenosti a po zameraní strechy navrhne najlepšie riešenie, vypočíta spotrebu materiálu a poradí aj s výberom vhodnej krytiny na daný dom. Špecialista navštívi zákazníka bezplatne doma v dohodnutom termíne, čo znamená, že zákazník ušetrí finančné prostriedky, poskytne odborné poradenstvo a garanciu najlepšej ceny a služieb v regióne. Záujemcom o poradenskú službu stačí vyplniť formulár na stránke www.tondach.sk alebo zavolať v pracovné dni od 7.30 do 16.00 hod. na bezplatnú infolinku 0800 500 330. Špecialista si na základe tejto požiadavky dohodne so záujemcom stretnutie v čo najkratšom čase.

 

Tondach ponúka zákazníkom široký sortiment škridiel, z ktorých si môžu vybrať. Patria sem napríklad dva druhy Viedenskej škridly, štyri druhy Bobrovky, Brnenka, Bravura, Bolero, Twist, Samba, Mediteran plus, Románska, Samba 11, Figaro11, Figaro deluxe, Francúzska 12, Sulm, Mulde, Steinbrück, či iné. Väčšina bežných krytín sa po rokoch farebne zmení, lebo neodolá UV žiareniu. Keramické škridly značky Tondach® sú však jednou z mála výnimiek medzi nimi, za čo vďačia špeciálnej povrchovej úprave a tomu, že základom farebnosti je jej výpal, prebiehajúci pri teplote nad 1000 °C, nie dodatočné farbenie. Pálená škridla získava výpalom bezkonkurenčnú farebnú stálosť počas celej doby životnosti bez dodatočnej údržby. Spoločnosť má vo svojej ponuke viac ako 25 farebných odtieňov v matnom i lesklom prevedení. Tieto krytiny sú trvácne a odolné. Ich životnosť je min. 80 až 100 rokov bez akejkoľvek údržby. Je to vďaka precíznemu spracovaniu na vysokej remeselnej úrovni.

 

TONDACH SLOVENSKO, s. r. o., Stupava je súčasťou rakúskeho koncernu TONDACH Gleinstätten AG, vedúceho výrobcu keramických škridiel v strednej a južnej Európe, ktorý patrí do skupiny Wienerberger. Firma je najväčším slovenským predajcom pálenej keramickej škridly a tvorcom strešných riešení pre novostavby a rekonštrukcie s kompletným keramickým príslušenstvom a doplnkami. Na Slovensku bezplatne poskytuje zameranie striech a výpočty spotreby materiálu, ale aj odborné poradenstvo.

 

Viac informácií na www.tondach.skwww.najlepsiastrecha.sk

Podpora štátu pre OZE konečne rozbieha predaj slnečných kolektorov

Poukážky na podporu pre Obnoviteľné zdroje energie (OZE), ktoré štát poskytuje občanom prostredníctvom SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra), až do výšky  50 % z nákladov na ich inštaláciu, konečne rozprúdili trh s týmito zariadeniami. Zaznamenal to aj najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., keď  sa po niekoľkoročnej stagnácii v závere minulého a začiatkom tohto roka pohol predaj zariadení pre využívanie OZE. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Alfréd Gottas.

 

,,Po období dlhšieho útlmu predaja pre občanov, ktorí odkladali kúpu zariadení a čakali na avizovanú podporu od štátu pre využívanie OZE sa, s realizáciou projektu Zelená domácnostiam, v decembri pohol aj reálny predaj týchto zariadení. Kým v predchádzajúcich mesiacoch sme predovšetkým mailom, telefonicky a osobne radili, aké systémy sú pre jednotlivé nehnuteľnosti najvýhodnejšie, od decembra ich už aj reálne predávame. Zatiaľ nejde o nejaké veľké objemy, pretože v prvom kole trvajúcom necelé štyri dni sa rýchlo minuli všetky poukážky a vyčlenené prostriedky predstavovali iba 3,25 milióna eur. Taktiež má na rýchlosť realizácie zásadný vplyv súčasné, nie veľmi vhodné počasie, predovšetkým pre práce na streche. Dúfame, že v druhom kole, ktoré by malo odštartovať v najbližších dňoch, bude k dispozícii podstatne viac financií na poukážky ako v kole prvom,“ konštatoval A. Gottas.

 

Dodal, že podľa stránky www.zelenadomacnostiam.sk, domácnosti si registrovali poukážky na inštaláciu 1453 malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Z toho o fotovoltické systémy určené na výrobu elektriny bolo prijatých 574 žiadostí. O poukážky na solárne kolektory zabezpečujúce ohrev vody požiadalo 472 domácností, na tepelné čerpadlá 307 vlastníkov rodinných domov a na kotly na biomasu 100 žiadateľov. Z týchto poukážok však bolo u SIEA spätne zaregistrovaných iba 1042, ostatné prepadli kvôli rôznym chybám pri ich vystavovaní: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/aktuality/siea-upozornuje-domacnosti-a-zhotovitelov-aby-skontrolovali-udaje-na-poukazkach/.

 

,,Zo zverejnených čísel vidíme, že značná časť záujemcov o slnečné kolektory, ktoré sú našim hlavným výrobným programom, prejavila záujem o naše výrobky či už priamo u nás, alebo u našich inštalačných partnerov. Pripisujeme to dobrému menu našich slnečných kolektorov, ich overenej životnosti presahujúcej 40 rokov i výnimočnej záruke trvajúcej až 12 rokov. Dotované zariadenia môžu montovať iba dodávatelia akceptovaní SIEA. Tí musia mať uzatvorenú zmluvu s touto agentúrou, ktorá vytvorila aj register podporovaných výrobkov. THERMO|SOLAR zaregistroval v SIEA svoje zariadenia – medzi nimi aj 11 typov slnečných kolektorov, medzi prvými. Domácnostiam však dodáme nielen slnečné kolektory, ale aj fotovoltické (FV) panely na výrobu elektrickej energie, tepelné čerpadlá a kombinácie rôznych systémov priamo, alebo prostredníctvom siete akreditovaných inštalatérov,“ komentoval vývoj A. Gottas.

 

Ďalej upozornil občanov aby nezmeškali druhé kolo žiadostí o poukážky, ktoré by malo začať v najbližších dňoch. Poukážka síce platí iba 30 dní, ale to je termín pre jej uplatnenie u realizačnej firmy, nie na samotnú inštaláciu. Tá je vecou dohody medzi realizačnou firmou a zákazníkom a môže byť kedykoľvek v priebehu 6 mesiacov odo dňa vydania poukážky, resp. od dátumu uvedeného na poukážke. Štát bude prostredníctvom SIEA preplácať občanom až 50 % nákladov na inštaláciu zariadení do 10 kW. Ročne tak môžu v rodinnom dome ušetriť napríklad až cca 200 eur za prípravu teplej vody pri využití solárneho systému z produkcie THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o. Návratnosť systému bude so štátnou podporou iba cca 5-7 rokov, pritom overená životnosť solárneho systému z THERMO|SOLARU je 40 rokov.

 

Občania by sa však skôr ako začnú vypĺňať žiadosť, mali oboznámiť s podmienkami http://zelenadomacnostiam.sk/sk/technicke-podmienky/ a odporúčaniami pre domácnosti http://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/odporucania/. Na stránke nájdu aj podrobný návod, ako podporu získať http://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/ako-poziadat-o-poukazku/.

 

,,Nečakajte na poslednú chvíľu a vyberte si už teraz zariadenie od overeného výrobcu a spoľahlivú realizačnú firmu. Prichystajte si aj všetky údaje o nehnuteľnosti, na ktorú chcete umiestniť zariadenie na OZE, vrátane údajov z katastra nehnuteľností. V žiadosti musíte uviesť katastrálne územie, súpisné číslo nehnuteľnosti uvedené na liste vlastníctva a číslo listu vlastníctva. Stále sa nevie koľko financií bude vyčlenené pre ďalšie kolo
a  registrácia žiadostí o podporu v druhom kole môže tiež trvať iba niekoľko dní. Je preto dobré mať pokope všetky údaje, vrátane výberu zariadenia a nepodceniť ani výber realizačnej firmy. Napríklad pri rozostavanom dome, s ktorým budú stavbári meškať, nemusí stačiť ani 6 mesačná lehota na realizáciu poukážky,“ varoval A. Gottas.

 

V prípade solárneho systému a slnečných kolektorov z akciovej ponuky THERMO|SOLARU môžu domácnosti dostať dotáciu vo výške 1233 až 1750 EUR, čo predstavuje 35–50 % nákladov na kompletnú inštaláciu solárneho systému. THERMO|SOLAR, okrem toho, že je najväčším slovenským výrobcom slnečných kolektorov, poskytuje aj ďalšie služby a produkty súvisiace s OZE, napríklad komplexné poradenstvo a služby, ktoré sa týkajú využívania slnečných kolektorov, fotovoltických (FV) panelov na výrobu elektrickej energie, tepelných čerpadiel a kombinácie rôznych systémov.

 

Pilotný projekt Zelená domácnostiam potrvá až do konca roka 2020 a je naň zatiaľ vyčlenených 45 miliónov eur. Vláda očakáva, že sa z nich nainštaluje viac ako 15 000 systémov na využívanie OZE. Celkovo je na tieto inštalácie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia vyčlenených spolu až 115 miliónov eur, ktoré by mali postačovať na realizáciu podporovaných zariadení v 70 000 domoch.

 

Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk , alebo na tel.: +421-45-601 6080

 

Založení s.r.o. nebo nákup hotové společnosti?

Vlastní společnost je bezpochyby dobrým krokem v jakémkoliv businessu. Firma, která budí dojem stabilního subjektu a prostřednictvím níž nabízíte své služby a produkty. Pokud jste však na počátku, jako většina začínajících podnikatelů, jistě se trápíte s otázkou, jak takovou s.r.o. založit? Navíc, když nemáte dostatek času na vyběhávání potřebných listin, včetně dokonalé znalosti tohoto oboru? Řešení je ale velice jednoduché.

Získejte firmu mnohem rychleji

Řadit se však může i mezi takové businessmany, jež nemohou otálet se založením nové společnosti ani minutu a její existence je pro ně zkrátka velice důležitá. V tom okamžiku vám může Profi-kancelář s.r.o. nabídnout daleko rychlejší řešení. Je to nákup hotové ready-made společnosti. Již existující subjekt, s nímž je možné okamžitě fungovat. Mimo jiné budete rádi i za kompletně splacený kapitál.

Založení s.r.o. s bonusem

Aby toho nebylo málo, předkládá Profi-kancelář s.r.o. i řadu dalších souvisejících služeb se založením firmy. Získat můžete například praktické a lepší sídlo společnosti nebo virtuální kancelář, která je dnes téměř nezbytnou součástí každé nové založené společnosti.

Zapomeňte na pracné vyřizování své vysněné firmy. Obraťte se na odborníky, již jsou v tomto oboru skutečně kovaní a vyhoví vám ve všech ohledech. To vše navíc ve spojitosti s velice nízkými pořizovacími náklady, ať už jde o založení s.r.o. nebo některou z dalších zmiňovaných služeb.

Vlastní firma je propustkou do velkého světa businessu, ať už jde o libovolný obor. Neotálejte proto s jejím založením a získejte tak spoustu dalších lukrativních zákazníků, jež jsou samozřejmě přínosem nových zisků.

Odmena za vysvedčenie pre školákov – zľavnené 3-dňové lyžovanie v Slovenskom raji

SKI Gugel Mlynky poskytne deťom a juniorom mimoriadne 50% zľavy

Odmenu za polročné vysvedčenie dostanú deti a juniori od lyžiarskeho strediska SKI Gugel Mlynky v Slovenskom raji. Cez víkend 30. a 31. januára a v pondelok 1. februára 2016 sa budú lyžovať za polovicu. Celodenný skipass tak vyjde deti na 5 eur a juniorov na 7 eur. Zľava 50 % platí pre všetky deti a študentov, nielen pre tých čo majú priemer 1,0. Informovala o tom Silvia Denešová, PR manažérka spoločnosti DND Trade s. r. o., Mlynky, prevádzkovateľa SKI Gugel Mlynky.

,,Po minuloročných dobrých skúsenostiach sme sa rozhodli odmeniť školákov lyžovaním s 50% zľavou počas predĺženého víkendu aj tento rok. Akcia ,,Odmena za vysvedčenie“ je bez akýchkoľvek formalít, netreba nič nosiť, žiadne výpisy, ani potvrdenia. Rozhodli sme sa že si ju zaslúžia všetci žiaci a študenti, bez ohľadu na prospech. Jediným kritériom je preukaz totožnosti a vek pre dieťa do 11,99 rokov a juniora od 12 do 18 rokov, alebo musí byť študent držiteľom ISIC karty EURO 26,“ konštatovala S. Denešová.

 

Lyžiarske stredisko SKI Gugel Mlynky má v súčasnosti veľmi dobré podmienky na lyžovanie a na zjazdovkách 45 cm vrstvu prírodného a umelého snehu. Od začiatku januára sú v prevádzke zjazdovky Komín (1 200 m), Zimná studňa (cca 600 m) a detský vlek. V sobotu 23. januára 2016 spustili do prevádzky ďalšiu zjazdovku – Letnú studňu (900 m). Ceny skipassov v tomto stredisku sú počas sezóny aj bez zľavy jedny z najlepších na trhu – dvojhodinové lyžovanie začína na 10 eurách (junior skipassov na 8 eurách a detské skipassy na 5 eurách). Návštevníci z okolia si môžu zakúpiť celodenný regionálny skipass za zvýhodnenú cenu 9 eur, juniori za 7 eur a deti za 4 eurá. V ponuke sú aj skipassy pre juniorov od 13 do 18 rokov a držiteľov karty ISIC EURO 26 za zvýhodnené ceny. Celá sezóna tak lyžiarov vyjde rovnako ako niekoľkodňová lyžovačka u najdrahšej konkurencie.

 

Stredisko SKI Gugel Mlynky je obľúbené predovšetkým u Spišiakov a Košičanov. Je vzdialené od Spišskej Novej Vsi iba 26 km, z Rožňavy 37 km, z Popradu 43 km a z Košíc 108 km. Autobusové i železničné spojenie je vyhovujúce, motoristi môžu zaparkovať priamo pod svahom a zadarmo. Cestu do strediska našli aj Maďari a Poliaci a obľúbené je aj pre lyžiarske zájazdy. SKI Gugel Mlynky je najväčším lyžiarskym strediskom v Slovenskom raji a okolitá nádherná príroda poskytuje dostatok možností pre turistiku. Svojou polohou a ponúkanými možnosťami sú Mlynky a ich okolie ideálnym miestom pre trávenie aktívnej dovolenky počas celého roka tak pre dospelých ako aj deti.

 

SKI Gugel Mlynky poskytuje možnosti na super lyžovačku priamo nad penziónom, v ktorom sa návštevníci môžu ubytovať za výborné ceny. Návštevníci sú ubytovaní priamo pod lyžiarskymi svahmi strediska s technickým zasnežovaním, ktoré poteší viac i menej náročných lyžiarov. Svoje miesto si nájdu i vyznávači bežeckého lyžovania s množstvom bežeckých tratí určených práve pre nich. Rodinný Penzión Pod Guglom je situovaný priamo pod lesom na okraji obce Mlynky, na juhu národného parku Slovenský raj, neďaleko obce Dedinky a priehrady Palcmanská Maša. Návštevníci majú na výber apartmány a izby troch objektov: GUGLÍK, GUGEL a EBERBERG v spoločnom uzavretom areáli od seba vzdialených 20 m – s celkovou ubytovacou kapacitou 37 osôb. Stravu si môžu vybrať ako polpenziu za 12 eur (deti 8 eur), alebo môžu mať iba raňajky, či večere. Stravovanie je možné aj individuálne. Každý apartmán je vybavený kuchynským kútom (pec, chladnička, rýchlovarná kanvica, mikrovlnná rúra, hriankovač).

 

Slovenský raj je horské pásmo na východnom Slovensku v oblasti Spiša. Považuje sa za jednu z najkrajších prírodných oblastí Slovenska. Leží v severovýchodnej časti Slovenského Rudohoria a juhovýchodnej časti Fatransko-tatranskej oblasti. Oblasti horského pásma chráni Národný park Slovenský raj, ktorý je jedným z deviatich národných parkov na Slovensku.

 

Lyžiari a návštevníci lyžiarskeho strediska SKI GUGEL MLYNKY majú možnosť získať aktuálne informácie o stredisku i prostredníctvom webkamery. Aktuálne obrázky sú k dispozícií na:

http://www.holidayinfo.sk/sk/SkiGugelMlynky/Kamera/7349281

Viac na: www.skigugel.sk. Rezervácie na: info@skigugel.sk a +421 903 016 865

 

Energie2 znížila ceny plynu a elektriny, využite to a prejdite k nej

Posledný rok sme boli svedkami niekoľkých znížení cien zemného plynu i elektriny. Zákazníci sú potešení, že na spotrebe týchto komodít môžu ušetriť. Slovenský trh je už dostatočne liberalizovaný a zákazník nie je odkázaný na dominantných dodávateľov s ich vyššími cenami, ale má možnosť si vyberať. Pokiaľ uvažujete o výmene dodávateľa energií, mali by ste zvoliť takého, ktorého ceny sú dlhodobo pod úrovňou cien dominantných dodávateľov. Slovenský dodávateľ zemného plynu a elektrickej energie – spoločnosť Energie2, a. s., Bratislava, počas piatich rokov prítomnosti na slovenskom trhu dokázal, že jeho ceny patria k najlepším a pre zákazníka najvýhodnejším. Zákazníci Energie2 za posledné roky ušetrili stovky až tisíce eur v porovnaní s cenami, aké by boli zaplatili u dominantných dodávateľov. Energie2 vždy pri poklese cien dominantných dodávateľov znížila svoje ceny tak, aby boli nižšie a tým pre klientov priaznivejšie ako nové ceny dominantných hráčov na trhu. Naposledy Energie2 znižovala ceny zemného plynu pre svojich zákazníkov z radov obyvateľstva i pre malé podniky od 14. decembra 2015. Tento overený slovenský dodávateľ energií tentoraz znížil svoje cenníkové ceny pri zemnom plyne v priemere o 4 % a pri elektrine o 8 %, pričom v niektorých tarifách až o 12 %.

Zníženie sa týka všetkých odberateľov Energie2 z radov domácností, aj malých podnikateľov. Zníženie cien v jednotlivých tarifných triedach je rôzne, ale všetci majú ceny výhodnejšie ako od dominantných dodávateľov energií. Energie2 má dlhodobo nižšie ceny zemného plynu a elektrickej energie ako tradiční dodávatelia, tento rozdiel si udrží aj v roku 2016 a mieni tak robiť i v budúcnosti. Každý zákazník Energie2 tak aj v tomto roku ušetrí značné prostriedky.

V súčasnosti je teda opäť vhodný čas na zmenu dodávateľa. Ceny sú mimoriadne priaznivé a nízke. Navyše ešte prebieha vykurovacie obdobie, v ktorom sa dá ušetriť najviac financií počas roka. Preto by mali zákazníci dominantných dodávateľov, ale i iných – ak nie sú s nimi spokojní, prejsť k Energii2. Získajú tak trvalo nízke ceny zemného plynu i elektrickej energie. Stabilitu v priaznivých cenách im prinesú hlavne zmluvy na dlhšie obdobie, ktoré sú pre nich najvýhodnejšie.

Hovorí riaditeľ Energie2, a. s., Dávid Vlnka: ,,Ak chcete mať nižšie ceny energií v tomto roku, mali by ste sa obrátiť na našu firmu Energie2 čo najskôr. Pri zmluve na dobu neurčitú môžete zmenu realizovať prakticky kedykoľvek po uplynutí výpovednej lehoty jeden mesiac. Všetky potrebné kroky na zmenu urobí zadarmo naša spoločnosť Energie2. Stačí iba podpísať zmluvu o dodávke a plnú moc a poskytnúť kópiu poslednej vyúčtovacej faktúry. Zmluvu môžete s nami uzatvoriť online prostredníctvom webu, alebo cez obchodníkov priamo u vás doma. V ponuke máme zmluvy na 1 rok, 2 roky, 3 roky, alebo v prípade Nebeskej ponuky až na 6 rokov. Pracovníci nášho call centra vám radi poskytnú ďalšie informácie a zodpovedia akékoľvek otázky. Zákazníci, ktorí nie sú viazaní na dobu určitú a vymenia svojho doterajšieho dodávateľa za Energie2 v priebehu niektorého z jarných mesiacov, sa môžu z nových cien zemného plynu tešiť už po uplynutí celého nasledujúceho kalendárneho mesiaca.“

Ďalšie informácie sú na www.energie2.sk, info@energie2.sk , infolinka: 0850 166 066

Jak na bezproblémové založení nové s.r.o.

Podnikatelské začátky jsou pro mnohé společnosti poměrně náročné, a to především proto, že jejich zakladatelé nejsou dostatečně informováni o všech úkonech nutných ke vzniku podnikatelského subjektu. Pokud si budete chtít založit společnost s ručením omezeným, logicky si mnohými kroky budete muset nezbytně projít. I přesto je ale můžete překonat velmi rychle a nekomplikovaně. Podívejme se tedy poněkud podrobněji na to, co je nutné vyřešit, abyste mohli podnikat a mít vlastní s.r.o.

Jak založit s.r.o. krok za krokem

Spoustu hodnotných a rozsáhlých informací můžete nalézt na internetovém portálu www.jak-zalozit-sro-a-podnikat.cz, jehož název do značné míry prozrazuje, co zde objevíte.

Portál zaměřující se na zakládání společností a následné podnikání. Rady, tipy a články, jak vyřešit nepříznivé situace, jak postupovat, popřípadě kde hledat další informace. Zkrátka vše důležité na jednom místě, včetně účetnictví, daní nebo zákonů.

Volte prověřenou cestu založení s.r.o.

Ti znalejší mohou zkusit absolvovat cestu k vysněné společnosti s ručením omezeným na vlastní pěst, a to za přispění poskytnutých údajů. Druhou skupinou budou bezpochyby ti, jež si váží svého drahocenného času a jsou ochotni obětovat minimum finančních prostředků proto, aby jim založení s.r.o. provedl skutečný odborník.

Tím je firma Profi-kancelář Praha s.r.o., s níž velice rychle vyzrajete na otázku, jak založit s.r.o.?

Jak dlouho trvá zakládání firmy

Při procesu jak založit s.r.o. hraje velmi důležitou roli i čas. Vše trvá v rozmezí od 6 dnů do 6 týdnů. Pokud ovšem dojde ke komplikacím, může se všechno řádně protáhnout. Pokud již tedy máte stanovený byznys plán, pak počítejte s menším nárůstem konkurence v době, kdy budete firmu zakládat.