Monthly Archives: Prosinec 2015

You are browsing the site archives by month.

Virtuální sídlo společnosti v Praze

Mít lukrativní sídlo firmy je bezpochyby snem každého podnikatele. Cesta k tomuto cíli však může být dlážděna nejrůznějšími povinnostmi, respektive potřebami. Jednou z nich je například založení firmy, bez níž ztrácí sídlo to pravé kouzlo, a vy na venek nevystupujete, jako profesionální businessman. Pakliže máte zájem získat sídlo firmy Praha, určitě využijte komplexních služeb, které se budou týkat řady dalších oblastí, jež souvisí s tímto tématem. Svěřte všechnu administrativu a náležitosti do rukou zkušených odborníků, jejichž letité dovednosti a bohaté reference o mnohém vypovídají. Tímto subjektem může být například firma Profi-kancelář s.r.o. Ta patří na trhu k nejstabilnějším společnostem svého druhu. I to je velká záruka maximální kvality předkládaných služeb. Těšit se můžete také na minimální náklady. Pojďme se na ale na vše zaměřit pěkně popořádku.

Založení s.r.o. na míru

Založení společnosti s ručením omezeným může v určitých případech trvat déle než měsíc. Navíc pokud nepatříte k odborníkům na právní náležitosti v oblasti podnikání, je vyřizování všech nezbytností stresujícím zážitek. Naštěstí existují specializované firmy, které vám umožní provést založení firmy bez toho, že byste museli absolvovat maratón návštěv úřadů a sepisování dokumentace.

Využití profesionálů pro založení firmy na klíč je mezi podnikateli čím dál populárnější. Kromě úspory nervů a papírování totiž přináší i zrychlení celého zakládacího procesu. Na vaši novou společnost tak nebudete muset čekat dlouhé týdny či měsíce. Ty nejlepší firmy jsou ochotny vám garantovat založení s.r.o. v přesně stanoveném termínu – nejčastěji do 10 dní, přičemž pokud by svůj závazek nesplnily, byly by pro vás jejich služby bezplatné.

S kvalitním pojištěním mohou autodopravci klidněji spát

Specifická rizika, která přináší podnikání v autodopravě, vyžadují speciální pojištění, které zahrnuje krytí veškerých škod způsobených při dopravě.

 

Každý dopravce přejímá odpovědnost za svěřený náklad. Dopravcům se určitě vyplatí rozšířit své základní pojištění převzatých věcí za účelem přepravy o pojištění při pohřešování zásilky, krytí odpovědnosti za škody během skladování, nakládky a vykládky zboží. V současnosti lze připojistit kabotáž, manipulaci se zbožím, celní služby, inventurní rozdíly i pojištění odpovědnosti dopravce za škodu z překročení dodací lhůty při mezinárodní přepravě či škody způsobené hrubou nedbalostí.

Specifická rizika přináší přeprava zboží speciálními vozidly (cisternové a chladírenské vozy, vozy na stěhování nábytku či přepravu vozidel apod.). Dopravci využívající k zajištění přepravy zboží speciální vozy by měli své pojištění rozšířit i o krytí rizik spojených s těmito speciálními vozy.

Pokud se vrátíme k pojištění rizika při pohřešování zásilky, mělo by zahrnovat krádež vloupáním, loupežné přepadení i zpronevěru nákladu. Vzhledem k narůstajícím případům zpronevěry zásilek falešnými dopravci (často nazývanými fantomoví dopravci) by mělo pojištění zpronevěry nákladu zahrnovat i tato rizika.

Pojištění odpovědnosti zasilatele a dopravce zajišťujícího vnitrostátní přepravu řeší pojistné smlouvy uzavřené v souladu s Obchodním zákoníkem. Pojistné smlouvy o mezinárodní přepravě jsou uzavírány v souladu s Úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě CMR.

Pro každého pojištěného dopravce a zasilatele, který řeší pojistnou událost, je důležitá rychlost a nenáročnost likvidace škodných událostí.

Pro dopravce mající uzavřené pojištění prostřednictvím společnosti EKONSERVIS – CZ  s.r.o. řada nepříjemných starostí při řešení škodných událostí odpadá. Již při uzavírání pojistky odborně proškolení pracovníci poradí, jaký rozsah je pro konkrétní přepravní společnost nejvhodnější a nejekonomičtější. Při samotné likvidaci škodné události pracovníci společnosti EKONSERVIS–CZ zajistí za pojištěného prohlídku likvidátorem pojišťovny, nahlásí pojistnou událost na pojišťovně a v pravidelných cyklech kontrolují postup likvidace až po výplatu odškodnění. Při komplikovaných případech zajistí právní zastoupení.

http://www.ekonservis.cz/pojisteni/

http://www.ekonservis.cz/clanky/

http://www.ekonservis.cz/clanky/s-kvalitnim-pojistenim-mohou-autodopravci-klidneji-spat/

Outsourcing marketingu

Marketing je nedílnou součástí každého podnikání. I ti podnikatelé, kteří si myslí, že marketing nepotřebují, se bez něj neobejdou.

 

Marketing je proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka a proto marketing musí řešit každý podnikatel. I samotný živnostník při poskytování svých služeb či nabízení svých výrobků se řídí poptávkou a potřebami svých zákazníků, sleduje okolní trh, upravuje ceny svých služeb a produktů, plánuje a přijímá důležitá rozhodnutí.

Marketing je velice složitý proces, který ovlivňuje chod celé firmy.

Řada menších firem si z finančních důvodů nemůže dovolit vlastní marketingové oddělení s týmem odborníků na jednotlivé marketingové oblasti. Pro firmy není ani řešením, pokud mají na marketing pouze jednoho pracovníka, který by měl sám obsáhnout tak širokou oblast, jako je marketing. Aby samotný pracovník své úkoly zvládl, musí nakupovat jednotlivé služby od specializovaných marketingových firem. Firma tak má náklady na svého marketingového pracovníka (mzda, kancelář, telefon, auto apod.) a další náklady za nákup jednotlivých marketingových služeb. Pro takovéto firmy je mnohem výhodnější outsourcing marketingu než jeden vlastní marketingový pracovník.

Outsourcingem marketingu firma získává celý tým marketingových specialistů a odborníků s praxí leckdy za cenu nižší než náklady za vlastního zaměstnance. Outsourcing marketingu přináší firmám celou řadu výhod. Firma má k dispozici marketingové oddělení celoročně (bez dovolených či nemocí), získává know-how profesionální marketingové firmy a kontakty na dodavatele souvisejících služeb za zvýhodněné ceny. Externí marketingová firma má znalostní náskok a řešením srovnatelných problémů u jiných firem i praktické zkušenosti. Navrhovaná marketingová řešení nejsou ovlivňována profesní slepotou a díky bohatým zkušenostem mívají vysokou efektivitu.

Při výběru vhodné externí marketingové firmy je vhodné si stanovit některá kritéria, která by měla marketingová firma splňovat. Mezi takováto kritéria by mělo být zahrnuto: historie, zkušenosti, reference, členství v profesních sdruženích, dosažená ocenění v oboru apod.

Mezi zkušené marketingové agentury s mnoha lety praxe, zkušenostmi s implementací navržených řešení přímo do praxe, úspěchy a referencemi patří společnost ANERI s.r.o. z Liberce.

http://www.aneri.cz/cs/marketing/externi-marketing/

http://www.aneri.cz/cs/aktualne/

http://www.aneri.cz/cs/aktualne/outsourcing-marketingu/

Ochrana dýchacích cest při práci

Mnohá pracoviště vyžadují používání vhodných ochranných pomůcek, které brání poškození dýchacích cest a zdraví zaměstnanců. Mezi nejčastěji používané pomůcky patří ochranné pracovní polomasky, které chrání zdraví zaměstnanců proti pevným částicím a aerosolům, prachu, kouři a mlze.

Podle filtračního stupně jsou polomasky rozděleny do ochranných tříd P1, P2 a P3. Pro pracovníky používající ochranné polomasky je vedle stupně ochrany důležitý komfort nošení.

Společně s dobrým přizpůsobením na tvar obličeje a měkkých okrajových materiálů je rozhodujícím kritériem pro komfort nošení jejich uživateli nízký odpor vzduchu při dýchání. Pečlivě vybrané kombinace vysoce funkčních filtračních materiálů uvex řady uvex silv-Air s velkými filtračními plochami zaručují vysoký stupeň ochrany a umožňují optimální dýchaní s ochrannou dýchací polomaskou.

Prachová filtrační technologie uvex zajišťuje, že se jednotlivé vrstvy ochranné dýchací polomasky mnohem pomaleji spojují. Pracovníkům používajícím polomasky uvex nechybí dostatek vzduchu a mají umožněno téměř přirozený nádech a výdech.

Nová řada ochranných dýchacích polomasek uvex silv-Air eco spojuje nejvyšší komfort nošení společně s udržitelností a úsporou. Inovativní provedení skládající se ze samostatného rámu, náhlavního pásku a polomasky zajišťuje flexibilní přizpůsobení na různé tvary obličejů a díky vynikající kompatibilitě s ochrannými brýlemi uvex zaručuje optimální ochranu. Rámeček a náhlavní pásek je možné používat opakovaně. Právě opakované použití rámu a náhlavního pásku poskytují ekonomické přednosti oproti běžným jednorázovým produktům ochrany dýchacích cest.

Dodavatelem ochranných dýchacích polomasek a kompletního sortimentu ochranných pracovních pomůcek špičkové kvality značky uvex v České republice je společnost UVEX Safety CZ, k.s. z Rychnova nad Kněžnou.

http://www.uvex-safety.cz/cz/produkty/ochrana-dychacich-cest/vyhody-produktu/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/lanky/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/lanky/ochrana-dychacich-cest-pri-praci/

Tepelná izolace plochých střech

Při nové výstavbě i při rekonstrukci stávajících budov je kladen důraz na snížení tepelných ztrát a nákladů na vytápění daného objektu.

 

Na celkové energetické bilanci objektu se značnou měrou podílí konstrukce střech. Mnoho starších i nových plochých střech nesplňuje tepelně izolační požadavky. Příčinou může být chyba v projektech, použitý nevhodný materiál, nekvalitní realizace a u starších staveb to jsou zejména současné vyšší nároky na tepelné izolace.

Díky závadám ve střešním plášti může docházet ke snižování funkce tepelné izolace ve skladbě střešního pláště ploché střechy a postupně může dojít až k havarijnímu stavu střešní konstrukce. Tepelnou izolaci střechy mohou snižovat různé faktory. Nejčastěji se jedná o vlhkost tepelné izolace, nedostatečné množství izolačního materiálu nebo nevhodně zvolený materiál případně tepelné mosty v konstrukci střechy.

Nedostatečná vrstva tepelné izolace může mimo tepelných ztrát způsobovat vznik kondenzace na povrchu nebo uvnitř konstrukce.

Vlhká tepelná izolace má mnohem nižší tepelněizolační vlastnosti a navíc způsobuje poškození nosných prvků střešní konstrukce. Vlhkost se do tepelné izolace může dostat zatékáním přes porušenou hydroizolační vrstvu nebo může vlhkost vznikat kondenzováním vodních par v konstrukci.

Pokud je příčinou vlhkosti zatékání, obvykle postačí opravit porušenou část hydroizolační vrstvy. Jestliže vlhkost izolace vzniká kondenzací vodních par, je nutné nejprve najít příčinu. Odstranění příčiny vzniku kondenzační vlhkosti bývá často náročné a nákladné.

Tepelný most vzniká v místech vyšší tepelné vodivosti. Způsobuje tepelné ztráty a často je příčinou vzniku kondenzační vlhkosti. U plochých střech jsou nejčastěji tepelnými mosty různé prostupy rozvodů a nosné a kotvící prvky.

Jestliže je příčinou nedostatečné tepelné izolace špatné konstrukční řešení či použití nevhodné izolace, je často nutná celková rekonstrukce.

Abychom se vyhnuli případným problémům s tepelnou izolací u plochých střech, je důležité mít dobrý projekt od zkušeného projektanta, při volbě izolačního materiálu nesmí být nejdůležitějším kritériem cena a celkovou realizaci je vhodné svěřit kvalitní zkušené firmě.

Mezi zkušené firmy zabývajícími se tepelnými izolacemi i hydroizolací plochých střech již déle než 10 let patří společnost Stav Agency s.r.o. z Liberce. Společnost Stav Agency provádí lokální opravy, generální opravy i nové střešní pláště včetně nosných konstrukcí a dodávky projektů.

http://www.stav-agency.cz/hydroizolace/ploche-strechy

http://www.stav-agency.cz/clanky

http://www.stav-agency.cz/clanky/tepelne-izolace-plochych-strech

Jak a jak často větrat?

Při větrání snižujeme v místnosti vlhkost vzduch a nahrazujeme vydýchaný vzduch s větším množstvím CO2 vzduchem čerstvým, který obsahuje méně oxidu uhličitého.

 

Každý člověk v uzavřené místnosti takzvaně vydýchává vzduch. Každým výdechem se do uzavřeného prostoru dostává větší množství CO2. Vydechovaný vzduch obsahuje 100 krát více oxidu uhličitého, než čerstvý venkovní vzduch. Za jeden den – 24 hod. člověk vydýchá více než kilogram oxidu uhličitého. Pokud je lidský organismus dlouhodobě vystaven vydýchanému vzduchu s větším množstvím CO2, může to vést ke zdravotním potížím (únava, bolesti hlavy, respirační potíže apod.).

V současné době jsou v budovách v rámci úspory energií na vytápění instalována okna, které těsní mnohem lépe než okna stará. Uvnitř objektů tak nedochází k dostatečné výměně vzduchu. Pokud tedy není vyřešen systémově režim větrání například rekuperací a budova má kvalitní okna, je nahodilý režim větráni otevřením okna na pár minut naprosto nedostatečný. Záleží samozřejmě na velikosti místnosti a počtu osob v ní, ale obecně platí, že by se mělo větrat každou hodinu na 5 minut.

Pokud je přívod čerstvého vzduchu řešen otevíráním oken, je oknem vypouštěn teplý vzduch a do místnosti přichází vzduch studený. Každé otevření okna v zimním období je energeticky nákladné. Jestliže nechceme řešit větrání v budově pomocí rekuperační jednotky nebo vypouštěním teplého vzduchu oknem, nabízí se ještě jedno řešení. Větrání a výměnu vzduchu v místnosti lze zajistit pomocí solárního ventilačního panelu (SHV). Solární ventilační panel nasává čistý a čerstvý vzduch z venku, Slunce tento vzduch v panelu ohřívá a následně jej vhání do vnitřních prostor budovy. SHV pracuje pouze na sluneční energii a není připojen na elektrickou síť. Mezi nejúčinnější panely SHV patří výrobky společnosti SOLAR HEAT VENTI CZ, s.r.o. Jednou z předností výrobků společnosti SOLAR HEAT VENTI CZ patří unikátní inteligentní regulační jednotka. Díky této regulační jednotce umí solární ventilační panely SOLAR HEAT VENTI větrat, topit, chladit a částečně i rekuperovat. Panel opravdu dělá to, co uživatel potřebuje a chce.

http://www.solarheatventi.cz/caste-dotazy/

http://www.solarheatventi.cz/kontakt/clanky/

http://www.solarheatventi.cz/kontakt/clanky/jak-a-jak-casto-vetrat/

Nedokonalý úklid odrazuje zákazníky

Neudržované a nedokonale čištěné prostory se rychle stávají nevzhlednými a působí špatným dojmem. Horší je, že se mohou stát i nezdravými a nebezpečnými. Nebezpečné bakterie se ve špíně rychle množí a mohou způsobovat různé nemoci a epidemie. Kluzké a znečištěné podlahy zase často bývají příčinou uklouznutí a úrazů.

Čistota a hygiena veřejných prostor jako jsou restaurace, hotely, prodejny apod. dělají první dojem. Pokud přijde host do restaurace a všude kolem je špína a toalety jsou takřka nepoužitelné, je málo pravděpodobné, že se v takovéto restauraci rozhodne něco konzumovat a určitě se sem už podruhé nevrátí. To samé platí i o prodejnách potravin. Sebebohatší sortiment zboží nedokáže nalákat kupující, pokud je všude špína.

V mnohých provozovnách se snaží udržet čistotu stále ještě s pomocí kbelíku a mopu. Pomocí těchto pomůcek je opravdu velice obtížné a časově náročné docílit čistoty. Leckdy se dokonce stává, že pomocí stejného mopu jsou čištěny toalety i ostatní prostor. Zde už hrozí víc než jen špatný dojem. Nebezpečné bakterie z toalet jsou pomocí stále stejného mopu rozdistribuovány do ostatních prostor. Nastává tak až paradoxní situace, kdy se úklidový pracovník snaží zajistit čistotu a hygienu a místo toho naopak šíří nebezpečné bakterie.

Řešení je jednoduché, ne však s kbelíkem a mopem. Dokonalé odstranění nečistot lze zajistit pomocí úklidových strojů Kaivac, které jsou velice jednoduché na obsluhu. Čistící a úklidové zařízení Kaivac nabízí nákladově efektivní řešení pro čisté podlahy bez nebezpečných bakterií. Dokonalé čistoty, vyšší efektivity práce, menší spotřeby čistících prostředků a tím i snížení nákladů na úklid lze docílit pomocí strojů Kaivac. Tyto úklidové stroje pracují tak, že voda kontaminovaná nečistotami je zachycena uvnitř stroje a není již použita na další čištění. Tím je zcela vyloučeno další šíření bakterií a nečistot.

Mnohé podlahy na chodbách, toaletách a v kuchyních jsou vyrobeny z dlaždic s nesmekavou úpravou. V průběhu času jsou pomocí mopu po těchto dlaždicích stále roztírány vrstvy nečistot, mýdla a případně i mastnoty. Na podlaze se tak vytvoří slabý film, který zcela eliminuje protiskluzovou úpravu dlaždic. Při sebemenší vlhkosti se povrch stává nebezpečně kluzký. Dokonalým odstraněním nečistot pomocí stroje Kaivac žádné nebezpečí nehrozí.

Přímým dovozcem a dodavatelem úklidových strojů Kaivac vyráběných v USA na český trh je společnost de Wolf GROUP s.r.o. z Chebu. Společnost de Wolf také zajišťuje kompletní servis úklidových strojů Kaivac i dodávku vhodných čisticích prostředků.

http://www.dewolf.cz/kaivac-tag/

http://www.dewolf.cz/kontakt/clanky/

http://www.dewolf.cz/kontakt/clanky/nedokonaly-uklid-odrazuje-zakazniky/

Návlekový materiál na korálkování

Pokud se rozhodnete vyzkoušet výrobu vlastní bižuterie, budete potřebovat nejen korálky, ale i návlekový materiál. Při výrobě mnoha druhů bižuterie se navíc neobejdete bez speciálního nářadí a různých kovových komponentů.

Výhodou korálkování je to, že si nemusíte pořizovat celý sortiment najednou a různé druhy korálků, návlekového materiálu, kovodílů a nářadí si můžete dokupovat postupně. Vždy bude záležet, pro výrobu jakého výrobku se rozhodnete. Tak jako se již od začátku korálkování neobejdete bez korálků, budete potřebovat i nějaký návlekový materiál.

Návlekový materiál vybíráme zejména podle druhu výrobku, který chceme tvořit a podle velikosti dírek korálků. Pro naprosté začátečníky či pro děti je vhodná pruženka. Jedná se o pružný materiál na první pohled vypadající jako vlasec. Při práci s pruženkou není potřeba žádné nářadí ani žádné ukončovací prvky. Základní nevýhodou pruženky je její krátká životnost. Pruženka se lehce vytahá a brzy praskne.

Bez jakýchkoli nástrojů lze navlékat korálky také na bavlněnou voskovou šňůrku. Jedná se o univerzální materiál v různých barvách. Díky své tloušťce však nelze navlékat drobné korálky s malou dírkou. Jakousi lepší verzí bavlněné voskové šňůrky je šňůrka polyesterová. Ta je nabízena ve dvou tloušťkách a v jasnějších barvách.

Klasikou mezi návlekovým materiálem je vlasec. Vyrábí se v různých tloušťkách a i slabý zátěžový vlasec je velice pevný. Slabý vlasec lze použít i na šité šperky.

Pokud chcete vyrobit šperk trvanlivý a pevný, použijte lanko. Při práci s lankem se už neobejdete bez základních komponentů a kleští.

Stále populární klasikou mezi návlekovými materiály je kožená šňůrka. Hodí se k zavěšování přívěsků a při výrobě šperků v přírodním stylu.

Elegantním a moderním návlekovým materiálem je pryžová šňůra (může být i dutá). Dodává se v různých barvách a v různých průměrech. Těžko se uzluje, a tak je třeba počítat s potřebou základního nářadí při přidávání zapínání.

Při korálkování má své nenahraditelné místo drát. Dodává se v různých sílách, pevnostech i barevném provedení. Při práci s drátem se už neobejdeme bez nářadí. Drát se nehodí na klasické návleky korálků – snadno se deformuje a nedrží tvar. Zejména při výrobě náramků se často používá drát paměťový. Jedná se o tvrdý ocelový drát, na který je potřeba kvalitní nářadí – zejména kvalitní štípací kleště.

Při výrobě šitých šperků a při práci s velice jemnými korálky se neobejdete bez nylonové nitě. Za pomocí jehly se s touto pevnou a nepružící nití velice dobře pracuje. Nylonová nit se nehodí na práci s korálky s ostrými hranami – může se přeříznout.

Mezi návlekové materiály lze zařadit i náhrdelníkové polotovary. Jedná se o návlekový materiál o délce potřebné na náhrdelník s příslušnými koncovkami a zapínáním.

Mezi nejvýznamnější dodavatele návlekových materiálů, korálků a bižuterních komponentů patří společnost Beads 4U s.r.o. z Jablonce nad Nisou. Společnost Beads 4U prodává své zboží nejen v Jablonci nad Nisou, ale i přes internet a prostřednictvím řady smluvních maloobchodních prodejců po celé České i Slovenské republice.

http://www.beads4u.cz/nabidka-kategorie/navlekovy-material/?kategorieId=172

http://www.beads4u.cz/cz/kontakt/clanky/

http://www.beads4u.cz/cz/kontakt/clanky/navlekovy-material-na-koralkovani/

Ak chcete využívať slnečnú energiu, zvoľte THERMO|SOLAR

Od pondelka 1. 12. 2015 môžu domácnosti žiadať SIEA (Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru) o poukážky na podporu obnoviteľných zdrojov energií (OZE). Žiadosť o poukážku sa podáva prostredníctvom informačného systému, ktorý je prístupný na: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/ziadost-o-poukazku/. Platnosť poukážky je 30 dní, dovtedy ju musí zhotoviteľ (inštalatér) aktivovať u SIEA alebo zanikne. Ak zanikne, je možné opätovne o ňu požiadať. Na začiatok programu je financií dostatok, treba si však vybrať registrovaného inštalatéra, ktorý má voľné kapacity a je schopný nainštalovať zariadenie v čase očakávanom zákazníkom.

Štát bude prostredníctvom SIEA preplácať občanom až do 50 % nákladov na inštaláciu zariadení do 10 kW. Ročne tak môžete v rodinnom dome ušetriť napríklad až cca 200 eur za prípravu teplej vody pri využití solárneho systému z produkcie najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o. Návratnosť systému bude so štátnou podporou iba  cca 5-7 rokov, pritom overená životnosť solárneho systému z THERMO|SOLARU je 40 rokov.

Skôr ako začnete vypĺňať žiadosť, oboznámte sa s podmienkami http://zelenadomacnostiam.sk/sk/technicke-podmienky/ a odporúčaniami pre domácnosti http://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/odporucania/ . Na stránke nájdete aj podrobný návod, ako podporu získať: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/ako-poziadat-o-poukazku/.

Riaditeľ THERMO|SOLARU Alfréd Gottas k tomu poznamenáva: ,,Vítame reálnu podporu pre obnoviteľné zdroje, ktoré sa budú realizovať prostredníctvom cez SIEA. Očakávame, že toto opatrenie s použitím prostriedkov predovšetkým zo zdrojov EÚ konečne rozprúdi predaj a inštaláciu zaradení pre vyššie využitie OZE na Slovensku. Z nášho pohľadu, ako najväčšieho výrobcu slnečných kolektorov v strednej Európe očakávame, že sa v najbližšom roku znásobí počet inštalovaných solárnych systémov, oproti tomuto roku. Slovensko bolo doteraz na chvoste EU pri využívaní slnečných kolektorov a teraz je tu historická šanca tento stav zmeniť. Vyzývame občanov, aby využili to, že im štát preplatí 30 až 50 % nákladov na celý solárny systém, vrátane inštalácie zariadenia. V prípade, že si zvolia solárny systému a slnečné kolektory z akciovej ponuky THERMO|SOLARU, môžu domácnosti dostať dotáciu až do výšky 1750 eur zo systému pre rodinu so 4-5 osobami, v cene menej ako 4 000 EUR, za kompletnú realizáciu na kľúč.“

 

O konečnej výške príspevku rozhoduje výkon zariadenia a maximálna výška podpory pre každé zariadenie. Vždy však platí pravidlo, že podpora nesmie presiahnuť výšku 50 % sumy uvedenej na faktúre od zhotoviteľa. Montovať dotované zariadenia budú môcť iba dodávatelia zo zoznamu SIEA, ktorí musia mať s agentúrou uzatvorenú zmluvu. THERMO|SOLAR zaregistroval v SIEA medzi prvými svoje zariadenia – je medzi nimi aj 11 typov slnečných kolektorov. Priamo, alebo prostredníctvom siete akreditovaných inštalatérov domácnostiam dodáva nielen slnečné kolektory, ale aj fotovoltické (FV) panely na výrobu elektrickej energie, tepelné čerpadlá a kombinácie rôznych systémov

 

,,Ak sa zákazník obráti mailom, telefonicky, alebo osobne na THERMO|SOLAR , poradíme mu aký systém – napríklad slnečné kolektory a súvisiace zariadenia na ohrev  teplej vody, sú pre neho najvýhodnejšie. Následne požiada elektronicky o vystavenie poukážky na podporu u SIEA a keď ju získa, uzavrieme s ním zmluvu o realizácii, alebo mu sprostredkujeme niektorého z našich regionálnych partnerov. Platnosť poukážky je jeden mesiac, ale keď je zaregistrovaná prostredníctvom zhotoviteľa u SIEA, zákazník si môže vybrať ľubovoľný voľný termín na realizáciu celého systému v nasledujúcich 6 mesiacoch od dátumu uvedeného na poukážke,“ konštatoval A. Gottas.

 

Pilotný projekt Zelená domácnostiam potrvá až do konca roka 2018 a je naň zatiaľ vyčlenených 45 miliónov EUR. Vláda očakáva, že sa z nich nainštaluje viac ako 14 000 systémov na využívanie OZE. Celkovo je na tieto inštalácie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia vyčlenených spolu až 115 miliónov eur. Dotácie na kotly na biomasu a slnečné kolektory už štát dával aj v rokoch 2009 až 2011. Vtedy si domácnosti nainštalovali 5 410 solárnych systémov v rodinných domoch a 39 v bytových domoch. Tentoraz by pre občanov žiadajúcich o podporu od štátu mala byť jednoduchšia aj byrokracia.

Dokumentáciu na inštaláciu predloží SIEA priamo zhotoviteľ, teda spoločnosť zabezpečujúca inštaláciu. Domácnosti získajú poukážky, ktoré si budú môcť pri inštalácii uplatniť priamo u zhotoviteľov. Poukážky pokrývajú časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Zariadenia na výrobu elektriny sú obmedzené výkonom do 10 kW.

 

THERMO|SOLAR nie je iba najväčším slovenským výrobcom slnečných kolektorov, ale poskytuje aj ďalšie služby a produkty súvisiace s OZE. Zákazníkom stačí obrátiť sa na firmu a dostanú v nej komplexné poradenstvo a služby týkajúce sa využívania slnečných kolektorov, fotovoltických (FV) panelov na výrobu elektrickej energie, tepelných čerpadiel a kombinácie rôznych systémov. Spoločnosť disponuje výrobnou kapacitou na úrovni 600 tisíc m2 kolektorov ročne. Ďalej vyrába všetky typy konštrukcií na upevnenie kolektorov a kompletizuje ucelené solárne systémy.

 

Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk , alebo na tel.: +421-45-601 6080

Portál TopReality potvrdzuje rast záujmu o reality

Rast realitného trhu na Slovensku pokračoval prakticky počas celého roka 2015. Zaznamenal to aj jeden z najnavštevovanejších slovenských realitných portálov, zaoberajúcich sa predajom, kúpou a prenájmom realít – TopReality.sk. Rástli ceny nehnuteľností ponúkaných na predaj, aj počty záujemcov o inzerované nehnuteľnosti. Informoval o tom konateľ TopReality.sk Marek Grajcarík.

 

,,V segmente predaj narástol počet nehnuteľností inzerovaných na portáli TopReality.sk z januárových 151 143, na júnových 155 089 a decembrových 160 236. Za necelý rok sa tak počet predávaných nehnuteľností zvýšil o 6 %, čo je veľmi pekný údaj. Rast realitného trhu je naďalej poháňaný lacnými hypotekárnymi úvermi. Banky majú prebytok voľných zdrojov, rozsiahlo inzerujú a hypotéky sú dostupné širokému okruhu záujemcov. Spotrebitelia nadobudli dojem, že súčasné ceny nehnuteľností nebudú klesať, ale naopak porastú. Keďže cenu určuje predovšetkým ponuka a dopyt, pri rastúcom dopyte poháňanom lacnými hypotékami, rastú aj ceny,“ okomentoval vývoj M. Grajcarík.

 

Dodal, že o zvýšenom záujme spotrebiteľov o nehnuteľnosti svedčí aj rastúca návštevnosť TopReality.sk. Za november 2015 sa pripojilo na tento portál rekordných 560 000 používateľov, čo je o 100 000 viac ako bola najvyššia mesačná návštevnosť v minulom roku. Súhrny počet používateľov za obdobie od 1. februára 2015 do 1. decembra 2015 dosiahol 4,518 milióna.

 

TopReality.sk patrí medzi najnavštevovanejšie slovenské realitné portály, ktoré sa zaoberajú kúpou, predajom a prenájmom realít. Na tejto webovej stránke nájde každý kompletnú ponuku rôznych nehnuteľností, ako sú byty, domy, chaty, usadlosti, ale aj kancelárske, administratívne, obchodné, reštauračné, športové priestory, či priestory pre výrobu, sklad, chov zvierat a ďalšie špecifické druhy. Okrem toho portál ponúka aj pozemky, ktoré sú prehľadne rozdelené. Sú nimi pozemky určené pre výstavbu rodinných domov, bytovú výstavbu, rekreáciu, ornú a lesnú pôdu, komerčné a priemyselné zóny, vinice, lesy, záhrady, sady, lúky a pasienky, ale aj vodné plochy a iné.

 

Na TopReality.sk sa nachádzajú nehnuteľnosti z celého Slovenska. Portál poskytuje priestor pre súkromnú inzerciu, aj pre inzerciu realitných kancelárií a komerčných spoločností. Každý návštevník portálu si môže vyfiltrovať vývoj cien realitného trhu pre ľubovoľnú kategóriu na www.topreality.sk/chart/. V ponuke sú údaje podľa jednotlivých okresov i krajov pri bytoch, domoch, novostavbách či pozemkoch, v období až do 31 týždňov.

 

V závislosti od počtu inzerovaných ponúk je spoplatnená inzercia. Ponuku je možné inzerovať neobmedzene a jednorazový poplatok za súkromnú inzerciu je 5 EUR v prípade platby bankovým prevodom a 6 EUR pri platbe prostredníctvom SMS. Nehnuteľnosti, ktoré sú umiestnené v komerčnej inzercii, sa automatickým exportom odosielajú zdarma a inzerujú na ďalších vyše 150 realitných portáloch. Inzerované sú na portáli aj zahraničné nehnuteľnosti. Patrí sem česká, poľská, anglická, nemecká, maďarská a rumunská jazyková mutácia.

 

TopReality.sk poskytuje čitateľom aj pridanú hodnotu, ako sú realitné články umiestnené v sekcii Novinky. Vďaka tomu má čitateľ denne k dispozícii aktuálny prehľad o realitnom dianí vo svojom regióne, či zaujímavosti z oblasti architektúry, dizajnu a novinky firiem na trhu. Počas celého roka prebiehajú rôzne súťaže o vecné ceny pre užívateľov.

 

Kontaktná osoba: Michaela Kaplavková, kaplavkova@topreality.sk